Bygg opp et solid grunnlag

Lørdag 18. september ble dagens kort «The Lord», altså Keiseren som han blir kalt i tradisjonell tarot. Han symboliserer den modne maskuline energien og er arketypen for farsrollen. Han utstråler autoritet og makt, men også beskyttelse og omsorg for flokken sin.

Keiseren står for det solide og stabile − det grunnlaget vi har å bygge videre på. Han er sivilisasjonens far, som bringer orden og struktur til situasjoner som er preget av kaos og ubalanse. Han er streng, men rettferdig. Han skaper et trygt rom, og setter grenser slik at vi får klare rammer til å utvikle oss og vokse.

I dag bør du utnytte denne energien til se på hvordan du organiserer livet ditt. Har du en plan? Følger du den? Har du en god rutine eller har du falt litt ut? Det er på tide å rydde opp. Ta ansvar, stram inn og få orden på saker og ting.

Løft opp og bygg opp under andre, slik at de føler seg støttet og inkluderte. På den måten styrkes fellesskapet. Keiseren ber deg også om å sette grenser og handle med integritet. Ikke si ja når du mener nei. Vær lydhør, men ikke gi etter for press. Skal du ta en avgjørelse så la fellesskapets interesser komme foran din egne. Søk råd hos erfarne og kloke mennesker.

Kortet er hentet fra kortstokken «The DruidCraft Tarot» av Philip og Stephanie Carr-Gomm, illustrert av Will Worthington. Les om kortene her: www.philipcarr-gomm.com/book/druidcraft-tarot