Skip to main content

Energihealing med høye frekvenser

Anya Petrovic var healer i 20 år før Tesla Metamorphosis «skjedde med henne» i 2008, som hun selv beskriver det. Nå reiser hun verden rundt for å undervise i denne nye healingformen, som sies å kunne heve vår bevissthet og transformere kroppen til en friskere tilstand.

En del av dem som har fått Tesla Metamorphosis healing, har rapportert om helbredelse av alvorlige sykdommer. Personlig mener grunnleggeren at muligheten til å heve vår bevissthet med denne healingformen er enda viktigere enn evnen til å gjøre oss friske eller friskere. Anya Petrovic er fra Serbia og har bodd i Sydney i Australia i 25 år, men reiser nå verden rundt for å undervise om Tesla Metamorphosis. Hun er grunnleggeren og den eneste læreren innen denne nye healingformen, og hun søker etter andre lærere som kan reise rundt i verden for å undervise.
− Tesla Metamorphosis er en type healing som ved vitenskapelige instrumenter er vist å jobbe med energi som har mye høyere frekvens enn de mer kjente healing typene, forklarer Martine Thomassen. Hun var frem til nylig den eneste Tesla- healingutøveren i Norge, og i september 2017 inviterte hun Anya til Norge og sørget for at flere fikk tatt kurs i Tesla Metamorphosis.

Hva er Tesla Metamorphosis?

Navnet «Tesla Metamorphosis» refererer til effekten av såkalte tesla-bølger, som sies å oppstå under utøvelsen av denne typen healing. Tesla henviser til fysikeren Nikola Tesla og hans teorier om ikke-hertziske bølger, også kalt tesla-bølger. Metamorfose står for transformasjon – både av bevisstheten og den fysiske kroppen.
‒ Forskjellen mellom Tesla Metamorphosis og andre typer healing er ikke hvordan vi plasserer hendene. Forskjellen ligger i hvilke energifrekvenser vi kan få tilgang til. I tillegg til andre energifrekvenser kan vi også få tilgang til tesla-bølger, og det er derfor vi har privilegiet å få bruke Tesla i navnet, forteller Anya.
Tesla skrev om disse tesla-bølgene, som han kalte ikke-hertziske bølger. Han beskrev at disse bølgene er annerledes ikke bare i frekvens, men også i struktur og form. De kan ikke måles på samme måte som vi kan med andre typer energi, som måles i hertz.

Healer, professor og poet

Anya Petrovic reiser verden rundt for å undervise om Tesla Metamorphosis healing.

Før Anya ble kjent med historien til Nikola Tesla og hans tesla-bølger, var hun healer i 20 år. Først jobbet hun som reiki master-utøver i 11 år og deretter som Reconnective Healing- utøver i 8 år. Hun assisterte på Eric Pearls seminarer verden rundt og var veldig fascinert av denne healingformen.
− På den tiden trodde jeg ikke det fantes noe sterkere enn Reconnective Healing. At jeg skulle starte en helt ny healingform, hadde jeg aldri trodd!
Men så opplevde hun en rekke merkelige og sammenfallende hendelser som ledet henne til å utforske mer innen healing og bevissthetsutvikling.
‒ Det var Tesla som fant meg, det var ikke jeg som fant Tesla. Det bare skjedde med meg, forteller Anya.
Hun er også professor i verdenslitteratur og har fullført en master i anvendt psykologi ved Australian College of Applied Psychology. Anya har vunnet to Oktober-priser for sin poesi og én for sitt arbeid innen litteraturvitenskap. Allerede som 20-åring hadde hun publisert to poesibøker. Hun pleide å våkne midt på natten for å skrive poesi, og skrev i mørket fordi hun mente at lyset ville forstyrre magien i inspirasjonen hennes.

Ni tegn før det begynte

I sin bok Tesla Metamorphosis: Heal & Evolve søker Anya å finne forklaringer for det som kalles mirakler, og spesielt dem som er forbundet med Tesla Metamorphosis.

Anya opplevde ni ulike tegn på at hun skulle starte med Tesla Metamorphosis. Alle de ni tegnene skjedde i løpet av bare én dag, den 10. juli 2008, som også «tilfeldigvis» er Nikola Teslas fødselsdag. Denne dagen var hun i Beograd i Serbia.
Tidlig en morgen satt hun og nøt morgensolen ved vinduet, og plutselig kom to kritthvite duer rett inn til vinduet der hun satt. De hakket på vinduet med nebbene og veivet vingene sine som to ballerinaer, før de snudde seg og fløy bort.
− Det var en nydelig hendelse som fylte meg med glede, og jeg følte det var noe viktig duene ville fortelle, men akkurat da kunne jeg  ikke relatere det til noe.
Rett etterpå, mens hun jobbet med healing for en klient, hørte hun en stemme i hodet som gav henne denne beskjeden: «Tesla-healing, du må rekonstruere Tesla-healing.». Men Anya skjønte ikke logikken i dette og tenkte bare: «For noe tull!» Hun kjente til fysikkgeniet Nikola Tesla, men hun klarte ikke å forbinde hans arbeid med healing. Senere samme dag hørte hun nøyaktig den samme beskjeden igjen.
Samme dag fikk hun en artikkel på e-post skrevet av ingeniøren Goran Marjanovic, som handlet om Teslas ikke-hertziske bølger (tesla-bølger). Da hun skulle rive ut noe papir fra en kalender for å legge på et gulv hun skulle male den samme dagen, oppdaget hun et bilde av en mann med en lyskube bak hodet og et bilde av Tesla.
Alle disse beskjedene på én dag fikk Anya til å forstå hun måtte gjøre noe. Men hun ante ikke hva. Først ni måneder senere klarte hun å forstå hva det skulle bety og akseptere det.

Positive Tesla-vitere

Etter den merkelige dagen tok Anya straks kontakt med Marjanovic, og han foreslo at de skulle invitere professor Abramovic, som har mye kunnskap om Tesla. Anya fikk møte begge disse mennene, og hun fortalte dem om alle de ni Tesla-beskjedene hun hadde fått på en og samme dag.
− De nikket med hodene sine som to barn og sa: «Ja, ja, det er Tesla». De fortalte meg om Teslas interesse for spiritualitet og helse. Men de kunne ikke si hva jeg skulle rekonstruere. De tok ni måneder før alle puslebrikkene kom på plass, forteller Anya.

Måler og fotograferer bioenergi

Ni måneder senere fikk Anya lese en rapport om et vitenskapelig verktøy som kan måle og ta bilder av bioenergi. Det kalles PIP-kamera («Polycontrast Interference Photography») og er utviklet av Henry Oldfield i London.
Like før Anya bestilte billett for å besøke Oldfield, leste hun en rapport fra et pyramideformet fjell i Serbia, kalt Rtanj. Fysikkprofessor Ljubo Ristovski ved Institute for Bioenergetic Research i Beograd og hans team hadde brukt et PIP-kamera her, og PIP-bildene fra fjelltoppen viste fiolette farger. De oppdaget at bioenergien er svakere på toppen av fjellet og sterkere lengre unna.
− Tesla ville forklart dette med ikke-hertziske bølger, også kalt tesla-bølger, som blir sterkere over avstand, sier Anya.
Ingeniøren Marjanovic var med på målingen, og han hadde tilfeldigvis en tesla-forsterker med en ekstra spole i bilen, som utstråler tesla-bølger. En tesla-spole er en elektrisk koblingskrets som ble oppfunnet av Nikola Tesla. Den omformer likestrøm til høyfrekvent vekselstrøm ved hjelp av gnister over et gnistgap og en spole.
Marjanovic hadde rekonstruert forsterkeren strengt etter Teslas instruksjoner. Med denne viste han forskerne at noen energifrekvenser kan intensiveres i styrke over avstand. Fotografering med PIP-kamera viste også at energifrekvensene rundt tesla-forsterkeren og toppen av pyramidefjellet er identiske.

«Den dagen vitenskapen begynner å studere ikke-fysiske fenomener, vil den gjøre mer fremgang på et tiår enn i alle tidligere århundrers eksistens.»

‒ Nikola Tesla (1856-1943), fysiker, oppfinner og el-ingeniør

Fiolett farge under healing

Da Anya så dette, inviterte hun professor Ristovski til å ta bilder av healingen hennes med et PIP-kamera. Både Oldfield og Ristovski har tatt mange bilder av forskjellige healere mens de utøver healing. Det de har observert, er at healernes hender ofte utstråler grønne og oransje farger. Ifølge auralæren er grønn forbundet med hjertechakraet og kjærlighet, mens oransje representerer det skapende harachakraet.
Ristovski oppdaget at da han tok bilder av Anyas healing, utstrålte hun også fiolette farger. Det hadde hverken han eller andre forskere han snakket med sett komme fra en healer før. De fiolette fargene strålte ikke bare ut fra hendene hennes, slik som hos andre healere han hadde PIP-bilder av. I stedet strålte de ut fra hele kroppen til Anya.
‒ Fargene registrert ved Tesla Metamorphosis- healing er annerledes enn noen av dem som er dokumentert tidligere. Den lilla fargen i det ultrafiolette domenet som har høye frekvenser, er mye mer tilstedeværende. Når Anya jobber med klienter, ser det ut til at energien kommer fra et sted, og det ser ut som om hun styrer det med hendene sine, sier Ristovski.
Det som også er interessant, er at fargene som oppstår når et PIP-kamera peker mot en tesla-forsterker med ekstra spole (beskrevet over), er identiske med fargene på PIP-bildene av Tesla Healing Metamorphosis.
‒ Det er målt at energien er sterkere jo lenger unna den er, og svakere jo nærmere den er klienten, sier Anya.

Med et PIP-kamera kan man måle og ta bilder av bioenergi. Ifølge fysikkprofessor Ljubo Ristovski utstråles mer fiolette farger ved Tesla Metamorphosis healing enn ved andre typer healing som er undersøkt. med PIP-kamera.

Fiolett har høy energifrekvens

Fargene som kan sees på PIP-kameraer, tilsvarer solens lysspektrum, og den fiolette fargen er den høyeste fargen og frekvensen i det synlige spektrumet.
‒ Det er kjent at det ultrafiolette lyset har en stimulerende effekt på cellen og på DNA. Så vi kan komme til konklusjonen om at dette handler om healingenergien i bølgene fra det ultrafiolette spektrumet, mener Ristovski.
Fiolett er ifølge auralæren fargen for kronechakraet på toppen av hodet. Det representerer rene tanker og sies å forbinde oss med «den uendelige bevissthet».
PIP-kameraet har demonstrert at studenter som deltar på seminaret Tesla Metamorphosis del 1, endrer farge i auraen. Mot slutten av seminaret er det vist at alle studentene utstrålte mye mer fiolette farger enn da de begynte seminaret.
‒ Det ble tatt bilder ett, to og tre år etter, og fiolettfargen var fremdeles til stede og auraen fortsatte å vokse, tilføyer Martine.

Heve bevissthet

De fleste tiltrekkes av Tesla Metamorphosis på grunn av muligheten for å helbrede fysisk og psykisk sykdom. På Anyas nettside kan vi blant annet lese at moren til en jente forteller at datterens leger var begeistret da det ene ribbeinet vokste ut i løpet av bare to måneder, etter at jenta begynte behandling med Tesla Metamorphosis. Dette var et ribbein som fra fødselen var mye mindre enn tilsvarende ribbein på den andre siden. Detr er også en historie om en fire år gammel jente med et bein som var fire centimeter for kort, og etter behandlingene vokste det korte beinet ut.
− Men hvorfor er akkurat tesla-bølger så viktig?
‒ Personlig synes jeg at effekten tesla-bølger har på menneskelig bevissthet er enda viktigere enn healingen. Det vi gjør i Tesla Soul Communication, viser faktisk at frekvensen på hver student øker til nivået av kronechakra, forteller Anya.
På kurset hennes tar hver student med seg et bilde av en person som trenger healing, og alle jobber med en person de ikke kjenner. De skriver ned alt de får gjennom healingen. Så leser de dette høyt, og personen som tok med seg bildet, gir feedback. Det oppstår alltid mye engasjement når de innser at det ikke er noen tvil om at de var i forbindelse med den aktuelle personen, fordi de kan gjenkjenne personens stil og holdninger.
− Jeg lurer på hvordan dette skjer, for jeg gjør ingen innstillinger, ritualer eller noen ting. Likevel er alle studentene plutselig i stand til å utføre denne kommunikasjonen med klienten, på et høyere bevissthetsnivå, uten at de var i stand til det før, forteller Anya.

Nikola Tesla gikk i lære hos Swami Vivekananda, som sies å være den første som brakte vedanta-læren fra India til Vesten. Her lærte han om yogisk meditasjon som skal kunne heve menneskelig bevissthet.

Yogisk meditasjon

Healeren spør så om jeg har hørt om Swami Vivekananda. Han sies å være den første som brakte vedanta-læren fra India til Vesten.
− Han levde på Teslas tid, og de delte en respekt for hverandre. Vivekananda fortalte Tesla at han kunne se Shiva og andre guder i ulike farger av lys i Teslas laboratorium, forteller Anya.
Tesla gikk i lære hos Vivekananda, hvor han lærte at yogier har en spesiell meditasjon som har til formål å heve menneskelig bevissthet. Meditasjonen starter ved det røde rotchakra, går gjennom de syv viktigste chakraene og avsluttes ved det lilla kronechakraet.
‒ Det interessante er hva professor Ristovski fant ut om studenter som har deltatt på Tesla Metamorphosis-seminar. PIP-bilder av dem før og etter viser at alle studentenes aurafarge endres til lilla farger. Det virker som om de intelligente frekvensene fra tesla-bølger hever bevisstheten til kronechakraets nivå. Dette kan forklare hvordan mennesker som ikke var klarsynte før, kan kommunisere med andre på et telepatisk plan etter disse seminarene, sier Anya.

Tesla-bølger og healing

Angående tesla-bølgene som sies å oppstå under Tesla Metamorphosis- behandlinger, er det vist med PIP-kamera at frekvensene er identiske med frekvensene som oppstår rundt en aktiv tesla-spoler med ekstra spoler. Nobelprisvinneren Otto Warburg har også vist at tesla-spolen er som en celleforsterker, og at hver celle har et batteri inni seg.
‒ Det ser ut som at Tesla Metamorphosis- utøvere virker som tesla-forsterkere, sier Anya.
Tesla-bølger skiller seg helt fra vanlige hertz-bølger, som er vanlig måleenhet for elektrisitet, lys og lydbølger. Egenskapen til hertz-frekvensene fra lyd, varme og elektrisitet, er at jo nærmere du er kilden til lys, lyd eller varme, jo sterkere blir bølgene.
Med tesla-bølger er det som nevnt motsatt. Bølgene blir sterkere jo lenger unna de er energikilden. Det samme har fysikere målt ved hjelp av PIP-kamera under Tesla Metamorphosis-healing, utført av både utført av Anya selv og hennes studenter.
− Det er vitenskapelig bevist at hver celle utstråler lys. Unge og friske celler utstråler vibrant vibrerende og sterkt lys, mens syke og gamle celler utstråler et svakere lys. Det ser ut til at tesla-bølger bringer disse lysene til perfekt balanse, forklarer Anya.
I sin bok Tesla Metamorphosis: Heal & Evolve søker Anya å finne forklaringer for det som kalles mirakler, og spesielt dem som er forbundet med Tesla Metamorphosis. Mer om dette kan man også lese på hennes nettside: www.TeslaMetamorphosis.com

Oppfinneren og fysikeren Nikola Tesla

Fysiker, ingeniør og oppfinner Nikola Tesla (1856–1943) gjorde mange revolusjonerende bidrag til kunnskapen om elektrisitet og magnetisme mot slutten av det 19. århundret og starten av det 20.

Store deler av Teslas patenter og teoretiske arbeid dannet grunnlaget for moderne trådløs elektrisitet og vekselstrømsteknikk. Moderne biografier har døpt Tesla «mannen som oppfant det 20. århundret» og «skytsengelen til moderne elektrisitet».
Selv om han oppfant svært mange revolusjonerende patenter, er det mange i Vesten som ikke har hørt så mye om Tesla. Det sies at han ble sterkt motarbeidet av mennesker som ville tjene mye penger på elektrisitet og teknologi.
− Tesla pleide å si at detr er en endeløs kilde til energi overalt rundt oss, og at vi vil bli i stand til å bruke denne energien ikke bare til healing, men for å gi kraft til maskinene våre. Det er dette han gjorde med en bil han konstruerte. Han fant ut hvordan bilen kunne gå med «gratis energi», sier Anya Petrovic.
Tesla hadde også en spirituell side, og han var interessert i helse. Anya forteller at han skrev en bok, hvor han fortalte at han elsket duer. Noe av det han skrev var: «Jeg elsker duer som menn elsker kvinner. Da denne duen døde, døde også en del av meg. Et sterkt lys gikk ut av duens øye, mye sterkere lys enn noe i mitt laboratoriume kan skape.»

Anya holder kurs

I 2019 holder Anya Petrovic kurs og foredrag i Kroatia, Australia, Kroatia, New York og Toronto. Hun var i Norge for første gang i september 2017. Da møtte kun ni deltakere. I andre land har Anya hatt bortimot 100 deltakere på kurs.

Det hun tilbyr er et gratis introduksjonsforedrag på to timer og kursene Tesla Healing Metamorphosis (del 1), Tesla Soul Communication (del 2) og Tesla Light Body Metamorphosis (del 3). Ved stor nok etterspørsel kan hun holde flere kurs i Norge.

Ved interesse om kurs i Norge, ta kontakt med Martine Thomassen på e-post: martinest04@gmail.com. Anya kan også kontaktes ved å skrive en e-post på engelsk til anya@teslametamorphosis.com. Her kan du lese mer og finne utøvere i Norge og verden ellers: www.TeslaMetamorphosis.com

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode