Inspirert mediumskap

Har du opplevd at en idé eller tanke plutselig har dukket opp, mer eller mindre fra ingen steder og helt overraskende? Da kan det være at du faktisk har opplevd inspirert mediumskap, ifølge Annie Vist Hageløkken. Her deler hun også noen øvelser for å trene opp evnen til å kanalisere, for å kunne være en formidler og et mellomledd mellom energier, guider eller engler og vår verden.

Har du opplevd at du gir råd eller veiledning til noen du snakker med, og du blir selv overrasket over innsikten i dem? Hvis du liker å tegne eller skrive, undres du av og til hvor inspirasjonen kommer fra, og lurer nesten på om det virkelig er du som har produsert dette? 

Svarer du ja på noe av dette, kan det tenkes at du har opplevd inspirert mediumskap.

Hva skjer med oss?

Noen ganger jobber våre guider og/eller andre energier gjennom oss. Vi sier ting uten at vi har tenkt dem, vi jobber kreativt i en flytsone, eller vi skaper etter plutselige innfall og inspirasjon.

Det som skjer er at vi blir en form for formidler, et mellomledd mellom energier, guider eller engler og vår verden. De bruker oss for å få frem et budskap, en idé eller veiledning. Dette kan komme til utrykk på mange forskjellige måter, skrevne ord, sang, malerier, oppfinnelser og tale. De bruker våre evner og styrker for å nå ut til verden.

Dersom vi tillater at de gjør dette og klarer å ikke blande oss inn i det som kommer, så kan opplevelsen være fantastisk både for oss som mellomledd og den eller de som mottar. Vi er nødt til å pasifisere hodet og tankene våre.  Vi må ta et skritt til side og bare la energien flyte gjennom oss. Det er en form for kanalisering, et samarbeid mellom de og deg.

Hvordan trene det opp?

Evnen til å formidle ting inspirert kan trenes opp. Du må da jobbe med å få god kontakt med dine guider, lære å være i og flyte sammen med energien deres. Dette gjør du best ved å sitte i energien, en øvelse som kan utføres på flere måter. Du må finne den som resonnerer best med deg.

En metode er å sette på musikk du føler hjelper deg til å oppnå kontakt med guidene, det finnes mange varianter av slike melodier på for eksempel YouTube. Deretter lukker du øynene, trekker pusten dypt, holdere et par sekunder før du puster langsomt ut. Gjør dette noen ganger og kjenn at kroppen slapper av. Tøm hodet, finn roen.

Så ser du for deg at du sitter inne i en boble som har den fargen du føler at den har. Si til deg selv (inne i deg, ikke høyt) at nå skal du samle sammen all din energi inne i denne boblen, all energi du har brukt de siste dagene trekker du tilbake inn i boblen. Alle bånd som tapper deg for energi kuttes der og da.

Sitt rolig og kjenn at energien din stiger, blir sterkere. Når du er klar for det så inviterer du din lederguide inn i boblen. Be den om å komme, og si at du ønsker å kjenne energien dens. Be gjerne om å få et tydelig tegn på at han/hun er der. Sitt så og kjenn på energien, føl hvordan du opplever den.

Du kan også be lederguiden om å invitere andre guider og hjelpere inn i boblen, for eksempel din beskytterguide. Kjenn etter hvordan den energien føles − er den annerledes, tyngre, lettere, eller opplever du den som et annet kjønn eller type vesen?

Når du er ferdig takker du for at du har fått oppleve dette, og ber dem trekke seg tilbake. Du oppløser boblen din og sier at nå er du ferdig med øvelsen og lukker deg.

(Kilde: Norsk Spirituelt Akademi)

Inspirert tale

Dette er en øvelse du kan trene på enten alene eller sammen med flere. Lag en del lapper med ulike ord, setninger og temaer på, og legg dem i en skål. Det kan være ord som glede, kjærlighet, natur, føde, krig og verdi.

Så gjør du deg klar til å jobbe med inspirert tale ved å åpne deg. Du trenger ikke gå igjennom hele prosessen beskrevet i forrige avsnitt, men trekk pusten dypt og sett intensjonen om at du nå skal jobbe med inspirert tale og inviterer dine guider til å jobbe sammen med deg. Du vil etter et par gangers forsøk helt sikkert finne den rutinen og måten du kjenner fungerer best for deg.

Så trekker du en lapp uten å se hva du trekker, leser det som står på den og bruker noen sekunder på å la din og guidenes energi gå sammen. Da er det bare å begynne og la ordene flyte ut av deg. Ikke stopp og tenk, bare si det som kommer og snakk fra hjertet.

I begynnelsen kan det føles rart og vanskelig, mulig det ikke kommer noe, men ikke la det ta motet fra deg. Gi det tid, øv på å dytte unna prestasjonsangsten og tvilen, og du vil oppleve at det er en fantastisk herlig opplevelse som faktisk kan bidra med visdom og inspirasjon.

Inspirert skrift

Hvis du synes at tale høres litt for vanskelig eller skummelt ut, kan du prøve å gjøre det skriftlig. Du bruker samme fremgangsmåte, men velger penn og papir i stedet for munnen som formidlingsmåte. Du kan trekke et ord, men du kan også åpne deg for energiene og bare ta det som kommer uten å ha fastsatt tema.

I begynnelsen kan det komme mye rart, det gjør ingenting. Dersom ord kommer hulter til bulter, setningene er usammenhengende og det ser helt uforståelig ut så er det helt ok. Bare la det som kommer, komme.

Det er en treningssak å gjøre dette, og også å kunne forstå det kommer frem. Ta vare på det du har skrevet, selv om det ikke er helt klart hva det betyr nå, kan den innsikten komme senere. Det er også lurt å se tilbake på tidligere forsøk når man har holdt på en stund, for da kan man faktisk se sin egen utvikling.

Hva kan det brukes til?

Kan det brukes til noe fornuftig og praktisk? Er det nyttig på noen måte? Vel, det vil i alle fall styrke din samhandling og kjennskap til dine guider. Det vil også utvikle og gjøre dine evner som medium sterkere.

Bruker du kreative sider ved deg selv i jobb eller fritid kan du definitivt ha nytte av disse «musene» som inspirasjonskilde. Det er jo ikke begrenset til skrift og tale, du kan gjøre slik når du tegner eller skaper på andre måter. Når du tillater dine guider å jobbe sammen med deg og gjennom deg, da kan jo ikke resultatet bli annet enn bra.