Skip to main content
Visste du at viper er en kritisk truet art i Norge? Av de 2752 truede artene i Norge er 288 kritisk truet, 960 sterkt truet og 1504 er sårbare, ifølge rødlista på artsdatabanken.no. Foto: Vipe Vanellus vanellus Foto Georg Wietschorke, pexels.com

Vi er avhengige av et rikt biologisk mangfold

Verdensdagen for ville dyr og planter den 3. mars minner oss på hvor viktig et rikt biologisk mangfold er for oss mennesker og planetens fremtid. Dagen kan inspirere oss til økt bevissthet om at vi bør beskytte og bevare planter og dyr som er utrydningstruet.

Vi er midt i en biologisk mangfoldskrise, der en million arter globalt står i fare for å bli utryddet. Det har store konsekvenser for oss mennesker og planeten vår. Vi er avhengige av et rikt biologisk mangfold for å oppnå bærekraftsmålene og begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Verdensdagen for ville dyr og planter feirer jordklodens fantastiske dyre- og planteliv. Dagen kan knyttes til FNs bærekraftsmål 15 – om å beskytte livet på land og bærekraftsmål 13 om at vi må handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Hver dag har milliarder av mennesker verden over nytte av å bruke ville arter til mat, energi, materialer, medisin, rekreasjon, inspirasjon og mange andre bidrag til vårt velvære. FN markerer verdensdagen for ville dyr og planter for å øke bevisstheten rundt dette.

I tillegg minner verdensdagen oss om at vi må fortsette kampen mot kriminalitet knyttet til ville dyr og planter. Snikjakt på elefanter og neshorn for å selge støttennene deres er eksempler på slik kriminalitet. Dagen gir også en mulighet til å feire det fantastiske mangfoldet blant ville dyr og planter i verden.

Se gjerne denne lett forståelige videoen om hvorfor vi trenger naturmangfold, og om hvorfor tap av arter er en farlig risikosport:

Videoen er lagt ut på YouTube av Sabima, en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold: www.sabima.no

Over en fjerdedel av verdens arter er utrydningstruet, ifølge den internasjonale naturvernunionen (IUCN) sine rødlister. På Norsk rødliste for arter 2021 er det ført opp 4957 arter. Av disse er 2752 klassifisert som truet, og 1359 som nær truet. Tallene gjelder for fastlandsdelen av Norge med havområder på den nordlige halvkule.

Arealendringer er den klart viktigste negative påvirkningsfaktoren for truede arter, både i Norge og globalt. Forurensning og påvirkning fra andre norske arter kommer som nummer to og tre. Klimaendringer påvirker også flere truede arter enn før.

11 år siden første feiring

Verdensdagen for ville dyr og planter markeres 3. mars og ble feiret for første gang 2013. Grunnen til at den markeres 3. mars skyldes at FN på denne datoen i 1973 vedtok en internasjonal avtale som forbyr handel med truede dyr og planter.

I 2020 samlet verdens ledere seg til FNs toppmøte om biomangfold. Der ble de internasjonale målene for miljø revurdert, i tillegg til at de utviklet nye initiativ for å forhindre naturkatastrofer. Et av hovedmålene for toppmøtet var å sikre høyere ambisjoner for hvordan verden skal ivareta det biologiske mangfoldet på jorden.

Globale mål for å stoppe og reversere tap av natur

I desember 2022 ble det gjennomført en FN-konferanse om biologisk mangfold (COP 15). På konferansen ble regjeringer fra hele verden enige om et nytt sett med mål for å stoppe og reversere tap av natur innen 2030:

 • Vedtak av et rettferdig og omfattende rammeverk matchet av ressursene som trengs for implementering.
 • Klare mål for å håndtere overutnyttelse, forurensning, fragmentering og uholdbar landbrukspraksis.
 • En plan som ivaretar rettighetene til urfolk og anerkjenner deres bidrag som forvaltere av naturen.
 • Finansiering for biologisk mangfold og justering av finansstrømmer med naturen for å drive økonomi mot bærekraftige investeringer og bort fra miljøskadelige.

Kilder:

FN: Verdensdagen for ville dyr og planter

Miljødirektoratet: Truede arter

Les også:

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode