Skip to main content

Døden er en midlertidig separasjon

Dr. Brian Weiss har i sin tid som psykiater og regresjonsterapeut jobbet med tusenvis av pasienter. Han er overbevist om at det ikke finnes noen «død» slik de fleste av oss oppfatter det, men at døden bare er en midlertidig separasjon. – Vi vil bli gjenforent med våre kjære enten på den andre siden eller her på jorden, sier han.

Dr. Brian Weiss har praktisert som psykiater og regresjonsterapeut siden 1973. Han har studert medisin ved Yale University School of Medicine, er «Chairman Emeritus in Psychiatry» ved Mount Sinai Medical Center i Miami. Karrieren omfatter temaer som blant annet psykologi, reinkarnasjon, forskning, hypnose, regresjon, tidligere liv og overlevelsen av den menneskelige sjel etter døden.

Weiss begynte i 1980 gjennom pasienten «Catherine» å diskutere erfaringer fra tidligere liv under hypnose. Han trodde ikke på reinkarnasjon på denne tiden, men etter å ha sjekket elementer av Catherines historie gjennom forskning og undersøkelse blant annet i offentlige arkiv, ble han overbevist om muligheten for at personligheten overlever døden.

Siden 1980 har han hypnotisert over 4000 pasienter. Han er spesielt opptatt av de terapeutiske fordelene ved hypnose og regresjon, og mener at mange fobier og plager er forankret i tidligere liv og erfaringer som når de erkjennes av pasienten, har en helbredende effekt på nåværende liv og tilstand.

Hynose for å hente minner

Brian Weiss er hyppig gjest både på tv og radio, og har gjestet flere talkshow, blant andre OprahLarry KingCoast to CoastLisa Williams og 20/20. Han er forfatter av åtte bøker om reinkarnasjon, inkludert Only Love is Real og Many Lives, Many Masters, som begge er bestselgere i USA. Han har skrevet boka Miracles Happen, som han har skrevet i samarbeid med sin datter, Amy Weiss.

Ifølge Brian er mange mennesker i stand til å bli hypnotisert enkelt og dypt allerede første gang de prøver hypnose.

– Dessverre ser det ut til at en viss prosentandel av befolkningen – inntil 15 prosent – ikke kan bli hypnotisert. Noen ganger kan imidlertid andre, ikke-hypnotiske teknikker hjelpe disse menneskene til å hente frem minner. Noen mennesker med konsentrasjonsvansker på grunn av fysiske sykdommer som demens, eller personer med mentale blokkeringer, reagerer ikke på hypnose, forklarer han.

Under hypnose er personen som blir hypnotisert, like mye observatør som hypnotisøren, ifølge Brian. Det bevisste sinnet er alltid klar over hva du opplever mens du er hypnotisert. Til tross for den dype kontakten med underbevisstheten kan tankene både kommentere, kritisere og sensurere.

Noen mennesker i hypnose ser fortiden som en film. I hypnose er tankene klare og observerende. Dette er grunnen til at man kan være dypt hypnotisert og fortsatt aktivt involvert i et barndomsminne eller en sekvens av et tidligere liv. På grunn av minnene er man under hypnose i stand til å svare på terapeutens spørsmål, snakke sitt nåværende språk, vite hvilke steder man ser, og så videre.

– Det hypnotiserte sinnet vil alltid beholde en bevissthet og kunnskap om nåtiden, som setter barndom eller minner fra tidligere liv i sammenheng, forklarer Brian.

Gir innsikt i nåværende liv

Weiss mener at akkurat som i tradisjonell psykoterapi, som når traumer blir husket, vil symptomer kunne lindres. Minner av bare korte øyeblikk fra tidligere liv er ofte nok til å gi personen innsikt i hans eller hennes nåværende liv, og å åpne pasientens sinn for muligheten for sjelens overlevelse og reinkarnasjon. Det kan skape en endring i alvorlige problemer, men i slike tilfeller er det da vanlig å utforske minnet mer inngående for å kunne skape endringen.

Men Brian mener det heller ikke alltid er nødvendig å oppdage tidligere liv for å leve et bedre liv enn det vi har i dag.

– Det er ikke slik at alle våre problemer har sitt utspring i tidligere liv. Mange har nok en forståelse av seg selv uten å måtte granske fortiden og tidligere liv, sier Brian, som mener at det finnes noen ganger man bare  komme tilbake.

– Hvis din læring ikke er ferdig, finner du deg selv ved å bli født inn i et liv til. Det kan være noen valg som er involvert, men tydeligvis er det grenser for valgene. Høyt utviklede sjeler trenger ikke å komme tilbake, men ofte velger de å inkarnere for å hjelpe andre til å kunne fungere som lærere.

– Reinkarnerer vi umiddelbart etter at vi dør?

– Reinkarnasjonsprosessen er ikke noe som alltid skjer, og det skjer vanligvis ikke umiddelbart. En mellomtilstand kan vare lenge. Dessuten er vår sjel langt større enn vår fysiske kropp. Den er ikke begrenset av våre konstruksjoner av tid og rom.

Årsaken til at vi reinkarnerer, tror han er at vi har mange ting å lære om kjærlighet, medfølelse, nestekjærlighet, ikkevold, indre fred, tålmodighet og så videre. Det vil være vanskelig å lære alle disse tingene i løpet av bare ett liv. Noen kommer også tilbake frivillig for å hjelpe andre.

– Vi vil alltid bli gjenforent 

– Hva har overbevist deg mest om livet etter døden, og hva ville du si til dem som har mistet sine kjære, for å gi dem fred i sinnet?

– Jeg har jobbet med tusenvis av pasienter, og jeg vet at det er ingen død. Vi vil alltid bli gjenforent med våre kjære enten på den andre siden eller her på jorden. Alle separasjoner er midlertidige, sier Brian, som stadig holder kurs og workshops innen regresjon og hypnose.

I kursene begynner han med det grunnleggende innen hypnose og går videre til teorier og teknikker for regresjon. Alle får en mulighet til å praktisere teknikker under tilsyn. Femdagerskursene er rettet mot terapeuter som ønsker å lære teknikker for regresjonsterapi, men det er åpent for alle som ønsker, og som kanskje er nysgjerrige på en intensiv opplevelse av vekst og utforskning av eget sinn.

– Jeg vet via din datter Amy at du er interessert i astrologi. Kan du også si litt om dette?

– Jeg har vært veldig interessert i astrologi i mange år. Jeg har også vært med på flere astrologikonferanser og har vært heldig å møte noen svært begavede astrologer som har sett på mitt astrologiske fødselskart. Dette er noe som har gitt meg veldig mye på flere plan. Men jeg er langt fra å være en profesjonell astrolog, sier han.

– Alt som involverer sinnet, er fascinerende for meg, sier Brian, som nå planlegger å undervise mer, gjennomføre flere workshops og prøve å få tid til noe mer skriving.

Hvor havner vi?

– Kommer alle som dør, til samme sted?

– Ja, vi går alle til samme sted. Ingen blir borte. Men noen ganger kan det ta lengre tid for en sjel før den flytter inn i lyset hvis den ikke skjønner at den har forlatt kroppen. Det tar heller ikke lang tid før den døde møter sine avdøde venner og familie. Rett etter at vi dør, opplever vi virkningene av våre handlinger på andre mennesker. Når vi har såret dem, føler vi deres skade forstørret mange ganger. Når vi hjalp dem, føler vi deres kjærlighet og takknemlighet, også forstørret. Livet er gjennomført i en kjærlig måte med et formål om å lære og å vokse. Det er ikke en straff.

– Hvorfor trenger vi egentlig en fysisk kropp?

– En fysisk kropp er nødvendig for sjelen for å kunne manifestere seg i en tredimensjonal verden. Jorden er en vanskelig skole fordi vi har sykdom, død, tap, sorg og andre begrensninger av våre fysiske kropper. Men det er en skole der akselerert læring kan forekomme. Meningen med livet er å forstå vår sanne natur – at vi er åndelige vesener, ikke fysiske vesener. I sammenheng med reinkarnasjon er vårt perspektiv på livet utvidet, og vi forstår at vanskelige opplevelser faktisk er muligheter for å fremme sjelen.

Dyr har også sjel

– Hva med dyr? Har de også sjel, og reinkarneres de også?

– Jeg tror at dyr også har sjel. Dette kommer opp i mitt arbeid fra tid til annen. Jeg vet ikke om sjelen til dyr er like individualisert som vår, og det kan være at det er mer vekt på deres gruppesjel. Ofte blir vi oppmerksomme på tidligere kjæledyr når vi går over til den andre siden, sier Brian.

Han er ikke sikker på om dyr reinkarnerer, men er åpen for muligheten. Han er heller ikke sikker på om folk reinkarnerer som dyr eller planter.

– Kanskje de gjør det, men det ser ikke ut til at vi har beholdt minner fra disse tilstandene. Dette kan man lese litt om i den siste boken min, Miracles Happen, som er en bok som jeg skrev sammen med min datter Amy. Der har vi samlet rundt 75 av de viktigste og mest transformative beretningene om mennesker i mine workshops og også de som har gjennomgått denne behandlingen. I tillegg har jeg kommentert hvert tilfelle for å markere leksjoner.

– Kan man likevel kommunisere med en man er glad i som har gått bort, hvis sjelen til vedkommende har reinkarnert?

– Ånden til en som har reinkarnert, er fortsatt «tilgjengelig» i den åndelige verden. Vår sjel er langt større enn vår fysiske kropp, den er ikke begrenset av våre konstruksjoner av tid og rom. Å se på tid som lineær er egentlig en konstruksjon av vår tredimensjonale verden. Det er lettere for folk flest å tenke på tid som en langsgående flyt fra fortid til nåtid til fremtid, men på et eller annet nivå eksisterer sannsynligvis ikke tiden. Alle liv kan også ha oppstått samtidig.

Fremtidige liv

– Er det mulig å gå inn i fremtidige liv?

– Ja, jeg har gjort dette både med enkeltpersoner og med grupper. Mine funn om dette er publisert i boken min Same Soul, Many Bodies.

– Hvordan er sammenhengen mellom drømmer og minner fra tidligere liv?

– Drømmer inneholder gjerne fragmenter av minner fra tidligere liv. Ofte inneholder ting som kommer fram under en regresjon, metaforer og symboler, og disse kan utløse drømmeopplevelser. Min andre bok, Through Time Into Healing, er en mer klinisk bok enn de andre, og der går jeg mer i detalj om denne prosessen, forklarer Brian.

– Hvor kommer sjeler fra hvis det er flere mennesker på jorden nå enn noen gang før?

– Jeg har fått dette spørsmålet av mange pasienter, sier Brian. – Og svaret er alltid det samme: Dette er ikke det eneste stedet der det er sjeler. Det er mange dimensjoner, mange ulike nivåer av bevissthet der det finnes sjeler. Hvorfor skal vi tro at vi er det eneste stedet? Det er ingen grense for energi. Dette er en skole med mange skoler. Noen få pasienter har fortalt meg at sjeler kan splittes og ha samtidige erfaringer. I svært sjeldne tilfeller kan en sjel dele seg og ha mer enn én opplevelse på samme tid for å øke sine læringsmuligheter.

To varianter av evolusjon

– Er det noen forskjell i utviklingen av sjelen og av kroppen?

– Jeg tror at det er minst to varianter av evolusjon. Utviklingen av sjelen er forskjellig fra utviklingen av den fysiske kroppen. Når sjeler for første gang gikk inn i fysiske kropper, kan jeg ikke si sikkert. Men det er viktig å huske at disse evolusjonære veiene er separate og distinkte. Vi har oppgaver å gjøre og mye å lære.

– Jo sunnere og friskere kroppen er, desto lettere er det og desto mer tid og energi er det til å gjøre det vi kom hit for å gjøre. Dine handlinger overfor kroppen din kan forkorte livet ditt, og dette kan dermed være med på å begrense din åndelige vekst. Også dette er en av våre leksjoner, det å respektere våre kropper, sier Brian, som tror at skjebne og valg eksisterer i samspill med hverandre.

– Når man foretar et valg, vil det forandre fremtiden. Kanskje våre muligheter og sannsynligheter endres i den grad vi gjør det. Vi lærer på grunn av at vi har fritt valg, men vi har også skjebne.

Sjelevenner og døden

Å ha en sjelevenn betyr ikke at man er forpliktet til å tilbringe et helt liv. Man kan ha mange sjelevenner i løpet av sin levetid. Ofte når lærdommer i forholdet er avsluttet, har forholdet en naturlig avslutning, og to sjeler går videre. Det er også mange typer kjærlighet og mange typer sjelelige relasjoner. Romantisk kjærlighet er bare en av disse typene.

– Jeg tror også at vi kommer tilbake igjen og møter mange av de samme sjelene. Vi kan kalle disse for sjelegrupper eller sjelefamilier. Sammenhengene endres. For eksempel kan din bestemor reinkarnere som et av barnebarna dine, men sjelen er den samme. Noen ganger kommer mennesker inn i våre liv som vi ikke har møtt før. De er også der for læring og vekst langs vår åndelige vei, sier Brian.

Etter at en person dør er det en periode for fornyelse og også en tid for å evaluere livet som nettopp er avsluttet. Dette er ofte etterfulgt av en gjenforening med sine kjære som har
gått over. Det er som en stor samling av kjærlighet. Det ser ut til at det er bare et stort basseng med kjærlig energi. Ofte hilser våre kjæledyr oss på den andre siden.

– Har du møtt utenomjordiske eller sjeler fra andre planeter?

– Dette skjer sjelden. Jeg tror sjeler eksisterer i alle dimensjoner, men deres ytre, deres bekledning og deres fysiske kropper kan variere enormt. I den nye boken min, Miracles Happen, er det historier om folk som har erfaringer i andre dimensjoner, sier Brian, som ikke lenger bryr seg om hva skeptikere måtte mene om ham.

– Hvis skeptikere har et åpent sinn, så anbefaler jeg at de leser litteratur, som det for øvrig finnes mye av, om tidligere liv, alternativt at de prøver en regresjon selv.
For mer informasjon om Brian Weiss, se www.brianweiss.com.

Horoskopet til Brian Weiss

Brian har ikke uventet solen i Skorpionen. Er det et tegn som kan assosieres med blant annet hypnose, transformasjon, psykologi, intense følelser, terapi og underbevisstheten, så er det dette tegnet. Han har også kommunikasjonsplaneten Merkur og Mars, planeten som har å gjøre med både drivkraft, motivasjon og målrettet handling, i Skorpionen.

Han har også Pluto, Skorpionens planet, i sitt eget hus, det vil si det 8. huset, som også har å gjøre med psykologi, det okkulte og transformative og intense emosjonelle prosesser. Han har også sin Part of fortune, som representerer et såkalt «heldig punkt», i sitt 8. hus – som indikerer at å «navigere» og jobbe innenfor disse temaene, som for eksempel med hypnose, menneskesinnet og liv/død-tematikk, kan være spesielt fordelaktig og gunstig for ham.

Han har solen i 10. hus, som noen ganger kan indikere at man blir berømt og anerkjent i stor grad for sitt yrke, og at dette er et sted man virkelig «skinner».

Brian Weiss anses av mange for å være blant de beste i sitt felt. Jupiter befinner seg i sitt eget hus, det 9. hus, som har å gjøre med blant annet filosofi, trossystemer, religion og utvikling av sinn og tanker. Dette er tydeligvis temaer som Brian Weiss med stor fordel kan sysle med, ifølge hans personlige fødselskart.

Manuela Hofer

Manuela Hofer har jobbet på teletorget de siste årene. Hun bruker metoder som astrologi, tarot, numerologi, englekort, krystaller og reconnective healing. Interessen og evnene har hun fått i arv gjennom generasjoner. Nettside: www.manuelahofer.com
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode