Hjem stikkord Vilje

Merke: vilje

medium +

Vi trenger både indre arbeid og autentisitet

I selvutviklingsmiljøer tilbys en rekke spesifikke metoder som skaper harmoni og kraft i kropp og sinn. Dette har samtidig begrenset virkning hvis vi ikke også etterstreber å være mer sanne og ekte i ord og handling i hverdagslivet, hevder coach, psykoterapeut og gruppeleder Andreas Aubert.

Gul onsdag for ildchakraet solar plexus

Onsdag kan relateres til solar plexus chakraet, også kalt ildchakraet eller manipura og er det tredje hovedchakraet. Dette er del fire av en serie med artikler som gir inspirasjon og tips om å leve med en syklus av farger hver uke, og i tråd med chakraenes energier.