Hjem stikkord Høsttakkefest

Merke: høsttakkefest

En fest for takknemlighet

I Nord-Amerika er Thanksgiving en stor feiring hver høst og i Norge feires høsttakkefest i kirkene. Takknemlighet nevnes ofte som en vei til økt lykke. Hva med å la oss inspirere til å tenke over hva man kan være takknemlig for hver eneste dag? Hvordan ville livene våre blitt da?

Samhain – en dag for de døde

Tanken med både Halloween, De dødes dag, Allehelgensdag og Alle sjelers dag er å minnes og hedre de døde. Den keltiske høsttakkefesten Samhain er opphavet for Halloween-feiringen i USA.

Hva er Mabon?

Mabon er en av de eldgamle sabbatene innen paganistisk tradisjon. Under Mabon feirer man den siste innhøstingen, fokuserer på balanse og takker naturen for dens grøde.