Skip to main content

Barn blir født med sterke energier

Det har skjedd en gradvis endring av energien til barna som er født etter 1987, ifølge auraformidler Tone Røysland, og når to personer med helt forskjellige energier skal kommunisere, kan det oppstå en del utfordringer. Løsningen kan være en oppgradering i din personlige energi.

Tekst og foto: Elisabeth H. Reynolds

Tone Røysland har tre barn født i 1989, 1991 og 1996. Da hun fikk den minste sønnen i 1996, syntes hun at han var annerledes fordi han var veldig bestemt og hadde sterk vilje, og det var svært vanskelig å sette grenser for ham. Døtrene hadde hun ingen problemer med å sette grenser for, og de lyttet da hun snakket.

Sønnen opplevde hun som ekstremt ærlig og direkte, og han var uvanlig åpen og lite fordømmende ovenfor andre mennesker – også da han var i tenårene. Tone merket også at han ikke respekterte mennesker som ikke hadde respekt for seg selv. Samtidig ble hun selv stadig mer tappet for energi.

− Jeg kunne sove og sove, men ingenting hjalp. Jeg ble også veldig sensitiv, så det var tøft å være med andre mennesker. Jeg kjente andres smerte som om det var min, og følte at andre stod inni meg da jeg snakket med dem, sier hun.

Hvorfor var sønnen så bestemt, og hvor kom all kraften og livsgleden hans fra? Hvorfor klarte hun ikke å sette grenser for ham? Hvorfor var hun så sensitiv og konstant utmattet? Tone begynte å lete etter svar.

En aura i oppløsning

Kun en uke etter at hun bestemte seg for at det måtte finnes noen svar på alle spørsmålene, møtte hun en dame som jobbet med AuraTransformasjon™ på en alternativmesse i Stavanger. Her fikk hun vite at auraen hennes hadde gått i fullstendig oppløsning, og at hun var nesten uten beskyttelse.

− Andres energi kom rett inn til meg, og jeg klarte ikke å holde på min personlige energi. Det var utrolig slitsomt. Jeg kjente andres smerter, følelser og tanker i min kropp som om det var mitt eget. Jeg måtte meditere mange timer om dagen for å klare å «overleve», og jeg var konstant utslitt, forteller Tone.

På alternativmessen bestemte hun seg umiddelbart for å ta en AuraTransformasjon, for hun kjente med hele seg at dette var rett. Men før hun kunne det, fikk hun i oppgave å lese boken Balanse på alle plan med krystall- og indigoenergien av Anni Sennov, grunnleggeren av AuraTransformasjon. Når man bestemmer seg for å ta en AuraTransformasjon, må man nemlig være helt sikker på at man vil det, for det er ingen vei tilbake.

− Kort fortalt er en AuraTransformasjon en permanent oppgradering av din personlige energi, og en helt ny og mye sterkere aura, den samme som dagens barn er født med, sier Tone (bildet til høyre).

Det er en permanent utvidelse av en persons aura og utstråling. Den skal samle og oppgradere din åndsenergi med nye og sterke indigo- og krystallenergier, før den kobles direkte til kroppen via et sterkt og beskyttende balanselegeme. Dette skal bidra til at det blir mye lettere å leve et liv i kontakt med kjernen i seg selv og den man er i den reneste form. AuraTransformasjon og Auraformidler-kursene er skapt av Anni Sennov fra Danmark.

Sterkere intuisjon

Livet etter AuraTransformasjonen ble en helt ny og frisk start for Tone. Hun merket raskt at det ble mye lettere å sette grenser, og at intuisjonen ble sterkere. Det gav henne så mye at hun bestemte seg for å utdanne seg til Auraformidler for å kunne hjelpe andre.

− Da jeg «fant» AuraTransformasjon, begynte et nytt kapittel i livet mitt som jeg av hele mitt hjerte ønsker at andre skal få oppleve. Jeg har fått mye større livsglede og tillit til livet, men også tillit til å stå i utfordringer, for jeg vet at det alltid kommer en løsning når tiden er klar, og jeg har fått en mye større kraft til å gjøre det jeg virkelig brenner for og til å være meg, sier Tone med lidenskap i øynene.

Ifølge Tone er det mulig for voksne mennesker å oppgradere sine energier til den samme typen som dagens barn er født med. Da kan man få sterkere intuisjon og ny og mye sterkere energibeskyttelse.

Tilbakemeldingene fra dem som har tatt AuraTransformasjon, er at de begynner å gjøre mer av det de har lyst til. De får større intuisjon og handlekraft, og de lar seg ikke tråkke på. Av og til dukker det opp ting som bør bearbeides for å komme videre. Noen sier at de endelig klarer å sette grenser.

− Man blir ærligere overfor seg selv, og det blir lettere å følge sin indre stemme, for kroppen gir så tydelig beskjed når noe er riktig eller ikke riktig. Dette skjer ikke over natten, og det krever at man må gjøre noe selv. Mest av alt må man være klar til å ta ansvar for sitt eget liv, sier Tone.

Dersom man har barn eller omgås barn, kan en AuraTransformasjon ikke bare gi deg personlige fordeler, men det vil også hjelpe dine barn, mener Tone.

− Dersom disse barna ikke har noen som er auratransformerte i sine daglige omgivelser, må de hele tiden gå ned i frekvens, og det kan gi seg utslag på forskjellige måter. For eksempel kan barna bli syke uten at en skjønner hvorfor, eller blir trette, utmattet og mangler overskudd, sier hun.

(Artikkelen forts. under bildet)

En ny tids energi

Ifølge Røysland er dagens barn født med en annen type energibeskyttelse (aura) og med en mye større energimengde.

− Dette begynte i 1987, da barn ble født med en helt ny aura. Fra 1987 frem til 1994 var det en blanding av den gamle sjelsauraen og indigoauraen. Jo nærmere vi kommer 1995, dess mer indigobarn er de, sier Tone.

Fra 2004 sies det at krystallbarna begynte å komme, med en blanding av indigoaura og krystallaura, og fra 2009 er alle barn født med krystallaura. De er født med åndsenergien, i stedet for sjelsenergien som alle mennesker født før 1987 er født med.

− Forskjellen på sjelsenergi (sjelsaura) og åndsenergi (indigoaura og krystallaura) er enorm energimessig. Hvis du legger en fotball og en tennisball ved siden av hverandre, så vil tennsiballen tilsvare sjelsenergien og fotballen åndsenergien. Det at disse barna er født med åndsenergien, gjør at de vet veldig mye inni seg. De er født med en stor menneskelig innsikt og mye kunnskap, hvor rettferdighet, ærlighet og sannhet er ekstremt viktig for disse barna. Disse barna har også stor intuisjon og mange er veldig klarsynte.

− Indigobarna er ekstremt sensitive og derfor registrerer de veldig mye. De registrerer raskt ubalanser i sine omgivelser, enten det er i hjemmet, på skolen eller andre steder. Mange av disse barna og ungdommene er ikke klar over at alt de sanser og kjenner ikke er deres. Det er derfor veldig viktig å lære disse barna enkle verktøy til hvordan de daglig kan ta vare på sin personlige energi, og hvordan de sender andres energi bort fra deres eget energifelt.

− Krystallbarna er ikke så sensitive som indigobarna, fordi de vet hvordan alt henger sammen, og når de går inn i en situasjon som f.eks. er ubalansert, så skjønner de dette og legger forventningene deretter. De vil heller ikke redde hele verden, slik som indigobarna ofte vil. Krystallbarna hjelper derimot dersom det kjennes rett, forklarer Tone.

Hvem trenger AuraTransformasjon?

Først og fremst er AuraTransformasjon for alle voksne som lengter etter noe «mer» i livet, kanskje kjenner en tomhet eller ønsker at livet skal ha en større mening, og som nevnt tidligere kreves det at en er klar til å ta ansvar for sitt eget liv.

− Etter en AuraTransformasjon er det lettere å komme seg videre etter traumer og opplevelser i fortiden som gjør at man sitter fast og ikke kommer videre. Man får en slags ny start, forklarer Tone.

Før man får en AuraTransformasjon, er det veldig viktig at man har tilegnet seg kunnskap om hva det er. Derfor må alle som skal ta AuraTransformasjon, først lese boken Balanse på alle plan av Anni Sennov.

− Under en AuraTransformasjon blir all gammel karma oppløst. For i åndsenergien er det ingen karma, forklarer Tone. Etter AuraTransformasjon er det «nå-karma», og det betyr at det en sender ut, får en raskt tilbake. Det er ikke vanlig healing, men balanseenergi som det jobbes med, for balanse er alfa og omega i den nye tids energi, for eksempel lys og mørke, intuisjon og handlekraft, feminin energi og maskulin energi.

De som ikke anbefales å ta AuraTransformasjon, er mennesker som er alvorlig psykisk syke og går på sterke medisiner som antipsykotika, antidepressiver eller lignende. Heller ikke de som tar narkotika eller alkoholikere bør gjøre det.

− Man skal være klar til å ta ansvar for livet sitt og følelsene sine, sier Tone. Det er ingen vei tilbake etter at du tatt en AutoTransformasjon – altså ingen angremulighet. Derfor er det viktig å være helt sikker på at du vil dette før du gjør det.

Mennesker født før 1987

Mennesker som kom til verden før 1987, er født med den gamle tids aura eller sjelsenergien med syv chakraer eller energisentre.

− Alle som er født før 1987, vil trenge en AuraTransformasjon dersom de ønsker å få tilgang til den nye tids aura og energi. Ingen som er født etter 1994, trenger en AuraTansformasjon eller aurajustering, da deres prosesser vil gå av seg selv, sier Tone.

Unge voksne født fra 1987 til 1991

Alle som kom til verden mellom sommeren 1987 og 1991, har en blandingsaura med en liten del indigoaura og en større del sjelsaura. De har vanskelig for å velge om de skal være pene og veloppdragne, eller om de skal være opprørske og gå helt sine egne veier. De har ikke så sterk beskyttelse overfor omverdenen, så de adopterer ofte foreldrenes idealer og atferd fremfor å ivareta sine egne ønsker for livet. Mange av dem kan virke svært rolige og tilfredse utad, men de mangler ofte handlekraft.

− De som er født mellom 1987 og 1994, vil enten trenge en AuraTransformasjon eller en aurajustering for å få tilgang til den nye tids aura og energi, dersom de ønsker dette, tilføyer Tone.

Indigobarn født fra 1992 til 1994

De som er født fra 1992 til 1994, har også en blandingsaura med en stor del indigoenergi og en mindre del sjelsenergi. De har mye av den nye personlige gjennomslagskraften i seg, men de mangler beskyttelse og evnen til å sette grenser for seg selv og andre. De har derfor vanskelig for å finne balansen i seg selv.

De kan være veldig oppfarende og direkte overfor omgivelsene sine, men de er ikke sterke nok til å få igjen med samme mynt som de selv sender ut til andre. De kan være veldig voldsomme i det ene øyeblikket, for i neste øyeblikk å bryte totalt sammen uten varsel og ofte uten synlig grunn. Foreldre risikerer å måtte liste seg på tå for dem, fordi de noen ganger kan få en ubehagelig fornemmelse av å trå for langt inn på indigobarnas enemerker. Disse barna er ikke sene om å utnytte foreldrenes velvilje i gitte situasjoner.

Indigobarn født fra 1995 til 2004

Barn og unge voksne som er født fra 1995 til 2004, senest i 2008, er indigobarn som har indigoenergien fullt integrert i auraen sin. De har en langt sterkere utstråling og aura enn sine foreldre, ifølge Sennov. Deres «den nye tids» indigofargede aura har kun tre chakraer: pannechakra, hjertechakra og harachakra.

− Indigobarn er født som åpne energikanaler som til enhver tid kan kanalisere kosmisk energi til seg selv og andre, enten via healing eller medmenneskelig kontakt, ifølge Sennov.

Rene indigobarn er autodidakte og raske til å kopiere sine omgivelser nøyaktig eller selv finne nye måter å gjøre tingene på. De kan ofte virke enormt provoserende på omgivelsene med sin tilsynelatende mangel på respekt for mange ting og sin utpregede grenseløshet. De har ikke respekt for mennesker som ikke har respekt for seg selv. Mangel på respekt og grenseløshet dukker spesielt opp i situasjoner der balansen mellom menneskene fullstendig mangler.

Indigoer er født med en total innvendig balanse, selv om det ikke alltid synes utenfra. Derfor er de så ærlige og sannhetssøkende at de kan ikke lyve, verken for seg selv eller andre. Deres til tider provoserende atferd gjøres ikke i vond hensikt, men skjer nærmest som et tegn på avmakt overfor situasjonen rundt dem, der balanse kan mangle uten at de voksne reagerer.

Veldig få voksne har like god kontakt med sin intuisjon som indigobarn og -unge. Deres fine intuisjon kommer av at auraen deres består av ren ånds- og intuisjonsenergi, fordi alle rene indigoer blir født helt uten sjelsenergi og gammel karma som begrenser dem.

På grunn av den rene åndsenergien i auraen kan indigoene til tider være farlige for seg selv, fordi de tror at de kan alt i svært ung alder, uten å ha erfaring med det å leve i en fysisk kropp. Derfor krever det store menneskelige ressurser av foreldrene og omsorgspersoner med sjelsenergi å takle og å oppdra disse raske, veldig direkte og ærlige barna og unge.

− En av indigobarnas livsoppgaver er relatert til at de ikke har respekt for andre mennesker som ikke har respekt for seg selv. Dette viser de med hele seg, for de har så tydelig kroppsspråk. Indigobarna var broen mellom sjelsenergien og krystallenergien. Mange av dem var opprørske, og det virket som de hadde lite empati, noe som var provoserende for mange. Grunnen til at de måtte være slik, er at de skulle få voksne til å gjøre endringer. Det skulle få de voksne til å våkne og begynne å speile seg litt i barna for å se at her trengs en endring. Med barna sine er de villige til å søke, villige til å prøve nye ting og finne ut hvorfor dette skjer, utdyper Røysland.

Indigo-krystallbarn født fra 2004 til 2008

Disse barna er født med en blanding av indigoaura og krystallaura, og jo nærmere 2009 de er født, jo renere krystallaura har de. Avhengig av barnas oppvekstvilkår og hvor stort fokus det er på bevissthetsmessig utvikling i hjemmet og i nærmiljøet, så vil barnas aura helt av seg selv og senest i voksen alder utvikle seg til å bli en ren krystallaura. Disse barna kan ha stor glede av å motta fysisk kroppsbehandling, og de har godt av å være sammen med andre mennesker med krystallenergi.

Krystallbarn født fra 2009 til 2012

Alle barn født fra 2009 og fremover er født med en ren krystallaura. De er «rene krystallindivider» da de har åndsenergien fullt integrert i kroppen og de er krystalliserte i både auraen og kroppen. De er også krystalliserte i nettverksenergien som har med sosialiseringsevne å gjøre. Krystallbarn er veldig rene og høyfrekvente i sine energier. De er ærlige og ekstremt sannhetssøkende i sin omgang med andre mennesker. De er svært bevisste på hva og hvem de liker og ikke liker, samt hvorfor de omgås de valgte personene.

Krystallbarn inngår nødig kompromisser i noen sammenhenger overhodet – da isolerer de seg heller fra omverdenen. På det ubevisste plan bærer de en sterk indre ild som kan få alt negativt rundt dem til å brenne fullstendig sammen. Krystallbarn har ofte ikke har forståelse for den langsommelige og til tider innviklede måten å leve på som mange voksne med den gamle tidens energistruktur utøver.

Fremtidens krystallbarn kan alle snarveiene på tastaturet og ønsker på ingen måte å bruke gamle metoder. Kodeord for oppdragelsesformen av disse barna er grensesetting, konsekvens, ansvarlighet, direkte konfrontasjon og det å snakke sant.

Krystall-gylne barn født fra 2013

Alle som er født fra 2013, er ifølge Røysland krystalliserte i både aura, kropp og nettverksenergien, men hos dem er også den «nye gylne energien» aktivert på celleplanet. Disse barna er veldig glade og sosiale med stor vilje- og handlekraft samt en voldsom appetitt på livet. De vet hva de vil og de er ofte ikke til å stoppe.

Generelt er de bedre til å håndtere utfordringer i livet enn krystallbarna, men de har behov for regelmessig hvile for å lade opp kroppen. Dersom overskuddet forsvinner, kan kroppen plutselig si stopp uten at hverken barna eller foreldrene er forberedt.

Hva er AuraTransformasjon?

AuraTransformasjon™ er en bevissthetsmessig transformasjonsmetode som aktiverer innstrømningen av «Den Nye Tids energi». Det er en permanent og gjennomgripende utvidelse av et menneskes aura og utstråling, og bevissthetsutvidelsen skal over tid medføre mange fordeler for personen.

En AuraTransformasjon skal forene en persons intuisjon og handlekraft, noe som kan forsterke personlig utstråling og gjennomslagskraft. Da lar man seg ikke lenger stoppe så lett av motstand fra omverdenen. Det åpnes opp for mer livsglede og forhindrer at man lar seg diktere av en skjult dagsorden som man ikke kan stå inne for selv. Man kan bli bedre i stand til å definere seg selv som menneske og markere sine grenser overfor omverdenen.

Man kan ikke prøve en AuraTransformasjon for å kjenne hva det er, for det er ingen angremulighet når man først er transformert. Det er en engangsbehandling som foregår som en form for healing og varer i 4–5 timer. Bevissthetsutvidelsen forplikter og er best egnet for psykisk friske mennesker som vil noe mer med livet sitt. AuraTransformasjon kan kun utføres av en kvalifisert auraformidler.

Tone Røysland (t.h.) har fått et helt nytt liv etter at hun tok AuraTransformasjon. Det er lettere å sette grenser, og hun synes hun har fått mye sterkere intuisjon.

Når Tone Røysland utfører AuraTransformasjon, sitter hun og klienten med fotsålene mot hverandre, som på bildet til høyret. Tone følger hele tiden med på hva som skjer i klientens aura og energi.

 

Les mer om AuraTransformasjon her:

•       «Balanse på alle plan med krystall- og indigoenergien» (2011) av Anni Sennov

•       www.auratransformation.no

•       www.toneroysland.no

•       www.auratransformation.com

•       www.fourelementprofile.no


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode