Skip to main content

Engasjert musiker starter kjærlighetsparti

Musiker Lars Eriko var frustrert over det politiske klimaet i Norge. Så slo det ham og noen venner at de kunne starte sitt eget parti. Det skal være sentrert rundt kjærlighet heller enn å plassere seg på høyre- eller venstre-skalaen.

Musiker Lars Eriko (39):
– Kjærlighet er essensielt for alle mennesker!

Musiker Lars Eriko (39) (fødenavn Lars Erik Ovesen) er født og oppvokst i Mosjøen i Nordland. Han har nettopp flyttet opp til Vesterålen, Sortland, der sønnen holder til. Lars Eriko har en variert bakgrunn:

– Jeg jobbet mange år innen salg, entreprenørskap og business. Den eneste formelle utdannelsen jeg har er som personlig trener, noe jeg også har jobbet som.
 
For fem år siden kom det en krise der han gikk gjennom en prosess med healing og terapi.
– Jeg oppnådde mye dypere kontakt med meg selv og den jeg egentlig er. Da opplevde jeg at alt jeg hadde gjort tidligere føltes som et annet liv. Nå driver jeg med helt andre ting. Samtidig tar jeg med meg bakgrunnen innen salg og livsstil som en ressurs inn i de nye prosjektene.

Begynte som en fleip

 Hvordan vokste visjonen om kjærlighetspartiet fram?
– Kjærlighetspartiet oppstod som en fleip i det miljøet jeg var del av i Oslo. Det var ikke et navn som jeg selv kom opp med, men snarere en drøm som vi snakket mye om. Hva om vi hadde hatt et kjærlighetsparti i Norge, hva kunne vi gjort da? Jeg var veldig oppgitt over politikken og hadde ikke tatt del i valgene de siste årene. Så kjente jeg på at dette var en mulighet til å skape det jeg selv alltid hadde savnet og fylle det tomrommet som jeg og vennene kjente på som gjorde at vi ikke engasjerte oss politisk. Så det handlet om å skape den forandringen vi ønsker å se i verden.

– Hva er essensen av denne visjonen?
– Det handler om å utforske hvilken verden det er mulig å skape hvis vi kan kombinere kraften og potensialet i det frie enkeltindivid med tryggheten og styrken som man får i et organisert felleskap bygd på trygghet og kjærlighet – gjennom samarbeid, beskyttelse og nærhet. Vi vil ha det beste av begge deler. Vi ønsker at enkeltindividet skal støttes av et system som legger til rette for individets autentiske utfoldelse. Da må vi ha en politikk der vi skaper et system som tar hensyn til alle aspekter av grunnleggende verdi både i mennesket og i naturen. Individualisme i denne sammenheng handler om viktigheten av autentisitet som et helt grunnleggende behov i mennesket. Tilsvarende vektlegges det at individet kan gi mye tilbake til fellesskapet når det kan gi fra hjertet.

Vi ønsker at enkeltindividet skal støttes av et system som legger til rette for individets autentiske utfoldelse.

Hvorfor kjærlighet?

– På nettsiden deres skrivere dere: «Kjærlighet er noe alle har et forhold til og skjønner hva er, og det er noe vi alle kan samles rundt. Derfor har vi valgt navnet Kjærlighetspartiet.» Kan du utdype dette?

Navnet Kjærlighetspartiet er valgt fordi kjærlighet er noe alle har et forhold til, og det kan tiltrekke seg alle som bryr seg om kjærlighet, inklusiv kjærlighet til mennesket og til naturen. Foto: Gaelle Marcel, Unslplash

– Den tanken ble inspirert av en samtale jeg hadde med en fortvilet naturverner. Han var fortvilet fordi det var så vanskelig å rekruttere folk i en del lokalmiljøer – de har ikke noe engasjement for naturen. Det syntes han var veldig rart. Jeg tror årsaken til det er at ikke alle i dag har et nært forhold til naturen. Da føler man kanskje heller ikke noe naturengasjement. Det er et kjerneproblem i dag.

Lars Eriko reflekterte over at partiets navn burde ha som intensjon å kunne samle så mange som mulig.
– Det er åpenbart at ikke natur favner alle. Hvis vi orienterer oss i politisk retning – høyre eller venstre – så vil det naturligvis være mange som ikke føler seg inkludert. Derimot er kjærlighet noe som alle har et forhold til. I tillegg er det et strategisk navnevalg. Med det navnet vekker vi mye oppmerksomhet i mennesker som bryr seg om kjærlighet, inklusive kjærlighet til mennesket og til naturen.

Fortsatt ungt

Kjærlighetspartiet er fortsatt et veldig ungt initiativ. Det første innlegget på Facebook ble lagt ut 10. oktober 2020. Lars Eriko og de to andre initiativtakerne prøvde å få inn 5 000 signaturer innen 1. januar 2021, en forutsetning for å bli registrert i partiregisteret og å kunne delta ved neste valg.

– Vi hadde ikke nok tid. Planen var ikke at det skulle skje så fort, men responsen på det første innlegget tok helt av. Vi klarte ikke å få de 5 000 signaturene, men vi kom i kontakt med mennesker som ønsker å være med på å bygge partiet og fikk på plass partiets kjernegruppe.
 
Må jobbe på en radikalt ny måte

Lars Eriko. Foto: Ole Valberg

De ønsker en radikal endring, et helt annet politisk system. De innser at de må jobbe på en annen måte enn de andre politiske partiene for å oppnå det de ønsker. Før de går inn i kommunestyre, fylkesting og så videre, ser de et behov for å forankre seg i det helt essensielle i oss mennesker og mellom oss mennesker.

– Før vi skal arbeide for et nytt system er vi nødt til å møtes på nytt som mennesker. For å bygge et system for framtida må vi være dypt forankret i tillit, forståelse, tålmodighet, sannhet og kjærlighet. Fokuset vårt nå er å skape en helt grunnleggende forståelse oss imellom som mennesker. Vi må tenke lokalmiljø og «møtes rundt bålet».

Med dette mener Lars Eriko at de må se hverandre i øynene, sitte i sirkel, gå fra hodet til hjertet.
– Når vi har kommet dit som gruppe kan vi ta med oss den forståelsen og tilliten ut i lokalmiljøet og snakke sammen lokalt, og diskutere alle viktige spørsmål ut fra den forståelsen og åpenheten. Det er mye vi må finne ut av og bygge sten for sten på den måten. Vi ønsker å bygge et nytt fellesskap og bidra til nye strukturer framfor å «kjempe» mot de andre politiske partiene i det gamle systemet.

Direkte demokrati

Da Kjærlighetstpartiet hadde sin spede begynnelse høsten 2020 var de opptatt av å jobbe for «direkte demokrati» som retning. De skrev: «Direkte demokrati er ingen ny idé, men har vært gjeldende styreform i Sveits siden 1848. Sveits’ politiske system er kjent som verdens mest veldrevne demokrati. Modellen i Sveits er ikke perfekt, men kan enkelt videreutvikles.» Nå har de lagt dette litt på vent.

– Før vi tenker for mye på hva slags system vi skal ha, må vi altså jobbe for å etablere den gjensidige tilliten og forståelsen oss imellom. Så kan vi sammen finne ut hva slags system vi skal ha.

Lars Eriko tror ikke at et direkte demokrati alene kan løse alle problemer.
– Hvis et direkte demokrati skal fungere, må folk ha tilgjengelig nøytral, helhetlig informasjon, slik at de vet hva de skal stemme på. Det har vi ikke med dagens medielandskap, der mye av mediene primært er motivert ut fra profitt. Vi ser et behov for noe mer enn et politisk parti eller system. Vi trenger også medier som er transparente og skilt fra økonomi, slik at vi sikrer mer nøytral informasjon. Da kan mediene i mye større grad hjelpe folk til å forstå de viktige spørsmålene og debattene, heller enn å unødig bygge opp under polarisering og konflikt, slik det ofte er i dag. Som samfunn trenger vi å komme tilbake til hverandre, se hverandre i øynene og legge inn den tiden det tar å forstå hverandre og finne ut av alle sider i viktige spørsmål, avslutter den engasjerte musikeren.

Les mer:
Kjærlighetspartiets hjemmeside og Facebook-side: 
www.kjaerlighetspartiet.no
www.facebook.com/kjaerlighetspartiet (følg kjærlighetspartiet her)

Lars Erikos artistside:
www.facebook.com/larserikoartist

Sjekk ut musikken til Lars Eriko her:
open.spotify.com/artist/5uM7EMS55jLPL12nmxNeFs

Lars Erikos initativ Pause!:
pausenorge.no
www.facebook.com/pausenorge (følg PAUSE! her) 

Les også: 

Starter ny utdannelse i «Kjærlighet som medisin»

Om artikkelforfatteren:

Andreas Aubert er fast skribent og journalist for Mittmedium.no og Medium.
Andreas Aubert er fast skribent og journalist for Mittmedium.no og Medium.

Andreas Aubert tilbyr livsveiledning i Oslo og via Skype/telefon, selvutviklingsgrupper for menn i Oslo og et bredt utvalg skrivehjelpstjenester. Mer info/kontakt: andreas@autentisitet.no

Livsveiledning i Oslo og via Skype/telefon: Autentisitet.no

Artikkelarkiv og skrivehjelp: Andreasaubert.no

Mannsgrupper og andre selvutviklings-arrangementer: Facebook.com/autentisitet.no

Andreas Aubert

Andreas Aubert er livsveileder, gruppeleder, journalist og skrivekonsulent. Han skriver om helse og spirituell utvikling for Medium. Se autentisitet.no og andreasaubert.no. E-post: andreas@autentisitet.no
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode