Hjem stikkord NAKAM

Merke: NAKAM

Forskning på alternativ behandling

Høsten 2018 ble det gjort en observasjonsstudie i regi av NAFKAM (Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin) ved UiT. Hovedkonklusjonen var at det hovedsakelig var kvinner som oppsøkte healere, kvinnene var relativt høyt utdannet og de rapporterte i snitt om bedring på cirka 50 prosent fra de begynte hos healer til de avsluttet behandlingen.