Skip to main content

Praktiserer du «idiot compassion»?

Å være empatisk er ikke det samme som å være snill. Mange av oss bruker ideer om «compassion» eller det å være empatisk, for at vi selv skal framstå som gode mennesker og unngå konflikt – selv der dette på sikt skaper mye lidelse for en selv og andre.

Den buddhistiske læreren Chögyam Trungpa (1939­–1987) kalte dette «idiot compassion» (betyr «idiot medfølelse»).

Å være «snill» er ofte ikke noe særlig mer enn en sosial konvensjon og forteller ikke noe særlig om personens etiske integritet. Det å være snill kan være en rent overfladisk strategi for å unngå problemer med andre.

Egosentrisk «snillhet»

En del av oss gjør innimellom «gode handlinger» som dypest sett er motivert av å stille oss selv i et godt lys. Chögyam Trungpa omtalte dette på følgende måte:

«Idiot compassion er den svært konseptualiserte tanken om at du ønsker å gjøre noe godt for andre. På dette nivået er ‘godt’ utelukkende relatert til nytelse. Idiot compassion stammer også fra å ikke ha nok mot til å si nei.»

Trungpas vestlige, kvinnelige elev Pema Chödrön har utdypet omkring idiot compassion:

Pema Chödrön

«Begrepet henviser til noe vi alle gjør mye av og som vi gjerne kaller compassion. Det er relatert til det som kalles ‘enabling’. Det er den generelle tendensen til å gi andre det de ønsker fordi du ikke makter å se dem lide, men du gir dem ikke det de egentlig trenger. Du prøver å unngå din egen følelse av å ikke takle å se dem lide. Med andre ord, du gjør det for deg selv. Du gjør det ikke egentlig for dem.»

Å sky konflikter

Å være «snill» er også ofte en strategi for å unngå konflikt. Er det alltid en god ting å unngå konflikt?

Ikke nødvendigvis, noen ganger er det empatisk å gå inn i konflikt. Noen ganger handler ønsket om å være «snill» dypere sett om å unngå å forholde oss til vanskelige situasjoner. Det kan være en dypt egosentrisk handling der vi bare prøver å «redde vårt eget skinn».

Ikke-dømming eller idioti?

I mange spirituelle kontekster er det et ideal å være ikke-dømmende. Det er verdifullt å avstå fra å dømme andre hvis dømmingen handler om å gjøre seg selv bedre enn andre.

Samtidig er det problematisk hvis vi gjennom en misforstått «ikke-dømmende holdning» kaster barnet ut med badevannet. En ikke-dømmende holdning blir til idiot compassion hvis vi kaster bort evnen til å foreta en kvalitativ vurdering av en situasjon eller en adferd. En ikke-dømmende holdning betyr ikke at vi står passivt og smiler hvis noen sparker en hund eller setter et barn i fare, for å nevne et eksempel.

Mange av oss har fått innprentet et ideal om å ikke gripe inn i andre mennesker handlinger og adferd. Det er så mye lettere å forholde seg passivt. Realiteten er at i noen situasjoner vil den mest empatiske handlingen være å gripe inn når vi ser at andre gjør noe som er destruktivt, enten det er mot seg selv eller mot andre. I noen tilfeller kan slik inngripen til og med innebære aggresjon eller vold, hvis det er nødvendig for å forhindre konsekvenser som ville være langt verre.

Sann empati vil også innebære å kunne ta upopulære avgjørelser eller valg der dette reduserer lidelse i et langsiktig perspektiv.

Intelligent empati

Genuin empati eller «compassion» må være forankret i visdom. Å definere visdom i dybden og redegjøre for visdommens forskjellige aspekter er et for stort anliggende for denne artikkelen. Det viktigste i denne sammenhengen er å påpeke at et aspekt av visdom er å ikke tviholde på det som får oss til å føle oss bra på kort sikt eller gjøre det vi tror vil få andre til å like oss.

Visdom handler snarere om å se en situasjon slik den er, uten at vår egen begrensede egeninteresse kommer i veien. Visdom kan hjelpe oss å respondere passende og med et klart, våkent sinn til en vanskelig situasjon.

Kilde: Buddhists Don’t Have to be Nice: Avoiding Idiot Compassion

Om artikkelforfatteren:

Andreas Aubert tilbyr livsveiledning i Oslo og via Skype eller telefon, selvutviklingsgrupper for menn i Oslo og et bredt utvalg skrivehjelpstjenester.

Andreas Aubert er fast skribent og journalist for Mittmedium.no og Medium

Mer info/kontakt: andreas@autentisitet.no

Livsveiledning i Oslo og via Skype/telefon: autentisitet.no

Artikkelarkiv og skrivehjelp: andreasaubert.no

Mannsgrupper og andre selvutviklings-arrangementer: facebook.com/autentisitet.no

Andreas Aubert

Andreas Aubert er coach, psykoterapeut, gruppeleder, journalist og skrivekonsulent. Han skriver om helse og spirituell utvikling for Medium. Se autentisitet.no og andreasaubert.no. E-post: andreas@autentisitet.no
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode