Skip to main content

Har kirken undertrykket kunnskapen om reinkarnasjon?

Siviløkonom Roar Krogshus er aktuell med en bok om reinkarnasjon. Han hevder at reinkarnasjon opprinnelig var del av den kristne tro, men at dette ble fjernet fra bibelen som del av et maktspill.

Del 4 av 6 om reinkarnasjon, karma og livet

Foto: Privat

Denne artikkelen er del av en artikkelserie over 6 deler, i forbindelse med at Krogshus nylig ga ut boka Mysteriet livet og karma – på sporet av et mulig tidligere liv som Roald Amundsen. Les tidligere artikler her:
Del 1: Siviløkonom gir ut bok om reinkarnasjon – konfronterte egen frykt
Del 2: Siviløkonom hevder å ha vært Roald Amundsen i sitt forrige liv
Del 3: Viktige hendelser i livet henger ofte sammen med tidligere liv

I boka Mysteriet livet og karma – på sporet av et mulig tidligere liv som Roald Amundsen viser Krogshus til internasjonal forskning på reinkarnasjon og en EU-undersøkelse som viser at ca. 180 millioner europeere tror at de blir født på ny.

– Hva er de viktigste funnene fra denne forskningen?
– At en så stor andel europeere tror at vi lever flere liv. Det står i kontrast til at alle europeiske kirkesamfunn avfeier fenomenet reinkarnasjon.

EU-undersøkelsen omfatter 70 000 personer i over 40 land, hvor de også har inkludert deler av Øst-Europa.

– I sistnevnte er det opp i 30 % som tror at vi blir født på ny. Norge ligger lavest på 18 %, og Østerrike høyest med 32 %. Med et snitt på 25 % så har vi et ca. 180 millioner europeere som tror på reinkarnasjon. Det er et stort antall som lever med den troen uten å få aksept i kirkesamfunnene, eller i samfunnet generelt.

Man kan finne ut mer om undersøkelsen på https://www.atlasofeuropeanvalues.eu/maptool.html, velg under Select map: Belief in reincarnation og trykk på hvert enkelt land for å finne mer info. Krogshus håper at disse funnene kan bidra til at flere tør å snakke åpent om temaet uten frykt for å bli kritisert eller latterliggjort.

Vil stimulere til åpenhet

Boka Mysteriet livet og karma – på sporet av et mulig tidligere liv som Roald Amundsen er til salgs i bokhandelen og på nett: karmahoroskop.no

Med boka si ønsker Krogshus å bidra til å flytte litt på disse grensene, slik at flere kan tillate seg å snakke mer åpent om det å tro på reinkarnasjon.

– Folk er antakelig redde for å bli latterliggjort eller avfeid som useriøse. Det er leit. Jeg tror mange har opplevd eller hørt om episoder som antyder for dem at det ikke bare kan være ett liv.

Redigerte ut reinkarnasjon fra bibelen

Krogshus skriver at de opprinnelige kristne hadde reinkarnasjon som del av sin livsforståelse, men at dette ble redigert ut av Bibelen.

– I boka skriver jeg litt om det, hvordan kirkens menn på 300-tallet og utover hadde kirkemøter der de bestemte innholdet i bibelen, da de religiøse bevegelsene begynte å få et visst omfang og bibelen ble revidert med jevne mellomrom.

I boka viser han blant annet til legen og forskeren Brian Weiss, som har skrevet bøker om temaet.

– Keiser Konstantin og hans mor Helene fjernet i år 325 alle henvisninger til reinkarnasjon fra det nye testamentet. I kirkemøtet i 553 ble dette stadfestet i Konstantinopel-kirkemøtet. Reinkarnasjonsdoktrinen ble bannlyst og erklært for å være kjettersk. Dermed beholdt kirken monopolet på å kunne sikre at folk fikk et godt etterliv, hvis de trodde. Det ga kirken stor makt. Hadde folk trodd på gjenfødelse, konsekvenser og karma, da ville spørsmålet om etterlivet være en selvregulerende greie. Kirkens makt ville åpenbart blitt mye mindre, hvis folk innså at de selv påvirket hvordan de ville få det etter at de døde og ikke var avhengig av kirken og den kristne guds nåde.

Ikke alt ble fjernet

På tross av at alle henvisninger til reinkarnasjon ble forsøkt fjernet fra bibelen, fant Krogshus likevel en historie i det nye testamentet som indikerer at troen på reinkarnasjon forekom.

– Jødene spør Johannes «er du Elia», og Elia var en hellig profet som levde på 800-tallet før Kristus i Israel. Når de da spør 800 år etterpå, da vitner det om at de ventet på at han skulle komme tilbake reinkarnert. Jeg never også at Pythagoras og andre filosofer var overbevisst om reinkarnasjon, og noen av disse ble bannlyst hvis de tvilte på at kirkens beslutning var pålitelig, avslutter Krogshus.

Roar Krogshus går mot Galdhøypiggen. Foto: privat

Les mer her: karmahoroskop.no

Boka Mysteriet livet og karma – på sporet av et mulig tidligere liv som Roald Amundsen er til salgs i bokhandelen og på nett: karmahoroskop.no

Les tidligere artikler om Roar Krogshus her:

Del 1: Siviløkonom gir ut bok om reinkarnasjon – konfronterte egen frykt
Del 2: Siviløkonom hevder å ha vært Roald Amundsen i sitt forrige liv
Del 3: Viktige hendelser i livet henger ofte sammen med tidligere liv

Les også:

Felles struktur i dødsberetninger

Det mentale internett: En ny forståelse av vår bevissthet

En filmreise tilbake til tidligere liv


Denne artikkelen handler om…


Andreas Aubert

Andreas Aubert er livsveileder, gruppeleder, journalist og skrivekonsulent. Han skriver om helse og spirituell utvikling for Medium. Se autentisitet.no og andreasaubert.no. E-post: andreas@autentisitet.no
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode
   Utilgjengelige rabattkoder
   7700008 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701026 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701040 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701056 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701062 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701127 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701129 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701158 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701173 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701308 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701331 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701343 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701365 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701378 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701389 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701399 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701408 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701429 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701463 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701466 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt