Skip to main content

Spør et medium og få svar

I denne spalten tar Aud Rameckers Baltzersen for seg temaer som kanalisering, mediumskap, husrens, healing og åndeverdenen generelt. Denne gangen svarer hun på et spørsmål om kanalisering av levende personer og om man alltid må spørre om tillatelse til å heale syke personer.

Tekst: Aud Rameckers Baltzersen

Aud Rameckers Baltzersen jobber som healer, medium, husrenser og spirituell prestestudent. Har du spørsmål, send mail til aud@spiritualisten.no. Aud er registrert godkjent healer, sertifisert medium og husrenser, og spirituell prestestudent for Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. Aud er lærer for medium og healingkurs. Hun er autorisert
sykepleier og veileder, og leder av Det Spirituelle Hjem, som ligger på Hoff Terrasse 6 i Oslo.

Hvorfor må man spørre?

Hvorfor må syke mennesker spørre om de vil ha healing? Hvorfor kan de ikke bare få healing når de tror på at det virker? 
Maria, 53 

Healing er en alternativ behandlingsform. På lik linje med annen type behandling, må personen få vite når, hvor og hvorfor personen får behandling. En massør har ikke lov til å gå bort og begynne å massere et menneske uten at denne har sagt ja til det. Det blir som et «overgrep» på personen. Leger kan heller ikke operere noen uten samtykke fra pasienten. Det samme gjelder healingHealing i seg selv er ikke skadelig, men når personen ikke vet de får healing, kan det virke skadelig på andre måter. Jeg skal komme med noen eksempler på dette. 

Healing skjer på fire plan hos mennesker; det fysiske, det emosjonelle, det mentale og på det spirituelle plan. Her kan man oppleve ulike reaksjoner som er naturlige. Det kan være man føler stikking, prikking, varme, kulde og man kan få litt ekstra vondt der personen har en skade for at vedkommende skal forstå at det foregår en healing. Slike smerter er kortvarig under healingen. Noen kan få rykninger eller ristninger i kroppenPå det emosjonelle plan kan det komme opp gråt og sinne knyttet til tidligere hendelser. Det kan også komme latter og andre opplevelser. Da er det viktig at personen vet at dette kan skje og blir ivaretatt. Om ikke personen vet om dette, kan det få uheldige konsekvenser. 

Viktig å bli ivaretatt 

Du har vært hos en healer og vet at healing hjelper deg å få ryddet opp i gamle traumer, og du har faktisk opplevd å få rykninger i kroppen under healingen. Du har ligget trygt på en benk og vet du er ivaretatt. Du ønsker flere timer hos healeren. Men om dere ikke har avtalt tid så vet ikke du når healingen vil skje. Om du er ute og kjører bil og healeren plutselig sender deg healing uten å si fra, kan dette være til fare for deg og andre. Om du får rykninger når du kjører bil kan du miste kontroll og bli en fare i trafikken. Det kan også være du blir søvnig og uoppmerksom på det som skjer rundt deg, og det kan være like farlig å sovne bak rattet. 

Du må booke tid for å få healing med unntak dersom du har avtalt at det sendes ekstra healing til deg på kvelden når du legger deg. Det er jo også en avtale. 

Er man i psykisk ubalanse og en healer sender healing uten at man vet om det kan dette virke mot sin hensikt. Sterke følelser kan komme opp. Uten noen til stede kan dette føre til at personen blir redd og ikke forstår hva som skjer. Det er viktig å ha noen sammen med klienten som kan følge opp denne og trygge dem når følelser kommer opp. Noen har holdt inne sine tårer i mange år, men kan under healingen oppleve at gråten kommer. Det kan virke skremmende på noen som har holdt inne følelsene sine i lang tid og ikke forstår hvorfor de plutselig begynner å hulkgråte. Med healeren til stede blir de ivaretatt og kan prate om det som skjer der og da. 
 
Må bygge opp tillit 

Barn må ha foreldre eller andre verger med for trygghet, og det er lovpålagt til man er 16 år, og 18 år ved alvorlige sykdommer. Healeren trenger også å bygge opp tillit hos alle som får healing. Det er en viktig del av healingprosessen at klienten stoler på sin healer. Ellers kan healingen ikke virke. Det er naturlig i alle relasjoner vi har med ulike behandlere. 

De som ikke har samtykkekompetanse, må få samtykke av pårørende. Healing er en god behandlingsform det er mye vitenskapelige studier på. En annen grunn til at det skal informeres, er at både klienten og healeren kan måle progresjon og utviklingen hos klienten. Det er viktig å måle resultater for å vite at healingen faktisk virker. 
 
Pasientrettighetsloven 

Vi har også lovverket å forholde oss til. Den går under pasientrettighetsloven § 3-1, pasientens eller brukerens rett til medvirkning. 

Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasient eller bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis informasjon og høres. Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og modenhet. 

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient eller bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. 

Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten. 

Ønsker pasient eller bruker at andre personer skal være til stede når helse- og omsorgstjenester gis, skal dette som hovedregel imøtekommes. 

Takk for ditt spørsmål. Jeg håper du fikk en større forståelse på hvorfor mennesker må bli spurt om de vil ha healingMan kan også si det så enkelt at har du middagsgjester, så kommer de til middag og ikke til frokost. 

Ubehagelig opplevelse

Under en kanalisering opplevde jeg at mediet fikk inn en som lever. Hva er årsaken til dette? Jeg synes det var en ubehagelig opplevelse og fikk ingen forklaring på hvorfor det skjedde. 
Bjørn, 33  

For det første er det viktig å ha informasjon om mediet du går til. Det er viktig å finne et medium som er godt trent, gjerne som er sertifisert eller som går på kurs for å sertifisere seg. De har gått mange år i lære og det er en kvalitetssikring på at mediet jobber seriøst med mediumskap. Mediet skal da kunne fortelle deg hvorfor det du opplevde kan skje. 

Hvis mediet du går til ikke er godt nok trent til å gi deg skikkelige faktabevis fra en avdød og ikke forstår at det er en levende person det prates om, bør du finne et annet medium. Med faktabevis menes at det kommer inn fakta som gjør at du kjenner igjen en av dine nære og kjære som har gått over. Disse bevisene bør heller ikke være så generelle at de kan passe på «alle». Hos et profesjonelt medium bør flesteparten av bevisene passe på mindre enn 50 prosent av befolkingen. Det bør også komme bevis som kommer overraskende på degSpesifikke minner eofte fine bevis. Husker du ikke alt kan du sjekke informasjonen med familien eller andre og få bevisene bekreftet. Bevis som må sjekkes er meget gode bevis på at det kommer fra åndeverden og ikke leses synsk fra deg. 
 
Synsk eller mediumistisk 

Da er vi over på mediet du var hos. Det kan være du ble lest synsk og mediet fikk inn en levende person fra din energi. Et medium skal alltid informere deg om mediet jobber synsk eller mediumistisk. 

Dette er to forskjellige måter å jobbe på. Synsk er å lese energien din, og da er det ingen link til åndeverden. Om man jobber mediumistisk, vil mediet ha kontakt med åndeverdenMediet vil da ta inn en avdød. Mediet identifiserer ånden og kanaliserer hva denne vil formidle til deg. Beskjedene er den viktigste grunnen til at åndeverden kommer gjennom. De vet hvilke problemstillinger og utfordringer du har og kan gi deg gode råd. For eksempel kan det være du har dårlig kontakt med din bror som lever og det tærer på psyken til dere begge. Det som en gang skapte en konflikt, er nå over. La oss si du har tenkt mye på broren din og ønsker å ta kontakt med han, men vet ikke om du tør av frykt for å bli avvist. Om dette ligger sterkt i energifeltet ditt kan mediet ta inn broren din og begynne å lese dere begge synsk. Det er dette som kan ha skjedd da mediet startet å fortelle deg om broren din og kom med faktabevis om hamDa er det ikke rart det blir forvirring siden broren din er ikke død. Slikt skal ikke skje.  

Et medium må alltid vite når han/hun jobber synsk eller mediumistisk. Om mediet ikke kan jobben sin og ikke klarer å gi bevis i sitt arbeid, bør du avslutte sittingen og kreve pengene dine tilbake. 
 
Strenge etiske regler 

Det finnes imidlertid et unntak der det er greit at en får inn en levende. Det kan skje at en tar inn et menneske som er langt ut i stadiet av demens eller ligger i koma. Da blir dette en måte de kan klare å få kommunisert til deg på gjennom åndeverden. Om mennesker er demente eller ligger koma kan sjelen deres kommunisere med deg. Skjer dette, må mediet informere om at det er en levende person som kommer gjennom og som er i en slik tilstand. Sitteren må da bekrefte at de kjenner en person som er i koma eller som er så dement at annen kommunikasjon ikke er mulig.  

Et medium skal alltid jobbe i henhold til strenge etiske regler, men det er slik at alle kan gjøre feil. Da er det viktig at mediet er ærlig på dette og r tilbake for å finne ut hvor feilen ligger. Da kan sittingen fortsette eller avsluttes. 

Håper du får en hyggeligere opplevelse om du ønsker å kontakte et medium en annen gang.

  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode