Skip to main content

Forener seksuell og guddommelig energi

− Seksualiteten vår er konstruert for at vi skal få kontakt med de høyere dimensjoner i oss og for å bringe det ned og inn på jorden, for å forbinde det jordiske og det hellige. For å virkeliggjøre det må vi bygge opp den seksuelle energien i kroppen vår. Den muligheten har jeg bare funnet i tantra, sier Shalini Lind.

Tekst: Elisabeth H. Reynolds. Foto: Karina Haugan Jensen og Elisabeth H. Reynolds

Shalini har byttet navn siden sist vi møtte henne. Før het hun Lisbeth Lind.

− Shalini er et navn jeg har hatt med meg i mer enn 20 år, og det passer langt bedre til det jeg i dag er opptatt av, forteller Shalini. Det er tydeligvis et tegn på at et stort skifte har foregått i hennes liv og lære.

Portåpneren

Under en meditasjon i februar 2014 hadde Shalini en sterk ut-av-kroppen-opplevelse. Hun vandret i et landskap og kom til en port og et markant skille mellom landskapet hun stod i og den andre siden. Hun så mot et svært lysintensivt landskap i gule, grønne og fiolette toner.

− Det var utrolig vakkert. Jeg var helt betatt. Plutselig kom en skikkelse inn fra venstre, en mann som virket utrolig mørk og streng, og sa: «Du kan gå gjennom porten, men da er det ingen vei tilbake.» 

Poff! Idet han sier dette, er Shalini tilbake i kroppen og føler seg helt rystet. Hun lurte først på om hun hadde fått slag. Litt på fleip sier hun til sine kollegaer: «Jeg lurer på om jeg har møtt djevelen, for det er den strengeste mannen jeg noen gang har møtt.» I ettertid har hun forstått at Satan er kjent i mytologien som portåpneren til det kollektivt ubevisste, også kjent som Saturn i astrologien.

Stormfull forelskelse

Helt åpenbart gikk hun gjennom porten, selv om hun ikke kunne huske det selv. For ikke lenge etter skjedde helt uventede ting i livet hennes. Blant annet forelsket hun seg etter 35 års ekteskap – og det i en kvinne, noe hun aldri ville ha tenkt at kunne skje.

− Jeg har aldri før vært tiltrukket av kvinner på den måten. Det gjaldt oss begge og var helt uventet for oss. Det var en så sterk kjærlighet som jeg aldri har opplevd i hele mitt liv – både åndelig sett og dypt inn i det seksuelle, sier Shalini.

Til da hadde hun vært en trofast partner med Øivinn Øi i 35 år. Da han fikk høre om forelskelsen, ble han kjempebegeistret og åpnet en champagneflaske. Han var veldig glad i kvinnen som Shalini forelsket seg i. Og han hadde lenge kjent på et behov for mer frihet, samtidig som han ikke ville skille lag med Shalini. Nå kunne de både skille seg og fortsette å være bestevenner.

− Den største forandringen er ikke å ta ut separasjon, men å gi hverandre en langt større frihet til å være seg selv og møte livet på andre måter enn det forpliktelsene i et ekteskap tillater, filosoferer Shalini.

«Du må forløse hatet»

Det nye kjærlighetsforholdet satte i gang en voldsom forvandlingsprosess i Shalini med både gråt og latter som følgesvenner. På langfredag i fjor påske fikk hun nok et syn, men denne gangen i våken tilstand. Igjen dukket den meget strenge mannen opp.

− Han stod rett foran meg da jeg kom ned trappen til første etasje og nærmest formante: «Du må forløse hatet.» Deretter ble han i veldig sakte bevegelse avkledd tre energilag, før han ble til en naken, ung gutt med erigert penis. Han hadde en ufattelig ren seksuell energi og var veldig, veldig vakker, forteller Shalini.

– Igjen ble jeg forfjamset og tolket typisk nok det hele fra en terapeutisk synsvinkel. Jeg hatet ofte min far som barn og tenkte at det måtte ha noe med det å gjøre. Nok et lag å fordype seg i, tenkte jeg.

Noen måneder senere møtte hun en tibetansk munk som var overbevist om at synet var et bilde av den tantriske prosess, og at de tre lagene representerte de tre initieringer i Hevajra tantra.

− Da ble jeg så overrasket at jeg tok kontakt med Lilli Bendriss. Jeg tenkte at her må jeg ha noen flere kilder å forholde meg til. Men Lillis guiding bare overbekreftet alt jeg hadde opplevd, så nå var det ingen vei tilbake.

Satan er elskeren

Det fikk Shalini til å undersøke langt grundigere hva Satan har representert gjennom historien vår. Det ble klart for henne at han slett ikke er det ondes vesen slik vi er blitt fortalt, men i sin opprinnelse var et symbol for menneskets seksuelle energi. Satyren ble oppfattet som menneskevennen, elsket av kvinner og med en fantastisk mannskraft som han brukte til å tilføre glede i den fysiske verden, forteller Shalini. Det er først gjennom det siste årtusen at han har fått rollen som Guds og menneskets fremste fiende. I tråd med kirkens undertrykkelse av seksualiteten forandret altså menneskevennen seg til å bli en fiende av kroppen vår.

− Men strengheten skal vi ikke ta fra ham, sier Shalini. For slik vi misbruker vår seksuelle energi i dagens samfunn, er det ikke merkelig at han nærmest formaner oss til å forløse hatet som er blitt vendt mot vår seksuelle energi og erotiske livskraft.

− I tantra er derimot den seksuelle energien forbundet med den dypeste form for skjønnhet og nytelse, nøyaktig slik jeg opplevde den vakre, unge gutten.

Mye mer enn sex

Det er ikke første gang Shalini har hatt sterke syner som har ført til at hun har forandret livsretning. De første synene fikk hun mens hun gikk i lære hos healeren Bob Moore i Danmark på 1980-tallet. Den sterkeste opplevelsen var likevel en kundalini-reisning som bragte henne gjennom den trange kanalen og ut i «Gudslyset». Det var i 1985. Men hun oppfattet ikke den gang at kundalini-reisningen hadde med tantra å gjøre. Kanskje fordi det var et helt annet arbeid som først skulle utføres. De neste tjue årene brukte hun på å utvikle terapiformen InnerLife og en ny form for spirituell coaching.

Det var de to uventede synene etterfulgt av den stormfulle forelskelsen som fikk Shalini til å gjenoppdage kundalini-energien i kroppen sin. Det fikk henne til å åpne øynene for tantra, en livsfilosofi med opphav i hinduismen og buddhismen.

− I Vesten er tantra vanligvis forbundet bare med seksualitet. Ja, sex er en del av tantra, men det er faktisk bare en liten del av den tantriske filosofi, sier Shalini. I Hevajra tantra er det tre hovedinnvielser hvor læren om seksualitet ikke kommer før langt ut i tredje initiering. Hver initiering krevde i oldtiden et mangeårig, indre studium.
Den hellige livet

− Tantra åpner for de sidene ved menneskelivet som de patriarkalske religionene, spesielt kristendommen, har skjøvet unna og fortrengt, hevder Shalini.

− Tantra gir oss mulighet til å bli forbundet med det hellige i livet som en naturlig del av vår egen hverdag. Det hellige er overalt rundt oss – midt i livene våre, tilgjengelig for oss alle. Det handler om å oppdage det gjennom indre erfaring uten at det gjøres så mye ut av det. Det burde være det mest naturlige i verden og ikke noe vi streber etter.

I hennes oppfatning har kirken tatt denne muligheten vekk fra mennesket, til tross for at Jesu budskap er veldig tantrisk orientert. Han levde jo i en tid da denne visdommen fortsatt var aktiv i Østen.

− Handler det om å bringe det guddommelige inn i mennesket?

− Ja, i mennesket og som en aktiv virkende kraft på jorden. Men da må vi åpne den seksuelle energien i kroppene våre på en helt annen måte enn i den tradisjonelle seksualiteten som vi kjenner til. I tantra lærer vi at den seksuelle energien er det som forbinder det hellige til det jordiske. Den seksuelle energien er således et redskap – en form for intelligens som ligger i kroppene våre under lag av fordommer og feilinformasjon. Det er altså et stort forarbeid som må til før det virkelig fungerer som det skal i den seksuelle tantraen, forteller Shalini. Både sinnet, kroppens energilegeme og auraen skal forberedes.

Her kan du se en video hvor Shalini snakker om tantra som visdomsvei.

Tantra – en livsinnstilling

Den guddommelige og den materielle siden av vår bevissthet er to poler. I Østen symboliseres de ved Shiva og Shakti – to likeverdige sider ved det guddommelige, Brahman. Shakti er den seksuelle og oppadstigende energien i kroppen vår som transformerer våre fornektelser, vår smerte og bindingen til materien, mens Shiva er den fulle bevisstheten eller livspotensialet som venter på å bli forbundet til det jordiske gjennom henne.

− Husk at i vår religion har vi ikke et feminint element som del av det guddommelige. Det har fått katastrofale følger for vår selvoppfattelse som menneske – og det gjelder like mye for mannen som for oss kvinner.

− Tantra er en livsinnstilling og en måte å leve på som er svært åpen. Det er et ikke-eierforhold. I tantra lærer vi å være vennlig mot alt vi møter på vår vei og gi det frihet. Det er den manglende friheten og verdigheten som frembringer smerte, vold eller ondskap. Det er en intim måte å være sammen på, sjelelig like mye som kroppslig sett. Det er ikke et forbruk av hvem som helst for å oppleve sex på en ny og spennende måte. Tantra er et møte mellom to mennesker som praktiserer nytelsen, som har gleden i seg, og som føler seg verdig i møtet med den andre. Først da fungerer den seksuelle delen av tantra, utdyper Shalini.

 Vil tantra forandre vårt syn på seksualiteten?

− Definitivt – og det vil forandre vårt syn på å leve her på jorden. I tantra er livet på jorden hellig. Lever du i tråd med tantra, vil det påvirke hvordan du behandler jorden og alt levende liv. Et menneske som praktiserer tantra, kjenner innenfra seg selv hvordan det skal leve for å unngå å skade jorden eller stå i veien for andre mennesker. Det er denne form for bevissthet som nettopp frigjøres når Shivas bevissthet og Shaktis energi møtes i en sanselig, erotisk kraftfull og verdig kropp. Et samfunn basert på tantra setter ikke grenser mot andre mennesker og starter ikke kriger. Det er ikke plass til det i det tantriske sinn.

Redskap for forvandling

Lysopplevelsen Shalini hadde i 1985, har i stor grad preget livet hennes og InnerLife- utdannelsen hun har bygget opp.

– Jeg ble forbundet til en kilde av kunnskap som jeg i dag ser har svært mange likhetstegn med tantra. Jeg forstod det bare ikke den gang. Men noe fikk jeg veldig tydelig med meg: I møtet med Gud opplevde jeg å bli fylt av en takknemlighet for at jeg var menneske. Det fikk meg til å forstå at det vi kaller Gud, er en form for livsvilje fylt av kjærlighet til livet i denne verden. Og at denne viljen til liv som vi oppfatter som hellig, er avhengig av et samarbeid fra menneskets side for å kunne virke her på jorden. Det er nettopp det visdommen i tantra bekrefter for meg.

− For en liten sjel er det en stor utfordring å leve i en kropp og et sinn som skal åpne seg for høyere energivibrasjoner. I ettertid forstår jeg godt takknemligheten fra den andre siden.

I tantra har vi fokus på å bygge opp og styrke den polære energi i kroppen vår ved hjelp av meditasjon, energiøvelser, yoga og visualisering. Målet er å frembringe en oppadstigende energibevegelse, ikke bare i chakraene, men også i organene og i kroppen som helhet. Hele mennesket, både den fysiske kroppen, energilegemet, følelsene, seksualiteten og det mentale skal styrkes og åpnes. Når den oppadstigende energien er tilstrekkelig sterk, skjer en forvandling i det eteriske energilegemet som får bevisstheten til å utvide seg og ta imot den guddommelige impuls. Det er en gjentagende prosess som foregår livet ut. Gradvis omdannes vi til mennesker som kan romme og forvandle det som er vondt i verden, uten å falle og bli svekket av vårt ego.

− Det guddommelige har ingen reell funksjon i verden hvis det ikke velges frivillig og bevisst inn i menneskets kropp og sinn, sier Shalini. I dag ser vi nettopp at verden er blitt tatt over av menneskenes tankesystemer og vi gjør de forferdeligste ting mot hverandre. Det kan vi gjøre noe med gjennom tantrisk meditasjon, yoga og energiøvelser i tillegg til mental trening.

Nytelse og glede

Tantra har mange uttrykksformer rundt om i verden, men det sies at tre ting går igjen overalt. Helt motsatt av hva de patriarkalske religionene hevder, lærer tantra oss at det hellige er ment for denne verden og ikke i en hinsides og nærmest uoppnåelig dimensjon.

Det andre aspektet, forteller Shalini, er at man anser nytelse i form av skjønnhetsopplevelser, sanselighet, intimitet og seksualitet som døråpnere til det hellige. De fire formene for nytelse er altså verktøy til å utvide bevisstheten om oss selv som menneske. – Kroppene våre er konstruert for gleden ved nytelse. Vi har nok av hormoner som står til rådighet, hvis vi bare vet hvordan vi skal bruke verktøyet som er gitt oss. Og kombinerer du nytelsen med en meditativ tilstand, for eksempel i et intimt og nært møte eller i det seksuelle, kan du tenke deg hvor overveldende opplevelse det i seg selv er.

− Da er det ganske spesielt å ta inn hvordan kirken har bragt de fire nytelser inn i skyggen av skam og forakt, fortsetter Shalini.

− Og tenk deg en verden hvor hovedmotivet for å leve var å frembringe nytelse, skjønnhet, intimitet og verdighet som en samfunnsform – altså tilgjengelig for ethvert menneske. For å forestille oss det må vi se helt tilbake til det minoiske Kreta.

− Det tredje aspektet som går igjen i tantra, er at det hellige må ha tilgang til den feminine energi, til Shakti, for å nå inn til vår bevissthet. Det kan minne om sjelen som trenger en kvinnes kropp for å utvikle seg som foster. Det guddommelige må altså ha tilgang til den feminine siden ved vår natur for å bli akseptert av hjernen vår som en del av vår virkelighet. Dette aspektet ved tantra gjør at vi møter en høy grad av respekt og beundring for det feminine, noe vårt norske samfunn ser ut til å ha mistet helt av syne.

En ny form for maskulinitet

− Det gjør ikke mannen mindre verdt. Han slipper derimot en mengde roller han overhodet ikke kler, som troen på æreskodeks, konkurranse- og forbrukermentalitet, seksuell overstyring. Endelig får han være et helt menneske med både en feminin og en maskulin side. Når de to sidene forbindes i hans erotiske kropp, møter vi en annen type maskulinitet – en utstråling som kommer fra hjertet. Når seksualitet, nære møter og de sanselige erfaringer oppleves fra det tantriske hjertet, får vi også et helt annet rollespill mellom mann og kvinne.

− Tantra har vendt mitt seksuelle selvbilde fullstendig opp ned og har åpnet for en skjønnhet og tilstedeværelse som jeg selv hadde glemt, men som kroppen min likevel visste noe om, forteller Shalini. Med sin kjærlighet til det fysiske livet, til mennesket og seksualiteten er det ingen tvil om at tantra som visdomsvei kan bidra til et vendepunkt i det enkelte menneskets liv og til et langt sunnere samfunn å leve i, hevder hun.

Om Shalini Lind:

Shalini Lind underviser i dag i det hun kaller for «den tantriske visdomsvei». Hun holder kvinnegrupper, parkurs sammen med Øivinn og tilbyr ettårig fordypningskurs for kvinner og menn. Kursene holdes på InnerLifeSenteret i Oslo og på deres kursgård syd for Hamar. Du kan følge Shalini på hennes blogg: www.shalini-lind.no


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode