Skip to main content

Lei av å jakte på lykken? Slik finner du den faktisk!

Jakten på lykken er kanskje en av de viktigste årsakene til at mange nettopp ikke lever et lykkelig liv. Mange tror at lykke er noe som må bli funnet – det er noe vi må lete etter utenfor oss selv. «Jeg blir lykkelig om jeg får ønskejobben, når jeg tjener bedre, når jeg finner drømmepartneren, får barn, vinner i lotto, består eksamen eller blir frisk.» Men er det virkelig slik?

Lær deg den viktigste egenskapen for å bli lykkeligere:

Selvfølgelig føler vi lykke og tilfredshet når vi får bedre lønn, får barn, finner drømmepartneren og liknende, men er det å få det vi ønsker den eneste måten å bli lykkelig på? Spørsmålet er særdeles interessant, for hvis vi er avhengig av å få det vi ønsker oss for å bli lykkelige, er vi også avhengig av utenforstående faktorer som andre mennesker, tilfeldigheter og flaks for å kunne bli lykkelige.

I denne artikkelen vil jeg vise det motsatte. Dr. Dan Gilbert, psykologiprofessor ved Harvard universitet, er en av de mest anerkjente og prisbelønte psykologene i USA. Han har funnet entydige bevis med sin forskning for at lykke er noe vi kan skape helt alene uten å være avhengig av andre eller ha flaks.

Den viktigste egenskapen et menneske kan tilegne seg, er å bli en ekspert i å skape sin egen lykke! Denne typen lykke skaper også et viktig fundament for å skape samt å se mening i livet, uansett livssituasjon. Dette igjen er det vår essens og sjel lengter etter!

Vår unike erfaringssimulator

De siste to millioner år har vår menneskelige hjerne hatt en eksepsjonell utvikling sett fra et evolusjonært synspunkt. Hjernen har nesten tredoblet sin masse på kort tid. En av de viktigste grunnene til at den har blitt så stor, er en ny hjernestruktur som kalles frontallappen/pannelappen, og spesielt den fremre pannelapp (prefrontale cortex), som befinner seg over øynene i fronten av pannen.

Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Fremre del av pannelappen spiller en viktig rolle for tankegang (som planlegging, organisering, resonnement, beslutningstaking og dømmekraft) samt ulike aspekter av adferd, følelser og personlighet.

Men en av de viktigste egenskapene til den fremre pannelappen er ifølge professor Dan Gilbert at den er vår erfaringssimulator. Det er denne delen av hjernen som sørger for at du kan sitte hjemme i sofaen og gå gjennom erfaringer eller opplevelser i hodet før du prøver dem ut i virkeligheten. Piloter benytter flysimulatorer for å trene slik at de ikke gjør feil når de flyr, og du gjør det samme ved kontinuerlig å simulere erfaringer bevisst og spesielt ubevisst, siden mesteparten av hjernens simulering foregår under radaren til bevisstheten.

Overdriver konsekvensen

Gjennom en psykologisk mekanisme som professor Gilbert kaller «konsekvensbias» (impact bias), overdriver hjernen konsekvensene av sine erfaringssimulasjoner – både i positiv og negativ retning.

Kognitive biaser, som er felles for de fleste menneskers psykologi, er grunnleggende og systematiske preginger vi har som kan lede til gale oppfatninger, vurderinger, beslutninger og følelser. Dette er en del av vår «grunnprogrammering» fra naturens side som stort sett går på autopilot uten at vi er bevisst over den, og dette kan for eksempel føre til at man går i feil retning uten noen som helst bevisst kontroll over det. Aversjonsbiaset gjør at man automatisk prøver å unngå smerte.

Konsekvensbiaset sier at hjernen har en tendens til å overdrive konsekvensene – positivt eller negativt – av fremtidige hendelser. Hjernens erfaringssimulator overdriver derfor konsekvensene basert på dette biaset. For eksempel har konsekvensen av å få eller ikke få jobben du ønsker deg, finne eller miste en partner eller bestå eller stryke på en eksamen mye mindre varighet, betydning og intensitet enn vi forventer på forhånd. Hvor ofte har du opplevd at konsekvensene av det du fryktet var mye mildere i virkeligheten enn det du trodde (simulerte) på forhånd?

En av prof. Gilberts studier viser blant annet at et stort livstrauma, for eksempel en ulykke, sykdom eller å miste en man er glad i, med få unntak ikke har noen innvirkning på graden av lykke hos et menneske når det har gått tre måneder etter hendelsen.

Selvlaget lykke

Gilbert forklarer vår evne til å ta oss så raskt inn igjen etter å ha opplevd et alvorlig livstrauma med at lykke kan syntetiseres – vi kan skape den selv. Vi hører stadig om mennesker som finner mening og lykke selv i de mest ekstreme situasjoner som alvorlig sykdom eller andre livskriser. Et eksempel som jeg har skrevet om i tidligere artikler, er psykologen Viktor Frankl og hvordan han fant mening ved å bli sperret inne i en av Hitlers konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig.

Om du har fulgt meg og mine artikler i Medium de siste ti årene, har du ofte fått høre hvordan jeg har funnet mening, tilfredshet, visdom, styrke, inspirasjon og lykke selv i en alvorlig helsesituasjon. I dag anser jeg at min utbrenthet som nesten tok livet av meg og gjorde at jeg måtte bruke over ti år av mitt liv på å finne løsningene på mine helseproblemer, er en av de største gavene livet har gitt meg. Uten dette ville jeg aldri vært der jeg er i dag og levd det privilegerte livet jeg har. Reisen har vært uvurderlig – og jeg ville aldri vært den foruten.

Jeg tipper at du også har erfaringer og opplevelser som var en belastning da de skjedde, men som gjorde deg sterkere, visere og kanskje ga mening senere?

Vårt psykologiske immunsystem

Professor Gilbert forklarer dette med at vi kan skape vår lykke med noe han kaller vårt «psykologiske immunsystem». Dette er et system av kognitive, psykologiske prosesser som for det meste foregår i underbevisstheten, og som hjelper oss med å forandre vårt syn på den verden vi lever i og erfarer, slik at vi kan føle oss bedre med det vi opplever.

Dette er et unikt «system» som vi alle har for å skape lykke – men dessverre er det altfor få som er klar over at de har det!

Alle har et «psykologisk immunsystem» som hjelper oss med å forandre vårt syn på den verden vi lever i og erfarer, slik at vi kan føle oss bedre med det vi opplever. Dette er et unikt «system» som vi alle har for å skape lykke – men dessverre er altfor få klar over at de har det. Foto: Denise Husted fra Pixabay

Dette betyr at den typen lykke du skaper selv ved hjelp av ditt psykologiske immunsystem, er like virkelig som den du snubler over når du får det du ønsker deg eller det du jobber for å oppnå.

Professor Gilbert beviser dette vitenskapelig blant annet gjennom en testmetode/-modell som heter «fritt valg-paradigmet». Om du har lyst til å se ham beskrive disse spennende og meget interessante forsøkene som viser hvordan lykke blir skapt, finner du en video på www.wanvig.no/lykke.

Les også: Slik aktiverer du ditt psykologiske immunsystem

Kunsten å akseptere det du ikke kan endre

Et av de mest fascinerende funnene til prof. Gilbert og hans team er at friheten til å velge samt forandre mening om det du ønsker deg, er en fiende av hjernens evne til å skape lykke (se video på www.wanvig.no/lykke).

Han fant ut at vårt psykologiske immunsystem virker best når vi sitter helt fast. Et eksempel er forskjellen mellom å date noen og å være gift. Når vi er gift, finner vi stort sett all rar adferd hos partneren vår sjarmerende, eksentrisk eller «søt» – i det minste de første årene. Dette er ganske annerledes når vi dater en person vi ikke kjenner så godt, når vedkommende for eksempel piller seg i nesen eller gjør noe uappetittlig under middagen.

Når vi ikke kan velge, eller når vi er bundet av fast bestemte rammer, jobber vårt psykologiske immunsystem på høygir med å skape lykke slik at vi finner en måte å være lykkelig med det som skjer på. Et eksempel på fast bestemte rammer er konsekvensene av en klar og konsis barneoppdragelse med klare rammer og grenser. Et annet eksempel på dette er at vi lever ut en sterk karakter bygd på et klart verdisystem. (Se artikkelen «Hva kan norske bedriftsledere lære av en sjaman? Slik bygger du en sterk personlig karakter!» publisert i Medium nr. 2-2016, som kan lastes ned på www.wanvig.no.)

I et fotografiforsøk med Harvard-studenter (se video under linken ovenfor) viste Gilbert at to tredjedeler av testdeltagerne tok valg som førte til at de kom til å bli dypt misfornøyd med bildet de valgte, idet de ikke visste noe om betingelsene for å skape syntetisert lykke. Dette betyr at om du ikke forstår forutsetningene for hvordan syntetisert lykke blir skapt, er det stor sjanse for at også du vil ta mange gale valg i livet som ikke medfører lykke.

Prof. Gilberts forskning viser at selv om vi alle har et psykologisk immunsystem som kan skape (syntetisere) lykke, må vi lære å aktivere og benytte dette for å få fullt utbytte av det. For å kunne dra full nytte av generatoren må vi også lære å gi slipp på behovet for å lide, siden det å være fastlåst i en tilstand av lidelse blokkerer evnen til å syntetisere lykke. NB: Du får tips om hvordan du trener opp lykkegeneratoren din på slutten av artikkelen.

Spiller det da ingen rolle hva jeg velger?

Om kunsten er å finne mening og lykke i alt det du opplever, spiller det da overhodet noen rolle hva du velger? Om dette hadde vært tilfellet, ville det ikke spilt noen rolle om vi valgte apati, ignoranse, å bo i en hule i Himalaya eller å leve et produktivt liv som hjelper verden til å bli et bedre sted å være.

Foto: Turgaygundogdu/Shutterstock.com

Kritikere av filosofien om å finne mening i det livet presenterer for oss på godt og vondt, kommer ofte med argumenter av typen: «Da spiller det jo ingen rolle hva vi velger.» Som sjaman mener jeg at det spiller en meget stor rolle hva vi velger og hvilken retning vi legger ut på i livet vårt. Jo mer vi velger å befatte oss med det sjelen vår har kommet for å lære og erfare i denne inkarnasjonen, som vi blant annet kan finne igjen som den røde tråden i fødselshoroskopet vårt, desto mer tilfredshet, mening og dermed lykke opplever vi i livet vårt.

En av de mest meningsfylte oppgavene i mitt arbeid som lærer og veileder er å hjelpe mennesker med å finne visjonen og misjonen til sin dypeste essens, samt hvordan de kan leve ut denne på en konstruktiv måte.

Den viktigste egenskapen

Tilfredshet, mening og lykke blir på den ene siden skapt gjennom å følge sjelens vei. Jo mer vi følger den, desto lykkeligere blir vi. På den andre siden er det ingen grunn til å lide når ting skjer i livet vårt som ikke er slik vi ønsker det. Dette skjer kontinuerlig uansett om vi vil eller ikke.

Mitt argument er at kunsten å skape lykke og mening nettopp når det uønskede skjer, er en uvurderlig egenskap som kan gi dem som behersker den styrke, visdom, pågangsmot, inspirasjon, mening og lykke fremfor å at vi blir paralysert av lidelse når livet presenterer det vi ikke vil ha. I de fleste tilfeller kan vi ikke velge hva som skjer med oss, siden det er utrolig lite vi egentlig har kontroll over som mennesker. Det vi imidlertid kan velge, er om vi bevisst aktiverer det unike psykologiske immunsystemet alle har innebygget i sin frontallapp for å skape lykke selv fremfor å lide.

Den viktigste egenskapen et menneske i mine øyne kan opparbeide seg, er å kunne skape lykke aktivt og bevisst selv. Dette legger grunnlaget for å øke livskvaliteten og lykken ved å kunne se mening, lærdom og muligheter i det som allerede har skjedd. Da vi ikke kan reversere det negative som allerede har skjedd med oss, har vi to valg – lidelse, depresjon, paralyse og frustrasjon, eller konstruktiv bevisst aktivering av vårt psykologiske immunsystem for å skape lykke selv i vanskelige situasjoner. Et menneske som behersker denne kunsten, har mulighet til være bli lykkelig selv i vanskelige tider.

Les også: Slik aktiverer du ditt psykologiske immunsystem

Det er ditt valg

Men dette krever et bevisst valg om å leve et fullt liv, som igjen betyr å ta avgjørelser og valg basert på hjertets rike emosjonelle tilstander fremfor egoets lidende emosjonelle tilstander. Dette er ikke noe som skjer av seg selv. Her må hver og en ta den viktigste avgjørelsen i sitt liv som jeg belyste i artikkelen Dette kan bli din viktigste avgjørelse: Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon i Medium nr. 4-2017, som legger grunnlaget for artikkelen du leser nå (artikkelen kan lastes ned gratis på www.wanvig.no).

Lyst til å vite mer?

Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på www.wanvig.no. Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv! Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon for deg til å utforske din erfaringssimulator og ditt unike psykologiske immunsystem for å syntetisere lykke!

Pål-Esben er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med han på e-post om du har forslag til tema du ønsker at han tar opp i sine artikler.

(Artikkelen over ble publisert for første gang i Medium nr. 6-2017.)

Tidligere artikler i serien «Forandre ditt liv»:

Hvorfor hindrer du deg selv i å lykkes? Bruk de seks gullnøklene for å endre ditt liv. Publisert i Medium nr. 1-2013.

Slik får du bedre selvtillit! Publisert i Medium nr. 3-1013.

Del 1 av 2: Kunsten å sette mål som sjelen elsker – og som det er mulig å oppnå! Publisert i Medium nr. 5-2013.

Del 2 av 2: Kunsten å sette mål som sjelen elsker – og som det er mulig å oppnå! Publisert i Medium nr. 6-2013.

Du blir det du mater hjernen med: Slå av duppedittene – få mer overskudd og glede! Publisert i Medium nr. 7/8-2013.

Hvorfor frykter vi forandringer – og lær hvordan DU kan endre deg! Publisert i Medium nr. 9-2013.

Holistiske løsninger på ryggproblemer og muskelsmerter: Nøkkelen til en sunn og frisk rygg. Publisert i Medium nr. 11-2013.

Meningen med sykdom og livskriser: En fantastisk ressurs for vekst og utvikling. Publisert i Medium nr. 12-2013.

Slik kan du finne dine healing-talent. Publisert i Medium nr. 1-2014.

Hvordan finne ekte lykke i livet? Kur på 21 dager som gir lykke og mening! Publisert i Medium nr. 3-2014.

Er jeg en maktsyk egoist som preges av penger og materielle goder for å bli lykkelig? Publisert i Medium nr. 4-2014.

Har du problemer i senga? Slik får du bedre søvn! Publisert i Medium nr. 6-2014.

Nytt liv på 90 dager! Publisert i Medium nr. 7/8-2014.

Lær de 7 grunnpilarene for ekte tilgivelse: Befri deg selv ved å tilgi. Publisert i Medium nr. 2-2015.

Sjokket ved å miste sitt eget barn: Finnes det en mening med alt? Publisert i Medium nr. 3-2015.

De 3 fasene for å helbrede sorg på en sunn og holistisk måte. Publisert i Medium nr. 4-2015.

Slik kan du forandre ditt liv: Allmektighetssyndromet – kunsten å akseptere det vi ikke vet! Publisert i Medium nr. 5-2015.

Del 1: Moderne vestlig medisin eller holistisk medisin? Lær hvordan du kan ta et bevisst HELSEVALG. Publisert i Medium nr. 6-2015.

Del 2: Moderne vestlig medisin eller holistisk medisin? Slik finner du riktig BEHANDLER. Publisert i Medium nr. 1-2016.

Hva kan norske bedriftsledere lære av en sjaman? Slik bygger du en sterk personlig karakter! Publisert i Medium nr. 2-2016.

Møt fremtidens største utfordring: Slik blir du ekspert i å håndtere forandringer! Publisert i Medium nr. 3-2016.

Barfotsko – den beste veien til smertefrie hofter, knær, ankler og rygg. Publisert i Medium nr. 4-2016.

Ble frisk av kronisk sykdom med avføring! Publisert i Medium nr. 4-2016.

Alle kan lære healing og få tilgang til kraften! Publisert i Medium nr. 1-2017.

Denne koppen kan erstatte frokosten din: Få bedre vitalitet og energi med en kopp kaffe! Publisert i Medium nr. 3-2017.

Dette kan bli din viktigste avgjørelse: Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon. Publisert i Medium nr. 4-2017.

Sliter du med å være perfeksjonist? Lær hvorfor du aldri blir det – og hvordan du unngår jaget! Publisert i Medium nr. 4-2017.

Alle artiklene kan lastes ned gratis som PDF-dokumenter på www.wanvig.no/artikler. Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn – det er gratis å opprette en medlemskonto for å få tilgang til alle artiklene samt alle videokursene på denne siden.

Om forfatteren

Pål-Esben Wanvig

Pål-Esben Wanvig er sjaman, journalist, lærer, coach og foredragsholder innen personlig og spirituell utvikling. Pål-Esben har bakgrunn som sivilingeniør og valgte å gå en sjamanistisk vei etter at skolemedisinen ikke kunne hjelpe ham etter at han ble totalt utbrent i 2003. Med en omfattende og over 10 års lang utdannelse i Tyskland har Pål-Esben blitt ekspert på å kombinere østlige tradisjoner, teknologi og filosofi med moderne vitenskap og psykologi for å hjelpe sine studenter og klienter til å oppnå raske og målbare resultater i sitt daglige liv. Gjennom sine unike seminarer, utdannelser og online treningsprogrammer har han hjulpet flere tusen mennesker med å få suksess med hans metoder.

Ta gjerne kontakt på email: post@wanvig.no, videoblogg: www.wanvig.no og Facebook: www.facebook.com/PalEsbenWanvig


Denne artikkelen handler om…


Pål-Esben Wanvig

Pål-Esben Wanvig er sjaman, journalist, forfatter, lærer, coach og foredragsholder innen personlig og spirituell utvikling. Han har bakgrunn som sivilingeniør og valgte å gå en holistisk vei etter at skolemedisinen ikke kunne hjelpe han etter livstruende utbrenthet i 2003. Etter mer enn 20 år og 35.000 timers utdanning og erfaring med flere tusen klienter og studenter, har Pål-Esben blitt en ekspert innen å kombinere østlige tradisjoner, teknologi og filosofi med moderne vitenskap, medisin og nevropsykologi for å hjelpe sine studenter og klienter til å oppnå raske og objektivt målbare resultater i sitt daglige liv. Ta gjerne kontakt på e-post: post@wanvig.no, Facebook: www.facebook.com/PalEsbenWanvig/. Nettside: www.wanvig.no
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode