Skip to main content

Kan akupunktur redusere fatigue hos brystkreftoverlevere?

Hvert år rammes 3500 kvinner av brystkreft i Norge, og opptil én av tre overlevende får senskaden fatigue. En norskledet forskergruppe vil nå finne ut om akupunktur kan lindre symptomene og trenger brystkreftoverlevere som kan delta i studien.

Tekst: Pressemelding fra Høyskolen i Kristiania/NTB

Kreftfri, men ikke frisk. Dette ordtaket brukes ofte av Kreftforeningen og pasienter som har overlevd kreftsykdom, men som sliter med ettervirkninger av behandlingen.

Et symptom som stadig dukker opp blant kvinner som har overlevd brystkreft er fatigue, også kalt kronisk tretthet. Dette er en hyppig forekommende senskade etter kreftbehandling, og for nærmere én av tre brystkreftoverlevere blir den kronisk og kan forringe livskvaliteten.

Nå er forskere fra Norge, England, Korea, Nederland og USA i gang med å studere hvorvidt akupunktur kan bidra til å redusere fatigue hos denne gruppen.

Studien AcuBreast ledes av professor Terje Alræk ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Han har forsket på akupunktur i nesten 30 år og håper at forskningsprosjektet vil kunne bidra til å utvikle et nytt behandlingstilbud i Norge.

– Det har ikke tidligere vært utført forskning på akupunkturbehandling knyttet til fatigue hos norske brystkreftoverlevere. Vi håper derfor at denne studien kan gi relevant informasjon, sier Alræk.

Forskerne vil i løpet av studien også registrere endringer i livskvaliteten til deltakerne, inkludert angst og depresjon, smerte, antall hetetokter i løpet av et døgn og søvn. Dette er alle faktorer man antar kan påvirke fatigue.

En norskledet studie skal finne ut om akupunktur kan redusere senskade hos brystkreftoverlevere. Foto: iStock

Akupunktur stadig mer utbredt

De siste tiårene har akupunktur som behandlingsform mot kreftrelaterte plager fått et solid fotfeste i flere medisinske miljøer.

Ved Universitetssykehuset i Zürich har de blant annet utviklet et behandlingsprogram som kombinerer effektiv konvensjonell behandling med komplementære behandlingsformer for brystkreftoverlevere med fatigue. Her har akupunktur nå blitt innlemmet i behandlingstilbudet.

Også i USA blir akupunktur stadig mer utbredt. Ved blant annet Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York, Dana Farber Cancer Institute i Boston og MD Anderson Cancer Center i Texas brukes akupunktur nå til å behandle senskader hos kvinner som har overlevd brystkreft.

Professor Terje Alræk leder studien som skal finne ut om akupunktur kan redusere fatigue hos brystkreftoverlevere. Foto: Hanne Aanensen

– Det er flott å se at det jobbes med å integrere tilbud om akupunktur til brystkreftoverlevere med fatigue i europeiske land og i USA. Vi kan bare håpe at denne studien, i tillegg til de andre studiene som allerede er gjort, fører til at vi vil se et tilsvarende behandlingstilbud i Norge, forteller Alræk.

Trenger flere deltakere som har overlevd brystkreft

I Norge har vi nasjonale kliniske retningslinjer som anbefaler bruk av akupunktur i tilfeller hvor pasienter slikter med kronisk lave ryggsmerter, ved kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme, svangerskapskvalme og kjevesmerter. 

Nå håper forskerne at akupunktur kan bli anbefalt som behandlingsmetode også ved fatigue hos brystkreftoverlevere.

– Når internasjonal forskning går i retning av at akupunkturbehandling kan være et alternativ ved senskader etter nødvendig behandling av brystkreft, er det viktig for oss å finne ut om dette kan bli gjeldende i Norge også, sier Alræk.

For å oppnå dette trenger derimot forskningsteamet å komme i kontakt med norske kvinner som har overlevd brystkreft, og som kan tenke seg å være med på AcuBreast-studien.

Håpet er å rekruttere 250 norske kvinner som sliter med senskaden.

– Dette er den første studien i sitt slag her i Norge, og den henvender seg til en gruppe som i dag ikke har tilfredsstillende behandling for sine plager, sier Merete Lindén Dahle, forskningskoordinator for AcuBreast-studien ved Institutt for helse og trening ved Kristiania.

Hun oppfordrer kvinner som har overlevd brystkreft og som sliter med fatigue til å ta kontakt med Høyskolen Kristiania for å melde seg på studien.

– Vi vet det er mange kvinner som venter på dette, så håpet er at vi vil få en strøm av henvendelser fremover.

– Det viktigste for oss er å sette fatigue på dagsorden, fordi det er en tilstand som per i dag ikke har en adekvat behandling. Det er derfor vi ofte sier «kreftfri, men ikke frisk», avslutter professor Terje Alræk.

AcuBreast-studiet

AcuBreast-studiet er ett av fem forskningsprosjekter som ble tildelt midler fra Rosa Sløyfe, et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.

Forskningssøknaden har vært gjennom en internasjonal fagfellevurdering, og studiet skal pågå til juli 2023.

Deltakere som ønsker å bli med i studien må befinne seg i eller kunne reise til følgende steder: Oslo, Kolbotn, Lillestrøm, Vikersund, Fredrikstad, Tønsberg eller Trysil.

Kvinner som har overlevd brystkreft sliter med fatigue oppfodres til å ta kontakt med Høyskolen Kristiania for å melde seg på studien: kristiania.no. Tlf. 22 59 60 00.

Les mer om studien her.

Les også:

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode
   Utilgjengelige rabattkoder
   7700008 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701026 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701040 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701056 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701062 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701127 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701129 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701158 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701173 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701308 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701331 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701343 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701365 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701378 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701389 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701399 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701408 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701429 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701463 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701466 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt