Åpne øynene og ta et valg

Tirsdag 20. juli er dagens kort «Two of Swords» eller to sverd. Dette er et utfordrende kort som ber deg ta stilling til noe du har unngått. Det kan være en avgjørelse du har utsatt eller det kan handle om at du ikke vil innse sannheten rundt en situasjon.

Personen på kortet har bind for øynene og holder to sverd i kryss foran seg. Det er to stier som leder i ulike retninger, men personen har satt seg ned og nekter å ta et valg. Vi kan ofte kjenne oss igjen i dette når vi ikke vil forholde oss til ting, som for eksempel en ukomfortabel sannhet eller en vanskelig avgjørelse. Vi lukker øynene og dytter problemet foran oss.

Reflekter over om det er noe du har unngått eller ikke ønsker å ta innover deg. Du har gjort det for å beskytte deg selv, men før eller senere blir du nødt til å møte problemet hvis du skal klare å løse det. Det kan også hende at du dras mellom to forskjellige valg, eller at du befinner deg i en situasjon hvor hode og hjerte ikke er enige.

Denne indre konflikten vil bare vokse så lenge du ikke tar grep. Å ikke velge er også et valg, men da lever ut ut ifra frykt og dette vil svekke din personlige kraft. Så velg et av alternativene eller se om du kan kombinere dem. Den beste løsningen er den som tar hensyn til både hjertet og hodet, er rådet fra to sverd.

Kortet er hentet fra kortstokken «The DruidCraft Tarot» av av Philip og Stephanie Carr-Gomm, illustrert av Will Worthington. 

Les om kortene her: www.philipcarr-gomm.com/book/druidcraft-tarot