Skip to main content

Sosiale medier: Inspirert eller drenert?

La sosiale medier inspirere deg — ikke tappe deg. Her er seks mindfulle tips som vil hjelpe deg.

Tekst: Anne Grethe Thoresen

Se for deg at du har en rolig morgenstund for deg selv, før selve dagen begynner. Du er upåvirket av resten av verden og er snart klar for å starte dagen din. Mens du nipper til morgenkaffen, tar du opp mobilen og blar fort gjennom ulike sosiale medier. Plutselig er du ikke så upåvirket av verden lenger! Den rolige morgenstunden som skulle gi deg en god start på dagen, blir forstyrret av din bevisstløse scrolling på Facebook og Instagram. Du føler deg tappet, og istedenfor å bli inspirert, blir du drenert. Kjenner du deg igjen?

Mange av oss bruker sosiale medier for å finne inspirasjon og å holde kontakt med andre mennesker. I vår søken etter inspirasjon, er det lett å bli slukt av andres påvirkning og bli farget av andres meninger. Det finnes imidlertid måter å bruke sosiale plattformer positivt på. En måte å gjøre dette på er gjennom å praktisere mindfulness.

Hvordan unngå å bli tappet?

− Det er her tilstedeværelsen blir viktig, sier coach og terapeut Mariann Marthinussen i Lev ditt liv.

− Når du kjenner ditt eget verdigrunnlag, vil det bli lettere å se det i aksjon i hvordan du selv uttrykker deg i sosiale medier, sier Mariann Marthinussen. Foto: Pixabay

Sosiale medier og nyheter generelt tar oss ut av vår egen bevissthet. Den gjør at vi fokuserer på noe utenfor oss selv. Dersom vi er for mye «utenfor» oss selv, vil vi føle oss tappet og utmattet.

Du kan lære deg til å stille deg selv kritiske spørsmål som:

 • Gagner dette meg på noe vis?
 • Bringer det jeg gjør eller leser meg mer lykke og tilfredshet?
 • Trenger jeg det jeg gjør akkurat nå? I så fall, hvorfor?
 • Er det noe jeg heller vil gjøre eller føle enn dette?

Ved å stille deg disse spørsmålene er det med på å hente deg tilbake til en bevisstgjøring av bruk av tid og oppmerksomhet.

− Programmeringen av nyheter og sosiale medier er basert på psykologiske behov som bekreftelse, oppmerksomhet og tilhørighet. Sosiale medier kan derfor skape avhengighet, forklarer Mariann.

La verdiene dine være din ledestjerne!

Å ta vare på deg selv når du er på sosiale plattformer innebærer som sagt en bevisstgjøring av deg selv, da spesielt på dine egne verdier. Det er viktig at vi tilpasser disse verdiene med alt vi gjør. Så, hva er det som er viktig for deg? Hva liker du? Hva gir deg næring? Hva inspirerer deg? Hva får deg til å føle deg bra og hva gir deg påfyll?

Å ta vare på deg selv innebærer også å være bevisst på hva du ikke liker. Hva er det som drenerer deg? Hva trigger negative følelser hos deg?

Når du vet hva som løfter deg og hva som trigger deg, lar du deg ikke så lett vippe av pinnen når du er på sosiale medier. Når du vet hva du står for og kjenner dine kvaliteter, er du på sporet av deg selv og dine egne verdier. Så hva er egentlig verdier, og hva er dine?

Mariann Marthinussen definerer verdier som «noe som står for alt som er grunnleggende verdifullt for oss og er våre «ledestjerner».

− Verdier styrer og påvirker våre liv, både bevisst og ubevisst, forklarer hun.

«Når du kjenner ditt eget verdigrunnlag, vil det bli lettere å se det i aksjon i hvordan du selv uttrykker deg i sosiale medier.»
− Mariann Marthinussen Terapeut, coach, underviser og faglig veileder www.levdittliv.no

Tilstedeværelse i eget liv

Mariann fremhever at mindfulness er et viktig verktøy og et aspekt av det å bevisstgjøre seg selv.

− Det er et verktøy for å skape oppmerksomhet om eget liv og egne vaner. Det hjelper oss å få innsikt i egne mønstre og den påvirkningen som både tanker og følelser har på våre valg og handlinger.

Viktige stikkord her er bevisstgjøring og oppmerksomhet. Det handler om å trene tilstedeværelse i eget liv. Dette kan du gjøre mens du går, dusjer, pusser tenner eller vasker opp.

− For meg er mindfulness et levesett og en holdning til livet. På norsk ville vi kalt det «oppmerksomhetstrening», sier coachen og terapeuten.

− Det handler om å skape en bevissthet hos seg selv. En bevissthet til å kunne velge, og velge mer hensiktsmessig for å føle mer påvirkning og kraft i eget liv!

Sammenligner oss med andre

Undersøkelser har vist at noen opplever at sosiale medier blir en arena for sammenligning med hva andre gjør, og hva andre legger ut på feeden sin. Man kan oppfatte at andre lever et bedre liv og er gladere enn en selv, uten å være bevisst på at mye av den sosiale sammenligningen på sosiale medier er basert på ufullstendig informasjon. Ofte viser vi fram bare de mest spennende og mest positive aspekter ved livet vårt. Dette gjør at det blir et skjevt bilde, nettopp fordi man bare sammenligner seg med de positive innleggene.

Samtaleterapeut Elisabeth Bostad Dahl tror også at mye av det som legges ut er regissert og at mottakeren ofte får noe «uekte» i fanget.

Samtaleterapeut Elisabeth Bostad Dahl tror at mye av det som legges ut i sosiale medier er regissert og vi ofte får noe «uekte» i fanget. Foto: privat

− Jeg tror ikke at alle er like dyktige på å forstå at dette er et utdrag av den virkeligheten som man ønsker å være i. Det er ofte drømmer eller ønsker som legges ut, men dette vet vi ikke helt sikkert. Mottaker vet ikke om det er en virkelighet, og hvis vi sammenligner oss med det, så kan det bli vanskelig å nå opp til, sier hun.

− Dersom du ikke klarer å gjøre det samme som de andre, så kan dette gjøre noe med selvfølelsen din, spesielt hvis du er mottakelig for det. Sårbare og litt skjøre mennesker som i utgangspunktet strever med den de er, kan oppleve at de ikke mestrer tilværelsen fordi de sammenligner seg med noen de identifiserer seg med. De er ikke så kildekritiske som de burde være, mener terapeuten.

− Hvis du ønsker å være på sosiale medier, må du minne deg selv om at du er der for å bli motivert og inspirert!  Du må gjøre et valg om hva du vil se på og hvem du vil følge og forstå at du ikke må gjøre som alle andre! I det øyeblikket du velger å gå inn det, så er det du som eier det, da har du gjort det valget, formaner Elisabeth med et lurt smil.

En forbannelse eller velsignelse?

I Oslo Nye Høyskole sin podcast Psykt interessant − en podcast om psyken vår, tar høyskolelektorene Anni Voll og Mette Espe Myrmæl opp i episoden «Sosiale medier – en forbannelse eller velsignelse» hvordan sosiale medier påvirker psyken og følelsene våre. Her snakkes det om at mange har et ambivalent forhold til sosiale medier og hvordan de brukes.

Det blir nevnt at sosiale medier på den ene siden er en fin måte å holde kontakt med familie og venner, mens på den andre siden kan det oppfattes som en tidstyv og en følelse av man burde være pålogget hele tiden.

− Et tips er å bli bevisst bruken sin, som for eksempel hvor mye tid man bruker på sosiale medier og hvem man velger å følge, sier høyskolelektorene i podcasten sin.

Logget seg av Facebook

En av de som har et ambivalent forhold til sosiale medier og har kjent på tidstyveri og avhengighet, er helsecoach Susann Bakken. Til daglig driver hun sitt eget firma Natural Living og har tidligere brukt sosiale medier mye – både privat og i firmaet.

− Nå har jeg tatt et «oppgjør» med Zuckerberg, sier hun, og har valgt å logge meg av Facebook.

− I senere tid har jeg kjent på en følelse av dårlig energi når jeg er på denne plattformen. Jeg opplevde at det ble mer jag, mer fokus på profitt og algoritmer, noe som ikke er i samsvar med å følge min egen vei, forteller hun.

Helsecoach Susann Bakken i Natural Living. Foto: @ritasbilder

Susann har selv kjent på tap av energi etter tidligere å ha «møtt veggen». Hun har nå funnet tilbake til en ny måte å leve på, gått veien selv og vil nå hjelpe andre med å finne sin vei.

− Dette er min lidenskap, sier hun, det er her hjertet mitt ligger. Tidligere drev hun mye av sitt firma på sosiale medier. Etter hvert ble dette for tidskrevende å følge opp og hun fikk en følelse av å miste oversikten. Nå har hun flyttet virksomheten til sin egen nettside der hun har samlet all informasjon og kommunikasjon i en egen portal.

− Jeg føler nå at jeg har en mye nærere kontakt med de jeg skal hjelpe og det oppfattes mer intimt og personlig enn på Facebook.

Bør du gi slipp på sosiale medier?

Sosiale medier kan være en fin måte å få kontakt med andre likesinnede som deler dine unike interesser. Noen ganger er det vanskelig å finne mennesker i «det virkelige livet» med de samme lidenskaper og interesser som deg selv. Sosiale medier gjør disse forbindelsene mulig, og du kan skaffe deg nettverk, delta i grupper og ha meningsfull samhandling online.

Det kan også være lettere å holde deg oppdatert på ulike arrangementer, som for eksempel konserter eller festivaler. Du kan finne spennende matoppskrifter, strikkeoppskrifter og få tips til nye reisemål.

− Å bruke sosiale medier er et tveegget sverd, det gjelder å finne balansen, mener Susann Bakken. Selv opplevde hun å bli mer sliten når hun var pålogget.

− Jeg kom i avhengighetsfella. Det er en grense for hvor mange mennesker jeg klarer å forholde meg til på en dag og hvor mye informasjon jeg klarer å ta imot, sier hun. Derfor har hun i perioder «eksperimentert» med å være avlogget – en sosial detox – som hun kaller det.

− Det ble viktig for meg å ta et steg tilbake og kjenne på: «Hva vil jeg?»  I «offline» perioden ble hun roligere i kroppen, fikk mer tid og kjente på en stor kreativitetsboost. Så nå er hun der igjen.

− Jeg ser for meg at Facebook er som en stor ugressrot som står der og tar næring. Nå røskes den opp og det blir et stort tomrom som skal fylles med masse kreativt og gøy, ler hun.

Selvinnsikt vil hjelpe deg å forstå din egen bruk av sosiale medier. Jo større selvinnsikt du har, jo bedre vil du kunne navigere både i sosiale media og forstå responsen du får. Foto: Pixabay

«Selvinnsikt vil hjelpe deg å forstå din egen bruk av sosiale medier. Jo større selvinnsikt du har, jo bedre vil du kunne navigere både i sosiale media og forstå responsen du får. Også i livet generelt. Ønsker du fred i verden, start med deg selv. Indre fred skaper ytre fred.»
− Mariann Marthinussen, Terapeut, coach, underviser og faglig veileder, www.levdittliv.no

Frykten for å gå glipp av noe

− Hvis man kjenner på frykten for å glipp av noe hvis man ikke er på sosiale medier (FOMO = «Fear of Missing Out»), kan jeg berolige med at man heller får mye mer i form av tid, overskudd og kreativitet, sier Susann.

Hun innrømmer likevel at hun en stund etter at hun har vært «offline» har hatt behov for å bli inspirert og få nye ideer, men gjør det nå på en mer bevisst måte.

− Det er ikke noe som er rett eller galt ved å være eller ikke være på sosiale medier. Det handler om å ikke bare flyte med, men sette seg selv i førersetet og lære seg å navigere i den digitale verden, avslutter Susann Bakken.

Les også:

6 mindfulle tips for bevisst bruk av sosiale medier

Definisjon av mindfulness på sosiale medier

«Mindfulness er definert som en praksis for å fokusere sinnet på det nåværende øyeblikket, med aksept og uten dømmekraft. Ved å være oppmerksomme under vår bruk av sosiale medier, kan vi være mer bevisste på hvordan det påvirker oss, og øve oss på å ta bedre vare på oss selv.»

Kilde: www.prairie-care.com/social-media

Om verdier

Våre verdier kan komme til uttrykk som en veiviser:

 1. for våre handlinger, vurderinger, beslutninger og holdninger.
 2. for både indre og ytre konfliktløsning. Ambivalens – hva skal vi velge, og hvordan løse denne konflikten?
 3. hva skaper eller hindrer motivasjon; verdier er ofte drivkraften bak vår adferd og handling.
 4. og som en grunnpilar for selvfølelse: Verdiene er med på å opprettholde og øke vår selvfølelse.

Kilde: Mariann Marthinussen, Lev Ditt Liv

Statistikk

 • Tall fra SSB fra 2018 viser at 4 av 5 nordmenn bruker sosiale medier og ferskere tall fra 2021 viser at 3,96 milliarder bruker sosiale medier verden over.
 • Det å holde kontakten med familie og venner er hovedårsaken til at folk bruker sosiale medier, sier 48,6 prosent av globale internettbrukere.
 • Kvinner bruker sosiale medier i økende grad. Snapchat og Instagram fortsetter å rapportere om høyere deltakelse av kvinner enn menn.

Kilde: Hootsuite og DataReportal

Sosial sammenligningsteori

Sosial sammenligningsteori ble først foreslått i 1954 av psykolog Leon Festinger og antydet at folk har en medfødt driv til å evaluere seg selv, ofte sammenlignet med andre. Folk gjør alle slags vurderinger om seg selv, og en av de viktigste måtene vi gjør dette er gjennom sosial sammenligning, eller å analysere selvet i forhold til andre.

Kilde: no.brainmain.net/10491906-social-comparison-theory-in-psychology

Kilder:

Mariann Marthinussen, coach og terapeut i Lev ditt liv

Elisabeth Bostad Dahl, samtaleterapeut

Susann Bakken, helsecoach i Natural Living

Oslo Nye Høyskole, høyskolelektorene Anni Voll og Mette Espe Myrmæl

www.simplyfiercely.com: A Minimalist’s Guide to Using Social Media Wisely

www.Prairie-Care.com: Mental Health Care for Children, Adolesecents

Anne Grethe Thoresen

Anne Grethe Thoresen er frilansskribent med lidenskap for naturen, opplevelser, mestring og personlig vekst. Hun ønsker å inspirere til en naturlig livskvalitet der man følger sin egen og naturens rytme for å være en medskaper i eget liv. Du finner henne på Instagram: «En naturlig livskvalitet – anne.grethe.thoresen».
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode