Hjem stikkord økosystem

Merke: økosystem

Kunst og forskning for fokus på havets helse

Feilhåndtering av marine ressurser, plast og forsøpling truer havets økosystemer og dermed også menneskehetens liv. Derfor markeres den internasjonale dagen for verdens hav hvert år den 8. juni.