Hjem stikkord Hege Heia-Gideonsen

Merke: Hege Heia-Gideonsen

«Kvinner har ikke betydning i det norske samfunn»

I en pressemelding fra Norsk Spiritualistisk Trossamfunn (NST), går foreningen hardt ut mot Samarbeidsrådet for Tros- og Livssyn (STL) etter at NST på nytt er nektet medlemskap i samarbeidsrådet. Tittelen på artikkelen demonstrerer inntrykket lederen i NST har fått av STLs syn på kvinner, likestilling og likeverd.