Skip to main content

– Sjamanisme er opplevelser

– Sjamanisme er det enkleste i verden, sier sjaman István Zsolt Barát. Det er ingen religion, og den har ingen dogmer, ingen ideer om himmel, helvete, synd eller fordømmelse, for sjamanisme er ganske enkelt opplevelsen av livet. Opplevelsen for den enkelte er det essensielle i sjamanismen.

Når det overnaturlige blir naturlig

Det er et par milde og vennlige øyne som møter oss ved siden av tigeren på Jernbanetorget i Oslo. István Zsolt Barát utstråler en rolig, god og tillitsvekkende energi. Vi får et spennende møte om sjamanisme på en kafé i Østbanehallen.
István flyttet fra hjemlandet Ungarn til Norge i august 2015, etter flere besøk til Norge for å holde kurs om sjamanisme og for å besøke venner. Han forelsket seg i landet og bosatte seg på Sørum med sin ungarske kone. Men nå har han flyttet tilbake til Ungarn på grunn av familien.
I 2016 ble han utnevnt til æresmedlem i Sjamanistisk Forbund, blant annet fordi han fungerer som en slags rådgiver for forbundet og holder seremonier og kurs for dem. Han har også startet en sjamanskole, kalt 4 Elementer Skole. Det meste foregår på engelsk, men István er godt i gang med å lære seg norsk. Undervisningen foregår i Norge hvert kvartal eller annenhver måned. Neste gang han kommer nå er til en Naturfest i juni og så i september.
Som sjaman har István sine røtter godt plantet i ungarske tradisjoner, men han er også inspirert av eldgammel visdom fra Asia og Afrika og asiatisk kampkunst. Selv om mye av ungarsk sjamanisme ble borte ved innføringen av kristendom, har de bevart sine tradisjoner i folkeeventyr, folkesanger og folkedanser – ikke så mye i skriftlige kilder, men de muntlige kildene er rike.

Ungarske István Zsolt Barát er æresmedlem i Sjamanistisk Forbund.

Ren opplevelse av livet
Sjamanisme er en urgammel visdom som har ulike tradisjoner og skikker i hver kultur, men mye av idégrunnlaget og symbolene er de samme verden over. Det er ingen religion eller trossystem, men en slags innstilling til livet, ifølge István.
– Sjamanisme er det enkleste i verden. Før du ble født, opplevde du lyder og vibrasjoner. Da du åpnet øynene for første gang og da du berørte noe for første gang, var du i sjamanisme. For sjamanisme er opplevelse – opplevelse av omgivelser, av natur og opplevelse av deg selv. Det er alt det er, sier han.
Sjamanismen har mange øvelser man kan utføre for å få ulike opplevelser, som «sweat lodge», trommereiser og meditasjoner. «Sweat lodge» er en rensende seremoni på flere plan. Da sitter man sammen i en liten hytte eller lavvo der man svetter, ber og mediterer sammen, for å få visjoner og spirituelle opplevelser. Selv om deltakerne er med på de samme øvelsene, har hver enkelt en unik opplevelse.
– Jeg kan snakke om mine opplevelser, men det er ikke virkelighet for deg. Det tenner kanskje gnister for deg, men det essensielle er å få opplevelser for deg selv, sier sjamanen.

Sjamanistisk utvikling

Som fireåring begynte István å se merkelige ting, først i drømme og etter hvert i normal tilstand. Innen sjamanisme vil barn som har uvanlige syner og opplevelser, få skikkelig opplæring. Men i Istváns barndom regjerte kommunismen i Ungarn, og man kunne ikke skille seg ut med uvanlige evner uten å bli stemplet som gal.
I ungdomsårene begynte han å praktisere japansk og kinesisk kampsport. Han ble aikidotrener og lærte seg både karate, wing chun, kung fu og bruk av ulike kampsportvåpen. Før og under treningen mediterte de, men István hadde alltid mange spørsmål: «Hvorfor gjør vi slik? Hvorfor er vi her?»
─ Jeg ble berørt av buddhismen, taoismen og spiritualismen. Men da jeg møtte sjamanismen for første gang, var det et klart budskap til meg: «Dette er din vei.» Jeg var hjemme, sa han. Det skjedde under en sjamanistisk seremoni i Ungarn da han var rundt 30 år.
Selv om István har funnet sjamanismen som sin vei, er han mer opptatt av å finne ut hva som er felles hos ulike livssyn og levesett, enn hva som er forskjellig.
─ Alle skoler underviser nesten det samme. Forskjellene er ikke viktige, det som er viktig, er hva som er felles. Alle mennesker har samme struktur. Man har ulike symboler, ulike ord, ulike språk og ulike tradisjoner. Noen av symbolene er forskjellige, men meningen bak er den samme, sier István.
Han har også deltatt på retreater i fire forskjellige buddhistiske klostre i Nepal, og han har også blitt godt kjent med beduiner i Tunisias ørken. Østlige trossystemer har påvirket ham, men han er ikke religiøs.
─ Jeg er ikke buddhist, men buddhismen er veldig nær sjamanismen – kanskje den nærmeste religionen. Sjamanisme er ikke noen religion. Sjamanisme er et perspektiv og en opplevelse, sier han.
István har fremdeles syner, visjoner og mystiske opplevelser, men i dag er de helt naturlige for ham. Han kan blant annet lese aura som skygger eller lys i ulike nyanser og størrelser rundt personer. Dette bruker han som et verktøy under healing og behandling.

Trommen er mye brukt i mange forskjellige seremonier og øvelser innen sjamanismen, ofte i meditasjoner for å gå inn en slags transetilstand. Foto: privat

Ånder er projeksjoner

I sjamanismen tas personlige spirituelle opplevelser på alvor, som når man kan sanse avdøde ånder. De fleste kaller det paranormale opplevelser, men innen sjamanismen sees de på som en helt naturlig del av livet.
─ Kan du se spøkelser?
─ Ja, alt! Noen ganger er spøkelser andre ting. Det er veldig sjelden at et spøkelse er et vesen som er alene uten noen rundt seg. Spøkelser er projiserte fenomener, men noen ganger er de vesener fordi vi mater dem med vår fryktenergi. For det meste er det vi mennesker som skaper spøkelser for oss selv. De er ofte projeksjoner av våre frykter, sier István.
─ Åndene til våre forfedre gir oss kunnskap, tilføyer han, og spør om jeg kjenner til akasha.
─ Akasha er som et digert arkiv med filer. Alt menneskeheten gjør, tenker og sier, blir lagret i akasha, og du kan gjenkalle denne kunnskapen. Det er dette som kalles forfedrenes ånd i sjamanismen. Du kan lage en projeksjon av denne ånden. Du kanaliserer informasjon og projiserer det som en ånd, eller som en visdom. Det er dette som er forfedrenes ånd, forklarer sjamanen.

De tre verdener

Ideen om de tre verdener er sentral i sjamanismen. De tre verdener symboliseres med verdens tre eller livets tre. Røttene er underverdenen og representerer fortiden, minner, traumer, våre forfedre og kraftdyr. Men underverdenen representerer ikke noe helvete, undergang eller skjærsild.
Den midtre verden er nåtiden, der vi står her og nå – stammen på treet. Oververdenen, treets krone, er fremtiden, åndene og universets skapende kraft, Gud eller hva du velger å kalle det. Men oververdenen er ikke noe himmel slik som i kristendommen, hvor det gode er i himmelen og det onde er i det mørke helvete.
─ I sjamanismen er alt godt – alt bare eksisterer. Det er handlingene eller intensjonene underveis som er gode eller dårlige. Helvete finnes også i vår fysiske verden. Du kan skape helvete for deg selv i denne verden – du trenger ikke vente på døden. Mye av det folk skaper her på jorden akkurat nå, er verre enn helvete, sier István.
─ Vi må kjempe med oss selv i alle tre verdener. Denne kampen er vanskelig, og kanskje aller vanskeligst i denne midtre verden vi lever i nå, tilføyer han.

«Du kan skape helvete for deg selv i denne verden – du trenger ikke vente på døden.»

Rir dragen – egoet
Som sjamanist er István opptatt av at de lavere kreftene fra underverdenen kan gi oss kraft til å stå i livet her og nå. Dragen brukes som et symbol på denne kraften.
─ Dragen er våre rotkrefter, sier han og henviser til tantrismens filosofi om kundalinikraften. Også det er en rotkraft som kommer fra våre røtter, og som vi kan lære å lede og styre slik vi ønsker.
─ Jeg har et stort ego, ler István.
─ Tuller du?
─ Nei, egoet er en drage. Et kinesisk ordtak jeg lærte i kampkunst, sier: «Hvis du prøver å legge dragen ned i et hull, blir den veldig sint. Lar du den gå, vil den gå bort. Men hvis du rir på den, kan du bruke den til alt.» Jeg bruker mitt ego når jeg er på scenen, når jeg underviser og når jeg deler min kunnskap og mine opplevelser. Da bruker jeg min kraft – dragen. Jeg har et stort ego, men jeg er ikke egoistisk. Det er en stor forskjell. Jeg prøver å bruke egoet på riktig måte, sier han.

Kraftdyr og kraftobjekt

I sjamanisme er kraftdyr og kraftobjekter viktige personlige symboler for spirituell utvikling.
─ Kraftdyret er en indre kvalitet ved deg selv. Din kvalitet er symbolisert i et bilde av et dyr. Alle dyr har en betydning. Har du en bjørn, er det en healer og lærer. En ulv representerer frihet. Det er et bilde for deg på hva du bør fokusere på, hvilken kvalitet du skal leve ut, og hva som er viktig for deg akkurat nå, forklarer István.
I løpet av livet kan du ha flere forskjellige kraftdyr. Man kan finne sitt kraftdyr gjennom meditasjoner og trommereiser. Da sitter man og mediterer mens en sjaman spiller tromme, og de fleste sitter med øynene lukket. I sjamanismen sies det at man reiser til underverdenen for å finne sitt kraftdyr. Som nevnt over står underverdenen for røttene, fortiden og forfedrene våre.
Meningen med å ha et kraftobjekt er å ha et fysisk objekt som kan hjelpe deg med å huske å kalle energien din tilbake. Det kan være en ring, en stein, en grein eller et blad – nesten hva som helst. Men du må legge energien din i det, slik at du kan bruke det som en påminnelse om å ta tilbake din egen kraft.

─ Firewalking er som orgasme!

Firewalking er en eldgammel sjamanistisk tradisjon som har vært praktisert i alle deler av verden, men de tidligste kjente kildene er datert til jernalderens India rundt år 1200 f.Kr. Da går man barbent over glødende kull – gjerne for å teste styrke og mot, eller for å teste sin tro. Men også for å få en befriende mestringsfølelse.
─ Firewalking er en av mine beste opplevelser i livet. Når jeg klarer dette, er det som en orgasme – ikke fysisk, men mentalt. Du kan føle deg virkelig fri, sier István med et stort smil.
I firewalking-seremonier går man omtrent ti steg over en seks–syv meter lang glødende varm kullvei – angivelig uten å føle noen smerte.
─ Føttene blir ikke skadet, men du får kanskje en liten boble som treffer et refleksologipunkt under foten hvor du trenger kraft (som i fotsoneterapi).
Den forsvinner neste dag eller to dager senere, sier István. Selv får han vanligvis en boble under foten i sonen for mageområdet.
Noen seremoniledere bruker firewalking som underholdning, hvor alle kan delta eller se på og drikke alkohol. Det skjer ikke når István leder seremonier, som alltid er alkoholfrie arrangementer.
─ Hvis du vil delta i seremonien, må du være med i forberedelsene, som tar fra seks til åtte timer. Hvis du ikke er med på forberedelsene, er det ikke lov til å se. For det er en gruppe med en samlet energi. Det er ikke en lek. Det er en hellig seremoni, sier István.
En del av forberedelsene før firewalking er meditasjon, men István påpeker at selv meditasjon ikke alltid er ufarlig.
─ Noen ganger kan «spam» (søppel) komme opp fra ditt underbevisste. Det kan være farlig – man kan få dårlige følelser og havne på grensen til en psykotisk eller depressiv tilstand, advarer han.

«Hvis du prøver å legge dragen ned i et hull, blir den veldig sint. Lar du den gå, vil den gå bort. Men hvis du rir på den, kan du bruke den til alt.»

Får hjelp av en ånd

Stående foran den glødende kullstien kan hver enkelt føle på om de er klare for å gå over. Man kan også velge bare å se på. Det kan man bestemme seg for i siste øyeblikk.
─ Hvor mange av deltakerne går over?
─ Nesten 100 prosent av dem. Mange sier de bare vil delta for å se fordi de er nysgjerrige. Da sier jeg: Du trenger ikke bestemme deg med en gang, du kan gjøre det senere. Jeg har hatt fire slike deltakere, og tre av dem valgte å gå over det glødende kullet. Den siste nølte, men det er helt greit!
─ Du må virkelig være klar mentalt?
─ Nei, det er ikke mentalt. Du vil føle det. Det er en spesiell bevegelse og du skal ta tre dype pust. Etter den tredje pusten kan du gå. Hvis du ikke føler et svakt dytt på ryggen din av en «ånd», så kan du ikke gå. Du trenger ikke ha skamfølelse. Det er veldig bra, for du kan være ærlig med deg selv. Ok, tiden er ikke inne enda. Så går du bort og med din energi hjelper du de andre.
─ Er det en ånd som hjelper deg med å løfte deg opp slik at du ikke blir skadet?
─ Ja, det er din øvre bevissthet, din indre leder eller din øvre ånd som tillater deg å gå over ilden.
─ Det er altså en del av deg selv?
─ Ja, en ånd fra ditt underbevisste, sier István.
I meditasjoner og seremonier som firewalking går deltakerne ofte inn i en transetilstand. Det betyr at deler av bevisstheten utvides.
─ Transe er ikke en ubevisst tilstand. Når du mister bevisstheten, kan du ikke bevege deg. Da kan du ikke gjøre noe. Du er på grensen. Halvparten av deg er i en modifisert sinnstilstand, og halvparten er tilstedeværende her og nå. Noen ganger kan den ene halvparten være større enn den andre. Du forstår alt som er rundt deg, du føler alt og kontrollerer alt, men du kan også se den andre siden, forklarer sjamanen.

4 Elementer Skole

Både firewalking, transemeditasjoner, trommereiser og mange andre spennende seremonier og øvelser er ingredienser ved Istváns sjamanistiske skole, 4 Elementer Skole. Man får lære om ulike sjamanistiske tradisjoner over hele verden og om hvordan man skaper forvandling ved bruk av symboler.
Navnet på skolen viser til de fire elementene ild, vann, jord og luft som skaper vår synlige verden.
─ For oss som bor i den fysiske verden, er det viktig å vite hvordan de fire elementene arbeider, for å bli kjent med prosessen i vårt vesen og å holde dem harmoni. Universet er et elskende hjerte. De fire elementene er i alt og i alle, sier han.
István vil dele sin kunnskap om elementene og sjamanisme, og gjøre elever i stand til å gjøre seg nytte av dem i hverdagen. Han gir viten om «årets sirkel», dens viktige dager og helligdager og grunnleggende psykologisk og filosofisk kunnskap.
─ Kunnskapen vil gi deg en dypere forståelse av enkeltpersoner, sosiale grupper og kulturer. Den gir deg muligheter for åndelig utvikling. For hvis du har en sjanse til å endre deg og utvikle deg, må du gjøre det, sier han.
På skolen vil man få fire elementers innvielse på ulike måter, blant annet firewalking, sweat lodge og trommereiser. Man får møte med sitt kraftdyr, og man kan finne eller lage sitt eget kraftobjekt. Man får også muligheten til å lage sin egen tromme. István lærer deltakerne å kjenne grunnleggende rytmer, sanger og sangteknikker, og han vil undervise i forstrupesang og transepusting. Forstrupesang praktiseres i flere kulturer, blant annet som joik blant samene og som bønnesang blant buddhister. Det er en form for dyp, meditativ sang som finnes i mange ulike former. Transepusting er en type kontrollert hyperventilasjon.
─ Fire elementers innvielse vil bidra til å støtte din kreative og energiske vilje. Den vil hjelpe deg til å bringe overflod, harmoni og velsignelse inn i livet ditt. Den praktiske veiledningen og de åndelige, mentale og fysiske øvelsene vil øke din bevissthet, sier István.
På kurs får man også muligheten til å lage forskjellige ting, som kraftobjekter, trommer, trommestikker eller rasler. Kalligrafi kan man også lære.
─ Det er som en dagsleir for voksne barn om sommeren, smiler István lurt. Leiren foregår på ulike steder i Norge. Første gang var de i Blaker, og neste gang blir det i Tønsberg. Deretter blir det i Tromsø eller Bergen. De vil ikke bo i telt, men forrige gang holdt de til i en barnehage, og man kan velge å bo der eller dra et annet sted for å sove.
István planlegger også skoleturer til buddhistiske klostre i Nepal og til hellige steder i Ungarn, inkludert opphold i Budapest og på spahotell. Han ønsker å gi deltakerne uforglemmelige opplevelser de kan vokse på som mennesker.

Vær din egen mester

Målet med 4 Elementer Skole er ikke å bli en mester. Målet er å vise at alle kan være en mester.
─ Målet er å dele min visdom med andre mennesker, slik at de kan bruke visdommen for å være sine egne mestere. Jeg er ikke din mester, jeg er min mester. Jeg kan vise deg ting og du kan velge om du vil bruke det eller ikke, det er ditt valg. Jeg kan hjelpe deg på veien, men jeg går på min sti og har mine opplevelser og mitt perspektiv, men du kan kanskje bruke det og forstå det ved å bruke ditt perspektiv. Det er det som skjer i «sweat lodge». Vi svetter sammen og puster tungt, men visjonene er forskjellige. Hovedmålet med skolen er å dele hva jeg har, avslutter han. e

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode