Skip to main content

Å gjenopprette jordens balanse med energi og bevissthet

Det er åpenbart at hele verden er i ubalanse. Spørsmålet er hva som er den underliggende årsaken til denne ubalansen, som igjen kan sies å ligge til grunn for dagens pandemi. Og kan kunnskap om energi og bevissthet gi oss et hint om dette? spør Shalini Lind i denne kommentaren.

Tekst: Shalini Lind

Nå som vi alle må holde oss hjemme på grunn av korona-viruset, har mange fått ekstra tid til å fordype seg i sin indre prosess. «Ut av kaos fødes orden», sies det i kinesisk Tao. Forhåpentligvis kommer vi ut av denne krisen med fornyet bevissthet om oss selv og samfunnet vi ønsker å skape rundt oss.

Jeg arbeider til daglig som tantralærer. Mange har den oppfatning at tantra handler om sex, men det er feil. Tantra kan spores flere tusen år tilbake til oldtidens hinduistiske tekster, men mest kjent er de vediske og tibetanske tekstene fra 700-tallet. Her vektlegges grunnleggende verdier som at menneskets sanne natur er lys, kjærlighet og livsglede. Tantra som livsvisdom fremhever mennesket som et kjærlighetsvesen, som har fått tildelt vår vakre jord, en magisk kropp og seksualitet som hellige verktøy til å erfare kjærlighetens intelligens og livskunst.

Et bilde av Shakti fra kortstokken «The Goddess Power Oracle» av Colette Baron-Reid.

Som symbol for Eros, menneskets kjærlige natur, møter vi gudinnen Shakti. Hun er menneskets sjel og eksisterer i livene våre som et lysende energifelt i og rundt kroppen vår. Hun er Eva, som overtalte Adam til å forlate Paradis sammen med henne, for å lære av kunnskapens tre på godt og vondt. Treet er et symbol for kroppen vår. Hun er Asherah, gudinnen med flere tusen års eksistens bak seg i Mesopotamia og Kanaans land, tilbedt som symbol for menneskets feminine intelligens. Kristendommen gjorde henne derimot til hedning og Eva ble den største synderen av oss alle. Den tantriske livsvisdom står således i sterk kontrast til måten vi lærer å tenke om oss selv innenfor de patriarkalske religioner som dagens hinduisme, jødedom, kristendom og islam. 

Energikroppens oppbygging

Den tantriske livsvisdom tar utgangspunkt i at menneskets liv foregår i to parallelle virkeligheter. Det kan minne om fysikeren Stephen Hawking, som kalte den fysiske virkeligheten for «realtiden», mens det vi ikke kan sanse direkte, men bare forestille oss, kalte han for «den imaginære tiden». I den tantriske energilære tilsvarer den «imaginære tiden» det lysende energifeltet rundt din kropp. Vi lærer hvordan energikroppen virker inn på «realtiden», det vil si på kropp og sinn, på helt bestemte måter og hvor viktig det er å respektere den subtile virkelighetens energilover.

Kort fortalt består energikroppen din av billiarder av energipartikler, som danner ulike energimønstre. Ja, faktisk finnes det et energimønster for hver eneste tanke som kan tenkes. Ulike tankemønstre kan så gå sammen og danne mer sammensatte energimønstre, som vi kaller for «intelligens». En intelligens er et tankemønster som innehar en vilje, en mening eller en intensjon. Du har utallige former for intelligens som ligger i energikroppen din og som gir retning til din kropp og sinn, uten at du merker det selv. En intelligens kan være viljen til ærlighet, betydningen av åpenhet, intensjonen om hjelpsomhet, den gode ideen eller følelsen av en intuisjon.

Videre kan de ulike formene for intelligens gå sammen og danne «grunnmønstre», som minner om det den sveitsiske psykiateren C. G. Jung kalte for arketyper. Grunnmønstrene finnes i alle menneskers sjel, uansett hvor på jorden vi lever. De danner grunnlaget for menneskehetens fellesskap og vi finner de gjenfortalt i verdens religioner, men også i myter, eventyr og seremonier.

Shiva og Shakti som kjærlighetens læremestre

I den tantriske visdomslære fremheves spesielt to grunnmønstre i energikroppen vår. Det ene er menneskets feminine intelligens, yin, symbolisert ved gudinnen Shakti som sjelen vår. Det andre hovedmønsteret er symbolisert ved guden Shiva, som er yang. Han er vår åndskraft og den skjulte intelligens som veileder mennesket inn til sin guddommelige livskilde. I kristendommen tilsvarer Shiva den Hellige Ånd eller talsmannen, som en dag vil lære oss alt det Jesus gjorde og enda mer.

Guden Shiva tilsvarer Den Hellige Ånd i kristendommen, og i tantrisk lære er Shiva elskeren og Shaktis store kjærlighet. Men så ble de to separert og i dag drives de begge av en vanvittig lengsel etter å bli gjenforent, en lengsel som er gjemt i menneskenes hjerter. Foto: Marisa04, Pixabay

Shiva som symbol for den store Ånd virker sjelden og direkte inn på vår fysiske virkelighet. Hvis det var tilfelle, hadde nok alle menneskenes bønner til Gud hatt en umiddelbar virkning.

Nei, universets innvirkning foregår gjennom vår egen sjel, Shakti, slik hun i de vediske tekstene beskrives som ti ulike former for intelligens. Så er det viktig å forstå at alle hennes ti former for intelligens er rettet inn mot menneskets sanne vesen, kjærligheten, som er vår evne til å realisere et verdig og kjærlig liv.

I hinduismen, så vel som i gresk, norrøn eller kristen mytologi, finner vi myter som beskriver samspillet mellom mennesket og sjelens grunnleggende former for intelligens. I de tantriske mytene er guden Shiva elskeren og Shaktis store kjærlighet. Men så skjedde det at de to ble separert og i dag drives de begge av en vanvittig lengsel etter å bli gjenforent. Denne lengselen er så blitt gjemt i menneskenes hjerter.

Oversikt chakraene våre. I chakralæren tilsvarer Shiva menneskets kronesenter, som er porten til den universelle kjærligheten. Illustrasjon: Spira Healing.

I chakralæren tilsvarer Shiva menneskets kronesenter, som er porten til den universelle kjærligheten. I tantra forklares det at denne helt spesielle porten bare kan åpnes gjennom at du og jeg tillater Shaktis intelligens, din indre vilje til kjærlighet, å virke i livene våre. En intelligens kan være å lytte til din indre lengsel som ledelse. En annen er å nyte livets skjønnhet og kroppens sanselighet. En tredje er evnen til å nyte intimitetens nærvær eller seksualitetens følsomhet. Ja, vi bør nok tenke over at evnen til å nyte kalles intelligens i tantra.  Men er det slik vi lever i vår tid? Nei, i Vesten er vi alle barn av en kultur som har lagt skam over disse vakre livskvalitetene.

Energifeltet rundt din kropp tilsvarer altså gudinnen Shakti, din egen sjel, som i Østen ble æret og ydmykt lyttet til i alt som foregikk i menneskenes liv. For de visste fra mytene som de ble fortalt fra barnsben av, at Eros eller kjærlighetens intelligens og livskunst var med dem overalt og var inspirasjonen til alt liv som ble til. Slik har det ikke vært for patriarkatets sønner og døtre.

I patriarkalske religioner er sjelens intelligens blitt til idealer, noe å streve mot eller ha som nyttårsforsett, for eksempel ærlighet, solidaritet eller rettferdighet, men det lever så altfor sjelden i oss. Kristendommen har lagt så altfor stor vekt på det syndige mennesket som et mindreverdig vesen og utilstrekkelig overfor Gud. I et slikt karrig jordsmonn, blomstrer ikke kjærligheten.

Et kjennetegn ved den patriarkalske tenkning er sammenligning og rangorden. Gud settes over mennesket, mann over kvinne, mennesket over naturen, intellekt over intuisjon. Vi setter noe på toppen og gir det mer verdi enn det som settes under. Vi opp- og nedvurderer alt vi gjør, vi sammenligner våre egenskaper og oss selv i forhold til andre mennesker. Line Horgen Thorstad skriver i Aftenposten ung 22. mars: «Det er rart hvordan utsiden av deg kan bli så altoverskyggende. Hvordan innsiden kan bli så skremmende, at vi finner selvtillit og trøst i utseende vårt. Vi får aldri ro. Vi blir avhengig av hele tiden å strekke oss lenger for å nå vårt fulle potensiale».

Monsterskyggen og egoet

Frykten for ikke å være bra nok ligger som en monsterskygge over livene våre og gjør oss blinde for alt livet som fremkommer i nuet, nærmest av seg selv. For det står en kvinne bak alt. Hun er Shakti, sjelen vår, som bare venter på at vi skal lytte innover og merke oss hennes impulser, slik de er rettet mot et kjærlig og verdig liv for hver og en av oss. For mennesket er ikke først og fremst syndig. Nei, vi er noen fantastiske, kjærlige og kloke skapninger, helt unike sett fra universets side. Men i møte med en patriarkalsk verden som ikke verdsetter feminin intelligens, verken i menn eller kvinner, opplever vi alle en sjelelig omsorgssvikt. Det skaper en tomhet inni oss, som frembringer egokreftene våre og gjør oss blinde for å se livet som det er; vakkert, subtilt, mysteriøst, hellig.

Både ditt kjærlighetsvesen og den tillærte egokraften er din realitet. Det er to polære sider ved menneskets liv, som vi i tantra lærer å sidestille, i motsetning til å rangere den ene som riktig og den andre som en feil. Det er nytteløst å fordømme deg selv for ditt ego. Egoet er den intelligens som hjelper deg å fylle det indre tomrommet, der du er blitt fratatt tilgangen til ditt indre lys. Johannes begynner sitt evangelium nettopp med å forberede oss på at «Lyset skinner i mørket, men mørket tar ikke imot det». Det er rett og slett menneskets utfordring. Vi er skapt til å leve i polariteten mellom Eros og ego, men det kan ha en helt annen betydning for oss, enn det vi tror.

Fordømmer vi oss selv for alt det dumme egoet vårt gjør og prøver å kompensere det ved å streve etter en kjærlighet vi bare får til i små stunder, kommer vi ingen vei. Både det vi fremhever og det vi skyver vekk fra oss selv, skaper en stillstand i vår utvikling. Derfor skriver den indiske guruen Osho i boken The Tantra Experience, at vi må ikke fordømme egoets gjørme, men innse at vi står midt oppi den, ta den til oss og skape en Lotus av den: «So don´t condemn the mud. Because the Lotus grow from the mud. Use the mud to produce a Lotus».

Foto: Wim De graaf, Pixabay

Lotusblomsten er et av de høyeste symbolene i tantra. Den symboliserer kvinnens underliv, hennes Yoni, og handler om transformasjon av egoets fornektelse til kjærlighet. Hemmeligheten som åpenbares i tantra, er at Eros i sine ti aspekter har sin kilde i den seksuelle energi, nettopp det området som kirken har gjort til skam. Gjennom fornektelse av menneskets naturlige, seksuelle vesen, basert på nærvær, sanselighet, skjønnhet og intimitet, har vi mistet evnen til å overføre disse kvaliteten til vårt daglige liv.

Fornektelse

En fornektelse er tankene du bruker til å skyve noe vekk, om det er en følelse, et menneske eller en situasjon du misliker. Umiddelbart kan det kjennes godt å fjerne deg fra det som er ubehagelig. Mennesket har altså en mulighet til å fornekte det som kjennes vondt og vanskelig, det som minner om en mangel, en feil, det som er galt, fremmed eller skremmende, men det er ikke nødvendigvis så smart å gjøre det.

En fornektelse handler om at du ikke godtar det som har skjedd, selv om det er en realitet og det er umulig å fjerne det. Du var for eksempel sint på partneren din, som nå har lukket av for deg. Du angrer og tenker at det burde ikke ha skjedd. Du skammer deg, blir fortvilet, kanskje unnskylder du deg eller legger skylden på den andre. Uansett holder din reaksjon deg vekk fra nuet med et underliggende ønske om at det ikke hadde skjedd. Det du derimot trenger å gjøre, uansett ubehag, er å akseptere din egen reaksjon. Ja, jeg var sint. Ja, jeg sa stygge ting. Ja, jeg overreagerte.

Da gir du deg selv friheten til å innse din egen begrensing og gjerne innrømme det overfor den andre, at du var i ditt ego. Kommer du så langt, står Eros og venter rett rundt hjørnet. Det lover jeg deg. Sjelen din kjenner enhver tanke, følelse og sanseinntrykk som går gjennom ditt sinn. Hennes intensjon er å avlaste ditt ego med sitt lys. Men du må være der, du må være til stede i ditt ego, for at det kan erstattes med Eros. Det er her vi feiler. Fordi kristendommen, til tross for nåden, får oss til å føle oss så skyldige at vi instinktivt velger å skyve ubehaget vekk. Vi fortrenger det.

Når egoet ikke orker å innse sin egen begrensning – du skammer deg og klarer ikke å gi deg selv friheten som det er å innrømme at du kommer til kort – fornekter du deg selv og legger en skygge og demper over livet ditt. Det alvorlige er at du samtidig skaper grunnlag for utvikling av virus.  

Er korona kommet for å hjelpe oss?

Det interessante er at virus er ikke en naturlig bestanddel av livet, slik bakterier er. Virus er et energimønster som har dannet en form for intelligens som gjør det mulig å tre inn i kroppen og feste seg til fettsyrer eller proteiner i cellene våre for å bli aktive. Kroppen din er hotellverten som får en ubuden gjest, som verken betaler eller gjør nytte for seg, men både ødelegger og etterlater seg et vilt kaos.

Virus er heller ikke en naturlig del av energikroppen vår. Det er et fremmedlegeme forårsaket av oss mennesker, idet det dannes unaturlige energimønstre (former for intelligens) i vår egen energikropp, hver gang vi fornekter oss selv. Utfordringen vår er mangelen på forståelse for hvordan virus fremtrer. Da forstår vi heller ikke hva en pandemi er og hvordan vi trenger å forholde oss til den, nemlig gjennom aksept av egoets mange feilskjær.

Covid-19 har forårsaket en pandemi og mye uro i mange sektorer av samfunnet. Kanskje viruset er kommet for å vekke oss slik at vi kan gjenopprette orden i kaoset, balanse og rettferdighet på jorden? Foto: Mohamed Hassan, Pixabay

Fredag 13. mars innså vi at vi var overmannet av en pandemi. Hele verden har fått kastet over seg et virus som vi ikke har kontroll over, og hvor alle land i verden kommer til å bli delaktig. Så hvilken omfattende fornektelse er det som får menneskekropper over hele verden til å ta imot denne ubehagelige hotellgjesten?

Etter hvert som patriarkatet med sin rangorden og tordnede Gud tok over vår sivilisasjons utvikling, forandret myten seg om elskeren Shiva. Han blir etter hvert tildelt en helt ny oppgave. Han blir satt til å opprettholde Guds orden. I myten får han tildelt verdens farligste våpen, hvor han i nødsituasjoner kan bringe pest og plage over menneskeheten, der vi selv har tatt initiativ til destruksjon. Sett gjennom mine øyne har vi et samfunnssystem over hele verden i dag, en global økonomi, som destruerer liv. Jeg tror ikke universet kan tillate oss å fortsette på denne måten, slik vi forårsaker destruksjon av naturen, skaper klimakrise og ødelegger millioner av menneskeliv.

Vi lever i en verden med en omfattende fornektelse av vår egen virkelighet. Vi vet hva som skjer, men vi klarer ikke å forholde oss til det. Vi vet hvor farlig klimakrisen er, men vi klarer ikke å legge pengene på bordet som skal til for å skape en endring. Ikke før helsen vår ble truet av Covid-19. Nå har vi plutselig 300 milliarder for å redde oss inn i fremtiden.

Jeg tror vi med trygghet kan si at en pandemi er et tegn på at menneskeheten motarbeider sjelens intensjon om et kjærlig liv på jorden. Men ifølge den tantriske livsvisdom er det slik at alt som eksisterer i universet har en kjerne av Eros i seg. Det gjelder selv det mørkeste mørke. Da vil det også gjelde for vårt selvfornektende virus. Bruker vi Shiva som symbol for Covid-19, kan vi spørre oss selv om han egentlig mener å hjelpe oss.

Med patriarkatet forandres den androgyne elskeren Shiva til den uhyrlige Poseidon som slår til med destruksjonens våpen.

I myten om Shiva beskrives han som rasende, fordi vi ikke tillater hans elskede Shakti og hennes Eros å virke iblant oss. Ikledd som virus overfører han våre egne livsfornektende energimønstre til lungene våre, som i stedet for å bringe oksygen til kroppen, kan komme til å kollapse. Men han sparer barna, generasjonen han sendte foran seg for å advare oss. 

Så mye av det som har vært på avveie fra en naturlig livsførsel, har i løpet av noen få dager blitt lammet. Vi er alle i karantene og har plutselig fått mer tid til nærhet, indre verdier, fellesskap, hjelpsomhet, manglende forbruk, mindre forurensning og blå himmel over byene i Kina. Vil vi bruke denne tiden til å tenke oss om og se vår superegoistiske livsførsel i øynene? Kan det få oss til å ta ydmykelsen fra «den store Ånd» alvorlig og begynne å lytte til hans elskede Shakti, vår egen sjel og hennes intensjon om kjærlighet og verdighet?

I Kina sier man at «enhver krise er en ny sjanse». En virkelig tragedie vil korona først være hvis vi ikke lærer noe av det som nå skjer.

Om artikkelforfatteren:

Shalini Lind har som gründer, kursleder og forfatter drevet InnerLife-Akademiet (tidligere ArunA) sammen med sin mann Øivinn Øi. Hun har tilbudt kurs siden 1985 og har betydelig erfaring innen personlig og spirituell utvikling. I dag er hun tantralærer på heltid, hvor hun tilbyr en ettårig tantra coach-utdanning, ettårige fordypningsgrupper i InnerLifeTantra, kurs i tantrisk massasje, parkurs og Womens Wisdom kurs for kvinner. Shalini holder til på InnerLifeSenterets kursgård på Ilseng, et kvarter syd for Hamar, en time fra Oslo og 40 minutter med tog fra Gardermoen.

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode