Skip to main content

Å leve ut fra hjertet

Kroppen er healerens instrument, så det sier seg selv at det er viktig at healeren tar vare på seg selv og har et bevisst forhold til egenomsorg. Hva er viktig for healere når det gjelder egenomsorg?

Det finnes så mye råd om egenomsorg der ute, om kosthold, kroppspleie og fysisk og mental trening, for det er en trend at alle vil dele sine råd og anbefalinger som gir helse, lykke og mening. Men andres råd fungerer ikke automatisk på en healer. En healer lever ut fra sitt hjerte, og det vil si at man har et avslappet forhold til alle former for trender i samfunnet og ulike former for ideologi, for eksempel ideologier som finnes i religioner og i politiske partier.

Å leve ut fra hjertet vil si å stole på den indre visdommen som hjertet har å tilby som tjener healerens formål best mulig. Etter hvert som livet folder seg ut for en healer, så kan healeren oppleve at det spriker mellom det hjertet sier, og det som ligger av føringer i de omstendighetene som er healerens vei. En healer har kjent på disse dilemma og paradokser som oppstår i spriket mellom å være lojal mot ideologiske systemer og den visdom som banker i hjertet, når disse ikke er i samsvar med hverandre.

Her vil jeg komme med et eksempel fra mitt eget liv på hvor viktig det er for en healer å ha en egenomsorg i dette. Da jeg ble kommunepolitiker, gikk jeg inn i dette med hjertet, var opptatt av å verne natur og liv og sto på barrikadene for å verne et sjøområde som politikerne i min kommune ville mudre opp til dypvannskai. I mitt hjertelige engasjement var jeg mer opptatt av å verne de rødlistede artene av dyreliv og stillheten i dette området enn å støtte opp om partiets vedtak og de føringer som ble lagt for vedtak om dypvannskai. Et liv der man lever ut fra hjertet, betyr ikke det samme som at livet ikke inneholder smerte, kanskje tvert imot. Og smerten for meg oppsto nettopp ved at jeg fulgte mitt hjertes engasjement, som det politiske partiet ikke aksepterte. Jeg ble sparket ut av partiet, selv om jeg tross alt ikke hadde gjort noe galt.

Å gi slipp, men sette grenser

God egenomsorg er å gi slipp, men også å sette grenser. Healerens helhjertede engasjement er en sterk kraft som kan skape endringer. Oppriktigheten som ligger i å bruke hjertet, er ofte noe som blir lagt merke til, og det setter spor.

I mitt eksempel var det ikke noe unntak. Det ble ikke noe dypvannskai i det sjønære området. Politikerne snudde da befolkningen også mobiliserte da de ble klar over vanvittigheten i å ødelegge et naturområde på denne måten. Jeg fikk aldri noen anerkjennelse for mitt engasjement, og det er vel her healerens viktigste egenomsorg kommer inn. Det handler om å gi slipp på forventninger og være fri fra å identifisere seg selv med de handlinger man kan bli utsatt for når man eksponerer seg selv ved å følge hjertets visdom som kan være litt annerledes. Derfor er det også viktig for en healer å sette grenser.

I et samfunn der det er så lite forståelse for verdsetting av hjerteenergi, der forskningsbasert og konkurransedrevet kunnskap er altoverskyggende, er det greit å si nei for å beskytte seg selv. Et eksempel på dette er en healer jeg kjenner, som fortalte at klienten spurte om lov til å filme seansen, for så å legge til: «Etterpå må jeg få lov til å kommentere det jeg mener.» Klienten var en kjent blogger, og motivet var å dele videoen på sin egen blogg med sine egne kommentarer etterpå. Healeren sa nei til å la seg filme. Ikke fordi hun var utrygg på seg selv, men fordi det åpenbart var andre motiver som lå til grunn enn healingen. Når det ikke er oppriktighet til stede, er dette et tegn på at det er greit å sette en grense. Motsetninger mellom trossystemer og hjertets autentisitet løses igjen best gjennom etikk og moral. Etikken er undervurdert som retningsgivende for å håndtere slike motsetninger, er mitt synspunkt.

I klientsituasjoner er healeren alene. Derfor er det så viktig at healere lærer seg etikk og kommunikasjon og bruker etikken som grensesetting i forhold til klientens ulike forventninger. For eksempel er det forbudt i henhold til loven at healere gir et inntrykk av å kunne behandle alvorlige sykdommer som blant annet kreft. Så det å gi uttrykk for grenser på en etisk og god måte er vesentlig.

«Egenomsorg krever en viss modenhet for å ivareta seg selv og dekke sine behov for egenomsorg.»
‒ Dorothea Orem, om sykepleieteori

Egenomsorg ved sensitivitet

Healere er annerledes blant annet ved at høysensitivitet kan være et er et personlighetstrekk. Forskning antyder at høysensitive utgjør cirka 15–20 prosent av verdens befolkning, og man kan anta at resten, rundt 80 prosent, består av folk som ikke er høysensitive. Dette kan være en av grunnene til at mange ikke tar fenomenet på alvor.
Mange healere er medfødt høysensitive, og det finnes også forskning som viser at nervesystemet hos høysensitive er mer følsomt for detaljer enn hos folk flest. Dette kan oppleves på godt og vondt, for det kan være en påkjenning å være høysensitiv dersom nervesystemet blir overstimulert og dermed blir overbelastet.

God egenomsorg for healere er å kjenne sine grenser for overstimulering, kjenne tegnene og symptomene i kroppen før overbelastning skjer. Å hente seg inn igjen dersom man har ignorert tegnene, kan ta lengre tid enn å sette de nødvendige grensene og skjerme seg selv fra situasjoner som man vet eksponerer for overbelastning. Dette er en viktig egenomsorg for healere.

Jo bedre man kjenner seg selv, jo enklere blir det å kunne være sammen med andre, slappe av og trives. Gjennom personlig utvikling kan healeren bli tryggere på å gi uttrykk for det en mener og står for, istedenfor å tenke at man må skjerme seg fra andre fordi man er redd for både nærhet og konflikt dersom man deler noe som kan forårsake overbelastning.

Sensitive healere har heldigvis god forståelse for sin sensitivitet, slik at risikoen for å isolere seg og ufrivillig skyve folk og venner fra seg ikke blir for stor. Alternativt kan det bli ensomt dersom man ikke har god egenomsorg for sin sensitivitet.

En spirituell holdning

En healer har en spirituell holdning til livet og til seg selv. At man har en spirituell holdning, innebærer at man tar ansvar for seg selv, tar ansvar for hva som skjer i livet, og ser sitt liv i sammenheng med alt annet.

En spirituell forståelse handler om evne til å kunne forstå helheter, se sammenhenger, se mønster og oppdage mening i tilværelsens situasjoner. Da blir livet spennende, og egenomsorg er at man bruker relasjoner og situasjoner som speil i sin egen utvikling. Men det er ikke nødvendigvis lett. Noe må man ta avstand fra og sette grenser for, fordi det handler om dannelsen av egen identitet. God egenomsorg er da å våge å være ærlig, åpen og snakke fra dypet i seg selv. Og gjennom samspill med en selv og de ytre omstendigheter videreutvikles også intuisjonen, som er viktig for en healer ved klientbehandlingen.

Livet er kort og går fort når man snur seg og ser tilbake. Mange går hele livet og venter på å få en sjanse, istedenfor å ta en sjanse. I en spirituell sammenheng er vi alle sprunget ut av og tilhører en del av helheten. Ethvert menneske vibrerer på et energimessig frekvensnivå med en særlig hensikt. Gjennom selvbedrag (tanker og trossystemer) og selvsabotering (handlinger) kan man senke vibrasjoner til lavere nivåer, som kan gi opphav til sykdommer og ulykker som blokkerer for ens livs mening.

Det var en tid da healerens intuitive kompetanse ble svært verdsatt i samfunnet. Det var for eksempel helt vanlig at ledere konfererte med en healer før viktige beslutninger skulle tas. I dag er situasjonen en helt annen. Hjertets visdom har ingen status, og kunnskap skal være forskningsbasert.

Dessverre er det ofte helt andre krefter som ligger bak forskning. Det kan være både politiske interesser og markedskrefter som går på tvers av det autentiske og ektefølte hjertets intuisjon. En healer er bevisst paradokset i dette, for hjertets visdom er som en muskel som også må holdes ved like.
Det er viktig for helsen å kunne snakke åpent ut uten å være redd. Man trenger bare en skikkelig god og nær venn. Ofte er det slik at healeren blir sine klienters trygghet der de kan snakke om alt. Healere er også mennesker. Det kan være god egenomsorg å søke faglig fellesskap og støtte hos en som har gått veien før.

Mange healere har også følge av sterke energier fra «den andre siden». Følgesvenner kan være veiledere, mestere, engler og erkeengler. Men en healer er også et menneske i en kropp, og ambisjonene på «den andre siden» kan være så langt mye større enn det man kan bære som menneske. Avstanden kan være så stor at healere må bremse opp og moderere energier som presser på, ned til et praktisk omsettelig nivå. Dette er også egenomsorg for en healer: å ta kontroll på kreftene slik at de ikke løper løpsk, men få energien ned på et jordisk nivå.

En healer kan oppleve at døde slektninger og andre står i kø rundt, fordi de gjerne vil komme igjennom med ulike budskap. Det kan bli så mye at nattesøvnen blir forstyrret av døde sjeler. En healer har forsonet seg med å leve livet også sammen med de døde. En forsoning må bestå av noen grenser, for dette er også egenomsorg for en healer som må leve sitt liv.

«En healer har en spirituell holdning til livet og til seg selv.»
‒ Ingunn Brattlid, tidligere styreleder i DNH

Meditasjon

For mange healere er meditasjon selve grunnstammen i egenomsorg. Gjennom meditasjon ivaretar healeren en åpenhet innover til å lytte og til å merke kroppens kommunikasjon om å gi seg selv healing. I tillegg kan det være god egenomsorg å oppsøke en healer selv av og til. Akupunktur og massasje opplever jeg som god egenomsorg for meg.

Man skal heller ikke utelate at det også kan være viktig for en healer å bruke skolemedisin, for eksempel ved behov for kirurgi som følge av skade eller sykdom. Ingenting er unnlatt i egenomsorg, det handler om å ta vare på kroppen med de tilstander som kan dukke opp på livets vei.

For noen kan sykdom bli så altoverskyggende at det er vanskelig å finne mening. En healers holdning om å leve sitt liv ut fra hjertet vil være å likevel forsøke å finne mening, på tross av sykdom og smerter. Det er mange healere som har maktet nettopp dette – å finne meningen med sykdom, slik at sykdommen har blitt en forbigående tilstand som har bidratt til et rikere og mer harmonisk liv.

«For en healer handler egenomsorg om egen personlig livsbalanse. En healers beste egenomsorg er først og fremst tillit til seg selv».

Bakkekontakt og jording

Når healeren møter klienten, så er det fordi klienten er ute av balanse med sin egen egenomsorg. En healer som har ivaretatt sin egenomsorg, vil ha enklere for å se hvilke behov klienten har, enn om healeren ikke har ivaretatt dette behovet for seg selv.
For en healer er det svært viktig å være jordnær og beholde sin bakkekontakt. Jording innebærer teknikker som hjelper healeren med å bevare sin egen livskraft og styrke. Å drikke vann er en måte å jorde seg på. Jeg er avhengig av vann, men er ikke alltid like god til å huske på å drikke det, særlig når jeg blir dypt konsentrert om noe.

Å unne seg selv en pause i arbeidet og ta seg et glass med vann bidrar til jording. Sensitive har behov for å sette ned tempoet, og det å trekke seg tilbake til naturen og høre lyder av sildrende vann, vinden som blåser, og fugler som kvitrer, er en god måte å jorde seg på og lade batteriene. Gjennom jording blir kroppen sterkere og kan på den måten motta energi. Resultatet er at en blir mer opplagt og får et bedre immunforsvar. Sterkere immunforsvar medvirker igjen til at betennelser og allergier avtar for eksempel. Man får dypere og bedre søvn, bedre fordøyelse og bedre overskudd.

Healing er en bevisstgjøringsprosess som handler om å øke sin egen selvinnsikt og se sin rolle i en større sammenheng, se sin rolle i familien, gruppen og det samfunnet man tilhører og er en del av.

Personlig livsbalanse

For en healer handler egenomsorg om egen personlig livsbalanse. En healers beste egenomsorg er først og fremst tillit til seg selv. Det kan innebære at man i perioder må akseptere at man har mangel på overblikk, eller at man må akseptere at situasjoner kan virke kaotiske. Når tiden er moden, vil hjertets visdom komme frem, og man får perspektiv og kan finne mening. Tålmodighet og ro er en god egenomsorg.

Også en healer har behov for kunnskap og læring selvfølgelig, men for en healer må læring omsettes til noe eget. Læring kan bestå av både råd og kurs, og healere er flinke til å kurse seg. Men læring kan kanskje mer enn noe annet komme ut av de merkeligste situasjoner. Ha tillit til at det som er det beste for egen helse, også er god egenomsorg. Mitt inntrykk er at healere har god oversikt over både kosthold og trening, men det gjelder også å selv følge noen av de rådene man gir til andre.

3 definisjoner på egenomsorg:

• Egenomsorg er individets omsorg for sin egen helse. Den omfatter den enkelte personens helsebevarende og sykdomsforebyggende tiltak og selvbehandling. Den omfatter også individets kunnskap om hvor og når og hvordan den profesjonelle helsetjenesten bør brukes. Omsorg for seg selv etter legekontakt eller sykehusinnleggelser er også en del av begrepet.

• Egenomsorg er den enkeltes egen håndtering av fysisk eller psykisk funksjonssvikt eller helsemessige problemer. Det omfatter både behandling av egne sykdommer, tiltak for å kompensere for funksjonssvikt og innhenting av kunnskap om når profesjonell bistand bør søkes.

• Egenomsorg er aktiviteter individet selv tar initiativ til og utfører på egne vegne, for å opprettholde liv, helse og velvære.

Healere har individuelle egenomsorgsbehov, som alle andre. Ingunn Brattlid har skrevet denne artikkelen ut fra sine egne tanker og erfaring ut ifra hva som er spesielt med healeres sensitivitet og spirituelle holdning. Mange healere i dag har også en alternativ utdannelse, for eksempel basert på Østens energimedisin eller andre alternative behandlingsmetoder der egenomsorg er et av temaene.

Artikkelserie om healing

Tidligere leder i Det Norske Healerforbundet, Ingunn Brattlid, har bidratt med en artikkelserie om healing i Medium. Her er en oversikt over temaer for artiklene:

Nr. 1-18: Hva er healing? Det store bildet.
Nr. 2-18: Hvilken etikk og filosofi er knyttet til healing? Litt om Østens filosofi versus Vestens.
Nr. 3-18: Hvem er healerne? Presentasjon av ulike healere.
Nr. 4-18: Healingprosessen, med eksempler på healingprosesser.
Nr. 5-18: Healingmetoder – en presentasjon av ulike metoder.
Nr. 6-18: Healingkommunikasjon – analytisk versus hjerte til hjerte.
Nr. 1-19: Forskning på healing. Hva er status? Skjer et vendepunkt nå?
Nr. 2-19: Dette bør en healingutdannelse omfatte.
Nr. 3-19: Å leve ut fra hjertet. Om egenomsorg for healere – metoder og områder.
Nr. 4-19: Å skape healingkraft i samfunnet.
Nr. 5-19: Healere må ikke ha grunnmedisinsk fagkompetanse. Om samarbeid med myndigheter om healing.

Ingunn Brattlid

Ingunn Brattlid var styreleder for Det Norske Healerforbundet fra 2012 til 2020 og hun skrev en hel artikkelserie om healing for Medium. Hun har en master i ledelse, er utdannet sykepleier og har mange års erfaring som konsulent og rådgiver for ledere og enkeltpersoner. Nettside: https://ingunnbrattlid.com
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode