Skip to main content

Lynkurs i selvledelse

−​ Med selvledelse mener jeg at man evner å regulere seg selv, gjennom både kognitive strategier og atferd. Det handler om valg og bevisstgjøring, men selvsagt også tilgang på kunnskap, forklarer Live Landmark. Hun holder kurs i Lightning Process og lærer andre hvordan man mestrer stress.

Tekst: Marit Daaland Lesjø, Amed.no   Foto: Pixabay.com

På «psykologispråket» skiller man mellom positivt og negativt stress. Positivt stress har mye med motivasjon å gjøre, et slags indre press for å lykkes i å oppnå mål. Negativt stress vil si stress som ofte er unødvendig, som vi ikke trenger. Det stresset som dreper motivasjon, og suger energi ut av deg, i tillegg til å gjøre deg, nervøs, engstelig og urolig.

Noen opplever så mye negativt stress at de er i det man kaller «fight or flight»-modus nærmest konstant, kroppen er hele tiden klar til å forsvare seg mot en trussel, enten ved å kjempe eller å flykte. Da aktiveres det sympatiske nervesystemet, og en cocktail av hormoner utskilles i hjernen. Vi trenger denne mekanismen for å beskytte oss selv på best mulig måte dersom vi faktisk blir truet. Det parasympatiske nervesystemet er det som er aktivt når vi sover, eller slapper av, og passer blant annet på at fordøyelsen fungerer som den skal. Dette kan kalles «rest and digest»-responsen, som en motsetning til «fight or flight». Med dette i bakhodet sier det seg selv at et sympatisk nervesystem som er i konstant beredskap kan gi seg utslag i både fysiske og psykiske plager, og slite oss ut.

Lightning Process

Mange psykologiske behandlingsmetoder har sitt utspring i Antonowskys teorier om positiv psykologi, og det han kalte salutogenese. Den handler i stor grad om å fokusere på hva som fremmer god helse, i stedet for å kun være opptatt av patologi, være på leting etter feil og sykdom. I disse tilnærmingene er det ikke så vanlig å grave i fortiden på psykodynamisk vis. Terapimetoder som kognitiv og metakognitiv terapi handler mer om her og nå, og fremtiden, og å definere problemene ut fra dagens situasjon, og forsøke å endre tanke- og handlingsmønstre basert på dette.

Lightning Process (LP) har en del til felles med det man kaller metakognitiv terapi. «Meta» henspiller på at dette handler om hvordan man tenker rundt tanker og handlinger, altså tanker om kognitive prosesser og hvordan de påvirker handlingsmønstre og emosjoner. Den første som begynte å tilby kurs i LP i Norge var Live Landmark. Hun har jobbet som mentaltrener og coach siden 2008, og veiledet langt over tusen personer. I tillegg holder hun motivasjonsforedrag og stressmestringskurs over hele landet. Hun har en mastergrad i ledelse, og jobber også som rådgiver og lederutvikler i næringslivet.

− LP er ren undervisning over tre dager, der man lærer enkel psykologi og stressfysiologi, og sammenhengen mellom disse. Deltakerne får deretter opplæring i ulike metoder, og verktøy for å kunne påvirke seg selv. Jeg pleier å sammenligne det med et dykkerkurs. Der får man undervisning av en erfaring dykkerinstruktør, som forteller litt om menneskekroppen og litt om dykkerutstyret, og så går man i basseng og øver på dette. LP er på et vis sammenlignbart, det handler om å få kunnskap om tanker, følelser og kroppslige reaksjoner, for deretter å øve på en metode. Deltakerne skal bli bevisstgjort på egne, automatiserte, ikke-bevisste tanker, og lære litt om hvordan disse automatiske tankene kan være med å opprettholde stress-aktivering i kroppen. Denne kroniske stress-aktiveringen lærer man å regulere eller dempe ved hjelp av mentale tenkikker. Kurset har et fundament innen positiv psykologi, som handler om å forsterke det vi ønsker mer av.

Når man skal jobbe med personlige problemer er det naturlig å føle seg sårbar og naken. I følge Live er det imidlertid ikke så skummelt som det kanskje kan virke når man skal gå på et kurs i Lightning Process.

− Det er mange som er spente når de kommer på kurset, og det er klart at en del av dem er i mer sårbare situasjoner enn andre. De fleste blir derfor overrasket over lettheten i programmet, og jeg bruker mye humor for å skape god stemning, så det blir gjerne latter og moro i gruppa. Dermed senker de fleste skuldrene raskt. Siste kursdag er det ofte litt «leirskole»-stemning, der ingen vil hjem.

En manual for selvledelse

− Regulering av følelser er viktig både for impulskontroll og sosiale relasjoner. Hvordan jobbes det med regulering av følelser og tanker på kursene?

− Kurset er en form for selvledelse der deltakerne lærer å regulere egne tanker, følelser og atferd. Det er dette de får opplæring i, og ikke minst, hjelp til bevisstgjøring i. Undervisningen og teoridelen er én ting, men jeg har også egenerfaring i å være veldig syk og bruke mentale teknikker til å få kroppen til å spille på lag med meg igjen. Egenerfaringen deler jeg ut i bøttevis, og det er ofte disse eksemplene som gjør at deltakerne lykkes, fordi det hjelper dem med bevissthet omkring egen situasjon.

− LP er litt som en manual, med et fastlagt program, der de som jobber med kurset bruker samme manual. Alle instruktørene har vært gjennom samme program, så hovedinnholdet eller rammene skal derfor være likt. Men så blir kursene forskjellige likevel, fordi instruktørene er ulike, deltakerne er ulike, og det kommer derfor ulike problemstillinger på alle kurs.

− Kan man velge glede og energi?

− Ja, det mener jeg man kan. Man kan bruke minner til å fremkalle følelser i dag. Du kan teste det selv ved å lukke øynene og ta deg selv tilbake til en gang da du hadde det bra. Om du ser for deg deg selv, så gå inn i deg selv, slik at du kan se ut av øynene dine. Legg merke til lyder eller stillhet. Farger. Temperatur. Dess mer innlevelse i minnet, desto sterkere følelser i dag.

Undervisning og personlig oppfølging

LP er ikke ansett som en alternativ behandling, siden NAFKAM mente innholdet var for likt ulike behandlinger som hører til skolemedisinen. Landmark forklarer at LP heller ikke kan sees på som en behandling i tradisjonell forstand.

− Det er ren undervisning, der deltakerne får tilgang til kunnskap om hvordan de kan påvirke seg selv, for eksempel å regulere/styre/dempe eget stress, men også for å kunne sette seg selv i prestasjonsfremmende tilstander. Det handler om valg og bevisstgjøring, men selvsagt også tilgang på kunnskap.

Etter kurset får hver deltaker personlig oppfølging.

− Oppfølgingen er viktig for å kunne fange opp de som faller av sporet og trenger litt støtte for å komme seg tilbake, men det kan også være nyttig å ha en sparringpartner når det dukker opp utfordringer underveis. Det å jobbe med seg selv er ofte en svingete prosess, avhengig av utfordringer og rammebetingelser. For noen går det raskt, mens andre bruker lengre tid. Mye handler også om å endre vaner. For noen kan dette ta så kort tid som 17 dager, mens andre kan bruke så lang tid som 280 dager. De fleste ligger allikevel et sted rundt 66 dager.

Dersom Landmark mener deltakerne har behov for mer helsehjelp enn det kurset kan tilby, videreformidler hun via det medisinske nettverket hun har opparbeidet seg gjennom mange års praksis. Kurs i LP er også tilrettelagt for barn og ungdom.

− Det er mange barn og ungdommer på kurs, selv om de fleste er voksne. De unge krever sterk foreldreinvolvering, fordi vi legger lista på hva som er mulig på kurset veldig høyt, og da ligger det en mulighet for skuffelse i etterkant om man ikke klarer å følge det programmet. Hvis man allerede er i en sårbar situasjon, ønsker vi ikke å legge sten til byrden, og vi forsøker derfor å forsikre oss at ungdommen har ressurser nok rundt seg i etterkant, for å klare å følge programmet. De fleste som kommer på kurs har fysiske plager knyttet til utmattelse eller smerte, samtidig som at de ikke har klassiske, fysiske sykdommer eller psykiske lidelser. Men vi har også deltakere med alvorlige sykdommer, som kommer for å lære seg å mestre seg selv og livet på en bedre måte.

Var sengeliggende i mer enn tre år

Enkelte suksesshistorier fra kurset gjør mer inntrykk enn andre. Live forteller om en 17 år gammel jente som var observatør på et kurs denne uken, og som hadde hatt store problemer før hun selv fikk hjelp av LP.

− Det var veldig stas å se henne denne uken. Første gang jeg traff henne var for tre måneder siden. Den 18. mai i år kom jeg til henne sammen med en overlege. Hun hadde ligget på et soverom i sykesengen sin i mer enn tre år og hadde ikke hatt føttene på gulvet siden 2013. Det hele var absurd.Vi kom inn i et mørkt rom der det lå en tenåring med bein som spaghetti. Alle rundt henne måtte hviske. Etter en drøy time hadde vi trukket fra gardinene, skrudd på lyset, og kunne snakke med vanlig stemme. Litt senere hadde vi spilt en låt fra Justin Timberlake, mens hun hadde ålt seg flere meter rundt på gulvet. Det var det hun var fysisk i stand til etter år med inaktivitet. Så klarte hun å komme seg opp og ned fra sengen på egen hånd, og da var det tid for å komme seg over i rullestolen. Noen minutter senere kunne vi stikke ut en tur og sjekke været. Da vi kom ut var himmelen blå, vinden mild, men sola skinte på oss alle. Det vakreste smilet hadde allikevel 17-åringen. Dagen etter dro vi på shopping på nærmeste kjøpesenter, og ja, vi handlet en skjorte og drakk en smoothie. Den tredje dagen var hun oppe og gikk sine første, famlende skritt, dog med seriøst støtte. Denne uken kom hun altså til meg igjen, og det var fantastisk å møte henne gående i gangen på kurslokalet.

Boken Vekk meg når det er over handler om Lives egen vei inn og ut av diagnosen ME. I utgangspunktet var Landmark ansett som ressurssterk og vellykket på alle måter. I etterkant av en infeksjon ble hun liggende i mer enn tre år, før hun ble «frisk» i løpet av tre dager i London. Boka er hennes historie, og kom ut første gang på Kagge forlag høsten 2009, men kom ut i en ny versjon på Arneberg forlag våren 2016. Forordet er skrevet av Jonas Gahr Støre. I denne nyutgaven får du detaljer om metoden, en hjerneforskers perspektiv, litt håp på veien, og noen ord om motvind.

− Ved hjelp av boken din, eller å lese og studere artikler, kan man lære seg LP på egen hånd?

− Boken min gir et innblikk i metoden, men det ligger mye på nettet som gjør at man kan finne frem til metoden. Isolert sett er den meningsløs om du ikke har en kontekst å sette den inn i.

Les mer på Live Landmarks hjemmeside HER

Landmarks bok kan bestilles HER


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode