Hjem stikkord Balanzen

Merke: Balanzen

Hvordan være i balanse med seg selv?

Jo mer vi lytter til vår egen stemme og lever i samsvar med den, jo sterkere blir denne stemmen i oss. Jo enklere blir det å leve sitt eget liv. Jo oftere vi setter til side egne behov, egne meninger og lar oss styre av noe vi egentlig er uenig med, jo svakere blir vår indre stemme.

Å leve i samsvar med seg selv

Den beste slave er den som tror han er fri. Slavekontrakter er ofte både usynlig og synlig på samme tid. Som for eksempel når man lar livet vært styrt av andres tanker. Lær å skille mellom egne og andres tanker, og forsikre deg om at du virkelig lever som deg selv, ditt ekte selv.

Å våkne fra en tornerosesøvn

Vi er født for å finne frem til hvem vi er. På ulike stadier i livet vil vår sjel forsøke å vekke oss dersom vi er på feil spor. En slik reise er ulik for alle mennesker. Men den leder alltid til en dypere kontakt med oss selv. Ofte starter den med en opplevelse av tomhet og kjedsomhet. Den kan også starte med motgang i livet.