Skip to main content

Slik skaper du mer klarhet i livet ditt

De fleste av oss liker å ha klarhet, slik at vi kan ta gode valg og oppleve mer mening og tilfredshet. Her gir livsveileder Andreas Aubert noen tips for hvordan vi kan tilrettelegge for mer klarhet.

For å ha klarhet må vi respektere oss selv. Vi må våge å ta våre egne, dypere impulser på alvor. Lar vi oss i stor grad styre av ytre impulser, som eksempelvis påvirkning fra reklame og sosiale medier, vil vi ofte miste mye av den indre kontakten. Da opplever vi ofte forvirring snarere enn klarhet.

Det beste utgangspunktet for å ha klarhet omkring valg og vår retning i livet, er å være sann med oss selv og andre. Vi kan kalle dette å være autentisk. Hvordan kan vi være mer autentiske?

Landingsplass for autentisitet

Vi kan ikke bare «bestemme oss» for å bli mer autentiske, vi må legge til rette for dypere kontakt med egen autentisitet. Et helikopter trenger et sted å lande. Tilsvarende trenger autentisiteten en «landingsplass» i vårt indre. Det er vårt eget ansvar å lage og opprettholde denne landingsplassen. Dette handler om vedvarende trening.


 
La oss forestille oss at vi alt for sjeldent rydder eller vasker i leiligheten vår. Stemningen som da skapes legger neppe til rette for inspirasjon, oversikt, klarhet og handlingskraft! Det samme prinsippet må anvendes i vårt indre.

Et av hovedproblemene vi alle møter på er at vi kommer inn i en tilstand av «overload». Ting hoper seg opp – enten det er praktiske gjøremål vi stadig utsetter eller at dyptfølte tanker og følelser ikke har blitt uttrykket (vanligvis grunnet frykt for avvisning). En slik opphopning fører til følgende:

• Det blir mindre plass/rom i vårt indre
• Det blir mindre opplevelse av bevegelse, flyt og mening

Vårt «psykologiske rom» blir stadig mer overfylt og rigid. Da ender vi opp med å ta inn mer av inntrykk, stimuli og informasjon fra det ytre enn vi klarer å prosessere på en meningsfull måte. Vi går da over i en overlevelsesmodus der vi ikke i noen særlig grad har tilgang til ressursene våre.

Psykisk fordøyelse

Kroppen må kunne fordøye maten vi spiser og kvitte seg med slaggstoffer. Tilsvarende trenger vi også en velfungerende psykisk fordøyelse. Et av hovedverktøyene i denne prosesseringen er å være sann i ord og handling.

Ofte er det ikke situasjonene vi møter som er den største utfordringen, snarere at vi ikke gir uttrykk for det som situasjonene vekker i oss og forholder oss til dem på en autentisk måte. Vi blir splittet mellom det vi kjenner på innerst inne og det vi faktisk velger å følge i det ytre. Det fører til en opphopning av det usagte og det ugjorte.

Sanne uttrykk for det vi faktisk bærer på fører til at vi føler oss lettere og mindre tynget. Tanker og følelser kommer da tilbake i sirkulasjon, vi opplever klarhet og flyt og finner nye løsninger.

Sanne uttrykk for det vi faktisk bærer på fører til at vi føler oss lettere og mindre tynget.

Vi har selv ansvaret for å frigjøre plass slik at våre autentiske tanker, følelser og impulser kan komme til overflaten og bevisstgjøres. Den plassen i vårt indre vi klarer å «tømme» for dysfunksjonelt innhold vil kunne fylles av det autentiske.

Bevegelse vs. stagnasjon

Stagnasjon og opphopning kan skje innenfor mange områder. Flyt og bevegelse er viktig for å frigjøre våre ressurser. Dette prinsippet kan overføres til mange forskjellige situasjoner og tilfeller:

  • Kroppen vår trenger en god balanse mellom bevegelse og hvile. Hvis vi bare sitter stille er ikke reell hvile tilgjengelig. Energien som skulle blitt uttrykt gjennom fysisk bevegelse og konstruktiv handling «surner», vender seg mot oss og blir til frustrasjon og energiløshet.
  • Spiser vi mat som bidrar til forstoppelse eller treghet i kroppens prosesser vil dette ikke bare påvirke kroppen, men også gi en tilsvarende virkning på psyken. God, næringsrik mat gir «flyt» i kroppen heller enn stagnasjon.
  • Å ikke dele våre autentiske tanker og følelser med våre nærmeste fører til en opphopning. Å dele det som er sant for oss gir derimot flyt.
  • Praksiser som yoga og meditasjon kan bidra til å «rense» kropp og sinn og gi rom til at mer av det autentiske blir tilgjengelig for oss.

Vi tar for gitt at vi må ivareta en fysisk hygiene blant annet ved å jevnlig dusje og pusse tennene. Det er mindre anerkjent at det samme prinsippet er like viktig når det gjelder psyken. I et godt, velfungerende liv trenger vi rutiner for regelmessig «psykisk hygiene». Slik vil vi mer jevnlig ha tilgang til klarhet og å kunne foreta valg som er gode og riktige for oss.

I et godt, velfungerende liv trenger vi rutiner for regelmessig «psykisk hygiene».

Om artikkelforfatteren:

Andreas Aubert tilbyr livsveiledning i Oslo og via Skype eller telefon, selvutviklingsgrupper for menn i Oslo og et bredt utvalg skrivehjelpstjenester.

Andreas Aubert er fast skribent og journalist for Mittmedium.no og Medium

Mer info/kontakt: andreas@autentisitet.no

Livsveiledning i Oslo og via Skype/telefon: autentisitet.no

Artikkelarkiv og skrivehjelp: andreasaubert.no

Mannsgrupper og andre selvutviklings-arrangementer: facebook.com/autentisitet.no

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.