Skip to main content

Sannheten om vannets skjulte krefter

Jo mer vi forstår om vann, jo mer forstår vi om Gud, mener den japanske forskeren Masaro Emoto. I store deler av sitt liv har han studert hvordan vann kan lagre minner og frekvenser fra omgivelsene. Nå satser han på å bringe budskapet om vannets kraft ut til alle verdens barn.

Tekst: Elisabeth Hægeland Reynolds, elisabeth@mediumforlag.no

Forskeren og forfatteren Masaru Emoto er verdenskjent for sine vannstudier. Hans evne til å bevise hvordan tanker, ord og musikk påvirker vannkrystallers utseende har vakt oppsikt verden rundt. Mest kjent er han for å sin fotografering av iskrystaller. Bildene hans viser hvordan krystallene endrer form utifra hva slags stimulering vanndråpene utsettes for før nedfrysning, enten i form av ord, tanker, musikk eller bilder.

Først i 1994, etter ti års eksperimentering, lyktes han med å ta gode bilder av vannkrystaller under mikroskop, som viser forskjellen mellom ulike typer påvirkning. Siden har han tatt bilder av hvordan ulike typer tanker, talte og skrevne ord, bilder, musikk og lyder påvirker vannets struktur på ulike måter.

For å få en presis krystalltrend fryser han ned 50 vanndråper til 25 minusgrader, og deretter undersøker han hver isbit under mikroskop i et rom på fem minusgrader.

Emotos hovedfunn er at positive påvirkninger skaper vakre, heksagonale krystaller, mens negative påvirkninger skaper rotete krystaller eller ingen krystaller i det hele tatt. Positive påvirkninger kan være ord som «takk» og «kjærlighet», oppløftende og vakker klassisk musikk og gode tanker. Negative påvirkninger kan være ord som «drittsekk» og «hat», kaotisk hardrock og depressive tanker.

Til nå har Emoto publisert sine funn i 14 bøker om vann og bevissthet, blant annet Messages from Water, vol. I (1999) og The Hidden Messages in Water (2004). Bøkene er oversatt til 45 språk, utgitt i 75 land og solgt i over tre millioner eksemplarer verden rundt. De 10 siste årene har han holdt over 1000 seminarer i over 75 land.

Fredsprosjekt for barn

Hele veien fra han begynte sine vannstudier, har Emoto vært interessert i fredsarbeid. Våren 2005 var han hovedtaler ved en konferanse i FNs hovedkvarter, organisert av FN-komiteen «Spirituality, Values and Global Concerns». Her introduserte han Emoto Peace Project, som han håper vil skape positive synergieffekter blant verdens barn.

Prosjektet går ut på å gi ut 650 millioner gratis utgaver av en bok om vann til barn over hele verden. Det er en del av FNs internasjonale mål om å gjøre årene fra 2005 til 2010 til et tiår for handling, under mottoet «Vann for livet». FNs overordnede mål er at stadig flere skal få tilgang til nok og ikke minst rent vann.

Barneboken ble ferdig i 2006, og er basert på studiene bak Emotos første bok, The Messages of Water. Den er ment å gi barn en sjanse å lære om vann og menneskets sanne natur. Målet er å nå hvert barn på kloden med følgende budskap: «Vann er meg, vann er liv, fred i vann betyr fred i verden.» På den måten håper Emoto at barn over hele kloden vil vokse opp i samklang med sin hellige natur som vannvesener, og dermed bringe fred i verden. Han mener det er vanskelig å endre voksnes holdninger, mens barn har mye mer åpne sinn og representerer dessuten fremtiden.

– Vi håper dette vil lede jorden i en fordelaktig retning, sier Emoto. For å klare å nå sine mål trenger Emoto Peace Project bidrag og sponsing. Boken har allerede blitt sponset og trykt i 26 land. Den norske oversettelsen er ferdig, men flere donasjoner må til for at boken skal bli trykt og sendt ut til barn i Norge.

Opplevde vannets kraft

Dr. Emotos lidenskap for vann tok til å spire etter at han fikk erfare vannets skjulte krefter på sin egen kropp. En dag han var ute og spilte golf med kollegaer i USA for rundt 20 år siden, fikk han veldig vondt i kneet. Da kom en av kollegaene og tilbød litt vann som skulle påføres smerteområdet.

– Jeg gjorde som han sa, og det fungerte mirakuløst. Smerten forsvant helt. Dette var verken medisiner eller kjemikalier, bare vann. Siden har jeg vært fascinert av vannets kraft. Jeg har undret meg over hvordan vann kan ha så spesiell kraft, som for eksempel at det legger en viss type informasjon eller frekvenser inn i homeopatiske midler, sier dr. Emoto. Han bruker doktortittel fordi han er utdannet lege innen alternativ medisin ved Open International University i India.

I nyere tid har Emoto innsett at hans sterke motivasjon og engasjement for å jobbe med vann hovedsakelig stammer fra tidligere liv.

– Jeg har ikke fullført mitt arbeid med vann fra tidligere liv. Jeg tror på reinkarnasjon, sier han.

Vannets rolle er å bære informasjon. Vann er en budbringer fra Gud. 

«Vibrasjon er liv»

Ingen av Emotos ideer og hypoteser om vann er bevist med vitenskapelige metoder, som dobbeltblinde studier. Dette er han fullt klar over selv.

– Jeg tror mitt område er i en annen dimensjon. I fysikken håndterer de materie, og når vi håndterer fysisk materie, fungerer dobbeltblinde studier. Men vi håndterer en usynlig verden med vårt fysiske øye. Her er det ikke noe materie. Det betyr at resultatet alltid kan bli påvirket av vår bevissthet. Derfor er det ikke noe poeng å gjøre dobbelblinde studier på hvordan vår bevissthet kan forandre vannkrystaller. Det er heller ikke mulig, sier Emoto.

Likevel mener han at han ideene hans ikke er helt skandaløse, og henviser til Johannesevangeliet 1.1 i Bibelen, hvor det står: «I begynnelsen var Ordet.»

– Jeg tror det betyr at Skaperen skapte alt ved hjelp av vibrasjoner. For vibrasjoner er energi, og vibrasjoner skaper lyd. Når lyden resonerer eller er i harmoni, produserer den nydelig og kreativ energi. All eksistens i universet har en vibrasjon – hvis ikke eksisterer det ikke. Kroppen, cellene og hjertet vibrerer. Vibrasjon er liv. Ingen vibrasjon, intet liv, sier Emoto.

Han tror at universet er laget av lyder, altså lydfrekvenser, og at jorden ble skapt da lyden fremstod i en perfekt harmoni.

– Det er vanskelig å anta at en slik harmoni ble til av tilfeldige faktorer. Derfor tror jeg også på eksistensen kalt Gud eller Skaperen. Jeg tror at vannets rolle er å bære informasjon. Det betyr at vann er en budbringer fra Gud, sier han.

Universet er laget av lyder.

Resonansutstyr gav nytt syn

På slutten av 80-tallet ble Emoto kjent med oppfinneren Ronald J. Weinstock, som introduserte ham for Bio Cellular Analyzer, et spesielt elektronisk utstyr. Teorien bak er at alle substanser og fenomener har sitt eget unike magnetiske resonansfelt, som konverteres elektromagnetisk til 4- eller 5-sifrede nummer gjennom et spektroskop.

Emoto begynte å bruke dette utstyret for å hjelpe sine pasienter med å finne årsaken til ulike helseplager. Snart fikk han tillatelse til å endre navnet til Magnetic Resonance Analyzer (MRA). Bruken av dette utstyret ga ham et nytt syn på livet.

– Da jeg begynte med MRA, kjente jeg ikke detaljene og teorien bak. Oppfinneren fortalte oss ikke detaljene. Vi brukte «cord-numre», og kombinasjonen av numre representerte spesifikke symptomer og emosjonelle frekvenser. Jeg la cord-numre inn i maskinen og målte om de resonerte med personen eller ikke. Vi fikk alltid korrekt resultat, hevder Emoto. Hvis for eksempel cord-nummeret for lungekreft resonerte med personen som ble testet, fikk de vite at denne personen hadde informasjon om lungekreft i kroppen.

Tester og behandler på atomnivå

Moderne vestlig medisin gjør sine undersøkelser på molekylnivå. Emoto tror at vi må gjøre undersøkelser på atomnivå for å forstå de egentlige årsakene til sykdom og for å kunne kurere sykdommer fullstendig. Nå har han begynt å bruke det han mener er mer avansert utstyr for å behandle pasienter, kalt Hado Astrea. Med dette utstyret kan han bare skrive inn ord, og så finner datamaskinen ut om personen har denne typen informasjon i sin kropp.

– Jeg tror at kroppen vår er dannet av ord. Vi kan for eksempel legge inn spesifikke ord i maskinen, og maskinen kan avsløre om personen har informasjonen eller ikke. Hvis vi ser resonans, betyr det at personen har dette i kroppen, sier han.

Med Hado Astrea mener han vi kan få informasjon på atomnivå fra mennesker, vann og substanser. Hypotesen bak er at hvert ord har en spesiell frekvens. Hvis denne frekvensen resonerer med frekvenser i personen, er informasjonen riktig. Er det disresonans, samsvarer ikke informasjonen med personen som testes.

– Vi kan se hva slags negativ informasjon en person har, slik at vi vet hva som kan forårsake sykdom, og hvordan personen kan helbredes. Så kan vi tilføre motsatte vibrasjoner for å kansellere det negative og gjøre kroppens informasjon balansert og nøytral, forklarer Emoto, som hevder at Hado Astrea kan brukes til å sjekke vann- og matkvalitet i tillegg til å behandle pasienter både nært og fjernt.

Aktivisering av DNA?

Selv om mange kan ha vanskelig for å akseptere Emotos ideer og teorier, er vann essensielt for alt liv. Emoto tilføyer at vann er viktig for DNA (arvestoffet) hvor alle genene sitter. DNA er en slags blåkopi av livet som ligger lagret i alle cellene.

– Vi tror vi er så smarte, og at vi har så mye kunnskap. Likevel er aktiviseringsraten på vårt DNA bare tre prosent. Jeg tror at vann er den viktigste faktoren for å kunne aktivere DNA, og det stiller jeg spørsmål ved. Vår DNA-informasjon kom ikke bare fra våre foreldre. Den kom fra den originale designeren, Gud, mener Emoto.

Han spør: Er det noen som bruker hele sitt DNA?

Svaret hans er: Ja, kanskje den væren som kalles Gud er den perfekte modellen av dette potensialet.

Emotos hovedbudskap er at alt vann som eksisterer, må behandles med respekt, kjærlighet og takknemlighet. I likhet med homeopater mener han at vann har god hukommelse og lagrer informasjon som påvirker oss mer enn vi aner. Siden både mennesket og jorden består av 65–70 prosent vann, er det til vårt eget beste at vi behandler alt liv på en kjærlig og takknemlig måte. Vi må erkjenne at alt liv henger sammen, at vi ikke er alene, og at liv skal vokse etter oss. Bare slik kan vi skape fred i verden.

Vann er meg, vann er liv,
fred i vann betyr fred i verden. 

Masaro Emotos bøker:

Messages from Water and the Universe (2010)
The Message from Water, Children’s Version (2010)
The Source of Life, The Spirit of Words: The Message from WaterII (2008)
The Healing Power of Water (2008)
Messages from Water and the Universe (2010)
The Message from Water, Children’s Version (2010)
The Miracle of Water (2007)
The Shape of Love: Discovering Who We Are, Where We Came From, and Where We’re Going (2007)
The Secret of Water (2006)
Water Crystal Healing: Music and Images to Restore Your Well Being (2006)
Love Thyself: The Message from Water, vol. III (2006)
The Secret Life of Water (2005)
The True Power of Water: Healing and Discovering Ourselves (2005)
The Hidden Messages in Water (2004)
Messages from Water, vol. II (2001)
Messages from Water, vol. I (1999)
Mer om Masaru Emoto:


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode