Skip to main content

Bevissthetstrening gjennom kroppen

Ni energipunkter i kroppen er knyttet til ni personlighetstyper, ni bevegelsesmønstre og ni verdier. Dette er ennead-metoden i et nøtteskall – en form for bevissthetstrening gjennom kroppen. Her får du bli kjent med de ni ulike typene.

Vi blir med på en samling om ennead-metoden i en hytte langt inni skogen i Nittedal. Dette er Morten Nygårds hjem, han er kursleder i ennead-metoden. Vinterstid er det så bratte og glatte bakker at han må skysse oss opp fra Rauerskauveien med sin solide firehjulstrekker.
I den åpne og moderne hytta, som er mer som et lite hus, blir jeg tilbudt lapskaus som ennead-gjengen nettopp har laget. Det lukter digg og ser veldig godt ut, men jeg takker pent nei siden jeg spiste før jeg kom.

Det var på Body Mind Spirit-festivalen på Lillestrøm vi fikk høre om ennead-metoden, da Tommy Steine og Morten holdt et inspirerende foredrag. Etterpå fikk alle som ville finne ut hvilken type de var. Dette skjer ved at en kvalifisert ennead-instruktør lar deg stå i ulike posisjoner og dytter på deg i ulike retninger. Jeg lot meg teste, og det føltes litt rart og ganske nærgående med to fremmede mennesker som bad meg stå i ulike stillinger og dyttet forsiktig på meg. Men det var interessant å få vite hvor godt typen min stemmer. Det samsvarer med hvilke verdier jeg har, hvordan jeg tenker og handler, og med hvordan jeg forholder meg til andre.

Ett styrende prinsipp

Mortren Nygård gikk på skole i USA i nesten 10 år for å lære seg Ennead-metoden, og siden har han holdt kurs for og typebestemt to–tre tusen mennesker.

Ennead-metoden er basert på at hvert menneske er født med ni ulike kroppsspråk og personlighetstyper, og at ett av disse dominerer og styrer deg. Det er ni ulike prinsipper, verdier, væremåter, tankemåter og bevegelsesmønstre. Alle disse ni typene er knyttet til ni forskjellige energisentre eller punkter i kroppen.
− Alle har alle punktene i seg, men du har ett punkt som er i dominans, sier Nygård. I nesten ti år fra 2002 gikk han på skole i USA for å lære seg metoden, og siden har han holdt kurs for og typebestemt to–tre tusen mennesker.

Ennead-metoden utspringer fra og er en fysisk del av enneagrammet. Også det er en personlighetsmodell med ni forskjellige mønstre og holdninger hvor hver enkelt har én type i dominans. Enneagrammet bygger på flere tusen år gammel visdom og inneholder elementer fra flere religioner. Det er en del likhetstrekk mellom de to metodene, men de ni typene i ennead samsvarer ikke med dem i enneagrammet. Et annet navn på ennead, som blir brukt i USA, er «9 Energies», et konsept som ledes av ekteparet Susan og Martin Fisher.

Øyekontakt

Noe som skiller de ulike typene, er i hvilken grad man trenger øyekontakt for å få kontakt med andre mennesker. Morten forklarer:
‒ Alle bruker øyekontakt, men type 1, 2, 3 og 4 holder øyekontakten lenger før de sier noe eller gjør noe, enn de andre typene. Type 5, 6, 7, 8 og 9 trenger praktisk talt ikke øyekontakt for å få med seg det som skjer. De bruker øynene, men trenger ikke å bruke øynene for å finne den andre.
Det kan være en fordel å vite hvilken type man er selv, og hvilke typer man lever sammen med. Relasjoner kan bli bedre når man forstår hvorfor man er som man er, hvilke verdier som er viktige for den enkelte, og hva som skal til for å gjøre relasjonene bedre.

Hvorfor fastsette type?

Etter intervjuet med Morten får vi ta bilder av alle de ni typenes posisjoner, og vi får spørre kursdeltakerne om hvordan ennead-metoden har hjulpet dem. Det som går igjen, er at mange har funnet tilbake til seg selv, de forstår mer av seg selv og andre. Dermed er det lettere å forholde seg til andre mennesker og alt som skjer rundt dem. Mange føler de har mer kontakt med sitt indre driv.
Fysioterapeut og åtter Thomas Grønning har fått mye hjelp med ennead, både i arbeidet og privat.
‒ Jeg har blitt mye roligere. Jeg har fått mye mer empati og forståelse for andre mennesker. Jeg møter pasientene mine på en helt annen måte enn hva jeg gjorde før. Jeg synes livet mitt er lettere. Jeg har fått forståelse for hvorfor jeg er som jeg er, og jeg har fått noen verktøy for å fungere. Hvis ting begynner å gå gærent, så vet du hva du skal gjøre for å komme tilbake til deg selv.

Landet i seg selv

Sykepleier og «toer» Thomas Andersen har landet i hvem han er og har fått et større fokus på det som gjør ham godt med Ennead-metoden.

Sykepleier og toer Thomas Andersen har brukt mye tid på å finne ut hvem han er og hva han vil holde på med. Da han ble kjent med ennead, fant han svarene.
‒ Jeg landet veldig på hvem jeg er. Det traff 100 prosent, jeg var aldri i tvil. Jeg fikk mye glede tilbake i livet. Da jeg følte at dette traff så godt, visste jeg at mer øyekontakt – å se den andre og ikke være så mye i egne tanker – fikk et større fokus på det som gjør meg godt, og derfor gleder jeg andre mer, sier han.
Som frihetselskende nier føler også Liv Ingjerd Volden at hun har falt mer på plass.
‒ Jeg har fått mer ro i meg selv og aksept for den jeg er. Jeg kjenner igjen det at jeg trenger frihet. At jeg skal på jobb til et fast tidspunkt hver dag, for eksempel, det stresser meg veldig. Jeg må kunne styre det selv. Jeg kjenner igjen det at hvis jeg blir presset for hardt og opp i et hjørne, så stikker jeg av. Da går jeg i skjul, sier hun.

Lever her og nå

«Ener» Anders Buvarp føler han har blitt mer samkjørt med seg selv ved å bruke Ennead-metoden.

Anders Buvarp har fått hjelp til å finne ut at livet er å leve det nå. Etter en gradvis prosess med ennead i fire år kom Anders der han er i dag.
‒ Før levde jeg foran meg selv, og jeg fikk sjelden med meg det som skjedde før det var for sent. Jeg har blitt mer samkjørt med meg selv. Jeg og kona har fått en ny relasjon. Jeg har en helt annen forståelse for hvorfor hun tenker og gjør som hun gjør. Det viktigste for meg er å kjenne at jeg lever, og jeg har blitt klar over verdiene mine, sier han.
Som ener forholder Anders seg til andre helt nøytralt og verdsetter dem for det de er. Å dømme andre er helt uaktuelt. Hvis han likevel gjør det, vet han at han har mistet seg selv.
Unn Cathrin Buvarp, som er gift med Anders, liker ennead-metoden fordi hun lærer så mye om andre og seg selv. At man lærer gjennom kroppen, liker hun veldig godt.
‒ Jeg føler meg mye sterkere og tydeligere i å ha mer kontakt med meg selv sammen med andre. Jeg klarer å se meg selv mer utenfra. Det er nyttig og veldig meningsfullt, sier hun.

Et verktøy for å takle livet

Med Ennead-metoden har «treer» Mona Roås lært å se andre mennesker, lært å kjenne seg selv og fått bedre forståelse.

For Liv Skjærstad har ennead vært et veldig bra verktøy for å takle livet, både livets oppturer og nedturer, også med tanke på egen sykdom.‒ Du lærer å kjenne deg selv veldig godt, og da takler du det rundt deg mye bedre, for da er du på samme sted uansett hvor du er i livet, sier Liv, som er en sekser.
Mona Roås er en treer, akkurat som kursleder Morten Nygård. Hun har lært å se andre mennesker, lært å kjenne seg selv og fått bedre forståelse. Også firer Solveig Lundsvoll har lært å forstå mer av seg selv.
‒ Jeg skjønner mer av hvordan jeg virker på andre, og hvordan andre virker sammen. Man får større forståelse for hvordan vi møter hverandre, og åpenhet for at det er nye møter hele tiden, sier hun.

Ikke «båssetting»

En innvending mot typebestemmelser som ennead-metoden er at det «setter mennesker i bås». Men dette er ikke noen båssetting. Alle innenfor en type er jo forskjellige, selv om de deler visse verdier, bevegelsesmønstre og holdninger.
− Den hjelper deg til å forstå hvem du er i ditt energetiske avtrykk eller din måte å takle livet på. Du forstår hva som er din «drive», det bakenforliggende – det som driver deg fremover, og det som ikke driver deg fremover. Hvordan du tar tak i problematikk, vil være forskjellig fra meg til deg, forklarer kursdeltaker Stig Kasper. Også han har fått hjelp med ennead-metoden ved at den har åpnet opp for større forståelse for andre mennesker.

Type 1

Slik er de ni typene

Enere: Skjønner essensen

Enere har evne til å forstå hva som er essensen, hvem du egentlig er, og lar deg være uten å dømme. De ser det vakre i andre mennesker og strekker seg naturlig mot kilden til livet. Enere har dyp kontakt med aksept, sårbarhet og ydmykhet. De eier sinnsro, tålmodighet og god dømmeevne. En ener er god til å lytte og ser alltid andre mennesker i øynene. De er glade, vennlige og humørfylte. De er gode til å behandle mennesker rettferdig.

Senter: øverst på strupehodet.

Type 2

Toere: Aktivitet og relasjoner

De vil hele tiden vite hva som skjer, slik at de har noe å glede seg til. De kan ikke være noe sted uten å enten kjede seg eller engasjere seg. Relasjoner og kontakt med andre mennesker er svært viktig for dem. Toere lærer oss at det kan være to sider av samme sak. De motiveres av reaksjoner som fører til aktivitet, og de kan fremkalle aktivitet og større engasjement. Når du engasjerer deg, får du energi og blir gladere. De vil ha øyekontakt.

Senter: solar plexus.

Type 3

Treere: Glede, generøsitet og inspirasjon

De fokuserer på her og nå og hva de kan hjelpe deg med. Treere trenger øyekontakt for å få kontakt med mennesker. De er gode til å inspirere andre, de byr på seg selv og sprer glede og generøsitet. Treere konsentrerer seg om de minste detaljer for å forstå et større bilde. Detaljene hjelper dem å være kreative og finne løsninger som få andre klarer å se. Som barn har treere mye energi og er veldig utforskende.

Senter: øverst på brystbenet.

Type 4

 

Firere: Lidenskap, sensitivitet og harmoni

De føler og sjekker ut om andre er rolige eller urolige, og om andre har det bra. Firere tilnærmer seg forsiktig og vil ikke være til bry. De venter til du er klar før de sier noe. De bruker lang tid på å bli «varme i trøya», og når de er varme, kan de prate mye og være engasjert. De knytter bånd i relasjoner. Hvis de merker at du har koblet deg på, så er dere venner resten av livet. Det er de som kan ringe etter fire år og spørre: Hvordan går det?

Senter: mellom navlen og skambenet.

Type 5

Femmere: Klarhet og forståelse

Liker du å finne ut av ting og få kunnskap? Femmere er fulle av empati og forståelse. De har en Buddha-lignende visdom uten følelsesmessig kaos, forvirring og egoisme. De trenger ikke øyekontakt for å få kontakt. Når de har kontakt med seg selv, tenker de seg godt om før de stiller nøye utvalgte spørsmål. De er forsiktige, rolige og vil gjøre alt de kan for at du skal forstå. Femmere søker klarhet fra erfaringer og gjør informasjon logisk og forståelig.

Senter: toppen av kronen på hodet.

Seksere: Sannhet, vibrasjoner og innsikt

Type 6

Når de kommer inn i et rom, kjenner de raskt om det er god eller dårlig energi. De er ekstremt flinke til å sørge for å endre dårlig stemning til god stemning. Hvis de ikke gjør det, trekker de seg bort. Seksere kjenner hva som er sant i øyeblikket. De viser oss at ingenting har effekt uten ekte energi. Først når seksere har løftet brystet opp og frem, er de klare for andre. Bare da kan de reagere positivt på andre.

Senter: midt på brystbenet.

Type 7

Syvere: Visjoner, potensial og vekst

De ser hva som er potensialet i deg, får frem potensialet i deg og får deg til å forstå, uten å stille mange spørsmål. Syvere har mange ideer og tenker på nye muligheter som de deler med andre. De er opptatt av å finne den beste løsningen. Når du er ferdig med å snakke med en syver, vet du hva du skal gjøre. Syvere kan hjelpe deg å gi slipp på ting som er i veien. De tror at alt i livet kan endres, og de er veldig gode til å forandre seg selv.

Senter: det tredje øyet midt i panna.

Type 8

Åttere: Fysiologisk fokus og integritet

Vil du bygge på det du vet og styrke det du gjør? Åttere har en fysiologisk tilnærming til livet. De kjenner hva vi trenger for at vi skal føle oss trygge, og de vet hva som er godt og riktig å gjøre. Gjennom kroppen beskytter de sjelen og alt liv. Åttere skaper integritet, rotfeste og kroppslig kontakt. Oppriktighet, rettferdighet og omsorgsfull trygghet er viktig for dem. Åttere er flinke til å realisere en god idé. De er til å stole på.

Senter: midt på korsryggen.

Niere: Frihetselskere

Type 9

Vil du være fri med deg selv og naturen, totalt uten forstyrrelser? Niere har litt av alt i seg, men de har et ekstremt behov for frihet. Rutiner og alt som setter bånd på dem, fungerer ikke for dem. Hvis de blir presset for mye, blir de såre. Sårheten kan bygge seg opp innvendig og til slutt eksplodere. Nieren er kjærlighetsfull, empatisk, ydmyk, har stor innsikt og er svært selvstendig fra ung alder. Nier-energien kan inspirere og bringe forståelse.

Senter: mellom skulderbladene. Er relatert til pusten.

Les mer om ennead her: www.ennead.no

Hva er ennead-metoden?

Ennead er en kroppsbasert metode der du kjenner styrken i kroppen din uten bruk av krefter. Gjennom fysiologisk erfaring vil du få større kontakt med det som gjør deg sterk og klarere til sinns.
Hvert av de ni tallene identifiserer en form for livskraftsenergi som holder kroppene våre levende og engasjert. Ditt tall forteller om ditt naturlige talent, dine tanke-, reaksjons- og atferdsmønstre. Ved å forstå ditt eget og andres bevegelsesmønster vil du være i stand til å skape en bedre relasjon med deg selv og familie, venner og kollegaer.
Hver av de ni typene har spesifikk ansiktsstruktur og kroppsfasong. De har sine egne måter å omgås andre mennesker på og egne sanseopplevelser. Mennesker med samme energisenter har ofte like verdier og handlingsmønster.

Kilde: Ennead.no

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode
   Utilgjengelige rabattkoder
   7700008 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701026 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701040 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701056 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701062 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701127 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701129 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701158 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701173 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701308 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701331 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701343 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701365 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701378 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701389 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701399 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701408 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701429 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701463 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt
   7701466 kr 150,00 rabatt Tarotkort rabatt