Skip to main content

Medium Astrologiskole: Lær innsikt om deg selv og andre

I løpet av høsten inviteres alle våre lesere til å delta i en dypere reise inn i astrologiens fascinerende verden gjennom Mediums astrologiskole. Christian Paaske svarer her på en del ofte stilte spørsmål.

Meld deg på her: Astrologiskolen 

Få en innføring i det grunnleggende ved astrologi:

Et symbolspråk

Alt står skrevet i stjernene, sies det. Astrologi er den opprinnelige vitenskapen fordi ingenting avslører livets koder og indre hemmeligheter bedre enn solsystemet av stjerner og planeter. Med dette himmelspråket kan livet leses som en åpen bok.

Stjernehimmelen kommuniserer med oss gjennom symboler. Astrologi er derfor et symbolspråk. Alfabetet er et tegnspråk med klart definerte og begrensede betydninger av ordene. De astrologiske symbolene er åpne og med ubegrensede betydninger. Det krever derfor en langt mer intuitiv, inspirert og følsom tilnærming for å hente visdom ut av den astrologiske brønnen. Dypest sett gjør det astrologi til en kunst.

Her er en liten video om hva du lærer på astrologiskolen:

Som med de fleste kunstformer krever det grunnleggende ferdigheter. For å kunne spille musikk, må du beherske et instrument. For å kunne astrologi, må du beherske symbolspråket og det læres som med musikk og andre kunstformer gjennom trening, øvelse og praksis.

Med dette på plass åpner det dører til, i første omgang, en dyp personlig innsikt i deg selv og andre. En stor del av astrologien er i dag psykologisk og personlighetsorientert, men kunnskapen rommer langt mer. Dypere studier åpner for å velge riktige tidspunkt for viktige hendelser, få svar på konkrete spørsmål, forstå hva som skjer i livet her og nå, hvem passer med hvem og muligheter for å se dypere inn i den astrologiske krystallkulen og inn i framtiden.

Her kan du melde deg på Astrologiskolen.

«Alle med interesse for å forstå seg selv bedre
kan ha glede av astrologi».

Christian Paaske

– Hvem vil astrologiskolen være nyttig for?

Astrologiskolen består av en introduksjon helt fra begynnelsen og innføring i det mest grunnleggende. Gjennom åtte grundige leksjoner lærer du å tolke ditt eget og andres horoskop. Det er en begynnelse til å komme i gang, og nok til å arbeide og studere astrologi videre på egenhånd.

Alle med interesse for å forstå seg selv bedre, kan ha glede av denne kunnskapen. Det er først og fremst et psykologisk redskap som gir en unik innsikt. For dem som allerede driver med veiledningstjenester vil selv enkel astrologisk kunnskap kunne utvide og berike en slik praksis. For dem med ønsker om å drive med astrologisk rådgivning, er dette en begynnelse for videre studier som vil kunne gi slike kvalifikasjoner.

Astrologi har vært et av hovedtemaene i Medium siden starten. Christian Paaske ble astrologisk fagredaktør i 2007. Siden har han gitt Mediums lesere jevnlig påfyll av astrologiske kommentarer, analyser og beskrivelser av personer, hendelser og samfunn. Nå inviterer han deg til å delta på en reise dypere inn i astrologiens fascinerende verden gjennom Mediums astrologiskole. Christian Paaske svarer her på en del ofte stilte spørsmål.

– Hva er din astrologiske bakgrunn?

– Jeg begynte med astrologi i 1977. Den store bøygen den gangen var utregningen av horoskop. Det var før datamaskinene revolusjonerte astrologien og horoskopene ble regnet ut og tegnet for hånd gjennom en forholdsvis omstendelig prosess. Det som i dag tar 30 sekunder på en datamaskin tok den gang en time, forklarer Christian, som først i 2001 begynte mer seriøst med astrologi og ble bitt av basillen for alvor.

– Det medførte en astrologiskole, studier under flere kjente astrologer, lesing av bøker, tidsskrifter og deltakelse på en rekke kurs og konferanser. I 2006 startet jeg det astrologiske tidsskriftet Zodiak, men gikk over til å skrive for Medium året etter og har skrevet for dem siden. I tillegg til boken Praktisk astrologi og artikler i internasjonale fagastrologiske tidsskrifter, har jeg også en aktiv personlig veiledningstjeneste hvor mange søker hjelp og råd ut fra astrologien.

Astrologi er utenom å være en læreprosess også en modning. Det tar tid å bli en flink astrolog. En blir aldri utlært og etter 20 år med aktive studier, forstår jeg hvor lite jeg kan.

Her kan du melde deg på Astrologiskolen.

Solsystemet og verdensrommet

Hvordan virker astrologi?

– Det er et spørsmål mange stiller seg og blir aktivt diskutert blant astrologer. En av de første lærerne jeg hadde sa noe spennende til oss elever ved innledningen til studiet. Det festet seg og jeg finner det fortsatt dypt fascinerende. «Dere må være klar over at når dere studerer astrologi er det ikke bare et teoretisk studium, men dere studerer levende krefter. De vil påvirke dere og transformere deres liv.»

En slik forståelse samsvarer med indisk astrologi som betrakter planetene som guder. Det gjorde også de gamle grekerne og romerne i antikken for deres mytologiske guder og som har gitt flere av planetene navn som Mars, Venus, Merkur, Jupiter og Saturn. Dette synspunktet hviler på en forståelse av at naturen og verden er besjelet. Solsystemet og verdensrommet er ikke en død steinrøys dere ute og vi mennesker er de eneste med intelligens og bevissthet. Solsystemet har sjel, og astrologi er et språk som kommuniserer med verdenssjelen. Gjennom de astrologiske symbolene kan vi si at universet snakker til oss og påvirker oss.

Andre mener det skjer en energioverførsel og en elektromagnetisk og fysisk påvirkning fra stjerner og planter som får hendelser til å skje på jorden slik at «alt som skjer på et gitt tidspunkt får dette øyeblikkets preg», som psykologen C.G. Jung uttrykte det, og som for øvrig brukte astrologi på hver eneste av sine pasienter.

Andre mener at med planetenes enorme geografiske avstander, er en slik energioverføring ikke mulig. De ser mer for seg en form for speiling og synkronisitet ut fra det gamle aksiomet «som der oppe, så her nede».

Idealist i filosofisk forstand

– Jeg er som Platon, Shakespeare og andre mystikere en idealist i filosofisk forstand. Det vil si at livet er et bevissthetsfenomen. Det kommer ikke fra materie, men fra en intelligent skapelse. Det gjør at livet er en drøm, film eller et dataspill, men med så god grafikk og oppløsning og så godt laget at vi tror det er virkelig. Alt som oppleves av lyd og bilder på en dataskjerm er de matematiske kombinasjonene av to tall – 1 og 0. På lignende måte kan vi forestille oss at denne verden i prinsippet er skapt på lignende måte.

Det består også av en grunnleggende polaritet gjengitt i de fleste skapelsesmyter som dynamikken mellom to krefter: himmel og jord, ånd og materie, maskulin og feminin, yin og yang eller pluss og minus. De matematiske kombinasjonene mellom stjerner og planeter er dataspråket i vår virtuelle virkelighet. «Astrologi er livets algebra», som den kjente astrologen Dane Rudhyar sa. Derfor står alt skrevet i stjernene og astrologi er den opprinnelige vitenskapen, hvilket de antakelig forstod i tidligere sivilisasjoner som var mer avanserte enn vår.

Livet er dypest sett et mysterium, og uansett hva en måtte mene og tro om hvordan astrologi virker, er alle astrologer likevel enig om én ting – astrologi virker.

Kan være veldig konkret

– Hva har du å si til dem mener astrologi ikke virker og vitenskapelig sett bare er tull?

– De har ikke studert astrologi. Såkalt skeptikere som mener de er i sin fulle moralske rett til kategorisk å avvise og fordømme astrologi støtter seg bare på en akseptert enighet i sitt eget miljø uten at de har undersøkt dette selv. Om de hadde, ville de oppdaget at astrologi virker. Jeg traff en gang en slik hardkokt skeptiker. Jeg visste ingenting om denne personen og kunne ved å se på horoskopet si at han trente unge gutter i fotball. Det var hans store interesse og lidenskap og det stemte.

– I så godt som samtlige konsultasjoner overrasker jeg med å si dypt personlige ting som jeg ikke har forutsetninger for å vite. Det kan for eksempel være at jeg kan foreslå at moren var deprimert eller hadde et alkoholproblem. Eller at faren var streng, dominerende, avvisende og fraværende. Dette kan bli enda mer konkret som at jeg kan foreslå at mye kan tyde på et traume, sjokk eller seksuelt overgrep da du var 9 år gammel. Det kan også være positive ting, som å foreslå at du opplevde den helt store kjærligheten da du var 23 år gammel. Eller at livet ditt åpnet seg opp for deg fra å være innadvendt og isolert, til å bli utadvendt og populær på et bestemt alderstrinn. Jeg er ikke synsk. Denne type informasjon kommer fra å kunne lese horoskopet. 

Det er først og fremst den astrologiske erfaringen i konsultasjoner hvor det blir tydelig at astrologi virker. Dette er oftest fortrolig og derfor vanskelig å forske på og dokumentere. Det havner derfor oftest i den nederste vitenskapelige skuffen av såkalte anekdotiske erfaringer.

Men det er foretatt en rekke statistiske undersøkelser av astrologi med ugjendrivelige beviser som resultat. Dette går hus forbi for vitenskapsfundamentalister flest og er stort like upopulært som svinekoteletter i Mekka.

Her kan du melde deg på Astrologiskolen.

Folkeopplysningen og flat jord

– Mange har fått med seg at du har deltatt i Folkeopplysningen på NRK, og Ylvis-brødrene har gjort deg til talsperson for at jorden er flat. Må man også tro at jorden er flat for å ta Mediums astrologiskole?

– Nei, det er nok å forholde deg til jorden slik du opplever og erfarer den. Det er hva astrologien gjør og alltid har gjort. Astrologien observerer himmelen slik den ser ut. Og det ser vitterlig ut som solen, månen og planetene beveger seg på himmelen. Så i praksis er astrologi geosentrisk. Det vil si at jorden står stille, det er stjerner og planeter som beveger seg over oss. Astrologer flest sverger teoretisk til den heliosentriske modellen med solen i sentrum av solsystemet. De forestiller seg som alle andre at det ser ut som solen beveger seg, men det er egentlig jorden som roterer. De som mener jorden er flat, slipper denne abstraksjonen og kan hevde at astrologien har hatt rett hele tiden.

For læring av astrologi spiller dette ingen rolle: Man kan tro og mene hva man vil om jordens fasong. Symbolene blir de samme og det er fortsatt det samme solsystemet med de samme planetene man forholder seg til.

– Etter min mening er en flat jord eller sann geosentrisme en revolusjon for astrologien fordi det blir langt mer logisk hvorfor astrologi virker. Man bør heller ikke tape av syne et idealistisk perspektiv nevnt over, hvor verden er en virtuell dataskjerm og stjerner og planeter er dataspråket i vår drømmeverden. Dette betyr ikke at verden ikke er virkelig. Naturlovene gjelder fortsatt, og faller vi ned fra taket kommer det til å gjøre vondt. Fra dette perspektivet gjør det imidlertid astrologi til naturvitenskap og ikke til en merkelig blanding av symboler ingen riktig kan forklare hvordan virker. De aller fleste astrologer mener jorden er rund, solen er sentrum i solsystemet og gravitasjonskraften holder alt på plass. 

Astrologer blir ofte betraktet som merkelige, useriøse og utestenges fra det gode selskap av den generelt aksepterte virkelighetsoppfatning. Fra astrologer skulle man forvente større toleranse over andre annerledestenkende, men det er dessverre langt fra tilfellet. Dagens astrologi er geosentrisk i praksis og heliosentrisk i teorien, med enkelte sjeldne unntak som ikke lider av en form for schizofreni, men som mener astrologi er geosentrisk både i teori og praksis. Det er en sterk undervurdering av de klassiske astrologene at de ikke skulle vite hvordan jorden ser ut.

Kunsten å tolke horoskop

– Litt mer konkret: hva inneholder Mediums astrologiskole?

– Forløpet består av åtte videoleksjoner. Hver leksjon blir etterfulgt av en quiz og praktiske oppgaver som skal løses innen du går løs på neste leksjon. Videre er det ukentlige internettmøter hvor det er anledning til å stille spørsmål og en lukket Facebook-gruppe for de av deltakerne som ønsker å ha et forum med hverandre.

Det følger også med grunnboken Praktisk Astrologi som er en ytterligere utdypning og en viktig del av pensum. Det er ikke nødvendig å lese mer enn denne boken i denne omgang, men det er en omfattende og grundig bok.

Skolen har en startdato og tilbyr en ny leksjon hver uke i åtte uker som er det raskeste man kan gjøre dette, men man kan studere i sitt eget tempo og ta den tiden man trenger. Man trenger ikke gå videre til neste leksjon før man føler seg klar.

Til slutt er det også en anledning for en evaluering av en tolkning av et horoskop for de som ønsker det med et avsluttende kursbevis.

– Hva er det viktigste i kursforløpet?

– Essensen av den astrologiske praksis er kunsten å tolke horoskopet. Dette er hovedtemaet og den røde tråden gjennom alt. Allerede fra første leksjon vil du kunne tolke sentrale deler av horoskopet og kunne få tilgang med meningsfull psykologisk informasjon. For hver leksjon bygges det videre til å kunne gå stadig dypere inn i horoskopet. Det blir liten vekt på teori som ikke har praktisk relevans. Det er ingen andre snarveier inn i dette enn gjennom øvelse og trening – det er snarveien.

Her kan du melde deg på Astrologiskolen.


Denne artikkelen handler om…


Leif B. Kristiansen Freyvoll

Leif B. Kristiansen Freyvoll har en bachelor i organisasjonsutvikling og personalledelse. Han har jobbet som journalist, redigerer og designer i aviser, magasiner og på nett. Fokus i dag er på helse og parapsykologi. Han har vært ansvarlig redaktør i Medium siden 2007. E-post: leif@mediumforlag.no
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode