Skip to main content

Hva kjennetegner en autentisk terapeut eller lærer?

Coach, psykoterapeut, journalist og skrivehjelper Andreas Aubert har tilbragt mye tid internasjonalt i selvutviklingsmiljøer. Her deler han sine kriterier for hva som kjennetegner en autentisk terapeut, coach eller lærer.

Jeg har hatt lengre opphold ved blant annet Osho International Meditation Resort i India, Findhorn Foundation i Skottland og Skandinavisk yoga og meditasjonsskole i Sverige. Jeg har også tilbragt mye tid i byen Chiang Mai i Nord-Thailand og byen Ubud på Bali. Særlig sistnevnte har et enormt internasjonalt selvutviklingsmiljø, med store mengder psykospirituelle arrangementer og kurs hver eneste dag – på godt og vondt. Jeg har dessuten en to-årig heltidsutdannelse innen psykoterapi og coaching fra Vancouver, Canada. Med bakgrunn i disse erfaringene, en rekke utdanninger/kurs og min egen utviklingsvei over 15 år vil jeg presentere min forståelse av hva som kjennetegner en autentisk terapeut, coach eller lærer.

Integrering eller splittelse?

Erfaringer med mange forskjellige terapeuter, coacher og lærere samt deltakelse i diverse gruppeprosesser har lært meg en del om hva som fører til reell utvikling. Jeg har også lært mye om hvilke tilnærminger som innprenter eller understøtter romantiske, naive og idealistiske forestillinger som gjør deltakeren enda mer fragmentert.

Ganske mange kurs splitter deltakeren inn i motsetningsforhold som «kurs» og «hverdag», heller enn å integrere forskjellige aspekter av livet og psyken til et meningsfullt hele. Er lederen ærlig om hva som er realistisk å forvente og anbefaler å gå i jevnlig terapi for å integrere kursopplevelsene, så er dette kurant. Men jeg mener det er uetisk å presentere selvutviklingskurs som løsningen på alt.

Genuin terapeut eller lærer

En genuin og dyp terapeut, coach eller lærer har i min erfaring stort sett følgende kjennetegn:

 • Har hatt en meditativ praksis gjennom mange år.
 • Har jobbet dypt med egne traumer og psykologiske mønstre.
 • Er en god lytter.
 • Er åpen om at også de støter på utfordringer i eget liv.
 • Har funnet en kanal for sin kreativitet og sitt autentiske uttrykk, for eksempel gjennom dans, musikk, håndverk, skriving eller en annen form for skapende aktivitet.
 • Har en vesentlig grad av sinnslikevekt og sentrering som gjør at de kan møte det klientene/kursdeltakerne kommer med, uten å miste fotfestet eller skulle «fikse» vedkommende.
 • Har tilgang til hele sitt følelsesregister, men er ikke slave av følelsene.
 • Bruker intellektet på en effektiv og presis måte når det er relevant, heller enn å enten forkaste hele intellektet som «ikke-spirituelt» eller være slave av tankene sine.
 • Man kan sanse gjennom deres tilstedeværelse at de har funnet noe verdifullt. De utstråler en grad av indre ro, varme, sinnslikevekt, klarhet, fokus og kraft. Dette kan samtidig være subtilt og det kan kreve mye erfaring å skille karisma og «showmanship» fra ekte vare.
 • Vektlegger verdien av å romme eksistensiell uvisshet like mye som de forklarer ting og presenterer løsninger.

Varsellamper

Møter jeg en terapeut, coach eller lærer som har følgende egenskaper går varsellampen min umiddelbart:

 • Tilbyr en «quick fix» (denne metoden eller kurset skal løse alle dine problemer).
 • Hevder i praksis å forstå alt og vektlegger å gi magiske forklaringer på ethvert tenkelig fenomen.
 • Bruker «amerikanske» markedsføringsstrategier der de prøver å overgå sine kollegaer i teatralsk bruk av retorikk (tomme ord).

Dine unike, praktiske løsninger

Etter å ha vært mange år på søken og hatt en rekke utenlandsopphold, etterfulgt av å ha bodd permanent i Norge noen år, har det vært et anliggende for meg å utforske hvordan en psykospirituell prosess kan få røtter dypt ned i dagliglivet.

Det har blitt tydeligere for meg at det finnes ingen psykospirituell tilnærming som «magisk» kan løse alle de utfordringene vi møter i et komplekst hverdagsliv. Det jeg derimot kan si er at et genuint indre arbeid styrker individets kontakt med egen intelligens, intuisjon, evner og unikhet. Denne indre, vedvarende kontakten muliggjør bærekraftige, permanente endringer i eget liv.

Vi trenger å være i dyp kontakt med oss selv for å finne fram til våre egne, unike løsninger. På ett nivå er vi mennesker ganske like hverandre, men vi er også dypt unike individer. Det som er bra for meg er ikke nødvendigvis bra for naboen.

En stadig fordypning

Er det mulig å leve et meningsfullt og dypt nærende liv samtidig som vi på mange måter er ordinære samfunnsborgere? Er det mulig å beholde en indre sentrering i møte med eksempelvis urettferdighet og uansvarlighet, samt tilsynelatende meningsløse og trivielle oppgaver som vi ofte må utføre enten vi vil eller ei?

I mange år har jeg jobbet med å integrere min indre og ytre reise i hverdagslivet, og har fortsatt en vei å gå. For de fleste av oss er det en prosess som vil pågå hele livet – i en eller annen form.

Det er samtidig viktig at reisen i seg selv er verdifull, heller enn at vi jager et mål vi aldri når. Reisen handler mye om en stadig fordypning av kvaliteter som autentisitet, tilstedeværelse, klarhet, åpenhet, fokus, presisjon, inspirert lekenhet, kreativitet og så videre. Dette er noe vi må jobbe med daglig. Som en konsekvens av dette kommer de mer permanente, langvarige resultatene over tid.

Om artikkelforfatteren:

Andreas Aubert er fast skribent og journalist for Mittmedium.no og Medium.
Andreas Aubert er fast skribent og journalist for Mittmedium.no og Medium.

Andreas Aubert tilbyr livsveiledning i Oslo og via Skype/telefon, selvutviklingsgrupper for menn i Oslo og et bredt utvalg skrivehjelpstjenester. Mer info/kontakt: andreas@autentisitet.no

Livsveiledning i Oslo og via Skype/telefon: Autentisitet.no

Artikkelarkiv og skrivehjelp: Andreasaubert.no

Mannsgrupper og andre selvutviklings-arrangementer: Facebook.com/autentisitet.no

Andreas Aubert

Andreas Aubert er livsveileder, gruppeleder, journalist og skrivekonsulent. Han skriver om helse og spirituell utvikling for Medium. Se autentisitet.no og andreasaubert.no. E-post: andreas@autentisitet.no
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode