Skip to main content

Happy Science vil spre glede verden rundt

Det store målet for den spirituelle bevegelsen Happy Science er å få alle mennesker til å si: «Jeg er lykkelig!» Denne glade bevegelsen satser optimistisk på verdensfred og positiv fremgang i hele verden, og ønsker personer med all slags religiøs og etnisk tilhørighet hjertelig velkommen.

Tekst: Elisabeth H. Reynolds, elisabeth@mediumforlag.no

Positiv fremtidstro, glede, latter og troen på at det er mulig på å skape verdensfred, er kjennetegnet ved Happy Science. Dette er en ny verdensomspennende åndelig bevegelse og religion som ble etablert i 1986 av Ryuho Okawa i Japan. Så langt er det over 12 millioner medlemmer i 85 land.

Mange av medlemmene tilhører to religioner. For selv om Happy Science er en offisiell religion i Japan, trenger man ikke å konvertere fra sin opprinnelige religion for å bli medlem. Derfor er mange av medlemmene også buddhister, muslimer eller kristne.

Happy Science er også en en idealistisk organisasjon som jobber for å forbedre menneskers liv gjennom seminarer, veldedighetsprosjekter og ulike aktiviteter for å spre det de kaller «den universelle sannhet». Bevegelsen støtter blant annet flere barneskoler i India og Kina samt Røde Kors’ hjelpearbeid etter store naturkatastrofer. Slik vil de bidra til å spre glede for hele menneskeheten.

Noe av det som skiller Happy Science fra andre religioner, er troen på at Gud har inkarnert i et menneske som lever i dag. Denne personen er Ryuho Okawa, som er grunnlegger og leder for bevegelsen. I Happy Science går de ut ifra at Okawa er en ekte manifestasjon av Gud eller «den store bevissthet», som de kaller El Cantare. De tror altså at Okawa er mer enn en profet.

El Cantares inkarnasjoner

Det som andre kaller Gud, Allah, universets kraft eller tilsvarende, kalles El Cantare i Happy Science. El Cantare er «den store bevissthet». Navnet betyr «lys på jorden». Medlemmer av Happy Science tror at El Cantare er den øverste myndighet av planeten og den jordiske sjelegruppen, og at denne bevisstheten er direkte koblet til den opprinnelige Gud, skaperen av hele universet.

Ryuho Okawa sies ifølge tilhengrne å være den tredje nedstigningen av El Cantare.

Ifølge Happy Science har grener av El Cantares bevissthet inkarnert på jorden flere ganger. Dette har da vært såkalt sjelebrødre av El Cantare, blant annet Thoth i Atlantis for 12.000 år siden, Hermes på Kreta i Hellas for 4300 år siden, Buddha i India for 2600 år siden, Jesus for 2000 år siden og Muhammed for 1400 år siden. Tilhengerne tror at Ryuho Okawa er den nåværende inkarnasjonen av El Cantare, og at gjennom Okawa er budskapet fra El Cantare tilpasset verdens utfordringer i dag.

Selve bevissthetskjernen av El Cantare antas å ha nedsteget på jorden bare tre ganger i løpet av 300 millioner år. I Happy Science tror man at Ryuho Okawa er den tredje nedstigningen, og at de to forutgående var Alpha for 300 millioner år siden og senere Elohim for 150 år siden. Begge navnene er beskrevet i Det gamle testamente.

Ryuho Okawas vekkelse

Grunnleggeren og lederen av Happy Science ble født i Tokushima i Japan 7. juli 1956. Tidligere har han studert økonomi og jobbet innen handel i Tokyo og New York. Men helt fra den dagen han opplevde sin såkalte store vekkelse den 23. mars 1981, har han dedikert hele sitt liv til Happy Science. Den dagen skal han ha begynt å kommunisere med såkalt høyere dimensjoner. Slik beskriver han øyeblikket da det skjedde:

«Plutselig kjente jeg en usynlig tilstedeværelse med meg i rommet. Nesten samtidig forstod jeg intuitivt at uansett hva det var, ønsket det å kommunisere med meg. Jeg løp for å finne en blyant og noen blanke kort. Hendene mine som holdt blyanten, begynte å bevege seg som om de hadde et eget liv. På kort etter kort skrev de ordene «gode nyheter, gode nyheter …» Da innså jeg at jeg nettopp hadde opplevd en slags religiøs vekkelse.»

Siden har Okawa kanalisert, skrevet og publisert nesten 800 bøker om åndelige budskap. Hans iherdige skriving har ført til en plassering i Guinness rekordbok for å ha skrevet flest bøker i løpet av et år – 52 bøker i 2010. En av hans mest populære bøker er «The Laws of the Sun», som er solgt i millioner av eksemplarer. Noen av bøkene er lettleste hefter på 50 til 100 sider.

Den firfoldige stien

Den grunnleggende læren i Happy Science handler om å «utforske det rette sinnet». Det handler om å praktisere fire prinsipper for lykke – kjærlighet, visdom, selvrefleksjon og utvikling, kalt «den firfoldige stien». Når du begynner å praktisere disse fire prinsippene, anbefales det at du begynner med det prinsippet som appellerer mest til deg selv, eller det du tror du trenger å jobbe mest med.

Kjærlighetsprinsippet handler om at når vi gir kjærlighet, vil vi oppleve lindring av vår egen tørst etter kjærlighet og lykke. Kjærlighet handler også om å tro på andre mennesker. Ifølge Happy Science er vi alle Guds barn, og som sådan må vi legge bort egoistisk begjær og heller være snille mot dem rundt oss. Vi må gjøre alt vi kan for å leve et liv som er til nytte for andre og for samfunnet som helhet.

Visdomsprinsippet går ut på dyp livskunnskap om åndelig viten og universelle sannheter. Kunnskap gir kraft og svar slik at vi kan løse problemer og avlaste bekymringer. Ved å vite sannheten kan vi forandre livet ved å snu fortidens problemer til givende erfaring. Denne  erfaringen vil i sin tur gjøre oss i stand til å formidle visdomsord for å veilede andre.

Selvrefleksjon er å reflektere over egne handlinger. Når vi har gjort en feil, betyr ikke det at feilen er foreviget. Når vi virkelig angrer på noe vi har gjort, kan vi gjenopprette feilen og motta velsignelser som veier opp for feilen vi gjorde. Ekte selvrefleksjon vil bringe både tilgivelse, støtte, oppmuntring, kraft og energi.

Utvikling handler om å sette seg mål for å oppnå fremgang og lykkes i livet. Happy Science går ut fra at både gode og dårlige tanker vil bli manifestert. Vi kan selv velge utviklingen i livet vårt med kraften fra våre tanker. Utviklingsprinsippet handler om å finne riktige veier til fremgang, hvor oppnåelsen av våre mål vil glede menneskeheten og bidra til verdensfred.

Fem åndelige dimensjoner

Ifølge kanalisert budskap fra mester Okawa består universet av ni dimensjoner. De tre nederste av disse er dimensjonene i vår fysiske verden – lengde, bredde og menneskets dagsbevisste virkelighet. Den åndelige verden antas å ha fem dimensjoner, og disse utgjør fjerde til niende dimensjon.

Den fjerde dimensjonen er det laveste nivået i åndeverdenen, og den er inndelt i astralriket og helvete. Helvete er en verden av bedrageri og lidelse, som fungerer som et slags asyl for sjeler som har glemt sitt sanne åndelige selv og har latt seg lede av vrangforestillinger. Beboerne i astralriket besitter noe opplysning som ånder, men deres ideer og tankemåter er bundet til den fysiske verden.

Den femte dimensjonen er det gode riket – for mange kjent som himmelen eller paradis. Denne dimensjonen er bebodd av sjeler som har gode tanker og vilje til å behandle andre mennesker slik de selv ønsker å bli behandlet. De forstår verdien av å gi kjærlighet – de velsigner andre og utøver selvrefleksjon. Hjertene deres er ydmyke og rene.

Den sjette dimensjonenlysets rike – er bebodd av gode ledere som har gode tanker og kan sette åndelig kjærlighet ut i praksis. Det øvre nivået av lysets rike er begynnelsen på «de høye ånders rike», og er bebodd av de som tar sikte på å bli engler eller hjelpere. De studerer kunnskap om Guds sannhet og gjennomgår viderekommen åndelig trening.

Den syvende dimensjonenenglenes verden – er full av ekte kjærlighet. Beboerne her har uselviske sinn – de lever for å tjene Gud og frelse menneskesjeler. De konsentrerer seg om å lede mennesker til å gjøre gode handlinger og praktisere Guds sannhet. Videre fordyper de sin åndelige foredling ved å fokusere på hvordan man kobler Guds sinn inn i sin praksis.

Den åttende dimensjonen er erkeenglenes rike, hvor englenes ledere bor. Her bor store sjeler som skaper religiøse grupper og skaper «ånden» i enhver tidsalder. De har grundig kjennskap til sine essensielle friheter som ånder, og når det er nødvendig, kan de iverksette tiltak der de kan dele sin bevissthet inn i så mange deler som trengs.

Den niende dimensjonen er det kosmiske riket eller frelsernes rike, hvor det lever frelsere som kan skape globale religioner. Her bor ti store ånder som har vært involvert i saker angående jorden siden den ble skapt. Hver av dem er en kilde til prismen av syvfarget lys som former egenskapene til den jordiske sjelegruppen. I den helligste sonen av den niende dimensjonen eksisterer El Cantare, den høyeste Gud og kilden til lys, kjærlighet, medfølelse, visdom og mot. El Cantare går for å være alle menneskesjelers far og veileder for hele menneskehetens åndelige utvikling og evige lykke.

Tro på en lys fremtid

Mye av budskapet i Happy Science handler om å tilegne seg og praktisere troen på en lys fremtid.

– Alt avhenger av våre mentale holdninger. Menneskehetens historie blir skapt av den kollektive bevissthet, sier Ken Morooka, som er tilknyttet Happy Science UK. Han er representant for bevegelsen i Norge og holder introduksjonsforedrag på Unity i Oslo en gang i måneden.

– Hvis alle elsker jorden og tror at vi kan ta vare på den og redde den, vil vi klare det. Tenker du positivt, vil det påvirke alle rundt deg. For å tro på en lys fremtid må vi slutte å bekymre oss for fremtiden. Å bekymre seg for fremtiden er destruktivt, sier han.

Viktig å sette seg mål

For å opprettholde optimisme og fremtidstro er det ifølge Happy Science viktig å sette seg mål og bevege seg mot målet hver dag.

– Mål er viktig. Uten mål blir det ingen utvikling og ingen lidenskap. Så snart du tror at fremtiden er lys, vil du finne ut hva du bør gjøre i dette øyeblikket. Hemmeligheten til suksess ligger i nåtiden. Det viktigste er å gjøre en bevegelse i dag. Ta et skritt mot målet hver dag, sier Morooka.

I Happy Science går man ut fra at sinnet fungerer som en magnet, akkurat som i loven om tiltrekning. Det antas at kraften til sinnet vårt kan påvirke kosmos. Derfor er viljekraften vi har til å skape noe, svært viktig. Men dette er ikke det samme som spiritualitet, for viljekraft kan også være negativ og destruktiv. Ifølge Morooka kan negativ viljekraft tiltrekke vonde ånder fra helvete, mens positiv bruk av viljekraft kan tiltrekke åndelige hjelpere.

– Engler vil alltid hjelpe dem som ønsker å gjøre andre glade. Dette er viktig å tenke på i forbindelse med målsetting. Et eksempel er å si: «Jeg vil bli en god lærer for å gi håp og drømmer til studenter.»

Sinnet vårt har en sterk kraft til å forandre fremtiden, så utnytt viljekraften fullt ut. Ha et klart, positivt og konstruktivt sinn, oppfordrer Morooka.

Mayakalenderen – ingenting å frykte

De siste årene har det vært mye katastrofer og politiske revolusjoner i verden. Midt i dette kom alle spådommene rundt mayakalenderen og verdens påståtte undergang. Og som om ikke det var nok, kom katastrofefilmen «2012», for å skremme oss ytterligere ved å dreie mayakalenderens profetier helt mot det ekstremt negative.

– Mennesker har en tendens til å reagere mer på negative nyheter enn på positive nyheter. Hvilken holdning skal vi ha? Vi kan skape fremtiden, sier Morooka.

Under et besøk i Hong Kong 22. mai 2011 holdt Ryuho Okawa et foredrag der han roet ned publikum angående mayakalenderens spådom for 2012. Så lenge Happy Science er aktiv, lovet han at det ikke vil bli noen problemer i forhold til profetiene.

Tre dager etter forelesningen i Hong Kong holdt Happy Science en seremoni i Tokyo. Her gjorde Okawa en 90 minutters kanalisering for å finne den åndelige meningen bak maya-profetien. Da dukket enn ganske uventet sjel opp – USAs president Barack Obama.

Barack Obamas tidligere liv

Ifølge Okawa har Barack Obama reinkarnert flere ganger – alltid som mørkhudet. I sine tidligere liv skal Obama ha blitt fanget og drept av spanjoler og hvite mennesker flere ganger. Angivelig bærer han derfor et slags underbevisst nag mot hvite mennesker.

Videre hevdes det at Obama var aztekerkonge i ett av sine tidligere liv, og at det var han som lagde mayakalenderen(!). I sitt liv som aztekerkonge skal Obama ha sagt at mayakalenderes spådom betyr slutten på hvite menneskers herredømme over verden.

Det interessante er at Obama selv ikke vet noe om sine tidligere liv. Alt dette er informasjon som Ryuho Okawa sier at han har kanalisert fra Obamas skytsengler.

Eget politisk gladparti

I hjemlandet Japan har Happy Science et eget politisk parti, The Happy Realization Party, som ble etablert av Ryuho Okawa i 2009. Partiet vil blant annet sørge for mer åndelig undervisning i skolene og ta imot flere innvandrere. De vil satse på vitenskap og teknologi, og de vil gjøre Japan til et globalt foregangsland innen energiutvikling, matvitenskap og romteknologi.

Partiet ønsker å fremme verdier som frihet og toleranse for ulike religioner og etniske bakgrunner, slik at vi alle kan leve sammen i fred. De påpeker at religion i det japanske samfunnet har blitt erstattet av uhemmet materialisme og ateisme, og at politikk, utdanning og familieliv har mistet av syne hva som er rettferdig, og hvilke verdier som lærer oss forskjellen mellom godt og vondt. Dette ønsker «happiene» å forandre totalt. De ønsker å forby atomvåpen, jobbe målrettet for å skape verdensfred og realisere sann lykke for alle mennesker i hele verden. Optimistisk? Ja, og det er det de ønsker å være. For de tror at vi kan skape en lys fremtid ved å tro på en lys fremtid.

Fire prinsipper for det rette sinn:

 • Kjærlighet – å gi kjærlighet og tro på andre
 • Visdom – å tilegne seg kunnskap og spre visdom
 • Selvrefleksjon – å reflektere over egne handlinger
 • Fremgang – å sette seg mål som gir glede for hele menneskeheten 

Et utvalg Happy Science-bøker:

 • The Next Great Awakening (2011)
 • The Laws of Salvation (2011)
 • Change your Life, Change the World (2010)
 • The Science of Happiness (2009)
 • The Laws of the Sun (2001)
 • A Revolution of Happiness (1998)
 • The Laws of Prosperity (1999)

Alle er skrevet av Ryuho Okawa, som har forfattet nesten 800 bøker. Deler av utvalgte bøker kan leses her: www.happy-science.org, under «Publications».

Les mer om Happy Science her:


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode