Ta din del av ansvaret

Tirsdag 17. august ble dagens kort «Justice». Rettferdighet er et kort som handler om objektivitet, sannhet, karma, ansvarlighet og å gjøre det som er riktig i en gitt situasjon. Her er det viktig med balanse og å lytte til både intellektet og samvittigheten.

Har du stått i en uklar situasjon hvor du lurer på hva som egentlig foregår, kan du nå regne med at sannheten vil komme for en dag. Om noen har holdt ting skjult for deg, kommer dette fram i lyset og blir ordnet opp i. Skal du ta en viktig avgjørelse er dette en god dag for det.

Dette kortet er også en oppfordring til å reflektere over egne handlinger og holdninger. Hvordan lever du livet ditt? Flyter du bare med og gjør det som alle gjør? Rettferdighet ber deg om å se objektivt på livet ditt, vurdere om du er på rett vei og ta grep for å oppfylle potensialet ditt.

Dette er for øvrig en god dag for å se over alt som har med kontrakter, eiendom og juridiske spørsmål å gjøre. Venter du på utfallet av en rettssak eller lignende er dette et tegn på at rettferdigheten vil skje fyllest. 

Kortet er hentet fra kortstokken «The DruidCraft Tarot» av Philip og Stephanie Carr-Gomm, illustrert av Will Worthington. Les om kortene her: www.philipcarr-gomm.com/book/druidcraft-tarot