Hjem stikkord Stress

Merke: stress

medium +

Slik kan du leve et helhetlig liv med mindre stress og...

Stress har blitt en folkesykdom. Skyldes det dypest sett at vi har blitt for aktive og overstimulerte? Nei, hevder psykoterapeut Andreas Aubert. Aktivitet og informasjon som er forankret i det autentiske i oss, vil naturlig skape en tilstand av hvile, ifølge ham.

Ensomhet kan utløse stress

Det finnes mange typer stress og det er en helt naturlig reaksjon. Stress forårsakes i hovedsak enten av en fysisk eller emosjonell reaksjon på ytre påvirkning, eller som en reaksjon på samspillet mellom de ytre påvirkningene og reaksjonene på dem.

Spirituelt stress − en pådriver for utvikling

Når du ikke lenger trives, føler deg utrygg eller mister kontakten med deg selv, kan dette være spirituelt stress. Vanligvis anses stress som noe veldig negativt som kan forårsake sykdom, men stress kan også brukes som et verktøy for overlevelse og utvikling. Her gir Annie Vist Hageløkken noen svar på hva spirituelt stress er og hvordan vi kan bruke dette som et verktøy for tjenlige endringer.

Jobbet som coach for næringslivet

Kjetil Haugmo jobber i dag med coaching og coachutdanning for privatpersoner, sentrert rundt dyp sjelskontakt. I denne artikkelen forteller han om hva som kjennetegnet hans tidligere arbeid for næringslivet.
medium +

– Et mer autentisk samfunn begynner med gode oppvekstsvilkår for barn

Musiker Lars Eriko er initiativtaker for prosjektene Kjærlighetspartiet og Pause!, hvor autentisitet står sentralt. For å få et samfunn der autentisiteten har bedre vekstvilkår og mennesker føler trygghet til å være seg selv, er det essensielt å tenke radikalt nytt rundt skolegang og barneoppdragelse, hevder han.

− Kan du puste, kan du gjøre MediYoga

Er yoga noe som absolutt alle kan gjøre, selv om man har mye smerter og utfordringer som for eksempel ME eller kronisk utmattelse? Bente Kristensen tvilte sterkt på at yoga ville passe henne, fordi hun hadde en del smerter. Der tok hun faktisk helt feil.
medium +

Hva skiller skogsbading fra friluftsliv?

Silje Nicoline Runesdatter Kvalheim er guide i skogsvandring, en praksis som oppstod i Japan på 1980-tallet som et tiltak da mange døde av stress. – Dette skiller seg sterkt fra friluftsliv, blant annet ved at man ikke «bruker» naturen. Snarere bygger man en relasjon til den, sier Silje.

Sov godt med yoga

Mange opplever at de får bedre søvn av yoga og mindfulness. Har du problemer med innsovning og dårlig søvnkvalitet, kan det være smart å ta et slikt kurs.

Dette er hovedårsaken til stress

Vi tolker hendelser ut fra ubearbeidede opplevelser fra fortiden og dette setter i gang en stressreaksjon. «Erfaringserror» er en av de største kildene til stress, konkluderte sykepleieren Helene Notland i masteroppgaven sin om effekten av kropp-sinn-terapier på mennesker som ble utbrente.

Stressa før jul? Det er helt ok!

For mange er jula en stressende tid, og rådene som nå gis er å roe ned og nyte førjulstida. - Det er fint at vi minner hverandre på dette, men for mange er dette råd som aldri går helt hjem, og det er heller andre råd vi bør gi, sier terapeut Lene Sofie Arnesen.