Skip to main content

Lær å pendulere

Selv om pendulering kan virke både magisk og overnaturlig, er det egentlig en ganske jordnær aktivitet. Pendulering er et fysisk fenomen som du blant annet kan bruke til å kommunisere med din egen intuisjon og ditt underbevisste sinn. Her kan du lære deg hvordan!

Pendelen er et av de eldste og mest populære, men også et av de mest misforståtte av alle hjelpemidler som brukes for å komme i kontakt med intuisjonen. Gjennom tidene har pendulering blitt fremstilt som noe mystisk og okkult. Men skal vi tro kjente penduleringseksperter, er det et fysisk fenomen som alle kan lære seg å mestre.

Selv om svarene man får ved bruk av pendel kan virke som magi, er pendulering en menneskelig evne som blir brukt ikke bare av healere, veiledere og mange alternative terapeuter, men det blir også brukt i den britiske og den amerikanske hæren, i store oljeselskaper og i vannforsyningsbedrifter. Begrepet brukes ikke bare om pendulering for å søke svar på ja- og nei-spørsmål, men også om bruk av ønskekvister og søkepinner for å finne vann, gull eller sølv. Her skal det imidlertid handle om å pendulere for å gi intuisjonen et ytre språk å kommunisere gjennom.

Svar fra underbevisstheten

Den kraften som får pendelen til å bevege seg, kommer fra vårt indre, hevder den berømte penduløren og skjebøyeren Uri Geller. Han mener at pendelen er det sikreste redskapet for å tolke uferdige tanker og følelser som dukker opp fra underbevisstheten. I boken Lær å pendulere med Uri Geller skriver han:

­­­− Ved å søke svar fra pendelen frigjør vi en viten i underbevisstheten og får tilgang til sinnelag som ikke kan nås med bare tanken. Den dybden av visdom som pendelen kan avdekke, er en kraft du vil ha glede av resten av livet.

Pendulering kan være en av de mest avslappende og beroligende teknikkene for bruk av sinnets kraft.

– Jeg kan bli forvirret av telepati og å bøye skjeer kan være utmattende, men noen få minutter med blikk og ånd konsentrert om krystallen som beveger seg, er like virksomt som den dypeste meditasjon, mener Geller.

Kontakt med intuisjonen

Med tid og øvelse kan pendulering være med på å gi intuisjonen en ytre form med et språk vi kan forstå. Når man mestrer å pendulere, kan pendelen fungere som et direkte kommunikasjonsmiddel mellom intuisjonen og bevisstheten.

− Å pendulere er kunsten å bruke et redskap for å komme i kontakt med intuisjonen og få opplysninger som ikke er direkte tilgjengelige for den rasjonelle del av vår bevissthet. Den forbinder vår intellektuelle bevissthet med intuisjonen, skriver Dale W. Olson i sin bok Lær at forstå & praktisere Pendulering.

Denne kontakten opprettes ved ørsmå bevegelser med fingrene eller hånden, som er forlengelser av den personen som pendulerer.

Enhver bevegelse i pendelen kommer fra deg selv gjennom deg, ikke fra pendelen. Svarene du får ved å se på pendelen og ved å tolke dens bevegelser, kommer altså fra ditt eget sinn.

– Pendelen er ikke noe annet enn en forlengelse av ens egen personlige intuisjon, sier Olson. Utvikling av intuitive evner går hånd i hånd med pendulering. For å kunne bli en god pendulør må du utvikle en presis og konsistent kommunikasjon med din intuisjon. Intuisjonen din fungerer perfekt som den er, men ved å lære pendulering kan du utvikle evnen til å identifisere, verdsette og stole på din intuisjon. Pendulering kan altså styrke ditt intuitive arbeid og dermed bidra til å støtte personlig vekst.

«Pendelen er som en forlenget arm av intuisjonen vår.»
− Dale W. Olson

Forening av hjernehalvdelene

Noen ganger er det vanskelig å begripe intuisjonen, for den finnes i en del av hjernen som ikke har språk. For å få tilgang til intuisjonen må man bruke flere aspekter av hjernen. Dette krever at du tenker rasjonelt samtidig som du åpner opp for den kreative, irrasjonelle og ubevisste delen av hjernen.

Pendelens bevegelser og svar krever koordinasjon og samarbeid mellom venstre og høyre hjernehalvdel. Venstre hjernehalvdel står for bevisst, rasjonell, logisk og faktastyrt tenkning, ferdigheter i språk, matematikk, analyse og evnen til å stille spørsmål. Høyre hjernehalvdel er uten språkferdigheter og styrer det ubevisste, intuitive, kreative og følelsesstyrte sinnet. Lærer du god penduleringsteknikk, kan du oppnå god kommunikasjon mellom de to delene.

− Pendulering forbinder vår intellektuelle bevissthet med intuisjonen. Målet med pendulering er å få vår intuisjon til å gi oss de opplysninger som vårt bevisste sinn ikke kan, sier Olson.

Pendulering innebærer at du lar venstre hjernehalvdel sette ord på intuitiv innsikt fra det ubevisste. Da lærer du også å forstå betydningen av de instinktive, nevromuskulære bevegelsene kroppen viser via pendelen. Når du pendulerer, går bevegelsene fra kroppen til hånden og pendelen automatisk, uten bruk av bevisst fysisk kontroll. Bevegelsene blir registrert av tankeenergi eller nerveimpulser i hjernen som sendes gjennom albueneven og forårsaker muskelreflekser i fingerspissene.

For å kunne forstå og tolke de bevegelsene pendelen utviser, må du først og fremst formulere spørsmål på en presis og konstant måte. Du trenger også å lære ditt eget pendelspråk.

Utvikling av pendelspråk

For å muliggjøre kommunikasjonen mellom den intellektuelle bevissthet og intuisjonen må man utvikle et eget pendelspråk. Dette angir svarene ja, nei eller kanskje ut ifra hvordan pendelen beveger seg når du spør enkle, lukkede spørsmål.

Hver person har sitt eget personlige pendelspråk. En persons pendelbevegelse for ja kan være en annen persons nei. Når pendelen beveger seg i sirkel med klokken, kan det bety ja for deg, men den samme bevegelsen kan bety nei for en annen. Når pendelen går fra side til side, kan det bety nei for deg, men kanskje for en annen person.

Utviklingen av pendelspråk handler om å få bevisstheten til å samarbeide med intuisjonen. Husk at enhver respons pendelen utviser, kommer fra deg selv og er et speilbilde av hvor dyktig du er til å knytte forbindelse til din intuisjon.

Finn riktig pendel

En pendel er et lite lodd som finnes i utallige materialer og former. Pendler kan være laget av hva som helst, så lenge det er en liten ting som henger i et kjede eller en tråd. Det kan for eksempel være en ring tredd på et langt hårstrå eller et litt tyngre smykke. Ofte er det en dråpeformet krystall, stein, et stykke metall eller tre som er festet til en lenke, slik at den kan svinge fritt av egen kraft.

Uansett hva slags materiale du velger, er det viktig at pendelen har en viss tyngde slik at den kan svinge stødig. Loddet i enden må være sentrert og avbalansert, slik at pendelen svinger helt fritt i alle retninger uten at noe innebygd i pendelen påvirker retningen. Den beste lengden på lenken er vanligvis 8 til 16 centimeter. Når pendelen står stille, skal den henge rett ned.

Uri Geller mener at krystallpendler er ypperlige redskaper for åpne opp til underbevisstheten. Han fremhever bergkrystallen som det perfekte pendelmaterialet, fordi han sier den fungerer som en naturlig radiomottaker som fokuserer sinnets energi. Hans tips er å la bergkrystallpendelen henge foran din solar plexus, rett under brystbeinet. Når sinnet er tomt, skal steinen henge ubevegelig. Idet du formulerer et spørsmål, skal pendelen begynne å svinge.

Noen foretrekker å ha flere pendler, hver til sitt formål. Men i starten trenger du bare én pendel som føles riktig for deg, samme hva den er laget av. Husk at det eneste den kan hjelpe deg med, er å gi intuisjonen din en ytre form – den er ikke kilden til dine svar.

Psykisk forberedelse

I begynnelsen skal du øve deg i fred og ro alene for deg selv. Sinnet bør være klart og mer eller mindre tomt for tanker, så det er lurt å meditere og gjøre avspenningsteknikker først.

Du kan for eksempel bruke denne enkle meditasjonen fra Geller. Gjenta for deg selv: «Det blåser en kjølig bris mot pannen min.» Mellom hver repetisjon trekker du pusten dypt og puster langsomt ut. Når du har gjentatt mantraet seks til åtte ganger, sier du «Mitt sinn er rolig» én gang. Det er som kjent mange veier til Rom. En annen metode for å klargjøre sinnet og beskytte seg mot psykiske forstyrrelser er å sitte i avslappet stilling, puste dypt og forestille seg at man bader i hvitt lys og kjærlighet.

Etter at du har funnet sinnsro, går du til pendelen med entusiasme og tro på at du vil klare å bruke den. Er du halvhjertet og tvilende, vil det kun gi deg usikre resultater. Lek deg med pendelen i rolige omgivelser, langt fra skeptikere, negative tanker eller personer som prøver å påvirke deg.

Slik gjør du

Finn en behagelig stilling og hold pendelen i hånden du skriver med. Len albuen på en bordflate. Hold lenken mellom tommel- og pekefinger med svakt bøyd håndledd. For noen er det best å bruke motsatt hånd – eksperimenter med begge hender inntil du vet hvilken hånd du foretrekker.

Først finner du ut hvilken bevegelse som betyr ja og hvilken som betyr nei for deg. Dette kan du gjøre ved å spørre mange enkle og konkrete spørsmål du på forhånd vet svaret på. Spør gjerne fem ja-spørsmål og fem nei-spørsmål. Spør for eksempel: Er jeg kvinne? Er jeg 40 år? Pendelen vil da enten snurre i sirkel, svinge frem og tilbake eller fra side til side. Er det ikke meningen at du skal vite svaret, vil pendelen enten stå stille eller vibrere. Det betyr kanskje eller vet ikke. Det viktigste er at du oppnår en konsekvent og sikker respons.

Når du vet hva slags bevegelser som betyr ja og nei for deg, skal du begynne å spørre hjertet ditt. Still alle spørsmålene som måtte dukke opp, og skriv dem ned. Så lenge du formulerer ja- eller nei-spørsmål, altså spørsmål der svaret kun kan være ja eller nei, er det umulig å stille feil spørsmål. Stol på instinktene dine. Lær å lytte til dem med pendelen og respekter kraften i dem, tipser Geller. Ta for deg ett spørsmål om gangen og vent på svar…

Hvis du vil bli god i denne kunsten, er det viktig at du pendulerer ofte, for som ved alle andre ferdigheter gjør øvelse mester. I stedet for å ta frem pendelen kun når du har behov for svar på noe, kan du bruke den for moro skyld og som ren avslapning.

En gammel kunst

Mayaindianerne i Mexico brukte pendel for å kommunisere med sine guder. Dronningen av Saba, som er omtalt i Koranen, Bibelen og etiopiske skrifter, skal på sine reiser ha hatt med seg pendulører som lette etter gull. De gamle egypterne er kjent for å ha brukt både pendler og ønskekvister, ikke bare til å finne vann, gull og sølv, men også til spådommer.

I fjerde Mosebok står det at Moses fikk vann til å strømme ut av en klippe i ørkenen ved å slå i bakken med stokken sin. Den greske forfatteren Homer (ca. 800 f.Kr.) skrev om pendulering i sine episke dikt, Iliaden og Odysseen. Det sies også at både Leonardo da Vinci, Albert Einstein og Sir Isaac Newton var drevne pendulører.

Kilder:

Lær å pendulere med Uri Geller (Damm, 2009)

Lær at forstå & praktisere pendulering av Dale W. Olson (SphinX forlag, 1999)

(Artikkelen over ble første gang publisert i Medium utgave 6-2011.)

Relaterte saker:

Hvordan virker en pendel?

Å bruke hjelpemidler for å styrke gavene dine

Manglende livsenergi fører til utmattelse

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode