Skip to main content

Få svar om livet fra åndelig matematikk

Si meg hva du heter og når du er født, så skal jeg fortelle deg om dine egenskaper, livet ditt her og nå, og din fortid og fremtid.» Gjennom numerologiske analyser kan man bli bedre kjent med seg selv og hvordan man kan utvikle seg som menneske.

Tekst og foto: Elisabeth H. Reynolds

– Numerologien kan sies å være den åndelige matematikk. Den gir et slags forklarende speil, som gjennom en analyse av menneskets navn og fødselsdato kan avsløre skjulte talenter og egenskaper, karmisk påvirkning og utviklingspotensial, sier Bodil Storm. Hennes bok Fremtidens Numerologi (2003, 2013) er den eneste omfattende boken om numerologi som er utgitt på norsk uten å være oversatt. Den er basert på kunnskap om kabbala og det hebraiske tallalfabetet. Boken er Storms bestselger, og hun har skrevet 16 bøker og er i ferd med å skrive sin 17. bok.

Bodil har studert numerologi og kabbala siden tidlig på 1980-tallet, og hun har laget flere tusen numerologiske analyser siden 1998. I tillegg holder hun jevnlig kurs om numerologi og kabbala hjemme hos seg selv på Bygdøy i Oslo.

– En numerologisk analyse kan være et magisk speil som hjelper oss å finne frem til vårt indre skattkammer, som derfra fører oss inn i fremtiden med en helt annen forståelse av hvem vi er og hva som er vår tosidige oppgave på jorden. Læren om tallene og bokstavenes magiske krefter skaper en slags åndelig kjedereaksjon i sinnet, som fører inn til vår innerste bevissthetskjerne, den indre visdomskilden som er vårt høyere Selv, sier hun.

Springer ut fra kabbala

Ingen vet med sikkerhet når numerologien oppstod, men omtalen av hvordan tall påvirker mennesker, går flere tusen år tilbake i tid. I kabbala-skrifter heter det at «Gud skapte himmelen og jorden ved bokstaver og tall». Kabbala er en eldgammel esoterisk visdomstradisjon hvor numerologi og det hebraiske alfabetets okkulte betydning har sterk innflytelse.

Ifølge Storm oppstod numerologien ut av det kaldeisk-hebraiske kabbala-alfabetet, som består av 22 bokstaver.

– Det hebraiske kabbala-alfabetet er krefter i universet som i sin opprinnelige form ikke skilte mellom bokstaver og tall. De 22 tegnene er basert på en nummerrekke som illustrerer en utviklingsprosess, iboende en betydning som i hvert enkelt tall uttrykker en kosmisk kraft. De 22 bokstavene favner hele skapelsen og representerer elementene makter, dyder, egenskaper, ånder og krefter, som ble kombinert for å skape universet, forklarer Storm.

En kabbala-mester i det 18. århundre formulerte det slik: «Hvert menneske innehar spesifikke tall, som avgjør eksakt hvor man passer inn i universet. Disse tallene har sine egne vibrasjoner, som avgjør menneskets fysiske liv, dets skjebne og dets vei i livet.»

– Kabbala er en grunnleggende universell kunnskap fra tidenes morgen som Toraen og alle de forskjellige religiøse skriftene har øst sine kunnskaper ut fra, sier Storm.

Slik hun ser det, måtte jorden ha en todeling for å få balanse da den spirituelle energien kom til jorden i tidenes morgen. Energien ble delt i den vestlige visdommen fra kabbala og den østlige visdommen fra Vedaene. Slik har Østen fått sine religioner som har sprunget ut fra Vedaene – hinduisme og buddhisme, mens Vesten har fått jødedom, kristendom, islam og bahá’i.

– Ved å gå på kabbalakurs får du en nøkkel til å gå videre i ditt spirituelle liv. Da trenger du ikke å gå tusen andre kurs og gå i flere forskjellige retninger. Man må ha et fundament å jobbe ut ifra når det gjelder det spirituelle, synes jeg.
Å tro på lys, kjærlighet og en universell skaperkraft er vel og bra, men Bodil synes likevel man bør ha noe mer håndfast.

Innflytelse fra Pythagoras

Systemet som senere gav numerologien et fornuftsgrunnlag, antas å stamme oldtidens greske filosof og matematiker Pythagoras (570–495 f.Kr.)

– Han mente at tallene ikke bare hadde en praktisk betydning, men også en abstrakt, mystisk dimensjon, som han frigjorde med sitt strengeinstrument, og åpnet derved en helt ny verden for numerologien og matematikken, sier Bodil.

Pythagoras skjønte at tallene var selve grunnlaget for universet, og at verden var bygget på tallenes kraft – alt som var synlig og usynlig, kunne brytes ned til tall. I hans levetid trodde mange at universet var skapt av vibrerende energi, noe moderne vitenskapsfolk ville kalt bølgelengder eller elektromagnetisk energi. Egenskapene i denne energien kunne forstås via tallene. Hvert tall vibrerer på en bestemt måte, og all materie er oppbygd av denne vibrerende energien. Pythagoras hevdet også at alle tall spiller unike roller:

·       1 står for den opprinnelige enhet.

·       2 er et resultat av at universet ble oppdelt i motsatte kategorier, som lys og mørke, ondt og godt, mann og kvinne.

·       3 er kreativt og strålende.

·       4 omfatter rom og er prosaisk, stabilt og representerer rettferdighet.

·       5 er et tall i bevegelse og dramatikk. Det er ekteskapets tall.

·       6 hviler i familiens ro.

·       7 vender seg bort fra jordiske ting mot introspektive mysterier.

·       8 nyter den materielle verden og alle dens gode sider.

·       9 symboliserer åndens og sjelens renhet.

Hvordan beregnes tallene?

Numerologiske analyser tar for seg fødselsdagen din, fødselsdatoen, fornavn og fullt navn. Alle tall fra 1 til 72 betyr noe spesielt, og hver bokstav har et tall som betyr noe (se egen rammesak).

I det kaldeisk-hebraiske alfabetet er tallene fra 1 til 9 betegnet som Enerne, de arketypiske prinsipper. Tallene fra 10 til 18 er Tierne, de arketypiske prinsippenes manifesterte form. Tallene fra 19 til 22 er Hundrerne, de arketypiske prinsippenes fullbrakte eller opphøyde form.

Ved utregning av numerologiske analyser brukes både de enkle rottallene fra 1 til 9 og alle de sammensatte tallene fra 10 til 52. Rottallene fra 1 til 9 viser mennesket slik det fremstår i andres øyne og den fysiske og materielle siden. De sammensatte tallene fra 10 til 52 avslører mer skjult og karmisk påvirkning som kan si noe om personens fortid og fremtid.

I ditt fulle navn ligger kunnskap om din fremdrift i livet. Personlighetstallet er fødelsdagen din. Er du født den 16., viser 7-tallet hvem du er for verden, og 16-tallet avslører din karmiske drivkraft. Skjebnetallet er fornavnet ditt sammenlagt. Heter du Tone, får du tallene 2 og 20. Disse tallene påvirker ditt livsmål og avslører energier som har stor innflytelse på din karmiske prosess.

For å få en idé om hva som vil skje i inneværende år, kan du legge sammen din fødselsdato og året vi er i nå. Er du født 17. september og året nå er 2014, legger du sammen 1,7, 9 (september), 2, 1 og 4. Det blir 24, og 2 pluss 4 er seks – du er i et sekserår.

Din åndelige drivkraft og erfaringen du har med deg fra tidligere liv, får du ved å legge sammen tallene for bokstavene i ditt fulle navn – både fornavn, mellomnavn og etternavn. Din englekode består av ditt fulle navn sammenlagt med fødselsdatoen, som gir et tall mellom 11 og 72. I Storms bok om numerologi kan man se hva det sammensatte navnet og englekoden betyr.

Tallenes betydning

Den dagen i måneden du er født, fødselstallet, er et svært viktig tall i numerologien. Er du født den 17., er du en åtter, og er du født den 28., så er du en ener.

Ifølge Storm er balansetallet også veldig viktig. Dette er rottallet du får ved å legge sammen fornavnet ditt og hele fødselsdatoen din. Balansetallet avslører ditt «livstidssymbol» og «iboende mesterskap», som forteller om din tosidige oppgave på jorden.

Både fødselstallet og balansetallet er altså viktige tall i numerologien, og litt om tolkningen av dem kan du lese her:

Enere er pionerer som møter det ukjente med mot og går ut i verden for å utforske alt nytt og skape. Enerne er individualister som er gode til å motivere seg selv. De er selvsikre, misliker kritikk og er fødte ledere som liker å organisere og kontrollere. Enere tror de vet alt bedre enn alle andre og irriterer ofte menneskene rundt seg ved at å forsøke å oppdra og belære.

Toere er diplomatiske, fredselskende og har ofte en høyt utviklet intuisjon. Edelhet og åndelige kvaliteter er viktigere for dem enn materielle verdier. De er svært følsomme, romantiske og drømmende, så de klarer ikke alltid å gjennomføre sine planer og ideer. Toere er tålmodige, samarbeidsvillige og fødte diplomater. De er redd for å miste det de har.

Treere er idealister som ønsker å gjøre verden til et bedre sted. De er entusiastiske, energiske og lar seg ikke lett stoppe. Treere er svært uavhengige og forlanger frihet på alle plan. De liker fysiske utfordringer, elsker å reise og har en åpenhjertig natur som gjør at de kan kommunisere med alle slags mennesker. De er optimister og har en utpreget sans for lov, rett og sannhet.

Firere har begge bein på jorden og arbeider for et trygt fundament som bevarer og beskytter. De er praktiske, nøye og til å stole på. Firere er opptatt av økonomi og miljø, har god gjennomføringsevne og er sterke og jordnære ledere med dyp kjærlighet for den kreative prosessen. Å ha en solid økonomisk forankring før de starter noe nytt, samt å fullføre det som er påbegynt, er firernes prinsipper.

Femmere har frihet som sitt ideal i tanker, ord og gjerninger. Mentalt kan de være overspente – de tenker hurtig, er besluttsomme, impulsive og rastløse. Dristige valg og en sikker sans for å tjene penger på nye ideer er deres varemerke. De er smidige og i stand til å stå imot mange typer prøvelser. Femmere har talent for å gi råd, informere og inspirere andre.

Seksere bygger sine handlinger på medfølelse, kjærlighet og sosialt ansvar. De er idealistiske, romantiske, ofte sentimentale og som regel trofaste mot den de elsker. De har en magnetisk tiltrekning på andre og har en utpreget sans for det gode liv. Smakfulle omgivelser er en nødvendighet for dem. De er sjenerøse, vennlige og avskyr konflikter.

Syvere er ofte intuitive og synske, og de har en utstråling som virker beroligende på andre. De er idealister og tenkere og har en skapende fantasi som kan gi en sterk drivkraft. Deres analytiske evner gjør dem gode til å forstå menneskenaturen og ikke la seg lure av overfladiske ting. Syvere liker ofte havet og elsker å reise. De trenger variasjon og er gode til å gjøre flere ting samtidig.

Åttere er karaktersterke, arbeidsomme og hengivne. Deres vei til suksess er lang og krevende, ofte full av hindringer. Mange åttere blir rike. De har god økonomisk teft og kan få stor makt ved å arbeide hardt og utvise disiplin og varsomhet. Åttere prøver å leve sannferdig og er sterke og trygge i sitt indre. De har høye ambisjoner og greier alt som krever tålmodighet og intelligent innsats.

Niere har en sterk vilje, er besluttsomme og kan være dumdristige. De er kompromissløse med sine verdier, ønsker meningsfulle relasjoner, men foretrekker ensomhet fremfor å hengi seg til det overfladiske. De er direkte, impulsive, tar raske avgjørelser og går rett til sakens kjerne. Niere har også en naiv sårbarhet, som gjør at de lett stoler på andre.

Læren om tallene og bokstavenes magiske krefter skaper en slags åndelig kjedereaksjon i sinnet, som fører inn til vår innerste bevissthetskjerne.

– Bodil Storm, forfatter og kursleder

Hvert menneske innehar spesifikke tall, som avgjør eksakt hvor man passer inn i universet. Disse tall har sine egne vibrasjoner, som avgjør menneskets fysiske liv, dets skjebne og dets vei i livet.

– Kabbala-mester i det 18. århundre

Det numerologiske tall-alfabetet

1 = A I J Q Y Æ

2 = B K R

3 = G L S C

4 = D M T

5 = E H X N

6 = U V W O Å

7 = Ø Z

8 = F P

Navnetallet:

Ditt fulle navn sammenlagt viser din fremdrift i livet. Heter du Ida Lie, blir det 1 + 4 + 1 + 3 + 1 + 5 = 15, så da får du tallet 6.

Balansetallet:

Ditt fornavn og din fødselsdato sammelagt utgjør ditt livstidssymbol og ditt iboende mesterskap, som forteller om din tosidige oppgave på jorden.

Personlighetstallet:

Din fødselsdag – er du født den 18., har du tallene 9 og 18. Tallet 9 viser hvordan du er for verden og din personlighetsutvikling, mens 18 viser din karmiske drivkraft.

Skjebnetallet:

Fornavn og eventuelt mellomnavn avslører energier som påvirker din karmiske prosess.

Karmatall:

Hele fødselsdatoen kan gi to tall, et tosifret og et ensifret tall. Det tosifrede tallet avslører erfaring og kunnskap fra tidligere liv. Det ensifrede tallet viser energier du kan bruke for å videreutvikle ditt karmiske fundament. Er du født 2.8.1950, får du tallene 15 og 6.

Ønsker du å bestille en numerologisk analyse fra Bodil Storm eller en av hennes bøker, ta kontakt med henne via nettsiden www.pyramideforlaget.no eller på telefon 22 56 39 63


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode