Hjem stikkord Nederlag

Merke: nederlag

Uenigheter vil prege dagen

Kortet for søndag 17. april er «Five of Swords». Fem sverd er et kort som er preget av uro, krangling og nederlag. Dette kan handle om både indre og ytre uro, en situasjon som er vanskelig å kontrollere eller at du rett og slett ikke kommer overens med en annen person.