Skip to main content

Bli din egen coach!

Med litt starthjelp fra en coach og med litt øvelse, kan du lære å være din egen coach. Da vil du kunne takle stress og mestre livets utfordringer, sette deg mål og klare å nå dem. Men det kan være vanskelig å begynne helt alene – som regel trenger man et annet menneske for å komme i gang.

Tekst: Elisabeth Hægeland Reynolds
Foto: Privat

– Som så mye annet innen selvutvikling, handler coaching om å finne sannheten i sitt eget liv, forklarer Per Robert Tafjord. Han jobber som coach i Sykkylven, like ved Ålesund på Sunnmøre.

I flere år har han arrangert samlinger innen meditasjon og avspenning, maling og den gode samtalen.

Etter at han hadde jobbet som finansiell rådgiver i Sparebanken Møre i 32 år, hoppet han av karusellen ved årsskiftet 2011 for å gjøre alvor av sine drømmer. Da hadde han nylig fullført et kurs innen livscoaching og i dag er han sertifisert livscoach gjennom Bradley Thompsons «Advanced Life Coaching Institute».

I tillegg er han sertifisert stresscoach ved Forebyg Stress ApS i Danmark, ledet av Bjarne Toftegård. Hans hovedfokus i coachingen er forebygging av stress og utbrenthet og arbeid med å få utbrente mennesker tilbake i en friskere situasjon. Han jobber også med å coache mennesker til å finne sine viktigste ferdigheter, samt til å skape forandringer og fremgang i eget liv.
Søker utenfra oss selv

Jobbrelaterte stresspåkjenninger har økt de siste 20 årene. Over halvparten av stresset som mennesker i lønnet arbeid opplever, skriver seg fra jobben, mens resten oppstår i privatlivet. Generelt kommer mye av stresset vi opplever, fra vårt egne tankemønster og av at vi ikke lever i samsvar med det vi ønsker å være.

– Når vi ikke lever i harmoni med oss selv, kan dette medføre stress etter hvert som tiden går. Derfor ser jeg på «vanlig livscoaching», altså det å bistå medmennesket med å finne sine viktigste livsferdigheter og kunne benytte dem, som et viktig ledd i stressforebyggende arbeid, sier Tafjord.

Ofte skyldes jobbrelatert stress at man har en upassende jobb eller at man ikke jobber i samsvar med de ferdighetene man ønsker å ha mer av. Hundretusenvis av mennesker har den samme jobben i årevis, selv om de innerst inne ønsker å gjøre noe annet. Men det ignorerer de.

– Mange mennesker lever uhemmet ut fra andre menneskers forventninger, verdier og råd, i stedet for å leve i samsvar med det som virkelig er riktig for dem. En del av valgene og løsningene de velger, klinger ikke harmonisk med egne verdier, mener livscoachen.

Også i privatlivet oppstår en god del stress fordi mennesker ikke lever i fullverdig harmoni med sine egne livsinteresser. Mange bruker veldig lang tid på å finne ut hva de egentlig vil med livet sitt. Før de gjør det, søker de stadig etter noe uten å få tak i hva. Først i godt voksen alder innser de at de faktisk kan realisere drømmene de hadde i sine yngre år.

– Nettopp her tror jeg coaching har mye å bidra med. Man finner frem til egne svar og løsninger. Med coaching kan du motivere deg selv til å oppfylle drømmene dine raskere, sier Tafjord.
Meditasjon som arbeidsform

I et vanlig coachingforløp hos Tafjord inngår ulike spørreteknikker og selvutviklingsmetoder, og han supplerer gjerne behandlingen med meditasjon. Tafjords egen selvutviklingsprosess begynte med meditasjon.

– Meditasjon er en god metodikk for å roe ned kroppen og for å søke etter svar. Vi bruker guidet visualisering, der en person leder en gruppe, og vi bruker meditasjon som en arbeidsform. Noe av den sannheten vi søker kan man finne gjennom meditasjon, og noe kan man finne gjennom bevisst samarbeid med en coach, sier han.

Et coachingforløp består som regel av åtte samtaler, der den første er en innledende presentasjonsrunde. Normalt foregår samtalene over cirka 10 uker.

– Resultatet av coaching er vanligvis mye bedre livskvalitet og bedre livsmestring. I de fleste tilfellene kommer utbrente personer tilbake i arbeid, og som oftest skjer det mye raskere enn dersom de ikke samarbeider med en stresscoach, sier Tafjord.

Arbeidsformen i livscoaching er avhengig av hva slags utfordring kunden ønsker en løsning på. Tafjord bruker både spørsmålsmaler, intuisjon og konkrete signaler fra kundens kroppsspråk. I stresscoaching kjører han et konkret manus med en viss rekkefølge i samtaleoppbygningen. Der følger han også opp at kunden utfører visse oppgaver før han eller hun kommer tilbake til neste coachingsamtale.
Finner svarene selv

Mennesker velger å samarbeide med en livscoach av mange ulike grunner, for eksempel for å få bedre selvtillit, for å bli bedre til å fullføre prosjekter eller generelt for å få et bedre liv. Men i motsetning til en terapeut, skal ikke coachen tilby råd og løsninger. I stedet stiller han helt åpne spørsmål, som gjør at man må gå inn i seg selv for å finne svarene som harmonerer med sine egne verdier.

– En coach er en person som går veien sammen med et menneske fra det stedet man er i dag til det stedet man ønsker å være i fremtiden der man har funnet løsningene. Vi følger dem med på veien fra fjell til fjell, inn i daler og inn i fjorder, sier Tafjord.

Han mener at hvert enkelt menneske har alle de ferdighetene som er nødvending for å kunne være sin egen coach. Likevel skal man ha en del kunnskap om spørsmålsmetodikk, og det er ikke sikkert resultatet blir like bra som å gå til en coach, tilføyer Tafjord.

Når du jobber med coaching alene har du ingen som kan følge deg opp med nye spørsmål som fører deg nærmere løsningene.

– I coaching skjer det noe i dynamikken mellom to mennesker som sitter og snakker sammen og har et felles mål. Spørsmål blir stilt, og kunden kan i første fase være fornøyd med svaret, men så kan coachen utdype svaret ved å stille tilleggsspørsmål. Vi kan gå videre i tankebanene og finne årsakene til problemet, og så kan coachen stille nye spørsmål. Det er langt lettere å komme i mål når løsningene kommer i fellesskap, sier Tafjord.

Svarene kommer fra kunden ved at de rette spørsmålene blir stilt. Gamle tankemønstre avdekkes med spørsmål som: «Hvorfor har du den tanken som hindrer deg?» «Hvem har gitt deg den tanken?» Hos en livscoach lærer man litt om affirmasjoner, setningsbruk, positive bekreftelser og om det å bygge opp nye tankemønstre. Man vil lære å motivere seg selv til å fullføre oppgaver, planer og mål.

Livscoaching handler om å få hjelp til å komme seg på rett kjøl i livet, sette seg små og store mål og fullføre dem. Det handler om å utføre små oppgaver i hverdagen som fører deg nærmere et høyere mål og belønne deg selv når du fullfører. Slik leder du deg selv i den retningen du ønsker å gå mot, i stedet for å la tilfeldigheter og andre mennesker styre livet ditt.

Om Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord tilbyr privat livscoaching over telefon, Skype, MSN Messenger eller ved at kunden møter opp i Sykkylven. Ved bedriftscoaching tilbyr han å møte opp hos kunden.

Ta kontakt på tlf.: 952 13 859 eller e-post: p-rotafj@online.no.

Blogg: www.stressplaget.wordpress.com


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode