Skip to main content

Er kraften medfødt eller lært?

Mange som har prøvd healing har fått god hjelp. De har kjent kraften og følt helbredelsen komme. Et naturlig spørsmål som dukker opp da er: Kan alle gjøre dette? Kan alle bli en healer? Hva skal til for å bli en god healer?

Mediumskap og healing i teori og praksis del 2

Det første store spørsmålet som alle stiller seg, er om mediumistiske evner og healingevner er medfødt eller om de kan læres. Etter å ha lest mye om dette og studert problemstillingen, er det klart for meg at begge deler er viktig for å kunne bli en god healer.

João Teixeira kalles John of God fordi han er så godt kjent for sine sterke healingevner.

La oss starte med påstanden om at en healer er født med evnen. Vi har et par gode eksempel på slike healere og medium. La oss begynne med João Teixeira, også kalt John of God. Han var rundt 16 år da han møtte en kvinne under en bro

da han skulle ta seg en dukkert. Neste dag var hun ikke der, men han kunne høre stemmen hennes som fortalte ham at han skulle gå til Spiritist Center of Christ. Han gjorde som hun sa. Da han kom dit, kom sjefen for senteret til ham og spurte om han var João Teixeira de Faria, noe han kunne bekrefte. Sjefen sa de hadde fått beskjed om at han skulle komme. I samme øyeblikk «besvimte» João.

Noen timer senere kom han til bevissthet. Menneskene rundt ham fortalte at han hadde innlemmet ånden av kong Salomo og healet mer enn 50 mennesker. Dette startet hans karriere som healer og beviser at man kan få en sterk healingkraft fra én dag til en annen om man har evnene. (Cumming og Leffler, 2007)

Les også: Er «John av Gud» sann og ekte?

Sterke krefter

Eusapia Palladino

Et annet eksempel er mediumet Eusapia Palladino. Som 11-åring satt hun ved et svært langtrukkent italiensk middagsselskap og kjedet seg. Plutselig begynte ting å bevege seg rundt på bordet. Etter å ha brukt elimineringsmetoden fant gjestene ut at det var Eusapia som skapte fenomenet. Hun utviklet seg senere til et sterkt fysisk medium.

I begge disse tilfellene skjedde noe spontant, og i begge tilfellene var det sterke krefter. Likevel betyr ikke dette at noen av dem var utlært da de startet. Det de hadde, var svært gode utgangspunkt for å jobbe videre.

Det som er interessant, er at Eusapia ikke visste om sine evner før de ble eksponert for hendelsen. De fleste blir ikke klar over sine evner før de blir eldre. Dette forteller oss at evner kan ligge latent hos mange mennesker, men man finner ikke ut av dem før noe spesielt skjer.

Eusapia Palladino visste ikke om sine evner før de ble eksponert for hendelsen. De fleste blir ikke klar over sine
evner før de blir eldre. Evner kan ligge latent hos mange mennesker, men man finner ikke ut av dem før noe spesielt skjer.

Hvis vi ser på læring som tema, kan vi se på hva Joralf Gjerstad forteller i en av bøkene om ham. Han sier at etter at han oppdaget evnene sine, brukte han lang tid på å videreutvikle dem.

Et annet eksempel er healeren George Chapman, som forteller at han tidlig i sin utvikling mediterte tre timer hver dag i fem år for å utvikle seg til å bli et transemedium. Det viser noe av den tiden og engasjementet enkelte mennesker legger inn i sin utvikling. Chapman ble en av de største healere i England. (Stemman, 1984)

To slutninger

Som en konklusjon kan vi trekke to slutninger: Vi kan slå fast at for å utvikle seg krever det både en viss grad av evner og at man må jobbe for å utvikle seg som medium eller healer.

Når det gjelder evner, er det noe som alle har i større eller mindre grad. Siden vi alle har en åndelig energi – en sjel – kan alle mennesker heale. Likevel er det klart forskjell på våre evner. Noen har mer og andre har mindre. Det som er spennende, er at vi ikke vet hvor store evner hver enkelt av oss har i seg. Det må vi finne ut over tid. En del av årsaken til at mange ikke finner ut at de har meget gode evner, er at vi lever i en kultur som ikke fremmer denne siden av oss. Det er derfor viktig at vi åpner oss for det åndelige. Når en gjør det kan du finne ut hvilke evner som ligger latent deg.

Hvem gjør healingen?

Medium healer! Du lurer kanskje på hvorfor mediumet Eusapia Palladino også brukes som eksempel når vi ser på healing. Årsaken er at alle healere i utgangspunktet er medium. Den gamle engelske betegnelsen for healer var «healing medium», som er en mer korrekt betegnelse på ordet healer. En healer er egentlig et medium som kanaliserer healingenergi fra åndeverdenen. Vi kan altså forstå det slik at det er åndene som arbeider med og gjennom oss som utfører selve healingen. Healeren er bare en kanal.

Dette kan illustreres som tegningen nedenfor viser. På illustrasjonen kan vi se at vi har med oss healeren, som skal ha en kontakt både med klienten og ånden som vi gjerne kaller en healingguide. Den nederste pilen mellom healer og klienten er der vi skal linke oss inn på klienten, samt at vi skal motta informasjon fra klienten. Å linke betyr å koble seg på en energi eller person.

Så må vi linke oss på vår healingguide for å sette i gang healingen. Den siste linken er mellom guiden og klienten. Her ser vi at guiden sender healing til klienten, samtidig som de følger med hvordan denne healingen går. 

For å få til denne healingen må healeren altså ha to linker, en med klienten og en med guiden. I en senere artikkel vil vi se nærmere på healingguider og hvordan oppnå best mulig kontakt med dem. 

Hvordan utvikle evnene jeg har?

Det er mange forskjellige elementer som kan hjelpe deg i din utvikling, og det er gjerne en kombinasjon av dem som vil gi best resultat. Men husk at det alltid er viktigere å velge kvalitet fremfor kvantitet. Det gjelder for alle metoder.

Noe av det første jeg vil anbefale, er å ta et kurs. Den beste måten å lære på, er ved å få en blanding av teori, veiledning og praktisk healing samtidig. Lærerne kan gi råd, veiledning og tilbakemeldinger på healingen under et kurs. Dette er spesielt viktig når du skal lære healing. Det er viktig å luke ut problemer og feil i starten, og det er ikke alltid så lett å se dem selv.

Det er en rekke kurs du kan velge, og det kan være greit å ta flere enn ett kurs. Når du skal velge, anbefaler jeg kurs som gir kunnskapen som myndighetene krever for å kunne bli en registrert healer.  Myndighetene stiller i dag ikke direkte krav til selve healingen eller typen healing, men stiller krav om at du som alternativ behandler skal kunne etikk og lovgiving. VEKS står for vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnslære. De store alternative organisasjonene innen healing i Norge har allerede tatt dette med i sine utdanninger siden de regner med at kravet kommer.

Forskjellige typer healing-kurs

Det første du må ta stilling til er om du skal ta et healingkurs hvor VEKS er inkludert, eller om du vil ta et healingkurs separat og så et eget etikk-kurs (VEKS) ved siden av. Det første vil være mest effektivt. Norsk Spiritualist Forening og Norsk Spiritualistisk Healerforbund tilbyr Holistisk Healingkurs som inkluderer begge. Den holistiske healingen bygger på en ren spirituell healing som er en av de reneste og beste former for healing som finnes. Den er enkel å lære og effektiv i bruk. Det finnes mange forskjellige kurs innen healing. Tar du disse må du normalt ta VEKS-kurset ved siden av. Disse holdes gjerne av de forskjellige organisasjonene for healere.

«Den holistiske healingen bygger på en ren spirituell healing som er en av de reneste og beste former for healing som finnes.»

Selv om du har tatt kurs for å komme i gang, er det ofte lurt å ta flere kurs for å fordype seg i healingen. En vil alltid lære noe nytt. Derfor anbefaler jeg videregående kurs innen healing, samt kurs innen transe og mediumskap. Å lære mediumskap og transe vil styrke healingen. Det kan man tydelig se basert på undersøkelsen som har blitt gjort rundt verdens største healere som har blitt publisert i boken Healernes Hemmeligheter.

Healing-sirkel

Ved siden av kurs kan du bli med i en healingsirkel. Det er generelt sett to typer sirkler.  Den første er en treningssirkel. I denne sirkelen treffer du andre healere som ønsker å utvikle seg, og dere kan trene forskjellige øvelser og kanskje på hverandre. Fordelen med en sirkel er at de er gratis eller rimeligere enn kurs. Ulempen med dem er at du ofte ikke har en kvalifisert lærer som kan undervise. I sirklene hjelper man ofte hverandre, og den som kan mest, tar gjerne et ansvar for å lede de andre. 

I den andre typen av healingsirkel, er hensikten å heale andre mennesker eller dyr, eller heale verden. Disse er laget for de som ønsker å tilby sin healing og gjøre noe godt for andre mennesker. I en slik sirkel får man ikke jobbet så mye med spesielle øvelser, men en får mer erfaring i selve healingen.

Øve og jobbe

Om du ikke går på et kurs eller er med i en sirkel, er det likevel viktig å øve jevnt og trutt. Du kan få gjort det ved å tilby din healing til venner, kjente og gjerne sette opp lapper på butikken eller et tilsvarende sted. Instagram og Facebook er også fine å bruke for å finne klienter, men her er det litt vanskeligere å begrense det til ditt lokalområde. Man får raskt spørsmål om fjernhealing. Dette kan fungere godt, men er ofte ikke det beste når en skal trene og er avhengig av gode og klare tilbakemeldinger på healingen.

Etter hvert som du blir bedre, kan du ta betalt for healingen om du ønsker det. Jobber du med healingen, helst daglig, utvikler du deg raskere. At du daglig er i kontakt med åndeverdenen og jobber med dem er en av de viktigste formene for trening du kan gjøre.

Meditasjon

Får du ikke mulighet til å jobbe så mye, kan meditasjon være en fin hjelp. Når du mediterer er du i kontakt med åndene og styrker denne linken. Den beste typen meditasjon du kan bruke er den som heter «å sitte i energien», eller «sitting in the power» som det heter på engelsk. Slike meditasjoner finnes både på Spotify og YouTube. Ønsker du en på norsk finnes det en slik meditasjon av meg som heter «Kontakt med åndene». Denne kan skaffes på CD eller minnepinne. Å sitte i energien er å jobbe energetisk med åndeverdenen, ha kontakt med dem og utveksle energi.

Et alternativ som av og til kan brukes, er rene healingmeditasjoner. Når det gjelder rene healingmeditasjoner finnes det et stort utvalg både på norsk og engelsk på nettet. Etter en tid trenger man ikke lenger guidede meditasjoner. Da kan en godt sitte i stillhet eller ha en rolig meditativ musikk i bakgrunnen.

Selv om du får jobbet en del med klienter, er det smart å meditere ved siden av. Årsaken til dette er at når du healer andre, jobber åndene med å heale dem. Når du sitter i en meditasjon og sitter i energien, jobber åndene med å utvikle deg og dine healingevner. På grunn av dette vil jeg så absolutt anbefale å sitte i energien så ofte du kan. Gjerne hver dag.

Mental trening og selvtillit

Å jobbe med mental trening er også viktig. En av de store problemstillinger for nye healere er at de ikke har god nok selvtillit når de skal heale. Det er viktig å ha god selvtillit både under samtalen med klienten og under selve healingen.

Det er derfor viktig å bygge opp selvtilliten i forhold til healing. Dette kan gjøres på flere måter. En enkel metode som jeg ofte anbefaler, er å lage en skrytebok for deg selv. Skriv opp dine suksesshistorier fra dine healinger. Når du så trenger å få opp selvtilliten, kan du lese i boken for å huske på det fine du har fått til. Selvtillit kan også bygges opp gjennom å lese om healing og andre metoder som du føler kan hjelpe deg.

Å lese om gode healere og deres erfaringer er en god måte å bygge opp forståelsen for healing på, samt å bygge opp selvtilliten. Gjennom å lese om healing kan du forstå mer om hvordan forskjellige healere har jobbet. Deres suksesshistorier hjelper deg å forstå healingens kraft. Konklusjonen er at om de kan, har også du en mulighet til å kanalisere slik healing. Om du skal starte å lære deg healing kan jeg anbefale boken «Healing i Teori og Praksis», som både omhandler healing, samtale og mye av det man trenger innen området VEKS-fag.

I senere artikler vil jeg skrive mer om hvordan du kan utvikle din healing og ditt mediumskap. Følg med i neste nummer av Medium, nr. 3-2020 som kommer ut i slutten av april.

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode