Skip to main content

Virker egentlig healing?

Healing er en av flere alternative behandlingsmetoder, men for mange fremstår healing som vagt og derfor stilles det spørsmål ved om dette har noen effekt. Dette gjelder både de som vurderer å bli healere selv og de som vurderer å gå til healer.

Noen føler at de får god hjelp av healing, mens andre ikke føler noen bedring. Noen mener at den kun hjelper kortvarig, mens andre blir bedre i lengre tid eller for alltid. Og hva med noe så rart som fjernhealing – kan noe slikt virkelig hjelpe?

Vitenskapelige undersøkelser

Som healer i mange år, lærer i healing og skribent av både Healing i teori og praksis og Healernes hemmeligheter har jeg satt meg meget godt inn i healing og dets virkemåter. Spesielt i Healernes hemmeligheter har jeg et eget kapittel om virkningen av healing der det både fokuseres på bevis og problemstillinger rundt undersøkelsene.

Det har blitt gjort mange undersøkelser på healing og det er skrevet en rekke bøker om temaet. En av de viktigste bøkene er boken Healing, Intention and Energy Medicine av Wayne B. Jonas og Cindy C. Crawford fra 2003. I denne boken har de laget en metastudie om healing. Metastudie betyr at man studerer andres undersøkelser og ser hvilke konklusjoner man kan få av dette. De analyserer undersøkelser av healing og metodene som er brukt i undersøkelsene. Inkludert er spirituell healing, energimedisin og effekten av tankens kraft. Tankens kraft er interessant siden det forteller at man kan overføre energi fra en person til en annen.

For å skrive boken har de vurdert hele 2200 publiserte rapporter, bøker, artikler og tekster om temaet. Dette inkluderte 122 laboratorieundersøkelser, 80 blindteststudier, 128 summariske tekster, 95 observasjonsstudier, 127 beskrivende studier og undesøkelser, samt at de har undersøkt 1268 andre tekster og anekdoter om temaet.  Sist, men ikke minst har de gått gjennom 259 bøker om temaet. Bakerst i boken deres er det referanser til bøkene og studiene.

Noen av resultatene fra denne metastudien er gjengitt nedenfor.

 • I over 75 prosent av 130 undersøkelser ble det sett en effekt av spirituell healing.
 • I 11 (58 prosent) av 19 studier av kontakthealing på tilfeldig utvalgte klienter resulterte i en god effekt. Totalt var 1122 pasienter med på disse studiene.
 • 111 av undersøkelsene var gjort i laboratorier. Disse var av planter, celler og dyr. Førtifem av dem var blindtester med forskjellige kontrollgrupper. De aller fleste var positive og statistisk signifikante. Blant de ti beste studiene var 8 av dem signifikante. Signifikant betyr at de beviste healingen.

Healeren Matthew Manning

En av enkeltstudiene som er interessant å se på, er undersøkelser av healeren Matthew Manning. Det var mye oppmerksomhet rundt ham på 1970-tallet da hans healing ble testet flere steder. En av de viktigste testene ble gjort i San Antonio i Texas i 1979 av Dr. John Kmetz. Han testet Manning som healet kreftceller som var i forseglede beholdere. I 27 av 30 tilfeller ble det bevist at healingen hadde effekt og at kreftcellene døde. Effekten var fra 200 til 1200 prosent økning av døde kreftceller. Det ble samtidig kjørt to kontrollgrupper som ikke fikk healing. Disse hadde ikke noen endring. Informasjonen er fra boken Med en fot i Stjernene. Bakerst i boken hans er det to sider der vitenskapelige rapporter lister opp tester på hans healing og andre evner.

Det finne enkelte studier på noen nettsider som omhandler kreft. I England har Cancer Research UK sett på healing og kreft. De skriver at mange leger godtar healing som alternativ terapi for noen sykdommer. Cancer Reserch UK henviser også til Annals of Internal Medicine som har undersøkt distanse- og fjernhealing. Totalt 23 forsøk med 2774 pasienter ble utført og analysert og man kom frem til at i 57 prosent av studiene gav healing en signifikant effekt. 13 av de 23 studiene viste at healing hadde effekt, ni viste ingen effekt, mens én påviste negativ effekt. Studiene brukte forskjellige typer fjernhealing. Fem baserte seg på bønn som fjernhealing, 11 som distansehaling og syv med andre former for fjernhealing.

Fjernhealeren Harry Edwards

Healeren som er mest kjent for fjernhealing, er Harry Edwards. Engelskmannen regnes av mange som den største healer som har levd i moderne tid.

Den healeren som er mest kjent for fjernhealing, er Harry Edwards. Engelskmannen regnes av mange som den største healer som har levd i moderne tid. Han startet først sin healingpraksis da han var 43 år gammel, men rakk likevel å gi gratis healing til 12 millioner mennesker. Svært mange healinger ble gitt som fjernhealing, og av disse skal fire millioner ha blitt kurert for sine sykdommer.

Harry Edwards jobbet med flere healingguider. Noen av guidene som jobbet med ham var den kjente franske kjemikeren og bakteriologen Louis Pasteur og Lord Lister, som var en kjent britisk kirurg. I tillegg til dem hadde han et par kjente healere og gamle venner som guider. Disse var Billy Parish og Fred Jones. 

Det er mange årsaker til at Harry Edwards ble oppfattet som verdens beste healer. De viktigste årsakene er at han hadde svært mange gode resultater av sine healinger, og det har blitt gjort mange undersøkelser som verifiserer dem. Undersøkelsene har blitt gjort av mange forskjellige instanser, som media, kirken og leger. Det er skrevet flere bøker om hans healing og undersøkelsene av healingen.

Alvorlige diagnoser

De fleste klientene han healet hadde alvorlige diagnoser, og mange av dem hadde blitt gitt opp av legestanden. Likevel fikk han fantastiske resultater på de aller fleste av sine klienter. Fra en undersøkelse om healing fant man at 80 prosent av dem han healet fikk klare helsemessige forbedringer. I 30 prosent av tilfellene ble klientene helt friske, mens 50 prosent fikk klare forbedringer. 20 prosent av healingene hadde liten eller ingen effekt. De fleste av healingene skjedde ved fjernhealing. På det meste kunne Harry og hans team få mer enn 3000 brev i uken med forespørsel om fjernhealing. Det spilte ingen rolle om de var kristne, spiritualister eller ikke-troende.

Psychic News gjorde et år ganske tidlig i hans karriere en undersøkelse av Harrys healing. I løpet av dette året fikk han 24.000 forespørsler om hjelp. 18.500 av disse rapporterte at de hadde blitt delvis bedre eller helt bra. Det tilsvarer 77 prosent med forbedringer eller som ble bra. De fleste av de som søkte hjelp skjedde via fjernhealing. 

I en undersøkelse hvor man kun så på de som oppsøkte ham personlig og fikk direkte kontakthealing, fant man at 43 prosent helt bra, mens 44 prosent ble bedre. Bare 13 prosent av de som kom til Edwards opplevde ingen effekt.

Ble kreftfri i løpet av natta

Hilde Marchant fra avisen The Sunday Chronicle studerte Harry og hans klienter over en lengre periode. I løpet av denne perioden samlet de inn 20.000 vitnesbyrd om healingen hans.

Harry Edwards hadde mange fantastiske fjernhealinger. En interessant healing som både viser kraften i fjernhealing og at healing ikke er en trosbasert placeboeffekt, er denne historien. En kvinne kom til Harry og ba om hjelp til sin 60 år gamle mann. Han hadde blitt sendt hjem for å dø siden han hadde lungekreft og det ikke var mer legene kunne gjøre. Mannen var agnostiker og trodde ikke på noe åndelig. Han visste ikke at han skulle heales. Harry sa til kvinnen at han skulle fjernheale ham om natten.

Neste morgen stod den syke mannen opp fra sengen og lagde en kopp te til sin kone. Familien trodde ikke sine egne øyne, for han så helt frisk ut. Kreften hadde blitt borte i løpet av en natt, og snart la mannen på seg igjen. Hittil hadde han bare mistet vekt. At kreften hadde vært der hadde blitt bekreftet med røntgen, og at den hadde forsvunnet ble bekreftet på samme måte. Legene kunne ikke forstå noe, og mannen begynte på jobb igjen etter tre uker.

Ni år senere kom konen tilbake og ba om healing for mannen igjen. Kreften hadde ikke kommet tilbake, men han var generelt dårlig. Igjen fikk han healing som hjelp ham videre i livet. Denne historien viser flere ting:

 • Healingen kan skje i løpet av en natt (kreft i dette tilfellet).
 • Fjernhealing kan være effektivt.
 • Det er ikke placebo siden mannen ikke visste noe om behandlingen.
 • Healingen varte i dette tilfellet i minst 9 år på en 60 år gammel mann.

Fjernhealing av AIDS

I USA ble det satt sammen en liten gruppe med tilfeldig utvalgte personer som hadde langt fremskreden AIDS. Gruppen var på 40 personer og ble delt i to like store grupper, en som fikk healing og en kontrollgruppe. Gruppene var så like som mulig i forhold til fakta rundt sykdommen, alder og sosial bakgrunn. De som fikk healing, mottok dette i 10 uker. 12-14 uker senere ble de fulgt opp med nye undersøkelser. Målinger ble gjort både av blod, fysiske symptomer og livskvalitet. Etter seks måneder ble alle de 40 deltakerne undersøkt. De fant da at de som hadde fått healing hadde klart færre nye problemer som følge av sykdommen og de var sjeldnere hos lege eller på sykehus enn de som var i kontrollgruppen. Humøret deres var også signifikant bedre. Blodprøver viste ingen forskjell mellom gruppene.

Selv om det ikke var en fysisk endring i blodet til det bedre, fastslår undersøkelsen at healingen har hatt en signifikant effekt på de som fikk healing. Undersøkelsen ble gjort av Sicher med flere i 1998 i San Fransico.

Må ønske å bli bedre

Det er en god mulighet for at healing vil virke, men samtidig er det ikke sikkert. Det er flere årsaker til at healingen ikke virker eller bare hjelper litt.

Det første som må til for at healing skal virke, er at du må ha et reelt ønske om å bli bedre. De fleste ønsker virkelig å bli bedre, men det er også en del som egentlig ikke ønsker dette. For å vite om man reelt ønsker å bli bedre, må man spørre seg om en har noen fordeler av sykdommen og om disse fordelene gir en større fordel enn det å bli frisk. Hvis fordelene med å være syk er større enn gevinsten ved å bli frisk, vil ikke healing virke.

En annen viktig faktor er at du selv er deltakende i din egen bedring. Healing kan hjelpe, men det krever også at du har gjort eller gjør noe selv. Årsaken til at vi blir syke kan være mange.  Det kan være feil livsstil, forurensing og giftstoffer, smitte, fysisk eller psykisk stress eller mange andre saker. En av de viktigste årsakene er en eller annen form for stress. Om du fremdeles lever under stress, vil ikke healingen virke. Ingen behandling vil virke da.

La oss se på et eksempel: Hvis du har fått en ny kontorstol og har fått vondt i ryggen, vil det ikke hjelpe med behandling om du ikke løser problemet med sittestillingen. Behandling kan hjelpe, men den vonde ryggen kommer tilbake om du ikke får justert sittestillingen. Det samme gjelder psykisk stress. Har du et problem med sjefen, kan dette føre til stress som gir hodepine eller andre problemer. Skal det bli bedre, må du løse problemet med sjefen. Healing kan hjelpe om du har løst årsaken eller løser årsaken mens du går til behandling.

Hjelper ikke alle

Så om jeg har løst mine problemstillinger, vil jeg da bli bra om jeg går til en healer?
Selv om vi har mange gode undersøkelser som viser at healing hjelper, er det dessverre ikke sikkert. Vi skal se på hvorfor det kan være slik.  

Når forskere gjør en undersøkelse som de ønsker skal gi et positivt resultat, velger de som oftest å jobbe med de beste healerne, en de tror kan hjelpe dem til å få gode resultater. Når du skal gå til en av de rundt 1000 healerne som jobber i Norge er ikke alle disse like gode. Noen er svært gode, noen er gode og noen er bare sånn passe. Det er som i alle andre yrker, vi må alle starte et sted og så bygger vi opp kompetanse og evner. Man blir ikke Norges beste kokk på kokeskolen eller om man jobber i en kantine. Skal man bli dyktig må man jobbe på de beste stedene og hele tiden utvikle seg.

Resultatet av healing vil variere fra healer til healer basert på hvor gode de er. Undersøkelser har vist at healing kan virke, men det er ikke ensbetydende med at alle healere vil få like gode resultater. I Norge har vi Lov om alternativ behandling som sier at en healer ikke kan love bedring eller helbredelse. Dette er riktig og viktig siden healere aldri kan vite om en healing vil hjelpe eller ikke. Det finnes gode og dårlige healere akkurat som det finnes gode og dårlige leger og psykologer, og alle kan ha gode og dårlige dager. Som klient må man altså finne en healer som du stoler på og som har et godt rykte.

Virker healing?

Jeg mener at bevisene ovenfor helt klart viser at healing kan hjelpe. Vi kan ikke love noe, men det kan hjelpe. Kan det være med å hjelpe uavhengig av hva slags sykdom som folk har? Igjen et klart ja, det kan være med å gi en bedring av helsetilstanden, hjelpe på å styrke immunforsvaret, lette symptomer og hjelpe til en lettere selvhelbredelse.
Virker det for alle? Nei, det gjør det ikke, og vi som healere kan ikke love noen bedring. Likevel kan healing være et godt supplement til tradisjonell legebehandling for de som ønsker dette. Som frie mennesker i Norge har vi muligheten til å velge den helsehjelp vi selv ønsker, det bør respekteres. For oss som er healere et det viktig at vi jobber sammen med helsevesenet for å hjelpe folk som har behov for dette.

Slik kan healere bli bedre

Det viktigste du som healer kan gjøre, er å utvikle deg slik at du får bedre resultater. Dette kan gjøres ved å gå på kurs, lese bøker om healing, meditere og finne andre måter å trene på. Skal du bli god, må du jobbe med gode teknikker og ha et godt samarbeid med dine healingguider. Det er også en fordel om du jobber som healer på heltid. Har man det kun som en hobby får en ofte ikke den erfaringen som skal til. Erfaring og dedikasjon er viktig for å bli best mulig.

Dette kan klienter gjøre

Som klient må du prøve å finne en god healer. Dette kan være vanskelig. Prøv gjerne å finne noen som er medlem av et healerforbund, og helst en som er registret i alternativregisteret i Brønnøysund. Dette kan man finne på nettet. Det at de står i Brønnøysund viser en viss seriøsitet og at de har gått kurs i etikk. Hvor gode resultater de har vil du ikke kunne finne der, da må du gjerne søke noen som har et godt rykte. Noen healere har dette som jobb og tar betalt for det, men det finnes også healere som jobber gratis. Kvaliteten kan være like bra om en healer tar penger eller ikke. Vil du prøve healing kan du finne mange på nettet.

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode