Hjelper næringslivet med komplementære verktøy

– Kommunikasjonsproblemer og stress er de største utfordringene innad i bedrifter, ifølge Liv Wassum, som opplever at det komplementære har enormt å tilby innen de to områdene.

Liv Wassum studerte kinesiologi samtidig med studiene i PR og kommunikasjon på BI. I en årrekke har hun drevet med kurs og konsulentoppdrag for næringslivet og i offentlig sektor. Kommunikasjon og stressmestring er temaene som går igjen.

– Mye fra det komplementære handler om å komme dypere inn, få tak i kreativiteten, lekenheten og undringen sin. Da blir man større, helere mennesker og har mye mer å bidra med, sier Liv Wassum. Foto: privat.

– Kommunikasjonsproblemer bunner ofte i at vi ikke forstår hvor forskjellige vi er, samt at mange overfokuserer på andres væremåte som årsaken til problemer, ifølge Wassum. Vi bør være minst like opptatt av å forstå oss selv og våre egne bidrag til konflikt, hevder hun.

Wassum har mer utdanning innen komplementær behandling enn de fleste aktører, blant annet innen energiarbeid, sjamanisme, coaching og NLP. Når hun jobber med temaet kommunikasjon i bedrifter og i offentlig sektor, vektlegger hun forståelse og aksept for at vi er forskjellige.

Ulike konstitusjoner

Som et redskap i slik bevisstgjøring snakker hun ofte om at vi har ulike konstitusjoner. Da bruker hun elementlæren fra tradisjonell kinesisk medisin – at alt består av vann, ild, tre og jord.

– Å bevisstgjøre hvilket element som er sterkest i en selv kan gi aha-opplevelser. Da blir vi mer bevisste hvordan vi selv er. Det er også viktig å bli klar over hva man er i stand til å tolerere og ikke tolerere. Hvor går toleransegrensen din, og hvorfor er den der? Den kan som regel endres. Det handler om å se seg selv og å se om en selv faktisk er på riktig plass.

Hvor i deg selv snakker du fra?

I løpet av en samtale snakker vi ofte fra mer enn ett sted i oss. Det kan skape mye forvirring og konflikt, fortsetter hun.

– Et menneske kan snakke fra et genuint og velmenende sted og så kan det plutselig svitsje over. Det kommer noe annet inn, noe som vedkommende der og da ikke forstår. Noe har blitt trigget, noen vonde minner kommer til overflaten og personen vil eksempelvis forsøke å hevde seg. For å jobbe med dette må vi bli flinkere til å lytte innover. Da kan vi bedre forstå egne impulser og mønstre og ikke bli fanget i dem. Denne indre lyttingen er en stor mangelvare i vår tid.

Kreativitet, stillhet og tid

Wassum hevder at vi kan finne mange av svarene vi søker gjennom kontakt med indre og ytre stillhet. Da kommer det så mye til oss som er verdifullt. Kreativitet og det å slippe seg løs er også viktig, ifølge henne.

– Mye fra det komplementære handler om å komme dypere inn, få tak i kreativiteten, lekenheten og undringen sin. Da blir man større, helere mennesker og har mye mer å bidra med.

Tid til omsorg

Det komplementære feltet handler mye om omsorg, ifølge Wassum. Hun opplever at det er få andre arenaer der det er tid nok til å la ting få komme opp og frem.

– Å gå til komplementær behandling er litt som å meditere. I begynnelsen er meditasjonen preget av støy, hverdagen og automatikken. Så blir det gradvis mer stille. Da begynner kroppen og systemet å snakke – jeg kaller det ofte «det indre hjertet». Da kommer noe helt annet igjennom, som ellers ikke har den muligheten.

Les mer:
livwassum.no
livart.dinstudio.no (billedkunst)

Se også et lengre intervju med Liv Wassum her:
Brobygger mellom det konvensjonelle og komplementære


Om Liv Wassum:

  • Terapeut, coach, mentor, healer, stressmestringsekspert, organisasjonsutvikler, kurs- og foredragsholder.
  • Utdannet innen PR og kommunikasjon fra BI.
  • Har siden 1989 tatt svært mange utdanninger innen komplementær behandling, bl.a.:
    Hypnoterapi, NLP, systemoppstilling, kinesiologi, coaching, polaritetsterapi, energiarbeid
  • Har vært profilert i media som stressmestringsekspert, blant annet som del av et livsstilspanel i Aftenposten.
  • Har jobbet med nyoppstartede bedrifter i Silicon Valley, California.
  • Blant hennes oppdragsgivere innen organisasjonsutvikling, kurs og foredrag kan nevnes: Telenor, Stavanger universitetssykehus, Aftenposten, Innovasjon Norge, HS Media, NAV IKT (NAVs drift og utviklingsenhet), Autosalg AS og Kjells Markiser AS.
  • Er også billedkunstner. Har gått diverse kurs og opplæringer innen feltet, og holdt flere utstillinger. Hun har atelier og utstilling på Grini gård i Bærum.

Om artikkelforfatteren:

Andreas Aubert er fast skribent og journalist for Mittmedium.no og Medium.

Andreas Aubert tilbyr livsveiledning i Oslo og via Skype eller telefon, selvutviklingsgrupper for menn i Oslo og et bredt utvalg skrivehjelpstjenester.

Livsveiledning i Oslo og via Skype/telefon: autentisitet.no

Mer info/kontakt: andreas@autentisitet.no

Artikkelarkiv og skrivehjelp: andreasaubert.no

Mannsgrupper og andre selvutviklings-arrangementer: facebook.com/autentisitet.no