Å drømme sant om fremtiden

Mange opplever i løpet av livet at det de har drømt om, blir til virkelighet, men noen sanndrømmer av en eller annen grunn mer enn oss andre. Hva vil det egentlig si å være sanndrømt?

Tekst: Linn Stokke

Ved første blikk er det er ingenting spesielt som skiller Julianna Weber fra mengden. Hun er en tilsynelatende normal ung dame, men noen ganger drømmer hun om det som enda ikke har skjedd.

Julianna er en av dem som er helt sikker på at hun er gjentagende sanndrømt. Hun minnes at den første gangen hun sanndrømte, var hun bare åtte år. Det skulle gå åtte år til før hun forstod at det var noe mer med denne drømmen enn andre drømmer. Da hun var seksten år, så hun på seg selv og erindret klart og tydelig drømmen hun hadde drømt om seg selv i denne alderen da hun var åtte år. Hun så akkurat ut som hun hadde gjort i drømmen sin.

Julianna Weber ble født i Rostov-na-Donu, sør i Russland, og flyttet til Norge 10 år gammel. Hun er utdannet innenfor interaksjonsdesign, gift med to barn. Hun er døpt russisk-ortodoks.

Å være sanndrømt 

– Vanligvis husker jeg ikke det jeg drømmer, men sanndrømmene skiller seg ut fra andre drømmer. De er tydelige og konkrete, sier Julianna.

Til å begynne med var hun litt usikker, men etter hvert som hun har opplevd dette gang på gang, er hun ikke lenger i tvil om at hun er sanndrømt. Hvor drømmene kommer fra, er hun ikke sikker på, men hun tror selv at det har sammenheng med hvordan hjernen fungerer.

I motsetning til webpastor og teolog Asbjørn Kvalbein tror hun ikke at drømmene hennes har noen spesiell religiøs sammenheng.

– Gud kunne fortelle viktige ting gjennom drømmer i gammel tid. Noen, som Josef og Daniel, fikk en spesiell gave ved at de kunne tyde drømmer. Da gav de alltid æren til Gud, sier Kvalbein.

Julianna på sin side er ikke-praktiserende ortodoks, og sier at det er sjelden at hun ber eller går i kirken.

– De som er troende, knytter kanskje slike evner opp mot Gud og religion, i motsetning til oss andre som ikke er like opptatt av det, sier hun.

Symboler for indre liv

Astrid Hognestad er jungiansk analytiker og psykoterapeut, utdannet ved C.G. Jung-instituttet i Sveits. Hun tror at alle kan ha sanndrømmer, men at man først bør utforske om de kan ha noe å gjøre med ens eget liv og egne indre prosesser.

 – Jeg er opptatt av å poengtere at sanndrømming også kan være symboler for det som skjer i en selv. De kan være symboler på følelser, reaksjonsmønstre og indre ressurser, slik drømmer generelt ofte viser. Det kan godt hende at det du drømmer skjer, men det er viktig å utforske flere mulige måter å forstå drømmen på, sier Hognestad.

– Eksempelvis hvis man drømmer om en brann, kan man tro at det kommer til å skje konkret. Men det kan også tenkes at det symboliserer underliggende følelser som raseri, utdyper hun.

Det som opptar Hognestad, er at det er viktig å først vurdere hva drømmen forteller om eget liv. Hun advarer mot å tolke drømmene for raskt og konkret.

– Da kan man gå glipp av viktig informasjon om det som skjer inni en selv, som gir mulighet for modning. Med utgangspunkt i jungiansk psykologi sier hun:  

 – Jeg tror det dypere sjiktet i mennesket har noe med det religiøse å gjøre. Ikke som en gud som sender drømmer, men at det er en forbindelse til et energifelt som går ut over vår vanlige bevissthet. Det kan vi kalle det arketypiske, det kosmiske eller det guddommelige, avhengig av hvilken forståelsesramme man har.

En spesiell følsomhet

Hvorfor noen opplever at de er sanndrømte, mens andre kanskje aldri drømmer om noe utenom det vanlige, er ikke godt å si. Men man kan kanskje tenke seg at mennesker som Julianna er mer mottagelige for å oppfatte mønster i omverdenen.

– Jeg tror man kan oppfatte ting som er i emning i miljøet rundt en eller i samfunnet generelt, sier Hognestad.

– Kanskje man kan si at de som sanndrømmer har en større følsomhet for det som foregår rundt dem.

Juliannas sanndrømmer er ofte veldig personlige og handler om ting som skal skje med henne selv. Hun har flere eksempler på at hun har drømt om store livshendelser i eget liv.

– I november 2014 drømte jeg om en vakker sommerdag, der jeg så meg selv i brudekjole. På det tidspunktet var jeg singel. Jeg forstod ikke betydningen av drømmen da, men i august året etter stod jeg brud på en slik sommerdag, akkurat som i drømmen min.

– Jeg har også drømt om at jeg var gravid, før jeg noen dager senere stod med en positiv test i hånda, sier Julianna og smiler.

Foto: Pexels, Pixabay

Å være seg bevisst

Julianna håper at hun kan være til hjelp for andre, selv om det kan være utfordrende til tider. Hun sier at hun ikke ser på evnene sine som noe negativt, men heller som en forlengelse av den hun er.

– Selv om jeg føler meg litt dum, må jeg jo si fra hvis jeg får en følelse eller et varsel om at noe skal skje, sier hun.

Med utgangspunkt i Bibelen advarer Gud mot å misbruke slike evner, sier teologen Kvalbein.

– Men allerede da var det noen som trakk oppmerksomheten mot seg selv ved hjelp av syner og visjoner de hadde hatt i drømme. Hvis de brukte slik kunnskap til å reklamere for fremmede religiøse impulser, enten det var dem selv som synske personligheter eller navngitte avguder, da skulle ikke Guds folk høre på dem, sier han.

Hognestad har også tydelige tanker om at man skal utvise forsiktighet når man besitter en slik evne, i form av at man må være bevisst seg selv.

– Det kan nok være en gave, men også en stor belastning, spesielt hvis man drømmer om andre. Jeg tror det har mye med den som drømmer å gjøre, og at eventuell formidling skjer på en kjærlig måte. Men det kan også brukes som makt for å ha kontroll eller føle seg bedre. Hvis man ikke er bevisst på hvordan man bruker det, vil det kunne aktivere noen negative sider hos den som har en slik følsomhet, sier Hognestad.

Hvorvidt man har profetiske drømmer sendt fra Gud eller det er andre krefter i sving, kan altså diskuteres, og svaret vil variere ut ifra hvem man spør og hvilken kultur vedkommende bærer med seg.

– Vi er alle forskjellige, sier Julianna og fortsetter:

– Vi er alle mennesker. Det å være sanndrømt er en del av min personlighet. Jeg synes ikke det er noe å skamme seg over. Om det er noen som vil sette meg i bås, så må de gjerne gjøre det.

Denne artikkelen ble publisert for første gang i Medium nr. 1-2015.