Hjem stikkord Helse

Merke: helse

Invitér noen på tur i dag!

Gjennom et storstilt samarbeid inviterer folkehelse- og friluftslivsorganisasjonene alle i Norge til en nasjonal dugnad for å få flere i aktivitet og redusere ensomhet. Det starter med Verdens Aktivitetsdag 10. mai, startskuddet for #sammenpåtur, et signalarrangement i Frivillighetens år 2022.

Bli oppdatert på komplementær behandling

Ønsker du å få oppdatert kunnskap om komplementær behandling som ernæringsterapi, biopati og ulike typer testmetoder? Terapeutdagene i mars sikter på å gi terapeuter og andre som er interessert i helse verdifull, nyttig og konkret kunnskap som raskt kan tas i bruk.

Funksjonell medisin – fremtidens medisin?

Mange funksjonellmedisinske leger og European Science Foundation (ESF) mener vi står foran et paradigmeskifte i moderne helsetjenester og at mer persontilpasset medisin vil prege fremtidens helsevesen. Hva innebærer egentlig dette og hva er funksjonell eller persontilpasset medisin?