Skip to main content

7 ting tilgivelse kan gjøre for deg

Visste du at empirisk forskning dokumenterer at tilgivelse skaper både økt kreativitet, økt evne til problemløsning og bedre relasjoner, for å nevne noe? Tilgivelse skaper nemlig velgjørende alfa-bølger i hjernen, skriver terapeut og coach Mariann Marthinussen.
Tekst: Mariann Marthinussen, Levdittliv.no

Empirisk forskning har dokumentert at tilgivelse skaper:

 1. Økt kreativitet
 2. Økt evne til problemløsning
 3. Peak performance
 4. Bedre relasjoner
 5. Evne til å tappe inn i super læring
 6. Økt immunforsvar
 7. Redusert depresjon

Hvordan kan dette skje? Jo fordi tilgivelse skaper alfa-bølger i hjernen, og desto oftere vi kan gå på alfa-nivå, jo mer skaper vi disse mulighetene.

Alfa-bølger i hjernen er den tilstanden hvor vi er rolig og avslappet. Våken, men i en fysisk og psykisk avslappet tilstand. Sinnet er rolig. Det er lettere å konsentrere seg om en og samme tanke over tid. Informasjonen mellom venstre- og høyre hjernehalvdel flyter lettere. Læring og kreative oppgaver går lett når du befinner deg i alfanivået.

Hvordan kan jeg bruke tilgivelse aktivt?

Ofte handler det om at mange ikke har verktøy eller forstår hvordan de kan tilgi – både seg selv og andre. Det er en viktig del av tilgivelsesprosessen at du tar den skritt for skritt. Følelsene dine trenger å få bli hørt og møtt underveis.
Når du føler at du er klar for å slippe smerten eller kampen og gå videre – da er tilgivelse et naturlig neste skritt.
 

5 steg på veien til tilgivelse

Det finnes 5 trinn for å starte tilgivelsesprosessen. Disse er:
 
Love

1. Anerkjenn smerten

 • Unngå å bagatellisere eller fornekte det som har vært vondt, vanskelig eller et overtramp overfor deg.
 • Unngå å lage forklaringsmodeller for både overgriper eller deg selv.
 • Skriv det ned. En dagbok er en utmerket måte å jobbe igjennom smerte og sinne på. Da kan dagboken organisere tankene og hjelper sinnet ditt og gi slipp. Du slipper å huske så mye fordi du har notatene. Det er også lettere å se svart på hvitt hva som er hva.
 • Et lite tips er også å skrive brev til den du føler har gjort overtrampet mot deg, eller som du har blitt såret av. Skriv direkte til vedkommende med navn. Lag flere versjoner og første versjon skal få være så rå og ubehandlet som mulig. Få ut følelsene og smerten. Du skal ikke sende dette brevet, det er kun en måte og kvitte deg med vonde følelser på.
 • Senere kan du skrive andre versjoner dersom det er til en person som du har en relasjon til og hvor du ser at du også har en andel i hendelsen. (OBS: Dette gjelder ikke psykiske eller fysiske overgrep som voldsbruk eller voldtekt!) Slik kan du i større grad sette jeg foran verbene, og se hvilken andel du har i dette. 
Tilgivelse

2. Identifiser følelsene dine

 • Når noen gjør noe som sårer deg, kan du føle anger eller sinne. Disse følelsen er ikke feil, de er tvert imot en normal respons på et overtramp.
 • Det er viktig å identifisere hvordan overtrampet har påvirket deg, hvilke følelser det har skapt og uttrykke disse. Etter å ha skrevet ned overtrampet (de faktiske hendelsene), så skriver du ned hvilke følelser det har vekket i deg og hvordan det påvirker deg i dag.

3. Kanseller gjelden

 • Lag en «blanko sjekk». For nyere generasjoner; det er slik vi betalte regninger tidligere, med sjekk. Vi skrev ut beløpet vi skulle betale på en sjekk og postet den eller ga den til den som skulle ha pengene). Lag nå en sjekk som heter: «Tilgivelse levert til» og skriv navnet til vedkommende som skal ha den. Der hvor beløpet skal stå skriver du: «Kansellert» eller «ferdig betalt».
 • Etter dette kan det være godt å brenne det brevet du har skrevet til vedkommende.

4. Sett grenser

 • Bli bevisst på hva du trenger for å beskytte deg selv for å ikke bli såret igjen av denne personen. For eksempel; hvis noen er verbalt aggressive, kan du velge å ikke henge med de, eller vennlig forklare at du vil kun lytte dersom de velger å snakke på en annen måte.
 • Du kan eventuelt også gi beskjed om at kontakten må opphøre inntil en mer respektfull dialog kan skapes. Her vil både metode og ord velges utifra hvem det gjelder og din relasjon til vedkommende. Uansett har du rett til dine grenser og lov til å sette de for mennesker du opplever som ubehagelige. Uansett hvem de er. Om du selv er respektfull i måten du snakker på kan du be om å få det samme tilbake.
 • Slutt å be om anerkjennelse, bekreftelse eller oppmerksomhet fra mennesker som ikke behandler deg med respekt eller sårer deg.

5. Forplikt deg selv til å tilgi – når tiden er inne

 • Lag en personlig forpliktelse ved å tilgi en person for det vedkommende har gjort. Husk at du gjør dette for å sette deg selv fri, ikke for å godkjenne handlingen.
 • Forplikt deg selv til å ikke bruke det de har gjort som et våpen mot dem. Velg å gå på en renere sti.
 • Om du tviler på om du virkelig har tilgitt personen, husk på forpliktelsen til deg selv. Husk også at tilgivelse er et valg og ikke en følelse.
 • Gjør en ny runde og kjenn etter om det fortsatt er sinne, frustrasjon eller smerte der. Da kan du ha behov for en ny runde.

Tilgivelse kan være vanskelig nettopp fordi vi blir så såret, derfor trenger vi å se nøye på hvordan og på hvilken måte vi har følt oss såret. Desto bedre du kan se hvilke følelser eller handlinger som var verst, jo bedre kan du få innblikk i dine egne verdier og hvilke du ikke er villig til å fire på.

 
På sikt vil det å ikke tilgi andre skade deg mer enn det skader de. Du trenger ikke en gang å si at du har tilgitt dem, det kan være en privatsak. Tilgivelse er ikke terapi, men det kan hjelpe deg langt på vei til en større forløsning og frigi energi. Ta kontakt med terapeut om du føler du trenger støtte i prosessen.

Så er spørsmålet, har du noe(n) du kan tilgi?

 • Har du tilgitt deg selv? For alt du ikke har mestret, fullført, gjort mot deg selv og andre?
 • Har du tilgitt andre for den smerte de har påført deg?
 • Har du tilgitt deg selv for alle de vonde tanker du noen har sendt i retning av noe eller noen?

Mitt svar er at det har vi alltid. Uansett hvor mye tilgivelse du har gjort – finnes det alltid dypere og flere muligheter. Tilgivelse er et verktøy for å sette deg og andre fri fra smerte. Nedenfor finnes en øvelse du kan bruke for å avklare der du trenger å slippe tak, finne mer harmoni og frihet.

Øvelse

Sett deg et rolig sted – sett av en times tid til øvelsen. Gå inn i et stille sted i deg selv og gjør hver øvelse for seg. Sentrerer deg på nytt for hver gang/del.
 
Bruk pusten til å skape en tilstand av indre ro, fokusert pust. Du kan bruke den gratis lydfilen «Et lite pusterom» på Levdittliv.no som støtte på veien i dette. (Ligger under Produkter, så Meditasjoner).
 • Første del: Skriv ned alt du angrer på, alt du har gjort som kan ha vært vondt for deg selv og andre
 • Andre del: Skriv ned alt du er redd for (å ikke få, ikke være, god nok osv.)
 • Tredje del: Skriv ned alle håp, gleder og drømmer du har i livet og alt du har oppnådd.
 • Fjerde del: Gå inn i deg selv, pust dypt, søk innover og skap ro i deg selv. Gå nå tilbake og se på dine erfaringer, hva du har lært av alt du har gjort, alt du har oppnådd og slik ting har blitt. Se på hva du har lært av det eller ikke…. og se hva du har lært og hvem du er blitt. Hva trenger du eventuelt å tilgi deg selv for?

«Jeg har bedt dere om å tilgi og forenes. Hvordan kan jeg be om det hvis jeg ikke er klar for å tilgi meg selv?»

Nelson Mandela uttrykte dette i fredsprosessen han ledet i Sør-Afrika. Nelson Mandela var ingen helgen fra start til slutt. Han brukte selv vold som uttrykk for å bli sett og hørt i sine tidligere år som idealist og frihetsforkjemper.

 
På sin livsreise ble han klokere i hvilke verktøy som skapte mer fred, han forsto betydningen av tilgivelse og hvordan den kan skape både indre og ytre fred.
 
Trenger du litt mer fred og tilgivelse i ditt liv?
 
Tilgivelse er en viljeshandling og en muskel vi trener i vårt daglige liv. Det er ikke noe vi gjør en stor jafs og så er vi ferdig. Det er en holdning til livet og til deg selv og dine omgivelser. Tilgivelse gjøres i faser og for hver gang kommer du et lag dypere. Hver dag er en ny mulighet og du har muligheten akkurat nå.
 
Jeg sender med deg de beste ønsker på veien videre.
 
Vil du lese mer om forskningen på tilgivelse så finner du flere lenker her:

Se også den spennende forskningen til Dr. Hardt på  youtube, Del 1:

 

Om artikkelforfatteren:

Mariann Marthinussen jobber som terapeut, coach, underviser og er faglig veileder i psykosyntese og energipsykologi. Dette er en gren innen transpersonlig psykologi – en retning innenfor psykologien som studerer det transcendente eller åndelige aspektet av menneskets sinn.

Mariann har i flere år både holdt egne kurs og undervist hos HumaNova i Oslo i personlig og transpersonlig utvikling. Hun er faglig veileder for studenter, terapeuter og coacher. Mariann jobber med mennesker i alle livsfaser og områder (sorg, depresjon, utbrenthet, suicidale, relasjoner etc.) og har lang erfaring fra transpersonlige kriser. Ikke alle kriser er transpersonlige og i deres fag er det viktig å skille mellom personlige og transpersonlige kriser.

Nettside: Levdittliv.no

  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode