Skip to main content

Få hjelp til å takle turbulente tider

Store omveltinger, og utviklingen i samfunnet vårt kan skape mye uro, friksjoner, frykt og energiblokkeringer og vi lurer på hvor vi kan få hjelp til å takle turbulente tider. Les hvordan du kan løse opp blokkeringene og oppnå fri flyt av livsenergi.

Tekst: Stefan Östgård, polaritetsterapeut

Dagens verdensbilde er preget av mye uro og forandringer. Fremtiden oppleves som usikker med tanke på for eksempel klimautfordringer, arbeidsmarked, økonomi og ytterliggående politiske krefter. Det kan oppleves som at vi er på vei inn i noe nytt, men det er mye usikkerhet forbundet med hva det vil innebære. Hvis vi bare ser på den aktuelle situasjonen uten å sette den i en mer langsiktig kontekst, kan det se ut som at verden går i feil retning.

Den langsiktige planen for jorden er at den skal løftes til en høyere frekvens – hvilket vil medføre et mer empatisk samfunn der sult, vold, ensomhet og lidelse ikke lenger preger livene våre. Hvor lang tid dette tar vet vi ikke, men om vi ser på de teknologiske, medisinske og samfunnsorganisatoriske fremskrittene vi har gjort de siste hundre årene sammenlignet med tidligere tider, ser vi at utviklingen har akselerert dramatisk.

Friksjon, frykt og uro

I tiden som råder er utviklingen mer intensiv enn den har vært noen gang i vår kjente historie. Planeten og menneskene bades formelig i høyfrekvente, kosmiske energier med den hensikten at gamle mønstre, systemer, holdninger og tyngder skal frigjøres, slik at jorden med dens innbyggere kan bli en lysende planet.

Når utviklingen akselereres, vil det føre til utrygghet blant deler av befolkningen som da vil søke tilbake til det trygge og kjente. På verdensbasis reflekteres dette i at en del av befolkningen vil gjøre alt for å beskytte sin rikdom. De ønsker å bygge murer og beskytte sine grenser mot det som er ukjent, og man ser en tendens til å følge sterke ledere på bekostning av demokratiet. Det kan også medføre benektelse av fakta, siden det føles tryggere å «putte hodet i sanden» enn å ta innover seg realitetene og handle i forhold til dem.

En annen del av befolkningen ønsker det nye velkommen og er klar for en forandring av foreldede hierarkier og samfunnsstrukturer. Denne splittelsen mellom de som vil fremad og de som vil bakover, fører til friksjon og gir utslag i frykt, uro, demonstrasjoner og polarisering, samtidig som forandringen skjer i mennesker.

På det individuelle planet fører innstrømningen av de høyfrekvente energiene også til uro i både sinn, følelser, nervesystemet og den fysiske kroppen. Når energiene forsøker å frigjøre oss, vil vi ofte ubevisst gjøre motstand grunnet trygghet i det vi er kjent med og frykt for det nye.

Etter et langt liv (og eventuelt flere) har vi samlet en del lavfrekvent bagasje i form av for eksempel traumer, fortrengte eller ubearbeidede følelser, stress og tankemønstre eller andre blokkeringer av livskraften som ikke er forenlige med et liv i en høyere frekvens. Så lenge disse blokkeringene sitter i våre legemer, vil vi ikke være i stand til å ta imot de høyere energiene. Møtet mellom de høyfrekvente energiene og de lavfrekvente blokkeringene vil da medføre dissonans og konflikt i våre legemer.

«Heller ikke fyller de ny vin i gamle skinnsekker, ellers revner sekkene og vinen spilles, og sekkene ødelegges; men de fyller ny vin i nye skinnsekker, så blir begge deler berget.»

(Matteus 9,17)

Mange mennesker er i dag i den situasjonen at tiden er inne for å ta et oppgjør med den gamle bagasjen for å bli fylt med ny «vin», men da må den gamle sekken tømmes og fornyes først. Med tiden vil denne opprydningsprosessen gå sin gang uten ekstern hjelp, men det vil ta lang tid og føre til unødvendig mye lidelse.

Denne bagasjen er egentlig lavfrekvent energi som kan løses opp av en terapeut som er skolert i energimedisin, som for eksempel polaritetsterapi. I polaritetsterapien ser man hele mennesket som oppbygget av universell livsenergi som vibrerer i forskjellige frekvenser.

Tanker og følelser har en høy frekvens, mens for eksempel den fysiske kroppen består av energi med lav frekvens. Uansett frekvens er livsenergien i et friskt menneske i konstant bevegelse. Men når vi utsettes for mentale, emosjonelle eller fysiske belastninger som vi ikke tåler, vil flyten av livsenergien «fryses» og bli stillestående, hvilket vil medføre problemer.

Eksempel på blokkeringer:

 • Fortrengte eller ubearbeidede følelser legger seg ofte som fortettet energi i nedre delen av magen som holdes på plass gjennom spenninger i diafragma.
 • Traumer setter seg ofte som et skjold av blokkert energi foran hjertet i hensikt å beskytte det. Det kan ofte oppleves som muskelspenninger, en klo foran hjertet eller problem med å puste.
 • Stress setter seg ofte som energiblokkeringer rundt ryggsøylen og halebeinet.
 • Tungt ansvar eller kontrollbehov skaper ofte blokkeringer i nakke og skuldre.

Når man blir kjent med disse energiene kan man også arbeide med dem på en direkte måte for å løse blokkeringene og oppnå fri flyt av livsenergi. Polaritetsterapeuten har teknikker for å løse opp blokkeringene direkte i livsenergien, og kan derfor oppnå en varig forløsning av problemene med hjelp av konsentrasjon og energifrekvensene i sine hender.

Skreller av lag for å frigjøre kjernen

Et behandlingsforløp hos en polaritetsterapeut er en prosess som kan likne på å skrelle en løk, hvor man suksessivt arbeider bort lagene (blokkeringer skapt gjennom hele livet) for å frigjøre kjernen – ditt sanne jeg eller sjelen. Gamle traumer og følelser som sitter dypt i våre legemer vekkes til live så de kan komme til overflaten og frigjøres. Alt dette skjer i tempoet som klienten er klar for. Noen av blokkeringene vil føre til at klienten trenger å få utløp for følelser som for eksempel gråt eller sinne i en kort periode, mens andre blokkeringer vil smelte bort som dugg for solen.

Når den gamle bagasjen er forløst, vil det være lettere å være til stede i disse turbulente tider, og de kosmiske energiene vil ikke skape samme friksjon i våre legemer.

Ulf Stefan Östgård

Om artikkelforfatteren:

Stefan Östgård har studert polaritetsterapi i både USA og Norge, og har hatt egen klinikk på Lillehammer frem til 2009. Etter noen års pause, startet han opp igjen for et år siden, og klinikken ligger nå på Hamar i tilknytning til Villa Solgull. Han er også utdannet adjunkt i matematikk og sløyd, og har jobbet innen skole og som meditasjonslærer i mange år.

I 2017 lanserte han boken Fra mineral til mester.

Nettside: www.energimedisin.net

  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode