Tibetansk yoga for fysisk og åndelig helse

Tibetansk yoga – kalt Lu Jong – har røtter i østlig medisin og strekker seg mer enn 8000 år tilbake til før-buddhistiske sjamanistiske tradisjoner. Lu Jong anvendes for både fysisk og åndelig helse og har en viktig posisjon i tibetansk buddhisme. Anneli Hansen underviser i tibetansk healingyoga, mindfulness og en sverdpraksis kalt Tog Chöd med base i Oslo.

Den tibetanske yogatradisjonen Lu Jong har sin opprinnelse i tibetansk medisin og læren om de fem elementene jord, ild, luft, vann og rom. Dette er effektive metoder for å finne balanse og økt tilstedeværelse i kropp og sinn.

– Lu Jong healingyoga passer for alle, forteller Anneli Hansen. – Øvelsene kan modifiseres og har derfor relevans selv for den med fysiske utfordringer. I Lu Jong arbeider vi med kroppen mer fra det indre, vi jobber fra innsiden og ut. Den indre «strekken» er viktigere enn den ytre fysiske tøyningen. Kroppen åpnes, og man kommer mer på plass i seg selv, forteller Anneli, som har praktisert disse kunstene i mange år: Hun har dessuten erfaring innen ulike sjamanistiske tradisjoner.

– Kunnskapen om naturen og elementenes healingkraft er en urgammel visdom. Denne holder på å gå tapt i den moderne sivilisasjon. Samtidig ser vi nå at urkulturer og tradisjoner er i ferd med å komme ut og bli mer synlig slik at denne kunnskapen blir tilgjengelig igjen.

Ubalanse mellom elementene

I tibetansk medisin brukes fem elementer. I tillegg til jord, vann, luft og ild, er det femte elementet rom – space.

– Kroppen vår består av de samme elementene som naturen og universet er bygget opp av. Alle elementene har både synlig og usynlig form. Dette er energi med ulike kvaliteter og funksjoner som holder oss og naturen i gang. Ifølge østlig medisin oppstår sykdom som en følge av ubalanse mellom elementene. Blir det for mye av ett element, svekkes et annet. Svak ild fører til problemer med fordøyelsen av mat, men også «fordøyelse» av tanker, for å gi et eksempel, forklarer Anneli engasjert.

Det fins også en mer subtil energi som kultiveres gjennom spirituell praksis. Lu Jong yoga er en del av en gammel esoterisk yogipraksis som inntil nylig har vært ukjent for oss i Vesten. Øvelsene i Lu Jong balanserer elementene i kroppen. Ryggraden har en sentral plass i tibetansk yoga og regnes som kroppens batteri.

Som en trestamme

Ryggraden kan sammenlignes med stammen på et tre. På samme måte som stammen er forbundet med røttene, grenene og bladene, er ryggraden forbundet med kroppskanalene, nerver og organer.

– For å åpne en komprimert og blokkert ryggrad må den strekkes så det skapes luft mellom ryggvirvlene. På den måten åpnes blokkeringer slik at energien kan flyte fritt igjen. Man tøyer kroppen, men også den indre energikroppen jobbes med, forklarer Anneli.
Både fysiske og energetiske kanaler i kroppen aktiveres gjennom bevegelse, fokus og pust. Denne kunnskapen om indre kanaler kjenner vi igjen fra for eksempel kinesisk akupunktur og dens lære om meridianene.

«Ryggraden kan sammenlignes med stammen på et tre. På samme måte som stammen er forbundet med røttene, grenene og bladene, er ryggraden forbundet med kroppskanalene, nerver og organer.»

– Vi har svært mange slike energetiske kanaler i kroppen, men vi mister disse underveis i livet når energien stagnerer og blir blokkert. Slik oppstår aldring, mener Anneli.

Lu Jong-øvelsene har inntil nylig vært praktisert i hemmelighet og har vært utilgjengelig for oss i Vesten. Tulku Lobsang Rinpoche (f. 1976) tok disse gamle healingteknikkene med seg, reiste ut og startet å undervise vestlige studenter. «Lu» betyr kropp, mens «Jong» betyr trening eller transformasjon. Tulku Lobsangs arbeid er belønnet med en pris av Dalai Lama. I en programserie med Morgan Freeman på National Geographic demonstrerte den tibetanske yogien en mer avansert teknikk som kalles «tummo».

Anneli Hansen og Tulku Lobsang Rinpoche til høyre. Sistnevnte begynte å lære bort de gamle Lu Jong-øvelsene i Vesten og har fått en pris fra Dalai Lama for sitt arbeid.

– Det er øvelser som vekker og anvender vår indre ild og som gjør det mulig for yogier å leve og praktisere meditasjon høyt oppe i fjellene. At denne gamle kunnskapen er kraftfull og effektiv, er det ingen tvil om, mener Anneli.

Tradisjon

Ordet «tulku» betegner en reinkarnert lama, en gjenkjent mester i tibetansk tradisjon. Tulku Lobsang Rinpoche har base i Østerrike, men reiser verden rundt og underviser fra dette mytiske fjellandets gamle healing- og visdomstradisjoner.

Lu Jong blir i dag stadig mer brukt og opplever økende popularitet. Tulku Lobsang understreker at denne formen for tibetansk healingyoga kan praktiseres av mennesker i alle aldre, og at fordelene kan oppleves med det samme. Kontinuerlig praksis kan forandre livet. Anneli forteller at hun opplever at det er sterkt å stå i en tradisjon.

– I Østen har de gjerne vektlagt dette mer, det med tradisjonslinjer og linjebærere, men vi kan se noe av det samme hos urbefolkninger hvor kunnskap overleveres fra mor til datter og far til sønn, forteller Anneli, som selv har studert og praktisert meditasjon og tibetansk buddhisme ved Karma Tashi Ling buddhistsenter i Oslo siden 2003.

Eksotisk og ukjent

De viktigste lærerne og døråpnerne for Anneli har vært senterets hovedlama de siste 25 år, Lama Changchub Tsering, og Jetsun Khandro Rinpoche, en kvinnelig mester som besøker senteret årlig.

Da Anneli kom til Karma Tashi Ling den første gangen, var tibetansk buddhisme noe eksotisk og ukjent, men hun kjente seg straks hjemme og oppdaget potensialet den buddhistiske læren har, også for oss i vesten.

– Se bare på hvor utbredt mindfulness har blitt, det som egentlig er en gammel buddhistisk metode, sier hun, og gir uttrykk for en sterk kjærlighet til den buddhistiske tradisjonen som bygger på grunnpilarene visdom og medfølelse.

– Det å praktisere buddhisme betyr at man er dedikert til personlig vekst, det å endre seg selv. Buddha er læreren og samtidig ens egen indre natur. Livet er en læremester, sier Anneli, som studerte og mediterte, var på undervisning, puja (seremonier) og lengre fordypningsopphold på ulike retreats.

Etterhvert ble hun mer bevisst nytteverdien av å ta i bruk kroppen og på den måten få en mer følbar og konkret erfaring utover det å lese eller sitte og meditere. Dette ble spesielt tydelig i 2010 da hun selv dikk helseplager og etter en tid fikk diagnosen ME.

– ME-syke blir overlatt til seg selv av et helsevesen som ikke vet hva de skal gjøre med denne pasientgruppen. Det er en kjempetøff sykdom å ha. Da det så som mørkest ut fant jeg en vei ut, jeg begynte å bevege meg, forteller hun.

Inspirasjonen fikk hun gjennom dans, spesielt metoden «5 rytmer» og yoga.

Anneli Hansen.

– I 2011 deltok jeg på min første undervisning med Tulku Lobsang. En ukes lang tummo-retreat åpnet en ny verden, forteller Anneli, som gjennom Tulku Lobsang fikk «nøkler» til å hjelpe kroppen å heale seg selv og inspirasjon til å selv bli lærer og gjøre denne gamle healingtradisjonen fra Tibet tilgjengelig i Norge.

Selvhelbredelse

Hun opplevde en betydelig effekt fra begynnelsen av, men er likevel klar på at slike selvhelbredelsesprosesser skjer gradvis.

– Lu Jong «åpner» kroppen, man trekker pusten helt ned i magen. Det er en form for bevegelsesmedisin som styrker vår tilstedeværelse og jorder oss. Kroppen er selve nøkkelen. Det kan dessuten være lettere å åpne sinnet via kroppen. Ved å trekke fokuset ned under navlen, reduseres tankestrømmen og kroppen åpnes. Lu Jong er likevel en spirituell praksis som jobber via det mentale og energetiske. Det overordnede målet er å erfare sin sanne natur og sin egen indre guide. På dette viset jobber Lu Jong både med fysisk og spirituell helse, forteller Anneli, som presiserer at det går helt fint å praktisere Lu Jong uten å være buddhist.

Enkelte buddhistiske elementer dukker innimellom opp, som for eksempel bruk av ulike mantraer. Det er spesielle ord og setninger som knyttes direkte til en forventet effekt.

– Tulku Lobsang, med sin gave for å kommunisere disse gamle tradisjonene til moderne vestlige mennesker, kaller mantraer for «passord». Likevel er bevegelse og pust det mest essensielle. Noe av det som skiller Lu Jong fra annen yoga er måten pusten brukes på. Pusten holdes i bøyen og vridningen. Dette åpner blokkeringer i de mange kroppskanalene. Lu Jong er yoga i bevegelse, forklarer hun.

«Ifølge buddhistisk forståelse er det i virkeligheten ingen fiender utenfor oss selv. Når vi innser dette, kan vi slutte å slite med den eksterne verden og lære å skape vår egen virkelighet. Men selv da er vårt største hinder latskap.»

Visdomssverd

I tillegg til å undervise i tibetansk yoga, pust og tilstedeværelse, praktiserer og underviser Anneli en form som heter Tog Chöd – visdomssverdet. Denne sverddansen er, ifølge Tulku Lobsang, spesielt nyttig for mennesker i Vesten fordi vi har mye stress og indre uro, og vanskelig for å meditere her.

– Mens Lu Jong jobber mer i vannelementet, er denne sverdpraksisen en mer maskulin vei. Det er en sverddans hvor man bruker tresverd og energien fra vårt eget sinne for å kutte gjennom frykt og forventninger. Man bruker sinne for å styrke vår motivasjon, men den dype motivasjonen er alltid medfølelse. Utgangspunktet er at vi alle har buddhanatur og at hindringer speiler negative følelser i oss selv.

– Kraften fins i nuet, og sverddansen brukes for å befri seg fra effekten fra frykt, som har røtter i fortiden, og forventninger, som er ønsker for framtiden. Disse ulike metodene jobber med følelsene. Tilstedeværelse bringer oss i kontakt med både følelse og kropp. Det trengs mot for å være i øyeblikket, forteller Anneli.

Ifølge buddhistisk forståelse er det i virkeligheten ingen fiender utenfor oss selv. Når vi innser dette, kan vi slutte å slite med den eksterne verden og lære å skape vår egen virkelighet. Men selv da er vårt største hinder latskap. Gjennom Tog Chöd kan man kjenne sin indre kraft og på den måten overvinne latskap. Metoden har røtter i gamle tradisjoner, men er utviklet av Tulku Lobsang.

– Sverdet symboliserer vår egen medfødte visdom, forteller Anneli, som på inspirerende vis deler sine kunnskaper om Lu Jong, de fem elementene og andre aspekter av tibetansk yoga, medisin og åndelig praksis.

For mer informasjon, se facebook.com/tibetanskyogaoslo.no.

Les mer om Tulku Lobsang på siden til Nangten Menland Buddhist Medical Center, tulkulobsang.org.