Skriv takknemlighetsdagbok – få et bedre liv

Tyve års forskning på takknemlighet er entydig. Regelmessige uttrykk for takknemlighet kan gi dyptgripende fordeler for vårt sosiale, emosjonelle og fysiske velvære.