Skip to main content

Orakelkort – en guide til åndelig våkenhet

En plutselig og uventet innskytelse fikk Annette Laurenze Sunde til å lage orakelkort. Hun er billedkunstner, men hadde ingen anelse om at hun skulle lage slike kort. En ustoppelig skapende prosess ble satt i gang, og nå er kortene her – 62 orakelkort med motiver fra hennes egen kunst. Kortene berører de fleste som kommer i kontakt med dem. De helbreder, opplyser og åpner for åndelig innsikt og inspirasjon, og viser vei til indre visdom.

Annette Laurenze Sunde bor i Sandnes. Hun er mor til to barn og er en aktiv kunstner som jevnlig holder utstillinger i Stavanger-området. Nå skriver hun på en bok om sin indre reise. Orakelkortene som hun nettopp har gitt ut, bare kom til henne som en spontan idé.
– Det var ingen tankekraft involvert, jeg satte meg bare ned og begynte å skrive. I alt kom det 68 kort til meg. Enkelte kort ble valgt bort, så jeg landet på 62. Først kom titlene på hvert enkelt kort. De fikk hver sin post-it-lapp. Neste skritt ble å velge bilder. Jeg har en stor database av bilder helt tilbake til 2001, og like uanstrengt var det som titlene og bildene fant hverandre. Det var som alt ble utløst av en høyere inspirasjon utenfor meg selv. Det var ikke noe strev – det var en slik magisk og intuitiv flyt jeg kjenner igjen fra når jeg maler bilder, forteller Annette.
Etter det begynte hun å skrive til hvert kort. Det var som å åpne en ordbok hvor ordene børe fløt, etterfulgt av en god følelse med en forutanelse av at dette er verdifullt, at det vil glede mange og bidra positivt i deres liv. Ordflyten varte fra begynnelse til slutt. Titlene, utvelgelsen av bilder og skrivingen tok bare to dager.
– Jeg har riktignok skrevet mye før og opplevd lignende, men det var første gang jeg følte at jeg ikke kunne gå inn i teksten og gjøre rettelser. Ordene har sin egen klang. Når man leser teksten, vekker det en slik lyst til å gjøre noe godt for seg selv. Det kjentes mer som en energioverføring enn ord som ble satt sammen. Det fylte meg med en slik glede når jeg skrev, sier hun.

Ble kunstner

Anette er utdannet sykepleier, men i år 2000, 28 år gammel, begynte hun å male bilder. Men det har en forhistorie. Da hun var 22 år, fikk hun en angstlidelse. Før det var hun skoleflink, veldig mental og hadde full kontroll på det meste, men hun hadde lite tilgang på følelsene sine. Plutselig under et møte med andre sykepleiere hvor hun i kraft av å være tillitsvalgt skulle gi en presentasjon foran en gruppe, begynte hun å tvile på seg selv.

– Det var som jeg falt ned i en forferdelig avgrunn. Hjertet slo ukontrollert og jeg ble febrilsk opptatt av å få kontroll over en gryte med masse følelser jeg ikke hadde forholdt meg til og som var i ferd med å koke over. Helst ville jeg bare bli en ting, gå inn i veggen og forsvinne. Dette innledet mange og lange år med sosial angst. Jeg styrte unna medisiner og kom gradvis i kontakt med alt det fortrengte og begynte integreringsarbeidet. Jeg følte et voksende indre press til å uttrykke meg på andre måter enn gjennom ord, og det ledet meg inn i billedkunsten.

Under en ren innskytelse gikk hun inn i en butikk, kjøpte det største lerretet de hadde og noen tuber med maling. Hjemme la hun det ut over bordet og malte med hendene og fingrene. Bildet har hun ennå og det rommer denne oppvåknende kraften. Det er ikke typisk for bildene som fulgte, men det er selve åpningen, hennes kunstneriske fødsel, da hun fant sin egentlige retning i livet.

– Etter dette gjennombruddet hvor det ble slått hull på muren, fulgte en svært aktiv produksjon. I begynnelsen var det veldig rent, jeg var totalt fri i uttrykket og lot inspirasjonen og kraften bare flomme ut av meg. På den første utstillingen jeg hadde året etter, ble nær alle bildene solgt, og flere av dem allerede før åpningen, forteller Annette.

Har forandret seg mye

Kunstuttrykket har forandret seg mye gjennom årene. Bildene speiler ofte hennes egen indre prosess, og det er noe hun ikke kan styre. Det er mye på og av. Hun må vente til inspirasjonen kommer. Når hun anstrenger seg og prøver for mye, fungerer det sjelden bra. Det blir for mye påvirket av kritiske tanker, og får ikke den samme renheten og klarheten.
Man skulle tro at å uttrykke seg kunstnerisk skulle legge en demper på angsten, men det ble verre. To år etter hadde hun en spontan kundalinivekkelse. Det førte til en kolossal produksjon av bilder, men sendte henne også gjennom en berg-og-dal-bane av følelser med en intens forsterkning av sanseinntrykk, høynet bevissthet og med mental klarhet og dype intuitive innsikter. Likevel kunne hun knapt fungere sosialt, slet fortsatt med sterk angst og kunne dermed ikke gjøre annet som kunstner enn å produsere med lite overskudd til utstillinger. Hun visste det var en skjebnereise. Kunsten var både veien og helbredelsen. Det åpnet opp til den åndelige dimensjonen. Det er blitt et stadig viktigere perspektiv i både kunsten og i hennes eget liv.

– Kundalinivekkelser er ikke så velkjent, og jeg opplevde å være ganske alene om å takle disse opplevelsene. Men jeg er glad jeg ikke undertrykte det med medisiner, men har latt det gå sin gang. I dag lever jeg fortsatt med noe angst, men det er et ledd i en stadig pågående oppvåkningsprosess, og følelsene endrer seg hele tiden. Jeg er et ganske levende menneske som lar meg påvirke dypt av livet. Tidvis har jeg stunder av intens klarhet, våkenhet og en åpning mot det åndelige som gjør at livet ikke står stille. Jeg er på en god reise og er takknemlig for hver eneste dag.

Overveldende respons

Annette delte ut 18 prøvesett til nære venner og folk med litt peiling for å teste orakelkortene. Responsen var langt bedre enn forventet – ja faktisk overveldende positiv. En venn som er klarsynt, fortalte først at han bare var interessert i bildene, men det overrasket ham at det var tekstene som talte til ham mest. Han likte at det mørke aspektet som ofte er til stede i tarotkort, ikke var der.

– I mine kort feies ikke det negative under teppet, men i hovedsak blir en guidet til å forene seg med det åndelige. Det gjør kortene til en kilde til glede og inspirasjon, selv om du står oppe i masse smerte. Det er derfor jeg har kalt kortene En guide til åndelig våkenhet. Alle har vi dette aspektet i oss. Det er essensen i alle mennesker. Kortene skal bidra til å ta valg som vekker det åndelige i oss. Derfor føler de fleste seg styrket, uansett hvilket kort de får, forklarer Annette.

Bringer inn noe nytt

Kortene bringer inn noe nytt, selv om det er mange andre typer spådoms- og orakelkort. Kortene følger ikke et mønster, og kan derfor brukes helt fritt slik hver enkelt føler for. De kommer ikke med en bestemt oppskrift, selv om det foreligger tips og råd om bruken i guideboken. De er som en troverdig kraft som kan hjelpe mennesker å ta de riktige valgene når det er vanskelig å orientere seg, i tillegg til å inspirere til å leve i tråd med den du er, og å være sann og ærlig mot deg selv. Vibrasjonene i ditt eget potensial er det som vises fram og kan blomstre. Da blir det harmoni. Det blir gøy, spennende og gir glede. Kortene kan bidra til å komme mer i balanse, ta nye valg og ikke sitte fast i gamle mønstre.

Hvorfor man skal bruke kortene

Annette mener alt er energi og at livet er et bevissthetsfenomen. Hun opplever at vi omgis av en oppbyggende kraft som med en stille stemme veileder oss gjennom livet. Det handler om å vekke intelligensen som ligger i intuisjonen. Det er en begrensning i logisk tenkning. Det er basert på den mentale kapasiteten og rommer det du har lært, teorier, systemer og en mer lineær form for tenkning. Det griper bare en del av helheten. I den mentale logikken er det lite av den magien som åpner for kjærlighet, medfølelse, fascinasjon og inspirasjon.
– Kortene hjelper deg til å stole på at det finnes en annen kilde. Barn er i kontakt med denne kilden når de lever mer til stede med en vakker uskyld og ser alt med en undring som setter farge til livet og gjør det verdifullt. Denne kilden er vis. En voksen som tapper fra denne kilden, vil filtrere informasjon, valg og beslutninger på en annen måte. En slik integrering og balanse mellom fornuft og følelser er det vi kaller visdom. Kortene vekker denne visdommen i oss, avslutter Annette.

Hjemmeside: www.orakelkort.no

Kundalinivekkelse

Kundalini betyr slange på det indiske urspråket sanskrit. Dette mystiske ordet har gjort sitt inntog i vestlig språkbruk sammen med mye annen yogaterminologi og okkult visdom. Ut fra denne kunnskapstradisjonen finnes det en kjertel i bunnen av ryggsøylen som utskiller et sekret som i vestlig anatomisk forståelse er en transmittersubstans i nervesystemet. Det er et kjemisk stoff i hver eneste nervecelle som gjør at en elektrisk impuls kan «hoppe» fra en nervecelle til en annen, eller fra en dendritt til en synapse. Uten ville nervesystemet og hjernen ikke fungere.

Transmittersubstanser er naturlig forekommende i kroppen, og finnes også i planter som peyote, alrune, fluesopp, fleinsopp og en rekke andre bevissthetsutvidende og psykedeliske stoffer brukt i mange kulturer. Vikingene brukte fluesopp for å gå berserk. Det norrøne diktet Draumkvedet antas å være skrevet under innflytelse av slike stoffer. Om noen skulle lure på hvorfor det er fluesopp på juletreet, så er det rester fra den skikken. Transmittersubstanser kan også fremstilles kjemisk, som LSD eller DMT. Tatt i betraktning at noen få mikrogram LSD er nok til å aktivere en flere timer lang rus, skal det lite til av slike kjemiske substanser for å skape store reaksjoner.

Setter fart på nervesystemet

Målet med yoga og særlig kundalini-yoga og mange andre former for åndelige metoder er å vekke kundalini gjennom ulike teknikker. Dette for å sette fart på nervesystemet, utnytte en større del av hjernen, utvide bevisstheten og føre til nirvana, opplysning eller kosmisk orgasme!
I sjeldne tilfeller går dette galt, hvor det utløses for mye transmittersubstans. Det kan gi dramatiske effekter som kronisk søvnløshet, voldsomme rystelser, maniske tilstander og en lang liste symptomer, med alt fra lettere euforiske tilstander til full invaliditet hvor det er umulig å leve et normalt liv. Dette kan vare i dager, uker, måneder og år. Her er det kort vei inn i psykiatrien, som i stor grad mangler forståelse for dette fenomenet.

Kan oppstå spontant

Kundalinivekkelse kan også oppstå spontant gjennom et slag, sorg, sjokk eller vilkårlig. Ofte er det en form for renselse hvor personen kommer styrket ut av prosessen med større selvinnsikt, mer kreativitet, frigjort fra mentale mønstre og med større sunnhet og vitalitet.
Det er lite å gjøre med en kundalinivekkelse annet enn å forstå fenomenet, akseptere det og la det leve seg ut. Det vil også være en tid for å ta vare på seg selv med regelmessighet, sunn mat og alt som kan gi mer stabilitet og ro. Kundalinivekkelse er forholdsvis sjeldent. Det finnes litteratur om emnet og enkelte yogalærere, terapeuter, psykologer og psykiatere har kjennskap og innsikt i fenomenet.

Sagt om orakelkortene:

«Jeg koser meg med kortene. Jeg får svar på det jeg lurer på, svarene treffer meg, og jeg får lyst å gjøre de endringer kortene antyder. De har en skjønn energi og vakre bilder.»
Wenche Milas

«Åpningene disse kortene gir, stemmer forunderlig godt med utfordringene jeg har, og hjelper meg å føle mer fred, aksept og balanse. Jeg føler tillit til at kortene har kobling til en høyere bevissthet! Det at kommunikasjonen er relativt abstrahert, gir rom for større tolkning, men samtidig er det nok føringer til å skjønne det visuelle språket.»
Tove Elin Berg

«Jeg må bare fortelle deg om responsen jeg fikk på dine orakelkort da jeg hadde en kvinnegruppe i går. Vi gjorde en kort meditasjon og fant et viktig spørsmål vi alle trakk hvert sitt kort på. Wow, for en respons! Alle elsket kortene. De fungerer rett og slett supert!»
Monica Johansen

«Kortene belyser ens dilemmaer på en svært positiv og konstruktiv måte, og danner grunnlag for gode samtaler. Vi var en gruppe som hadde en lesning hvor vi gråt og klemte hverandre, da kortene traff viktige punkter. De er så kloke.»
Georg Vervik

Christian Paaske

Christian Paaske var med i alternativ-miljøets oppstart på midten av 1970-tallet. Han startet med yoga i 1977 og drev lenge Yogasenteret i Stavanger. Han har samtidig vært opptatt av astrologi. Han er nå astrologisk fagredaktør i magasinet Medium. I de senere årene har han hatt fokus på selvrealisering og vedanta. Han er arrangør av Alternativmessen i Stavanger, aktiv skribent og fast bidragsyter i Medium.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode