Skip to main content

Fra selger til internasjonal healer

Helt ut av det blå hørte Anne Jones en litt sjefete stemme spørre: «Er det ikke på tide at du begynner med healing?» Opplevelsen førte til at hun tok en helomvending i livet.

Tekst og foto: Elisabeth Hægeland Reynolds

Healeren Anne Jones har hjulpet mange mennesker til å forstå seg selv, helbrede sår fra fortiden, gjenvinne god selvfølelse og kjærlighet. Hun er født i Newbury i England, men tilbrakte mesteparten av sitt unge liv i Sør-London. I dag er hun basert i Hampshire, men hun turnerer verden rundt for å gi healing og holde seminarer, blant annet til Norge, USA, Sør-Afrika og Malaysia. Anne har skrevet syv bøker om healing, utgitt meditasjons-CD-er og aurasprayer og hatt flere gjesteopptredener på britisk TV og radio. Men i sine yngre dager drev hun med noe helt annet.

Under den kommersielle dataindustriens inntog på 1970-tallet jobbet Anne med salg av pc-er og holdt kurs i data. Da var hun alltid i fronten av det nye som ble lansert. På den tiden var hun en av svært få kvinner i databransjen, spesielt i de landene hun jobbet for. Hun reiste gjennom Afrika og India som salgskvinne, og på 1980-tallet jobbet hun fire år i Sør-Afrika. Her møtte hun sin mann Tony og hans to tenåringer. De to giftet seg, flyttet tilbake til England og etablerte et hjem der. Bare fem år etter at de ble sammen, fikk Tony tilbud om en jobb i Kuala Lumpur i Malaysia, så i 1991 flyttet hele familien dit og bodde der i fem år. Her hadde ikke Anne tillatelse til å jobbe fulltid, noe som gav henne muligheten til å gjøre andre ting.

Bestemor og Betty Shine

En dag i 1992 mens Anne lå i våken tilstand og hvilte på sengen i Malaysia, fikk hun plutselig og helt uventet høre en damestemme som på en sjefete måte spurte om hun ikke skulle begynne med healing snart. Stemmen var i Annes tanker, samtidig som den kom utenfra – uten at det var noen synlige mennesker i rommet. Den kommanderte: «Snakk med Sal.»

– Stemmen kom ut av ingenting. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg alltid har vært ganske sensitiv for energier. Jeg kunne alltid merke om det var ånder i et hus, men jeg gjorde ikke noe med det, sier Anne, som tror stemmen var hennes avdøde bestemor. De to hadde aldri møttes i dette livet, men Anne vet at bestemoren trodde på spirituelle ting.

Siden hun kjente en person kalt Sally, dro hun til henne neste dag og sa: «Du tror sikkert jeg er gal, men jeg må snakke med deg om healing.» Sally svarte: «Ja, det er riktig.» Det viste seg at hun var både klarsynt og healer, uten at hun fortalte det offentlig. Et par måneder før Anne besøkte henne, hadde Sally fått et forvarsel om at hun skulle hjelpe Anne med å starte som healer. Hennes råd til Anne var: «Dette er noe du vet hvordan du gjør. Du må bare huske hvordan du gjør det.» Så gav hun Anne noen bøker av Betty Shine, som var et engelsk medium og healer.

– Bettys holdning til healing er bare å gi kjærlighet. Jeg liker det, det høres enkelt ut. Det var slik det startet. Jeg bare ledet kjærlighetsenergier, og det fungerte. Folk følte varmen i hendene mine, sier hun.
Med stigende forventninger til utfordringen begynte hun å behandle venner og familie, og derfra har hun utvidet det til å holde seminarer og retreater, skrive bøker og lage orakelkort, meditasjons-CD-er og aurasprayer.

Lært fra åndeverden

Da Anne begynte å gi healing, begynte hun også å meditere og fikk da stadig flere beskjeder med veiledning fra det hun tror er ånder, guider og mestere i den åndelige verden.

– Nesten alt jeg har lært om healing, alt jeg gjør og underviser i, har kommet direkte fra åndeverden. Jeg gjør ikke noe jeg har lært andre steder. Dette er utfordrende, for da må jeg jo ha troen på at det jeg blir fortalt er sant og at det vil fungere, sier hun.

Før hun begynte å heale andre, hadde hun ingen personlig erfaring med å motta healing. Det som fikk henne til å tro på healingen, var at hun så at det fungerte. Da hun så at healingen hadde en god effekt, ble hun inspirert til å undervise i healing til andre – om hvordan man healer både andre mennesker og seg selv.

– Healing er ikke hva jeg gjør, det er hva klientene gjør selv. Jeg gir dem alltid hjemmelekse når de går hjem igjen, slik at de kan styrke seg selv ved å ha i kontroll på sin egen skjebne og healing. Det er nøkkelen ved mitt arbeid, sier Anne.

Mange av hennes klienter er terapeuter og healere selv, så hun har ofte følt at hun er en healer for healere, mer enn en healer for folk som har smerter i kroppen. Selv om hun også utfører fysisk healing, arbeider hun for det meste med emosjonelle temaer som traumer, blokkeringer og selvutviklingsarbeid. Hun hjelper folk til å rense ut frykt, bevege seg fremover og få god selvfølelse.

Dirigerer energi

Healingen Anne utfører, er ikke healing i tradisjonell forstand der klienten ligger passivt og underdanig på en benk. Klienten og Anne sitter på to stoler vendt mot hverandre, slik at de har en aktiv stilling. En behandling tar vanligvis halvannen time, hvorav den første halvtimen går med til dialog der Anne lytter, stiller spørsmål og gir hjemmelekser. Hun gir ikke mye berørende healing, med mindre hun føler det er helt nødvendig.

– Jeg leder energien. Jeg føler meg som en energidirigent, for jeg påkaller energien de trenger. Men det er ikke jeg som bestemmer over energien. Det lar jeg være opp til deres høyere selv, vergene, guidene og mesterne av energien å bestemme. Mesteparten av tiden trekker jeg inn en guddommelig feminin energi, forklarer hun.

Mye av hennes arbeid har fokus på hjertet, som hun mener er den viktigste delen.

– Det er så mange mennesker som har lukket hjertet sitt! Jeg beskytter dem og får dem til å åpne hjertet, slik at de kan motta healing, sier hun.
Ellers utfører hun karmisk utrensing, der hun renser bort skyldfølelse og begrensende avtrykk i auraen eller sjelens energifelt.

Spirituelt energikart

Til mange av sine klienter og kursdeltakere viser hun et spirituelt energikart hun har laget. Dette forklarer hvordan vårt høyere selv, sjelen og hjertet henger sammen, hva som skjer mellom dem, og hvilken oppgave disse delene har.

Sjelen eller auraen er menneskets personlige og følelsesmessige energi. Opp gjennom livet får sjelen vår en del sår, som Anne kaller avtrykk.

– Healing handler om å transformere avtrykkene av smerte, følelser og traumer som vi holder på. Avtrykkene oppstår etter traumatiske og negative opplevelser, som barnemishandling og mobbing, og de holder på følelser som tiltrekker seg negative situasjoner inn i livet. Ved å bevege disse og transformere dem så forandrer du omstendighetene for personen og hva de tiltrekker seg. Min intensjon er å forløse og rense avtrykkene, åpne og helbrede hjertet og gjenetablere forbindelsen til det høyere selvet, forklarer Anne.

Det høyere selvet er vårt sanne aspekt, en del av oss som aldri har fått noen sår fra fortiden. Det er din høyeste frekvens, din høyeste intelligens og ren, ubetinget kjærlighet som beholder din visdom, din sjels formål og din livsplan.

Hjertesentret

– Min intensjon er alltid å forsikre meg om at personen bygger opp en sterkere og sterkere forbindelse til det høyere selv, som tillater dem å tre inn i sitt sanne potensial. Ellers vil de jobbe og leve livet gjennom fortidens frykt fremfor gjennom sitt høyeste potensial av hvem de virkelig er, sier healeren.

Hjertesentret er stedet hvor vi gir og mottar kjærlighet. Det er også linken til vårt høyere selv.

– Avtrykkene helbredes med kjærlighet, og derfor er det så viktig å åpne hjertet. Hvis hjertet ditt er lukket og du møter en nydelig person som forelsker seg i deg, vil ikke den personen komme nær deg. Du vil heller ikke få kontakt med intuisjonen, som er visdommen i ditt høyere selv. Ved å åpne hjertet og forbinde deg til ditt høyere selv blir du i stand til å ta valg som tjener deg vel, sier Anne.

På jorden for å utvikle oss

Hos hver klient prøver Anne å finne rota til problemet de har. Mens hun fortsetter å spørre, kjenner hun på energien i seg selv. Hvis hun for eksempel føler en hjertesmerte, kan hun spørre: «Har du hatt kjærlighetssorg? Var foreldrene dine snille med deg? Har du mistet en nær og kjær person?»

– Årsaken til problemene er ofte uferdige saker fra fortiden, også fra tidligere liv. Alle problemer er utfordringer som skal lære oss noe. Hvis vi ikke forstår hva utfordringene er, så forblir avtrykkene i oss og fortsetter å gi oss flere og flere utfordringer helt til vi forstår dem, sier Anne.

Ofte ser hun glimt for sitt indre om hva utfordringene og avtrykkene var, både fra nåværende og tidligere liv. Hun ser hvordan de har påvirket personen og hva vedkommende kan lære fra dem.

– Grunnen til at vi kommer her på jorden, er at vi skal øke bevisstheten og utvikle oss som spirituelle vesener. Alt er styrt mot dette formålet. Hvis du hadde hatt et perfekt liv der du var en prinsesse med alle pengene du ønsket, ville du ikke lære noe i det hele tatt, sier Anne.

Buddha startet livet som prins som hadde alt han ønsket seg, og alle beundret ham. Men for å vokse og oppnå visdom måtte han kaste seg ut i livets utfordringer.

Må forløse følelser

– Vi kommer hit for å møte utfordringer – folk sårer og bedrar oss, og livet kaster alt på oss. Utfordringene er til for å hjelpe oss å vokse. Hvis vi ikke forstår det og bebreider andre eller oss selv, så blir vi fastlåst slik at vi holder på avtrykk og følelser som sinne, frykt, bitterhet og skyldfølelse. Disse avtrykkene og følelsene kan ødelegge forhold, fordi de får oss til å reagere på visse situasjoner og mennesker. Vi trenger å forløse disse følelsene og rydde dem bort, mener Anne.

Ofte får hun klienter som forteller at kjæresten har vært utro i alle forhold de har hatt, eller at han er redd for å binde seg. Her er det et mønster som åpenbart viser at denne personen trenger å forstå og lære noe av dette. Problemene er ofte relatert til hjertet. Da spør Anne: «Hva kan du forandre i deg selv?» Personen trenger kanskje å åpne opp hjertet, lære å elske seg selv, tørre å gi av seg selv, tørre å komme nær andre mennesker, tilgi andre, tilgi seg selv og akseptere seg selv.

– Idet du forstår hvorfor utfordringene har oppstått, kan du bli helbredet. Hvis du vet hvorfor du har hatt en dårlig barndom, vil du gi slipp på det. Hvis du i stedet bebreider faren og moren din, har du ingen sjanse til å bli healet, for da legger du all kontroll over livet ditt på noen andre. Når du sier at du styrer dette selv og tar ansvar selv, så blir det lettere å tilgi og gå videre, sier Anne.

Orakelkort

Da Anne begynte å gi healing, fikk hun kanalisert en serie med symboler. Disse har hun laget to sett med orakelkort av, Symbol Cards og Innersight Cards, der hvert kort representerer en intensjon – for eksempel frihet, velstand, healing, kontakt med mesterne, beskyttelse eller traumeforløsning.

– Symbolene er et språk som snakker til mesterne som leder energien til oss, akkurat som reiki-mestere leder energi. Mesterne som passer på symbolene, leder energien til oss. Når du tegner et symbol, skaper du en intensjon om å få denne energien til å gjøre noe spesielt.

Hvis du har et behov for velstand og tegner dette symbolet, så tiltrekker du deg den energien. Fordelen med å bruke kort i en selvutviklingsprosess eller under healing er ifølge Anne at all tvil og usikkerhet skyves av banen fordi symbolet og intensjonen er uten frykt og andre følelser. Hun tror at kortet fungerer som en magnet for den energien du trenger.

Healing og selvhjelpsressurser fra Anne Jones:

 • Anne har skrevet syv bøker om healing og selvutvikling – fire av dem er oversatt til norsk: Din indre kraft, Sjeleforbindelsen, Slipp kjærligheten inn og Kvitt deg med negative energier. Se www.energica.nowww.annejones.org eller www.amazon.co.uk.
 • The Power of You Community: www.the-powerofyou.com. Dette er et medlemssamfunn der man for fem pund (50 kr) i måneden får tilgang til online workshops, fjernhealing, medlemsforum, 10 prosent rabatt på Annes healing-verktøy, rabatt på seminarer og retreater, samt eksklusive månedlige videoer og podcasts fra Anne.
 • www.youtube.com – søk på «Anne Jones healer» og se for eksempel «Morning ritual».
 • Hjemmeside: www.annejones.org 
 • ​Blogg: www.annejonesblog.org 
 • Orakelkort, aurasprayer, smykker og meditasjons-CD-er

Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode