Skip to main content

Oppdagelsesreise i tidligere liv for å finne svar

Enten du tror på tidligere liv eller ikke, kan regresjonsterapi være et hjelpemiddel for å løse opp hindringer og utfordringer i ditt nåværende liv. En dyp regresjon kan gi deg en klarere forståelse av din personlighet og livsoppgave.

Regresjonsterapi dreier seg om å reise tilbake til minner i nåværende eller tidligere liv. Likevel trenger du ikke tro at du har levd tidligere liv for at regresjonsterapi skal virke.

– Du må ikke tro på regresjon for å gå til regresjonsterapeut. Men de fleste tror faktisk på det etter en terapitime. Jeg pleier å si at følelsene lyver ikke. Vær åpen til det som kan komme, oppfordrer regresjonsterapeut May Irene Wikeby på Unity-senteret midt i Oslo sentrum.

Regresjonsterapeuter benytter ulike teknikker. Det er vanlig å bruke forskjellige former for avspenning av kropp og sinn, for eksempel avslapning, en rolig fantasireise eller nedtelling.

Les: En filmreise tilbake til tidligere liv.

Terapeuten kan benytte guidet fantasireise eller lett selvhypnose som om du er i en behagelig avslapning, slik at du kan få best mulig kontakt med ditt underbevisste sinn. Den mentale skravleboksen skrus ned i turtall, og du kan lettere gå inn i det underbevisste sinnet.

Gi slipp på all kontroll

Mange som kommer til regresjon kan være bekymret for at de ikke skal få det til, men Wikeby har erfart at de fleste klarer det hvis de slapper av og slipper kontrollen.

– Hvis man er engstelig og ubekvem, kan det være vanskelig. Mange lever mye i venstre hjernehalvdel, men den delen av sinnet må få litt ferie når vi skal gå inn i regresjon, så kan vi analysere etterpå, sier May Irene.

May Irene Wikeby jobber som regresjonsterapeut, hypnoterapeut og healer sentralt i Oslo. Foto: Elisabeth Hægeland Reynolds

Noen av dem som ikke klarer å gå inn i regresjon frykter de har gjort noe galt eller opplevd noe vondt i et tidligere liv. Slik redsel kan blokkere for regresjonen. Andre er kontrollmennesker som er styrt av sin logiske, analyserende venstre hjernehalvdel.

Men de fleste kommer inn i en regresjon når sinnet og kroppen får lov til «å flyte» inn i en behagelig avslapning. Mange ganger kan vi også bruke følelser som bro tilbake til minner som ligger lagret i det underbevisste sinnet.

– Det skjer svært sjelden at man får fysiske smerter under en regresjon. Selv har jeg både blitt brent på bålet og hengt i tidligere liv. Da har jeg kjent på de vonde følelsene, men jeg har aldri kjent de fysiske smertene. Jeg har aldri opplevd at folk får mer informasjon enn de kan håndtere. Bare la det flyte og stol på at det som kommer opp er det rette.

Personen som ledes gjennom en regresjon vil som regel ha en opplevelse av å være to steder på en gang; i rommet sammen med terapeuten og i kontakt med tidligere hendelser som utspiller seg på det indre planet. De tidligere hendelsene kan innbefatte bilder, lyd og kroppslige fornemmelser. Noen opplever scener og historier som er sterke og klare, mens andre har vagere opplevelser.

Bruk sansene

I regresjonsterapi trenger du ikke å prestere noe eller være flink. Terapeuten guider deg hele tiden og hjelper deg videre når du står fast. Hvis det ikke dukker opp bilder, fornemmelser og minner helt i begynnelsen, gjelder det ikke å stenge av.

– Da kan du bruke sansene og følelsene dine til å komme inn i det tidligere livet, tipser May. En regresjon kan oppleves veldig forskjellig. Mange føler og fornemmer det som skjer, hvor man er og hva man har på seg. De bare kjenner at de har på seg sandaler eller kjole uten å se det visuelt. Andre får opp stillbilder eller opplevelse av små filmsnutter for det indre øye.

Les: En filmreise tilbake til tidligere liv.

– Veldig mange som opplever fornemmelser, føler at de er like sterke og betydningsfulle som bilder, sier terapeuten. Når du går inn i regresjonen, skjønner hun fort om du ser, fornemmer, føler eller hører minnene ved å lytte og observere kroppsspråket. Hennes viktigste oppgave som terapeut er å kartlegge hva du opplever, tilpasse seg klienten gjennom ordvalg og talemåte og stille de riktige spørsmålene. Slik kan hun lede deg gjennom de viktigste hendelsene i det tidligere livet du velger å gå inn i.

Velg tema   

For å få mest utbytte av regresjonsterapi, er det lurt å velge et tema eller to du vil jobbe med. Det kan være en side av deg selv du ikke liker eller sliter med, som usikkerhet, angst, fobier, nøling, avhengighet eller ukontrollert sinne. Du kan også jobbe med uløste konflikter eller utfordringer du står ovenfor.

En konsultasjon hos en regresjonsterapeut kan ta fra to til tre timer. Det første som skjer er at du får vite hva regresjonsterapi er og hvordan regresjonen skal skje. Deretter spør terapeuten litt om livet ditt nå og hva du ønsker å finne ut av. Du ligger i en stol eller på en benk i en mest mulig behagelig posisjon, før du ledes inn i en dypt avslappet tilstand via fantasireise eller nedtelling for å roe ned det bevisste sinnet og for å åpne porten til det ubevisste.

– Du vil til enhver tid ha den fulle og hele kontrollen under hele reisen, sier Wikeby.

Fjern fortidens byrder

Regresjon kan gi innsikt i tidligere liv og hjelpe deg til å forstå sammenhengen mellom gammel informasjon som er lagret i det underbevisste og nåværende hendelser. Ny innsikt gir deg muligheten til å ta nye valg som kan føre til endringer i livet.

Når regresjonen starter ledes du tilbake til den første viktigste hendelsen fra et tidligere liv som er relatert til temaet du trenger å jobbe med. Når du har fortalt alt du opplever om hendelsen, ledes du videre til andre viktige hendelser i det samme livet. Som oftest går man fremover. Om nødvendig kan man spole tilbake i tid for å få alle bitene til å falle på plass.

Med regresjonsterapi har du mulighet til å gi slipp på bitterhet og smerte i forhold til enkeltpersoner og hendelser, samt tilgi deg selv, sier May Irene Wikeby. Foto: Elisabeth Hægeland Reynolds

Hvis du i et tidligere liv ble sviktet av noen du var glad i, kan du i en regresjon få mulighet til å få si noe til personen som sviktet deg. Vedkommende kan få forklare hvorfor han/hun gjorde eller sa ting. Personen ønsker kanskje å be om unnskyldning.

– Du har mulighet til å gi slipp på bitterhet og smerte i forhold til enkeltpersoner og hendelser, samt tilgi deg selv. Ved å gjøre det setter du ikke bare deg selv fri, men du setter også personen som lever i åndeverden fri, sier May. Hvis man for eksempel ikke har tilgitt sin avdøde mor eller far, kan man gjøre opp med hverandre og få fred.

– Hvis du dør med bitterhet i hjertet, kan det være en følelse som er med deg i ditt neste liv, sier Wikeby. En av hennes klienter var en kvinne som var svært bekymret for barna sine. I en regresjon opplevde hun et tidligere liv hvor hun mistet alle barna. Da hun fikk denne sammenhengen, gav det henne økt innsikt og bevissthet rundt sine bekymringer.

Bli hel i deg selv

En teori bak regresjonsterapi er at da vi ble reinkarnerte inn i dette livet, ble en del av sjelen værende igjen i åndeverden for å guide og veilede oss. Dette kalles vårt høyere selv. Vi kan også ha lagt igjen en liten del av sjelen i et tidligere jordisk liv.

– I regresjon kan vi få tilbake hele energien igjen, slik at du blir helere i deg selv. Dette kalles sjelehenting. Det som er viktig i jobben min er å hjelpe mennnesker til å se at de er mer enn kjøtt og blod. Jeg vil hjelpe dem til å bli helere i seg selv, sier May.

– Noen ganger når et menneske dør dramatisk, skjer dødsfallet så fort og plutselig at sjelen nesten ikke vet at den har gått over til den andre siden. Da kan noe av sjelen bli sittende igjen på det jordiske planet, som kalles sjeleavtrykk. Et av de viktigste formålene med regresjonsterapi er nettopp å gjenhente alle bitene av sjelen slik at man blir et helt menneske.

Fantasi eller virkelighet?

Når du er hos en regresjonsterapeut og kommer ned i dyp avslapning, er du mer mottakelig for å ta imot bilder eller fornemme ting. Det store spørsmålet i regresjon er om det som kommer til deg da er fantasi eller reell informasjon fra tidligere liv.

– Den beste måten å vite det på er å være oppmerksom på følelsene. Når det føles reelt og ekte for den som er i regresjonen, så er det svar nok for meg. Det viktigste er at personen blir helere og reparerer ting uansett om det oppfattes som fantasi eller virkelighet. Det beste tegnet er når følelsene oppleves som ekte. Vi vet selv forskjellen på krokodilletårer og ekte tårer. Hvis regresjonen berører deg, helbreder deg og balanserer deg, vet du at det er sant for deg, mener Wikeby.

Ikke alle oppfatter med en gang hva slags effekt regresjonen har. Noen av Wikebys klienter har ringt henne opp til et halvt år etter regresjonen og fortalt at de først da skjønner at de er forandret. En del opplever at omverden forandrer seg, men ifølge Wikeby er det i virkeligheten dem selv som forandrer seg. Glasset de opplever verden gjennom skifter farge. Regresjonen kan ha gitt dem bedre «briller» å se med, slik at de forstår mer av sin plass og sin oppgave i denne verden.

Les: En filmreise tilbake til tidligere liv.

May Irene Wikebys nettside: www.innsikten.no

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode