Skip to main content

Toning åpner opp for flere rom i oss

Når vi opplever å stå fast eller har vansker med få tak i vår egen kraft og styrke, kan toning gi oss en mulighet til å komme videre. Ved å bruke vår egen stemme til å gi lyd til tanker, følelser og behov kan vi la det stagnerte få et uttrykk. Det kan forløse spenninger og smerte, løfte energien og hjelpe oss til å få kontakt med flere og dypere aspekter av oss selv.

Bruk stemmen for å gi lyd til tanker, følelser og behov

– Stemmen er et så finstilt og kraftfullt instrument at jeg kan utforske det i evigheter. Jeg føler det er som om lag på lag åpner seg, sier Kari Helena Skogseid (56) entusiastisk. Hun holder kurs i stemmefrigjøring der toning er en av tilnærmingene for å utforske mulighetene som ligger i stemmen. Toning er terapeutisk, fri bruk av stemmen som kan brukes som del av en selvutviklingsprosess både alene, i grupper og i veiledningstimer hos en terapeut.

Kari Helena startet Nordisk Institutt for Stemme og Stillhet i 2021. Tidligere drev hun en klinikk i Bergen sentrum i 28 år der hun jobbet med homeopati, healing, blomsteressenser og veiledning samtidig som hun også holdt kurs innen meditasjon, selvutvikling, sang og stemmebruk. Hun tok sin utdannelse innen klassisk homeopati, medisinske fag og blomstermedisin ved Norsk Akademi for Naturmedisin (1987-1992). Allerede som 20-åring deltok hun på kurs innen Acem meditasjon, men først fra 1991 da hun begynte på kurs hos Audun Myskja på Senter for Livshjelp, ble det noe som falt på plass for henne knyttet til meditasjon. De neste 15-20 årene fikk hun opplæring der innen toning, terapeutisk berøring, veiledning, selvutvikling, energiforståelse og drømmetydning.

Hennes hovedfokus er å utforske menneskers muligheter, og noe av det som engasjerer henne mest er stemmen og meditasjon. Toningen ønsker hun å bruke for å hjelpe mennesker med å finne rom for det sårbare, det kreative eller kraftfulle, kunne skape bevegelse når en opplever å stå fast, få resonans på kvaliteter som før kanskje ikke har blitt møtt. Kari Helena blir ivrig, og forteller at hun er opptatt av hva vi kan gjøre for å komme mer i kontakt med og uttrykke oss ut fra dypere aspekter i oss selv. Det vil kunne påvirke vår opplevelse av hvem vi er, og dermed også vårt møte med andre, vårt forhold til jorden og hvordan vi kan bringe verden fremover i en god retning.

Møtet med toning

Overlege, forfatter, kursleder, foredragsholder og meditasjonslærer Audun Myskja var den første som introduserte Kari Helena for toning. Han har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorg og er faglig leder for Senter for Livshjelp, foredragsholder og han har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorg.  Foto: JM Stenersens forlag.

Kari Helena husker fremdeles opplevelsen da hun for første gang ble introdusert for toning på et kurs i kjellerstuen til Audun Myskja og hans familie en gang i 1992.

– Det traff meg midt i hjerteroten. Det var så flott å sitte i gruppen og oppleve effekten av toning – både i eget sinn og egen kropp, men også i gruppeenergien. Det var en berikelse, og jeg visste med meg selv allerede da at dette ville jeg lære mer om, og gjerne jobbe med forteller Kari Helena.

Myskja underviste blant annet i tradisjonen etter den irske meditasjonslæreren og healeren Bob Moore (1928–2008). Kari Helena gikk i lære hos Bob Moore i seks år fra 1994 til han sluttet å undervise i store grupper.

– Disse kursene handlet ikke direkte om lydhealing, men han var en veldig viktig inspirasjon, støtte og veileder for meg, forteller Kari Helena.

En annen viktig lærer innen stemmebruk i en tiårs periode fra 2001, var den franske sangpedagogen Gilles Petit, som underviste i møtepunkt mellom østlig og vestlig sangtradisjon. Andre som har gitt inspirasjon er blant annet Githa Ben-David (lydhealing) og Iegor Reznikoff (overtonesang). Kari Helena har deltatt på kursrekker i The Naked Voice og The art in Listening i England, og hun har en ettårig sangerutdannelse fra Complete Vocal Institute i København.

– Livet byr stadig på nye prosesser og nye muligheter, sier Kari Helena. Midt i pandemien og alt som var stengt ned, begynte hun høsten 2020 å følge kursrekker online hos dr. Sue Morter i USA innen det som kalles Energikodene.

– For meg oppleves det som en syntese og fordypning av mye av det jeg tidligere har vært med på, noe som fullføres, sier Kari Helena. En sirkel som sluttes, eller kanskje en spiral som løftes til et nytt nivå?

Å virkelig lytte

Ved terapeutisk bruk av stemmen, toning, går kommunikasjonen to veier – både utover i rommet ved at du setter lyd på en kroppslig opplevelse, følelser eller tanker, og ved at du lytter innover i deg selv, eventuelt til det som skjer i gruppen.

I individuell terapi og veiledningsgrupper med toning og lydhealing kan Kari Helena ta i bruk både sin egen stemme, deltakerens stemme, instrumenter og terapeutisk berøring. Hun bruker blant annet et indisk harmonium og tibetanske syngeboller.

– Toning er ikke bare det samme som å uttrykke alle følelsene sine. Toning er oftest lyd uten ord. Stemmen uttrykker sine behov fra øyeblikk til øyeblikk. Ved toning har du også lyttingen, forbindelsen til det du opplever akkurat nå. Det har med å skape resonans å gjøre. Å finne lyder som du opplever stemmer med hvordan du har det, eller lyder som kan gi noe av det du trenger nå eller trengte den gang noe skjedde i livet ditt.

– Etter hvert som du lytter deg innover lag for lag og finner kontakt, vil du kunne forbinde deg mer og mer til din egen kjerne, essens eller sjel. Når du da toner, vil den kontakten være sansbar i din egen stemme. Slike opplevelser kan berøre både den som toner og andre som eventuelt hører. Vi er alle sjel og i bunn og grunn lys. Vi kan minne hverandre på hva vi egentlig består av, sier Kari Helena.

Noen ganger blir vi bombardert med lyder overalt, og da kan det være vanskelig å lukke av for alle impulsene. Her kan vi for eksempel bruke motlyd, det vil si at du selv stille, inni deg lager en lyd som du forestiller deg går ut i møte med lydene rundt deg. Det kan virke rart, men test gjerne ut om det ikke fungerer for deg også. Det handler om at du skaper et felt rundt deg, gjerne mens du har kontakt med din egen ryggrad. Andre lyder kan da virke mindre invaderende. Mange er følsomme for lyd, så det kan også være godt å skru av alt innimellom og gå inn i stillhet. Da kan du lytte innover, eller bare være med det som er. Et tips for å klare å skru av og gå innover er å gå en tur alene ute i naturen.

– I stemmen er det så vare kvaliteter som kan komme mer frem når vi lytter. Med stemmen og toning kan du finne balanse mellom å lytte til deg selv og til andre, og samtidig kunne uttrykke deg. Det er en aktiv balanse, som en duett eller musikkstykke, sier Kari Helena.

Hva kan toning brukes til?

Ifølge Kari Helena kan man bruke toning til å komme i bedre kontakt med flere aspekter i seg selv, til å forløse spenninger, smerte og stress, og til å løfte energien. Noen stresser lett og har litt høye skuldre – de trenger å roe ned. Andre er veldig slitne og trenger å bli løftet opp.

Noen ganger har vi utfordringer med å finne balansen mellom aktivitet og hvile i oss selv.

– Toning kan brukes både i forhold til fysiske og følelsesmessige ting og til å finne veien og meningen. Det kan brukes i grupper i forhold til det å tørre å ta plass, føle at man kan gå i møte med andre, bli hørt, forstått, sett, og til å dele dyptfølte tema som man kanskje ikke har ord på, sier Kari Helena.

Toning gir en mulighet til å uttrykke seg fritt uten å måtte lete etter de riktige ordene. Kanskje kan man til og med oppleve å bli forstått uten å måtte bruke ord.

Hvordan toning foregår

En sesjon med toning kan foregå enten sammen med en terapeut, i grupper eller alene i eget selskap. Du kan bruke stemmen til å uttrykke deg spontant og la lyden komme helt naturlig, enten du vil gaule fritt, nynne, synge, stønne eller sukke. Høyt volum er ikke nødvendig. Det er viktigere at det føles autentisk.

– Barn gjør det hele tiden, og vi gjør det alle sammen, men kanskje mindre og mindre når vi blir voksne og såkalt fornuftige. For da lukker vi igjen det spontane uttrykket. Du kan også sette det inn i et system, der du prøver å lytte innover i egen kropp og eget sinn. Du kan sanse ditt eget energisystem og kjenne etter: Er det noe her som trenger en lyd, eller noe som ønsker å gi en lyd, sier Kari Helena.

På samme måte som vi har det forløsende ordet i gode samtaler, mener hun vi har den forløsende lyden. Bare kjenn på det selv. Hvordan føles det å kunne rope eller synge ut fritt, helt uten hemninger?

– I toning har du mulighet til å gå inn og lytte. Du kan gi det du har i deg, et rom, en tilstedeværelse, en virkelighet og en mening, slik at det ikke blir låst inne, men går i flyt hele veien fra det indre til det ytre, sier Kari Helena.

Her er Kari Helena på Zen House i Oslo. Hun holder en tibetansk syngebolle. En av dem hun har er fra det 15. århundre. Den har ifølge Kari Helena en fantastisk evne til å bringe deltagerne gjennom prosesser de har åpnet opp for og står i, men som det er fint til å komme noen steg videre med.

Ut av fastlåste mønstre

Vi mennesker presenterer oss ofte i faste roller, for eksempel som en mor som alltid stiller opp for andre, som en samvittighetsfull arbeidstaker, flink pike eller tøff gutt. Noen er alltid blide og høflige i møte med andre, mens andre er negative, sutrete eller selvgode.

– Vi går ofte også inn i fastlagte spor med hvordan vi lager lyd, sier Kari Helena. Ved at vi leker med stemmen vår, tror hun vi kan få tilgang til flere sider av oss selv og få hjelp til å komme oss ut av fastlåste roller og tankemønstre. Det kan hjelpe oss til å tenke nytt om oss selv, om andre mennesker og om omgivelsene våre.

– Når du kan utforske forskjellige måter å bruke stemmen på, kan du også møte forskjellige sider i deg selv. Da kan vi møte helt andre aspekter i oss selv som vi kanskje ikke har ord på, men som vi oppdager og kjenner igjen via stemmen. Til slutt kan vi ha tilgang til en mye større del av oss selv, tror hun.

– Alle kan synge!

Kari Helenas erfaring er at mange voksne er oppriktig lei seg fordi de tror at de ikke kan synge, og at dette er et veldig sårbart tema for dem. Hvis noen kanskje allerede i barndommen blir fortalt at de ikke kan synge, mener Kari Helena det er noe stort tull – uansett hvordan stemmen deres er.

Alle kan synge. Vi har forskjellige stemmer med forskjellige kvaliteter. Og takk og lov for det, for det er noe av det som gjør stemmer så spennende – at du kan høre den individuelle kvaliteten. Og det er lettest hvis stemmen ikke er altfor belært, mener hun.

Hvis noen har dårlige opplevelser fra fortiden med å synge, tar Kari Helena det på alvor. Kanskje har man sunget og hatt det gøy som barn, men så har noen sagt: «Hysj! Du må ikke synge, for du ødelegger bare for de andre!» Slike opplevelser kan ta fra oss troen på at vi kan synge, og det kan føre til en låsning av noe av det særegne i stemmen. Når man skal åpne munnen, holder man tilbake og lukker igjen slik at man ikke klarer å uttrykke seg fritt. Her tror Kari Helena at toning kan hjelpe.

Kontakt med egen støtte

Noen kan ha utfordringer med å synge den samme tonen som andre, men det betyr ikke i seg selv at en ikke kan synge. Hvis man kan åpne for den dype pusten, aktivere muskler som gir støtte til stemmen og finne en god tilstedeværelse i seg selv, mener Kari Helena det er lettere å synge rent. Da klarer man å lytte og uttrykke seg samtidig, og det er et viktig poeng. Blir man usikker og låser pusten, er det større sjanser for at man begynner å synge falskt.

Noen har så vanskelig bagasje knyttet til det å uttrykke seg at det kan ta litt tid å få tak i egen sentrering. For noen kan det være en åpning å begynne å synge eller nynne når de selv får barn eller barnebarn. Babyer sier ingenting om hvordan du synger, og de griner ikke på nesen. For dem er stemmen vår naturlig uansett.

– Stemmen vår er mer i pakt med naturen enn et piano. Pianoet er bygd opp mekanisk, og det finnes mange andre lyder enn pianotonene. Dermed er det ikke slik at de lydene vi opplever som falske, er feil, men de hører bare ikke sammen med pianoet, sier Kari Helena.

Å vite at du har kraft

Mange blir overrasket over at de har en voldsom kraft i stemmen sin. Etter hvert som de blir kjent med den og vet at de har denne kraften, opplever de at det kan gi dem en trygghet som hjelper dem i hverdagen. Det betyr ikke at de bruker kraften i hytt og pine, men at de blir mer presise på når og hvordan de bruker den.

– Hvis du vet at du har et sverd i slira, så må du ikke nødvendigvis bruke det. Men du kan være trygg på at sverdet er der hvis du har behov for det, slik at du kan bruke det presist og så legge det ned igjen. Hvis du er usikker på styrken din, blir du mer emosjonell og upresis. Det blir gjerne mindre konstruktivt, sier Kari Helena.

Mange sliter med en uro ved at de ikke får levd livet slik de ønsker. Kanskje lengter de etter å finne en dybde og et nærvær i seg selv. Det er spesielt i slike tilfeller Kari Helena har erfart at både toning, lydhealing og terapeutisk berøring gir en mulighet til å åpne opp for å utforske dypere innover i følelser, spirituelle tema og eksistensielle spørsmål.

Øvelser for toning

1. Syng ut en følelse, tanke eller kroppsfornemmelse

Sett deg ned og sørg for at det er rolig rundt deg, som om du skulle meditere. Lukk gjerne øynene, vend bevisstheten innover og kjenn etter hvordan du føler deg. Er det en følelse eller noe i kroppen som fanger oppmerksomheten din? Har dette en lyd, eller kanskje det trenger en lyd? Det kan for eksempel være en følelse eller noe du ville ha sagt som ble holdt tilbake. Du kan også begynne med å sette lyd på utpusten, som et sukk og la det utvikle seg naturlig derifra. Lyden kan være akkurat så høy eller lav som du ønsker. Ingen lyder er feil, og det kan være greit å bare begynne med en lyd som kommer til deg, og legge merke til hvordan det oppleves.

2. Gråtesang

Er du trist for noe og føler behov for å gråte uten å få det helt til, kan du ta tak i tonen på lyden som kommer. Lat som om du skal begynne å grine, og legg merke til hvilken tone du gråter på. Syng ut denne tonen og forsterk den. Tonen kan variere fra gang til gang. Hvis du gråter mye og føler det ingen ende tar, legg merke til tonen gråten legger seg på, og syng tonen ut. Dette kan du gjenta noen ganger til andre toner kommer naturlig av seg selv.

Dette er toning

Toning er terapeutisk bruk av stemmen. Det er lyden oftest uten ord, og handler også om å lytte til seg selv. Man fokuserer på et usensurert og naturlig uttrykk fra stemmen ut ifra et behov man har i øyeblikket. Toning kommer av ordet tonus, som betyr spenning. I dette ligger det at toning er en metode for å regulere ytre og indre spenning i kropp og sinn. Man kan tone både alene og sammen med andre, i grupper eller to og to.

(Kilder: www.livshjelp.no, www.stemme-og-stillhet.no)

Mer om toning

 • «Stemme og Stillhet – Slipp stemmen fri!» retreat på Venabu Fjellhotell i pinsen 25.-29. mai. Påmelding innen 10. mai.
 • Til høsten blir det helgekurs i Oslo, Bergen, Trondheim, Florø og Ørnes i Meløy kommune. Datoer for helgekurs kommer på hjemmesiden til Nordisk Institutt for Stemme og Stillhet stemme-og-stillhet.no.
 • Kari Helena Skogseid holder også samlinger online. En gang i måneden er det kvelder med meditasjon, pust og energiøvelser. Neste gang er onsdag 10. mai kl.18-21.
 • Du kan kontakte Kari Helena Skogseid på info@fristemme.no.

(Artikkelelen ble første gang publisert i Medium utgave 2-2013, men er oppdatert og endret en del siden.)

Relaterte saker: 

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode